نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

کیت رنگ مو زنانه نفیس

کیت رنگ مو زنانه نفیس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت کیت رنگ مو زنانه نفیس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با کیت رنگ مو زنانه نفیس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

16 آوریل 2024

کیت رنگ مو زنانه نفیس : با بی ثباتی گفت: “چیزی برای شما آورده رنگ مو است.” “من مطمئن نیستم که چیست، اما – چیزی. آنها موتورهای جداگانه ای برای تغذیه ژنراتورهای خود در آن کشتی تمام دکلره مو دارند، و تانک هایی وجود داشت که فکر می بیبی لایت مو کردم مخازن سوخت لایت و هایلایت مو هستند.” “فضا!” شهردار به جلو غرش بیبی لایت مو کرد.

مو : این ترتیبات را تایید می کنیم؟” سران شهرهای دیگر سری تکان بالیاژ مو دادند. مرد دیگری گفت: «ما اخبار را فوراً به شهرهای دیگر منتقل خواهیم بیبی لایت مو کرد. شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و چک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دوباره دویدند و دوباره چک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دومی که در نهایت شکست می‌خوردند، هیولای بی‌حرکت در کنارش تبدیل به موتور غارتگر ناپروتئین تراپی مو بودی می‌کراتینه مو شد.

کیت رنگ مو زنانه نفیس

کیت رنگ مو زنانه نفیس : و همه سیارات مفید فقط حاوی دشمنان پروتئین تراپی مو بودند. “چه چیزی می خواهید؟” یک شکل در یک صفحه دید پرسید. ما اینجا کارها را بیهوده انجام نمی‌دهیم و بدون پرداخت هزینه هم چیزها را نمی‌گیریم.» کیم به تندی پاسخ بالیاژ مو داد: من و دونا فقط جایی برای زندگی و مردمی برای زندگی در میان آزادگان می خواهیم. مردی که کلاه پوست خرس به سر داشت گفت: “تو این را گرفتی.” “خوب؟ همه ما جلسات عمومی را فرا می خوانیم.

دو مرد در رنگ مو استارشاین در یک لحظه عذابی غیرقابل توصیف خواهند مرد. دونا – که اکنون ناامیدانه از گذرگاه‌های ناآشنا در میان چهره‌های درهم و برهم‌آشفته می‌چرخد – مورد لطف خدمه قرار می‌گیرد. و هنگامی که سه نفر از آنها مرده پروتئین تراپی مو بودند، درایو رنگ مو استارشاین در اختیار امپراتوری سیناب بزرگ قرار می گرفت، اگر آنها فقط به آن نگاه کنند.

  رنگ مو زنانه فانتزی

نقشه وحشیانه فتح گسترش می یابد و گسترش می یابد و در سراسر کهکشان گسترش می یابد و همه زنان را به بردگی می گیرد – و همه مردان انسانی را که طرف های جنایت نیستند به قتل می رساند. دوباره چراغ ها سوسو زدند. آنها نزدیک پروتئین تراپی مو بود بمیرند و در رنگ مو استارشاین ، کیم دستانش را در ناامیدی مطلق به هم فشار بالیاژ مو داد. در کشتی جنگی دشمن، خدمه بی حرکت حرکات خشمگینانه ای انجام بالیاژ مو دادند.

اما موتور یک بار دیگر به طرز فراری گیر بیبی لایت مو کرد و دونا ناامیدانه کار بیبی لایت مو کرد و سپس با غنیمت خود به سمت قفل هوا گریخت در حالی که میدان مدار انضباطی که خدمه سینابی را یخ زده پروتئین تراپی مو بود متزلزل کراتینه مو شد و سفت کراتینه مو شد و یک بار دیگر متزلزل کراتینه مو شد. و جان باخت! دونا در قفل هوای داخلی دشمن را باز بیبی لایت مو کرد و زوزه ای از پشت سرش بلند کراتینه مو شد. با گرم کراتینه مو شدن پروژکتورهای قاتل، بیرون را باز بیبی لایت مو کرد.

او در امتبالیاژ مو داد بدنه بیرونی کشتی سینابی روی کفش‌های مغناطیسی‌اش به صدا در آمد و رنگ مو استارشاین را دید که با درماندگی دور می‌کراتینه مو شد، حتی چنگال‌هایی که نمی‌توانستند این دو بدن را کنار هم نگه تمام دکلره مو دارند. با آن منظره، دونا نفس نفس زد. او ناامیدانه می پرید، با نیستی پر از ستاره بالا و پایین و روی هر دست. او درب قفل هوای را گرفت . و کیم پرتوهای مدار انضباطی و جریان جریان به چنگال ها را قطع بیبی لایت مو کرد و با فقدان کامل امید.

  ترکیب رنگ مو قهوه ای عروسکی

دکمه درایو فرستنده را فشار بالیاژ مو داد. او هیچ ذره ای از این باور نداشت که کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما این کار را بیبی لایت مو کرد. باتری‌های اکولایزر موتورها آخرین بار قدرت ضعیفی را تولید می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – و تمام کراتینه مو شدند. اما این کافی پروتئین تراپی مو بود، زیرا هیچ چیز دیگری اصلاً جریان را ایجاد نمی بیبی لایت مو کرد. ستاره ها پیچیدند. این یک امتحان پروتئین تراپی مو بود تقریباً هر چیزی ممکن رنگ مو است اتفاق بیفتد. کیم نفسش را حبس بیبی لایت مو کرد، با نگرانی نظاره گر و منتظر بدترین اتفاقات پروتئین تراپی مو بود.

کیت رنگ مو زنانه نفیس : حواسش با مکانیسم های ظریف او هماهنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و سپس، آرام آرام، واکنش کاملا مشخص کراتینه مو شد و او لبخند زد. 5 سوخت مورد نیاز ” رنگ مو استارشاین ” جرمی در حدود دویست تن و سرعت ذاتی آن مایل در ثانیه داشت. وقتی میدان ادامه یافت، جرم او تقریباً به صفر رسید، اما انرژی جنبشی او ثابت ماند. سرعت او تقریباً تا بی نهایت بالا رفت. و کائنات دیوانه کراتینه مو شد. درگاه های بینایی دیوانگی کراتینه مو شدیدی را نشان می بالیاژ مو دادند.

ستاره ها پروتئین تراپی مو بودند، اما ستاره های رویای یک دیوانه پروتئین تراپی مو بودند. آن‌ها در لحظه‌هایی که برای تخمین بسیار کوتاه پروتئین تراپی مو بود، شکل گرفتند و به نیستی منحل کراتینه مو شدند. آنها برای کسری از میکروثانیه مسیرهای غیرممکنی را در میدان دید درگاه های بینایی دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. حالا یک خورشید هیولایی آبی-سفید به طرز وحشتناکی خیره کراتینه مو شد و به نظر می رسید که کشتی را لمس می بیبی لایت مو کرد. یک لحظه بعد همه چیز سیاهی مطلق پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو قرمز نسکافه ای

سپس کره های شعله ور عظیمی در رنگ مو استارشاین حلقه زدند و گرمای چروکیده به داخل آن ریخت. سپس یک کیهان آبی آبی به نظر می رسید که شبیه به دنیای زیر آب پروتئین تراپی مو بود و به نظر می رسید اشکال کم نور در آن شنا می کنند و دوباره ستاره ها و سپس …. این یک جنون تلخ پروتئین تراپی مو بود! اما کیم به تخته ساز رسید. با پایان یافتن آخرین لقمه قدرت او دیگر وزنی نداشت و از کف و هر چیز دیگری شناور پروتئین تراپی مو بود.

با تغییر نور دیوانه‌وار، خودش را دید و وقتی دیواره کناری را لمس بیبی لایت مو کرد، خود را به سمت کناره تاریک سازها پرت بیبی لایت مو کرد. او گرفتار کراتینه مو شد، ناامیدانه گام برداشت و کلیدی را که رله تشعشعی باید پرتاب می بیبی لایت مو کرد پرتاب بیبی لایت مو کرد. و بعد دیوانگی تمام کراتینه مو شد. سکون پروتئین تراپی مو بود. هیچ جا چیزی نپروتئین تراپی مو بود. جز نفس های سنگین کیم و شهردار هیچ وزنی در کشتی وجود نداشت، نه نور و نه صدایی. پورت های ویژن چیزی را نشان نمی بالیاژ مو دادند.

کیت رنگ مو زنانه نفیس : با دقت نگاه بیبی لایت مو کردن، با چشمانی که خیره کراتینه مو شدن خورشیدهای ناپدید کراتینه مو شده را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، می توان درخشندگی های بی نهایت ضعیف و بی نهایت دور را دید. رنگ مو استارشاین جایی بین کهکشان‌ها پروتئین تراپی مو بود، جایی در خلیجی غیرقابل توصیف بین جزایر فضا، در خلأهای تاریکی که منفور ویرانی لایت و هایلایت مو هستند. صدای تق تق های کوچکی در پشت وجود داشت. درب بیرونی قفل هوا بسته کراتینه مو شد. کمی بعد درب داخلی باز کراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو شامپویی

و سپس کیم به کراتینه مو شدت از میان بی وزنی شنا بیبی لایت مو کرد و به دونا چسبید، در حالی که هنوز لباس فضایی خود را پوشیده پروتئین تراپی مو بود و قادر به بیان احساساتش نپروتئین تراپی مو بود. صدای شهردار در تاریکی که فضای درونی و کیهان بیرونی برای ده‌ها هزار سال نوری تقریباً پروتئین تراپی مو بود، بلند کراتینه مو شد. دونا اکنون صفحه کلاه خود را باز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او با گرسنگی کیم را بوسید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱