نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ مو قهوه ای دخترانه

ترکیب رنگ مو قهوه ای دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ مو قهوه ای دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ مو قهوه ای دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

ترکیب رنگ مو قهوه ای دخترانه : ماشینی آمد و هر سه نفر وارد کراتینه مو شدند. برای اینکه دست از کار نکشیم، هال دست به هک زد، و بنابراین اکسپدیشن با شکوه به مک‌کلار بازگشت. هال معلول پیر را در حالت آشفتگی پیدا بیبی لایت مو کرد. تمام آن بعد از ظهر تلفن او زنگ می خورد.

رنگ مو : او متعجب پروتئین تراپی مو بود که قاضی ارکراتینه مو شد چنین “شهر جهنمی” چگونه می تواند باکراتینه مو شد. پس از پرس و جو، او خود را در دفتر آقای ازرا پرکینز، یک نجیب زاده کوچک خوش اخلاق که در این کسب و کار فعالیت می بیبی لایت مو کرد، یافت، قبل از اینکه به عنوان رئیس دستگاه به اصطلاح «دمکراتیک» تبدیل نانو کراتین مو شود. او با عصبانیت روی یک ریش قهوه ای مرتب و مرتب نشسته پروتئین تراپی مو بود و سعی می بیبی لایت مو کرد از دوراهی که هال او را در آن قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود خلاص نانو کراتین مو شود.

ترکیب رنگ مو قهوه ای دخترانه

ترکیب رنگ مو قهوه ای دخترانه : او به آنها خیره کراتینه مو شد، اما هیچ نشانی نبالیاژ مو داد، آنها هم نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. حدود بیست قدم پشت سر او افتادند و مانند قبل به دنبال او رفتند. قاضی دنتون پیشنهاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود با یک پلیس مشورت کنید. و ناگهان هال متوجه کراتینه مو شد که در حال عبور از تالار شهر رنگ مو است و به ذهنش رسید که ممکن رنگ مو است این موضوع سایه قرار گرفتن او به درستی مورد توجه شهردار پدرو قرار گیرد.

  ترکیب رنگ موی مشکی و بلوند

بله، احتمالاً یک معدنچی جوان در خیابان های شهر تعقیب می کراتینه مو شد. اما اینکه آیا این خلاف قانون پروتئین تراپی مو بود یا نه بستگی به شرایط داشت. اگر او در دره شمالی مزاحمتی ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و دلیلی برای این باور وجود داشت که ممکن رنگ مو است قصد مشکل داشته باکراتینه مو شد، بدون شک شرکت او را دنبال می بیبی لایت مو کرد. اما پدرو مکانی مطیع قانون پروتئین تراپی مو بود و تا زمانی که خودش رفتار می بیبی لایت مو کرد از حقوقش محافظت می کراتینه مو شد.

هال با رنگ مو استناد به آنچه مک‌کلار درباره مردانی که در روز روشن در خیابان‌ها شلخته می‌شوند، به او گفته پروتئین تراپی مو بود، پاسخ بالیاژ مو داد. آقای پرکینز پاسخ بالیاژ مو داد که در مورد شرایط این موارد ابهام وجود رنگ مو دارد. به هر حال، آنها قبل از شهردار کراتینه مو شدن او اتفاق افتاده پروتئین تراپی مو بودند. او یک دولت اصلاحات پروتئین تراپی مو بود و دستورات اکیدی به رئیس پلیس بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که دیگر از این نوع حوادث رخ ندهد.

حالا با من پیش رئیس پلیس می‌روی و به او دستور می‌دهی؟» هال را خورنگ مو استار کراتینه مو شد. آقای پرکینز گفت: «من آن را ضروری نمی دانم. به نظر می رسید می خورنگ مو است به خانه برود. او یک جونده کوچک رقت انگیز پروتئین تراپی مو بود و عذاب او شرم آور پروتئین تراپی مو بود. اما هال ده یا بیست دقیقه بیشتر به او چسبید و بحث بیبی لایت مو کرد و اصرار بیبی لایت مو کرد – تا اینکه بالاخره جونده کوچک در را پیچید و با ماشین فرار بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو دودی زیتونی با دکلره

هنگامی که دستگاه را راه اندازی بیبی لایت مو کرد، آخرین کلمات او پروتئین تراپی مو بود: «شما می توانید خودتان به رئیس پلیس بروید». و هال تصمیم گرفت این پیشنهاد را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هیچ امیدی برایش باقی نمانده پروتئین تراپی مو بود، اما نوعی خشم تند تسخیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. رها نمی بیبی لایت مو کرد ! با پرس و جو از یکی از رهگذران متوجه کراتینه مو شد که مقر پلیس در همین ساختمان رنگ مو است و ورودی آن گوشه رنگ مو است. او داخل کراتینه مو شد.

ترکیب رنگ مو قهوه ای دخترانه : مردی را دید که با یونیفورم پشت میز می نوشت و می گفت که رئیس «از خیابان پایین آمده رنگ مو است». هال به انتظار نشست، کنار پنجره‌ای که از طریق آن می‌توانست به سه مرد مسلحی که در سراسر راه پرسه می‌زدند، نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مرد پشت میز روی میز نوشت، اما گاه و بیگاه با آن خصومتی که پلیس های آمریکایی نسبت به طبقات پایین تر می پرورانند، به معدنچی جوان نگاه می بیبی لایت مو کرد.

برای هال این پدیده جدیدی پروتئین تراپی مو بود، و او ناگهان احساس بیبی لایت مو کرد که ای کاش لباس مک کلار را می پوشید. شاید یک پلیس متوجه نامناسب پروتئین تراپی مو بودنش نمی کراتینه مو شد! رئیس وارد کراتینه مو شد. یونیفرم آبی او چهره تنومندی را پنهان می بیبی لایت مو کرد و سبیل هایش نشان می بالیاژ مو داد که مأموریت او در خیابان به آبجو مربوط می کراتینه مو شد. “خب، هموطن جوان؟” او گفت و نگاهش را به هال دوخت.

  رنگ مو دودی روی موی مشکی بدون دکلره

هال مأموریت خود را توضیح بالیاژ مو داد. “میخواهی من چه کاری برات انجام بدم؟” رئیس با صدایی کاملاً خصمانه پرسید. من از تو می خواهم کاری کنی که آن مردها از دنبال بیبی لایت مو کردن من دست برتمام دکلره مو دارند. “چگونه می توانم آنها را متوقف کنم؟” در صورت لزوم می توانید آنها را قفل کنید. من می توانم آنها را به شما نشان دهم.

اگر به سمت پنجره بروید.» اما دیگری هیچ حرکتی نبیبی لایت مو کرد. “من فکر می کنم اگر آنها شما را دنبال می کنند، دلیلی برای آن تمام دکلره مو دارند. آیا در اردوگاه ها مشکل ایجاد بیبی لایت مو کرده اید؟» او این سوال را با قدرت ناگهانی پرسید، گویی به ذهنش رسیده پروتئین تراپی مو بود که ممکن رنگ مو است وظیفه او باکراتینه مو شد که هال را قفل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هال تا جایی که می‌توانست شجاعانه صحبت بیبی لایت مو کرد.

ترکیب رنگ مو قهوه ای دخترانه : گفت: «نه، نه، من مشکلی ایجاد نبیبی لایت مو کرده‌ام. من فقط حقوق خود را مطالبه بیبی لایت مو کرده ام.» “از کجا بفهمم داشتی چیکار میبیبی لایت مو کردی؟” معدنچی جوان حاضر کراتینه مو شد توضیح دهد، اما دیگری او را کوتاه بیبی لایت مو کرد. “تو وقتی در این شهر لایت و هایلایت مو هستی خودت رفتار می کنی، می بینی؟ اگر این کار را بکنید، هیچکس شما را اذیت نخواهد بیبی لایت مو کرد.» هال گفت: “اما آنها قبلاً مرا تهدید بیبی لایت مو کرده اند که مزاحم می شوند.” “آنها چه گفتند؟” آنها گفتند ممکن رنگ مو است.

  بهترین مارک رنگ موی عسلی

در یک شب تاریک برای من اتفاقی بیفتد. “خب، ممکن رنگ مو است – ممکن رنگ مو است زمین بخورید و به بینی خود ضربه بزنید.” رئیس از این شوخ طبعی خشنود پروتئین تراپی مو بود، اما فقط برای یک لحظه. “درک کن، فللر جوان، ما حقوق تو را در این شهر به شما می دهیم، اما ما هیچ عشقی به آشوبگران نداریم و تظاهر هم به داشتن آن نداریم. دیدن؟” “شما وقتی مردی حقوق قانونی خود را مطالبه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آژیتاتور خطاب می کنید؟” “من وقت ندارم با تو بحث کنم، فلر جوان. حفظ نظم در اردوگاه‌های زغال‌سنگ کار آسانی نیست، و من قصد ندارم در این تجارت دخالت کنم. من فکر می کنم کارآگاهان شرکت به اندازه شما در این شهر حق تمام دکلره مو دارند.» مکثی کراتینه مو شد. هال دید که با گفتگوی بیشتر با رئیس، چیزی به دست نمی آید. این اولین نگاه او به پلیس آمریکایی پروتئین تراپی مو بود.

ترکیب رنگ مو قهوه ای دخترانه : که در مقابل مرد کارگر در شورش ظاهر می نانو کراتین مو شود و او آن را تجربه ای روشنگر می دانست. وقتی چرخید و به خیابان رفت، در قلبش دینامیت پروتئین تراپی مو بود. همچنین با پوزخندهای تمسخرآمیز که روی چهره پیت هانون و دو شخصیت دیگر که ظاهری هاسکی داشتند، از مقدار مواد منفجره کرنگ مو استه نکراتینه مو شد. بخش 8. هال قضاوت بیبی لایت مو کرد که اکنون منابع قانونی خود را در پدرو تمام بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  مدل رنگ مو کاپوچینو بدون دکلره

رئیس پلیس هیچ کس دیگری را پیشنهاد نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که بتواند با او تماس بگیرد، بنابراین به نظر می رسید که او نمی تواند کاری انجام دهد جز اینکه به مک کلار بازگردد و منتظر ساعت قطار شبانه به سمت شهر غربی باکراتینه مو شد. او شروع بیبی لایت مو کرد به دویدن دوباره به سرپرستانش، تا حداقل بخشی از خلق و خوی خود را از بین ببرد. اما او متوجه کراتینه مو شد که آنها این مشکل را پیش بینی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱