نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره

مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره : شادی، و تو را مادر پسری شکوفان بساز، این دستبند جادویی را به دور بازویش ببند، تا ذهن در حال رکراتینه مو شد او را با اعمال نیکو آتش بزند؛ قدرت سام، چهره مردانه او را عصبی خواهد بیبی لایت مو کرد، با خلق و خوی ملایم، در شجاعت مانند طوفان، نه او. سرنوشت شرم آور کوچک نانو کراتین مو شود یا برگردد از جایی که شیرهای نبرد می سوزند، به سوی او عقاب سر به فلک کشیده از آسمان خم خواهد کراتینه مو شد.

رنگ مو : که خشم، سرسختانه، تندخو و کور، فضایل یک ذهن سخاوتمند را از بین ببرید . دوباره مال تو باش، زیرا راکوش هرگز نمی تواند پنهان بماند، چیزی بیش از رستم در میدان جنگ نیست ! پسر زال اکنون خشم خود را فروکش بیبی لایت مو کرد و احساسات شادی در روح او تجدید کراتینه مو شد. منادی آماده به فرمان پادشاه، سران و جنگجویان سرزمین را فراخواند. و به زودی شادی اجتماعی ضیافت برقرار کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره

مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره : و با سعادت آینده: اما رستم اخم بیبی لایت مو کرد و با آتش کینه، از خطاهای خود گفت، اسب غارت کراتینه مو شده خورنگ مو است. “من ردپای او را به شهر سلطنتی شما رسانده ام، اینجا باید او باکراتینه مو شد، تاج شما محافظت نانو کراتین مو شود، اما اگر نگه داشته نانو کراتین مو شود، اگر از بند رها ننانو کراتین مو شود، انتقام من این جنایت را انجام خواهد بالیاژ مو داد.” “مهمان محترم من!” شاه متعجب پاسخ بالیاژ مو داد : “آیا خورنگ مو استه ها یا خورنگ مو استه های رستم رد می نانو کراتین مو شود؟ اما اجازه ندهید.

  رنگ مو مشکی ابریشم

و فنجان های شراب چین بر روی تخته می درخشید. و آهنگ شاد، و قدرت جادویی موسیقی، و شراب گازدار، ساعت جشن را فریب بالیاژ مو داد. پیش نویس های غلیظ حواس رستم رپروتئین تراپی مو بوده کراتینه مو شد و رگه های ذوب روح نرم کراتینه مو شده اش را جذب بیبی لایت مو کرد. اما هنگامی که به دوره رنگ مو استراحت نزدیک کراتینه مو شد، همه، سریع و آگاه، از ضیافت برخرنگ مو استند. کاناپه ای پهن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

که شایسته چنین مهمانی پروتئین تراپی مو بود، عطرآگین از گلاب و مشک. و در حال رنگ مو استراحت، در خواب عمیق، قهرمان خسته دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، همه غم های راه را فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. یک ساعت گذشته پروتئین تراپی مو بود، و خواب شیرین همچنان قدرت جادویی خود را دور سر قهرمان می‌ریخت . وقتی تهمینه آمد، دختری باریکه‌ای کهربایی را در دست گرفت که تیرگی آن را از بین برد.

و نزدیک بالش او ایستاد. در زیبایی درخشان، دختر پادشاه چشم شگفت‌انگیز او را برانگیخت. زلال مثل ماه، در طلسم های درخشان چیده کراتینه مو شده، چشمان برنده اش نور بهشت ​​را نمایان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شکل سرو او نظر تماشاگر را مجذوب خود بیبی لایت مو کرد، فرهای تکان دهنده او، قلب، بی مقاومت، کشیده، ابروهای او مانند کمان خمیده کماندار. حلقه های او، تله ها. گونه اش، درخشش گل رز، آمیخته با زنبق – از نوک گوشش حلقه هایی پررنگ و درخشان، ستاره مانند آویزان پروتئین تراپی مو بود.

  مدل موی رنگ و مش شده

و زبانش، و لب‌ها، همه شیرینی شکر، مروارید در حالی که در دهانی که برای فریب بالیاژ مو دادن می‌درخشید. حضور او ستاره‌ها را کم‌نور بیبی لایت مو کرد، و با رنگ مو استشمام عطر و شادی، به سختی زمین را لمس بیبی لایت مو کرد، قدم‌هایش را بسیار سبک، بسیار برازنده – هر قسمت عالی و متناسب با قلب بی‌لک او. رستم متعجب کنیز مهربان خطاب بیبی لایت مو کرد و پرسید کدام غریبه دوست داشتنی رنگ مو استراحتش را شکست.

مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره : او گفت: “نام تو چیست، در میان تاریکی شب چه می خواهی ؟ دید منصفانه، صحبت کن!” آه آلایت و هایلایت مو هسته آهی کشید: “ای تو، شهرت بی همتا! با حیف بشنو، نام من تهمینه رنگ مو است! دردهای عشق قلب مضطرب من را به کار می اندازد، و چاپلوسی نوید شادی طولانی مدت را می دهد؛ هیچ چشم کنجکاوی هنوز این ویژگی ها را ندیده رنگ مو است.

چقدر با شگفتی به کارهای بزرگ تو گوش بالیاژ مو داده‌ام، شیفته ستایش تو لایت و هایلایت مو هستم، چقدر از هر زبانی شنیده‌ام و به تو فکر بیبی لایت مو کرده‌ام و آهی کشیده‌ام. و دوباره آهی کشید. عقاب درنده که بر طعمه‌اش می‌چرخد، از شمشیر درخشان تو شروع می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پرواز می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: تو قاتل نسل دیو لایت و هایلایت مو هستی، و هیولاهای خشن چوب پژواک. گرز تو کجا دیده می‌نانو کراتین مو شود.

  جدیدترین رنگ مو با فرمول ترکیب

جسارت را کوچک کن، برق نیزه تو برای دیدن همه می لرزد، دل بال بال من که با درنگ مو استانهای شهرت تو مسحور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به نام تو پاسخ بالیاژ مو داد، و در حالی که تأثیر جادویی آنها را احساس بیبی لایت مو کردم، در دعای تو با فداکاری زانو زدم و با حرارت نذر بیبی لایت مو کردم به این ترتیب شکوه و طلسم قدرتمندی رنگ مو دارد، هیچ همسر دیگری نباید به بازوان آرزوی من برکت دهد.

فرمانروایی توران را به تنهایی جستجو بیبی لایت مو کرده ای، در شب، در تاریکی، تو ای توانا! ای دست من را طلب کن و آرزوی جانم را برآورده کن. از من در ازدواج پدر سلطنتی ام بخواهید. شاید پسری که عشق عروسی ما تاج گذاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که قدرتش مانند تو شهرت جهانی پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نه، چون سامانگان به قول من عمل خواهد بیبی لایت مو کرد، راکوش دوباره به تو بازگردانده خواهد کراتینه مو شد.» دختر چنین اندیشه پرشور خود را بیان بیبی لایت مو کرد.

و قلب رستم در سینه‌اش به شادی می‌تپید، با شنیدن اشتیاق او – هیچ کلمه‌ای گم نکراتینه مو شد، و راکوش در امان پروتئین تراپی مو بود، همچنان برای او ارزش بیشتری داشت. او را نزدیک صدا بیبی لایت مو کرد. با قدمی برازنده آمد و با نبض تپنده شعله افروخته اش را مشخص بیبی لایت مو کرد. و اکنون یک موبید، از شوالیه قهرمان، از مناسک سلطنتی درخورنگ مو است می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او از خوشحالی، پادشاه کت و شلوار محترم تایید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی دلفینی روی دکلره

مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره : او از اینکه به کودکی که دوستش رنگ مو دارد برکت دهد، خوشحال رنگ مو است، و خوشحال تر از آن، که در اطراف لبخند می زند. از متحد کراتینه مو شدن با جنگجوی مشهور. هنگامی که پدر مسرور، برکت مضاعف، دخترش را به مهمان باشکوه خود سپرد، مردم در شادی که می بالیاژ مو داد، وصلت زیبا و شجاع را شریک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برای ارج نهادن به روز عروسی آنها – چه پیر و چه جوان، تبریک هیمنیال خوانده می نانو کراتین مو شود.

این ماه جوان شادی و شادی را به ارمغان آورد و هر منبع دشمنی را ناپروتئین تراپی مو بود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” صیغه ازدواج جفت خوشبخت را دریافت بیبی لایت مو کرد و عشق و حمل و نقل برکات خود را در آنجا جاری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. صبح از سپهر بلندش، درخشش پر زرق و برق او را پرتاب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و با شکوه می درخشید، قهرمان متفکر، از بازوی پرپشتش، دستبندش، جذابیتی نجیب‌بخش روح را می‌کشید.

مدل رنگ مو کاراملی بدون دکلره : و همانطور که او هدیه شگفت انگیز را با غرور در دست داشت، به این ترتیب عروس عاشق خود را مورد خطاب قرار بالیاژ مو داد! او گفت: «این را بگیر، و اگر به‌وسیله بهشت ​​مهربان، دختری برای تسلی تو عطا نانو کراتین مو شود، بگذار در میان حلقه‌هایش نمایان نانو کراتین مو شود، و شادی و افتخار در انتظار کنیز خواهد پروتئین تراپی مو بود؛ اما اگر سرنوشت مهربان، عروسی را افزایش دهد.

  رنگ موی قرمز شرابی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱