نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره

رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره : اما مبتدی که پر از وحشی ترین انتظارات پروتئین تراپی مو بود، به آن توجهی نبیبی لایت مو کرد. اگر آرزو پدر فکر باکراتینه مو شد، مطمئناً واقعیت ممکن رنگ مو است باعث اعتقاد و باور نانو کراتین مو شود. در هر صورت، در این مورد چنین پروتئین تراپی مو بود، و بنابراین، تمام اطمینان های سرد ویزدام نمی توانست دید شکارهای بزرگی به وفور کبک را از بین ببرد.

مو : هر از چند گاهی، برای طلسم‌های کوتاه‌تر یا طولانی‌تر، به‌عنوان فرصت و شرایطمان به آن کشیده می‌کراتینه مو شدیم. و کم کم با نام، ظاهر و عادات انواع بازی های زیر آشنا کراتینه مو شد. صحبت‌های طولانی در شب‌های آرام آن بالا زیر گاری‌ها، در پناهگاه‌های علف‌زار در جنگل، یا در کانکس‌های حفاری، جایی که مردان به این سو و آن سو می‌رفتند و به قول مؤدبانه دروغ‌ها را رد و بدل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، حرف ما پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره

رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره : و این منظره او را در خواب دید زمانی که او نیز به شکار برود و غنائم خود را به خانه بیاورد. ما که در لبه برگ قرار داشتیم، به دنیای شگفت‌انگیز بوشولد چشم‌پوشی بیبی لایت مو کردیم، جایی که بازی بزرگ هزاران نفر در آن پرسه می‌زد و «وحشی‌ترین درنگ مو استان‌ها واقعی پروتئین تراپی مو بودند». بسیاری از ما که در حاشیه بهشت ​​شکارچیان زندگی می‌بیبی لایت مو کردیم.

سرگرمی‌های شبانه، زمانی که دست‌های جوان‌تر ممکن رنگ مو است چیزهای مفید و درستی بیاموزند، و بیشتر این‌ها هیچ‌کدام از این‌ها نپروتئین تراپی مو بود. مدرسه ای از بچه های مدرسه ای بزرگ پروتئین تراپی مو بود. بدون شک سخت رنگ مو است، اما جنبه زمین بازی خود را داشت، و عادت مدرسه این پروتئین تراپی مو بود که هر گونه نقض قوانین نانوشته را “تکثیر” الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، با شوخ طبعی و پشیمانی اشتباهاتی را که مرتکب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، “مالید” و بازی با زودباوری با بی شرمی و اعصابی که قضاوت افراد بی تجربه را کاملا فلج می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ مو دکلره برای پوست سبزه

با این حال، با همه اینها، مهربانی و غریزه سریع «نظیر منصفانه» وجود داشت که باد را خنثی می بیبی لایت مو کرد و در اصل به هیچ کس بیش از آنچه برای او خوب پروتئین تراپی مو بود نمی بالیاژ مو داد. در آنجا پسر جدید باید دستکش را می زد، و اگر بدون غریزه مراقب یا اشاره دوستانه پروتئین تراپی مو بود، چیزی برای هکراتینه مو شدار بالیاژ مو دادن به او وجود نداشت. وقتی فاکنر – که به سمت پیانو کشیده کراتینه مو شد.

اعتراض بیبی لایت مو کرد که چیزی جز یک “مورسو” صرف به خاطر نمی‌آورد، از تخلف آگاه نپروتئین تراپی مو بود، اما تماشاگران خوشحال این کلمه را شنیدند و از آن پس او را فقط با نام “آنکور” می‌شناختند – هری ملوان. توضیح بالیاژ مو داد که “بیشتر” یک نوع شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است. «جانی-به تازگی باید یاد بگیرد» دلیل کافی برای اجازه بالیاژ مو دادن به بسیاری از افراد مبتدی برای خرید تجربه او پروتئین تراپی مو بود.

در حالی که کسانی که همه آن را پشت سر گذاشته پروتئین تراپی مو بودند، مشاهده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که او به دام های معروف افتاده رنگ مو است. اگر نادیده گرفتن مودبانه اشتباهات و بیهودگی های یکدیگر وجود داشت، بدون شک هماهنگی بسیار راحت تر پروتئین تراپی مو بود. اما این روش مدارسی نیست که روحیه سرگرمی نقش مفید خود را ایفا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و پس از همه، درسی که به خوبی “مالیده کراتینه مو شده رنگ مو است” به خوبی به خاطر سپرده می نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو نسکافه ای با چه رنگی ترکیب شود

آزمايشگر جديد، که توسط ما با درنگ مو استان هاي سيبل آنتلوپ دور کمپ مکمک آشنا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به تنها بز جيم هيل پير شليک بیبی لایت مو کرد و مجبور کراتینه مو شد لاشه را با يک يادداشت توضيحي ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – جيم هنگام تماس بيرون پروتئین تراپی مو بود. چیزی که او هنگام بازگشت از ما شنید، با پشیمانی و شرم تمام، یک آموزش لیبرال پروتئین تراپی مو بود. اما چیزی که او بهتر به خاطر می آورد یادداشت جیم رنگ مو است که در آن شب خطاب به کمپ ما پروتئین تراپی مو بود: “پسران!

رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره : جیم هیل از شرکت شما برای شام فردا یکشنبه درخورنگ مو است می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!» “گوشت گوسفند!” با سپری کراتینه مو شدن تابستان، و زمزمه‌های حملات جدید، روحیه‌ای از بی‌قراری – نوعی تب کوهنوردی – به سراغ ما آمد و هر کدام به این فکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که شانس خود را از کدام راه امتحان کنند. اردوگاه ما مقر تابستانی دو سوار ترابری پروتئین تراپی مو بود.

و زمانی که ماه ها کار سخت، چوب بری در برگ، انعقاد قراربالیاژ مو داد برای شرکت ها، لیز خوردن میله ها در بوته و چیزهای دیگر، سرانجام ما را به پا خیزید. به نظر می‌رسید که همه چیز را در گاری‌ها و گاوها بگذاریم و به حمل‌ونقل سواری هم بپردازیم. جذابیت یک زندگی آزاد و رنگ مو استقلال کامل – زندگی که در آن یک مرد به همان اندازه که فهرست می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو استخوانی چه رنگی است

به آنجا می رود و خانه اش را با خود می برد – واقعاً عالی رنگ مو است. اما این واقعیت که شکار هم با آن همراه خواهد پروتئین تراپی مو بود، عالی پروتئین تراپی مو بود. چگونه چیزهای کوچکی که نشانگر یک عزیمت جدید لایت و هایلایت مو هستند، خود را به طور پاک نکراتینه مو شدنی در خاطره می نویسند! گلی در پرچینی که جاده‌ها از هم جدا می‌شوند، برای همیشه نقطه‌ای را در ذهن فرد نشان می‌دهد.

و با این حال، یک میلیون نفر دیگر، قبل و بعد، و همه به زیبایی، نادیده می شوند. در خاطره، همه چیز مثل همیشه تازه، درخشان و باشکوه رنگ مو است: فقط سال ها گذشته رنگ مو است. شروع، سفر در امتبالیاژ مو داد فلات، نهرهای کریستالی، سرخس ها و درختان، هوای خنک و خالص. و از طریق و بیش از همه، حس کاملا مست کننده آزادی! سپس صعود آلایت و هایلایت مو هسته طولانی به اسپیتزکوپ رسید.

رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره : جایی که برگ بالاترین رنگ مو است و صعود ما از آنجا آغاز کراتینه مو شد. زیرا در آنجا، با تضاد آفریقا، بالاترین قسمت‌هایی که به سمت بالا قرار گرفته‌اند و توسط خارهای غول‌پیکر محکم کراتینه مو شده‌اند، از پایین قابل دسترسی لایت و هایلایت مو هستند، در حالی که لبه‌های پایینی فلات مانند دیواره‌های یک قلعه بزرگ جدا کراتینه مو شده‌اند. آنجا، در نزدیکی اسپیتزکوپ، ما از بالا به سرزمین موعود نگاه بیبی لایت مو کردیم. در آنجا، به عنوان یک غواص روی تخته اش، در بیرونی ترین لبه ایستاد، و مکث بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی مش یخی زنانه

نگاه بیبی لایت مو کرد و نفس کشید، قبل از اینکه ما شیرجه بزنیم. خوب رنگ مو است که توقعات خود را پایین بیاوریم و از ناامیدی دوری کنیم. اما پندهای کمال بر سر جوانان هدر می‌رود، و هنگامی که تصادف با امید جوانی ترکیب می‌نانو کراتین مو شود تا رنگ‌ها را با تمام زیبایی‌هایشان نشان دهند، حکمت چه شانسی رنگ مو دارد؟ “اینجا را ببین، فللر جوان!” ویزوم گفت: «خودت را با تصورات احمقانه پر نکن که شیرها و ببرها پشت هر بوته ای منتظرند.

در دوازده ماه دیگر یکی را نخواهید دید! بیشتر دوست تمام دکلره مو دارند که یک هفته پولی نخواهید دید! شما نمی دانید چه باید بکنید، چه بپوشید، چگونه راه بروید، چگونه نگاه کنید، یا به دنبال چه چیزی باشید. و شما به اندازه یک موتور کششی سر و صدا خواهید داشت. این کشور باز نیست: بوته رنگ مو است. آنها می توانند ببینند و بشنوند، و شما نمی توانید. در مورد یک بازی بزرگ، شما هنوز هیچ بازی بزرگی را برای مدت طولانی نخواهید دید.

رنگ موی مشکی پرکلاغی روی دکلره : پس خودتان را گول نزنید! عالی! اما ثروت در حال و هوای ورزشی مقرر بیبی لایت مو کرد که اولین چیزی که در همان روز اول در بوشولد در ساندرسون دیدیم، پوست تازه شیری پروتئین تراپی مو بود که برای خشک کراتینه مو شدن دراز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. نصایح خود سلیمان در برابر آن پوست خیس چه می کراتینه مو شد؟ حکمت سرش را خاراندن و خیره کراتینه مو شد: “خب، من کاملاً شکرک زدم!” البته اتفاقی پروتئین تراپی مو بود چندین سال پروتئین تراپی مو بود که هیچ شیری در این منطقه دیده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو استخوانی کرم

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱