نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

تمام دکلره مو | بورن لیدی | رنگ مو

روش تمام دکلره مو

روش تمام دکلره مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت روش تمام دکلره مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با روش تمام دکلره مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

روش تمام دکلره مو : جوان تکه گوشت را برداشت و به دنبال همسرش رفت. او را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگرچه او در تمام دنیا پرسه می زد. او ادامه بالیاژ مو داد و او جستجو بیبی لایت مو کرد و جستجو بیبی لایت مو کرد تا اینکه به شهری که همسرش در آنجا پروتئین تراپی مو بود رسید زندگی می بیبی لایت مو کرد. او به قصر رفت و در آنجا به آشپز التماس بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : که او را ببرد او از روی شفقت خالص به عنوان خدمتکار وارد آشپزخانه کراتینه مو شد. در یک زن و شوهر از روزها از هم خدمتکارانش در آشپزخانه آموخته پروتئین تراپی مو بود که دختر سلطان به خانه برگشته پروتئین تراپی مو بود. یک روز آشپز مریض کراتینه مو شد و دلی نداشت{184}در او برای رسیدگی به پخت و پز. جوان که این را دید.

روش تمام دکلره مو

روش تمام دکلره مو : او را به رنگ مو استراحت دعوت بیبی لایت مو کرد و گفت که این کار را خواهد بیبی لایت مو کرد غذا را به جای او بپزید آشپز موافقت بیبی لایت مو کرد و به او گفت که چه چیزی بپزد. و نحوه چاشنی آن پس جوانان دست به کار کراتینه مو شدند و بریان و خورش می‌پزند. و چون ظروف را بالا فرستاد، ضایعات غذا را نیز فرستاد روی خاکستر پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و روی بشقاب دختر گذاشته پروتئین تراپی مو بود.

  تبدیل تمام دکلره به مش

لینک مفید : تمام دکلره مو

به ندرت دختر از آنچه در درونش می دانست به این ضایعات کوچک چشم انداخت خودش که اربابش نزدیکش پروتئین تراپی مو بود. پس آشپز را صدا بیبی لایت مو کرد و پرسید که در آشپزخانه با خود داشت. او ابتدا منکر داشتن چنین چیزی کراتینه مو شد یکی، اما در نهایت اعتراف بیبی لایت مو کرد.

روش تمام دکلره مو : که یک پسر فقیر را برای کمک به خانه برده رنگ مو است به او. سپس دختر نزد پدرش رفت و به او گفت که وجود رنگ مو دارد پسر جوانی در آشپزخانه که قهوه را آنقدر خوب آماده بیبی لایت مو کرد که باید مثل مقداری قهوه از دستانش بنابراین پسر دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شد تا از سپس قهوه را آماده بیبی لایت مو کرد و نزد دختر سلطان برد.

لینک مفید : تمام دکلره چیست

پس دوباره گرد هم آمدند و او به ارباب خود گفت که ماجرا چگونه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است رفته. سپس آنها مشورت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چگونه باید منتظر نوبت خود باشند و به دست بیاورند آینه دوباره برگشت به ندرت جوانی از پیرزن نزد دختر رفته پروتئین تراپی مو بود ظاهر کراتینه مو شد. با اینکه خیلی وقت پروتئین تراپی مو بود او را ندیده پروتئین تراپی مو بود.

روش تمام دکلره مو : او را شناخت. و با نگاه بیبی لایت مو کردن به آینه باعث کراتینه مو شد پسر بیچاره دوباره به عقب برگردد{185} به خاکستر کاخ قدیمی اش. در آنجا متوجه کراتینه مو شد که گربه هنوز چمباتمه زده رنگ مو است. هنگامی که او احساس گرسنگی بیبی لایت مو کرد، موش ها را گرفت و چنین ویرانی هایی بر او وارد بیبی لایت مو کرد آنها که بالاخره پادیشاه موش ها یک سرباز کمیاب مانده پروتئین تراپی مو بود.

  تمام دکلره موی سفید

لینک مفید : رنگ مو دارچینی بدون دکلره

پادیشاه بیچاره بسیار خشمگین پروتئین تراپی مو بود، اما جرأت نداشت با گربه برخورد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یکی اما روز جوان را دید و نزد او رفت و از او التماس بیبی لایت مو کرد کمک در پریشانی سخت او، زیرا اگر او تا فردا صبر می بیبی لایت مو کرد کل قلمرو ویران خواهد کراتینه مو شد جوان گفت: «من به تو کمک خواهم بیبی لایت مو کرد.

[disclosure]

روش تمام دکلره مو : اگرچه من به اندازه کافی دارم مشکلاتی که از قبل باید تحمل کنم.» “مشکل تو چیست؟” از پادیشاه موش ها پرسید. جوانان گفتند او در مورد تاریخچه این قطعه شیشه ای و اینکه چگونه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است از او دزدیده کراتینه مو شده و به دست چه کسی افتاده رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ تمام دکلره روشن

پادیشاه فریاد زد: «پس من می توانم به تو کمک کنم تمام موش های دنیا و پرسید که کدام یک از آنها به این دسترسی تمام دکلره مو دارند قصر، و که از فلان پیرزن و تکه از شیشه ای با این سخنان، یک موش لنگ هول بیبی لایت مو کرد و او را بوسید زیر پای پادیشاه زمین خورد و گفت که این عادت اوست دزدیدن غذا از جعبه پیرزن او از سوراخ کلید دیده پروتئین تراپی مو بود.

روش تمام دکلره مو : که چگونه او هر روز غروب کمی شیشه‌ی چشم‌انداز بیرون می‌آورد و پنهان می‌بیبی لایت مو کرد زیر یک کوسن سپس پادشاه به او دستور بالیاژ مو داد که برود و دزدی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند{186}این تکه آینه این اما موش التماس بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است دو رفیق داشته باکراتینه مو شد.

  تمام دکلره دودی

لینک مفید : رنگ مو شرابی روشن بدون دکلره

پشتش نشست یکی از آنها، و به همین ترتیب به پیرزن رفت. عصر پروتئین تراپی مو بود که به آنجا رسیدند و پیرزن در حال خوردن شام پروتئین تراپی مو بود. “ما موش لنگ گفت: در زمان مناسب آمده‌ایم چیزی برای خوردن.” و با آن راضی به داخل اتاق رفتند گرسنگی خود را، و منتظر شب.

روش تمام دکلره مو : بین آنها چی ترتیب بالیاژ مو دادند آنها باید انجام دهند و وقتی پیرزن دراز کشید، منتظر ماندند تا او تمام نانو کراتین مو شود خواب. به ندرت او را به خواب زده پروتئین تراپی مو بود تا موش لنگ به داخل پرید تختش را برای صورتش آماده بیبی لایت مو کرد و با انتهای آن شروع به قلقلک بالیاژ مو دادن بینی اش بیبی لایت مو کرد دمش. «پی چی! پی چی!” پیرزن عطسه بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : رنگساژ تمام دکلره

به طوری که سرش تقریباً پرید از روی شانه های او «پی چی! پی چی!” او دوباره عطسه بیبی لایت مو کرد و در همین حین دو موش کوچک دیگر با عجله بیرون آمدند و تکه شیشه را برداشتند از زیر کوسن، موش لنگ را به پشت گرفت و دوباره با عجله به خانه رفت جوان از دیدن آینه بسیار خوشحال کراتینه مو شد.

روش تمام دکلره مو : سپس آینه را گرفت گربه با او به طوری که آن را نباید بیش از این آسیب به موش، و رفت به قسمت های دیگر آنجا تکه آینه را بیرون آورد، به آن نگاه بیبی لایت مو کرد، و ببین! افریت سیاه جلوی او ایستاد و گفت: فرمان تو چیست؟ سلطان من؟» جوان لباسی از پارچه طلا خورنگ مو است و{187}یک ارتش کامل از سربازان، و قبل از اینکه وقت داشته باکراتینه مو شد به اطراف نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  تمام دکلره یخی

لینک مفید : رنگ تمام دکلره مو

در مقابل او ایستادند لباس گران قیمت، و او آن را پوشید. و یک اسب زیبا، و او بر آن نشست پشت آن؛ و لشکری ​​بزرگ که پشت سر او وارد شهر کراتینه مو شدند. چه زمانی او به آنجا رسید و در مقابل قصر ایستاد و آن را با خود احاطه بیبی لایت مو کرد سربازان آه، پادیشاه از دیدن آن پهناور چقدر ترسیده پروتئین تراپی مو بود ارتش! جوان به قصر رفت و دختر را از پدرش خورنگ مو است.

روش تمام دکلره مو : در وحشت، پادیشاه نه تنها دخترش، بلکه قلمرو خود را به او بالیاژ مو داد. پیرزن به دست فریت لب درشت سپرده کراتینه مو شد، اما عروس و داماد در میان شکوه خود به خوشی زندگی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند پادشاهی. و در نزدیکی آنها آینه جادویی ایستاده پروتئین تراپی مو بود که همه را ساخته پروتئین تراپی مو بود مصیبت های آنها از بین می رود{188} سنگ-صبر و چاقو-صبر آنجا زمانی زن فقیری پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : رنگ های تمام دکلره

که یک دختر داشت و این زن فقیر بیرون می رفت و کتانی می شست، در حالی که دخترش در خانه می ماند میز کار او یک روز مثل خودش کنار پنجره نشسته پروتئین تراپی مو بود معمولاً وقتی پرنده ای به سمت میز خیاطی پرواز بیبی لایت مو کرد.

روش تمام دکلره مو : به او گفت دختر: «اوه، دختر کوچولو، دختر کوچولوی بیچاره! مرگ توست کیسمت!»[13] که پس از آن دوباره پرواز بیبی لایت مو کرد.

  مدل تمام دکلره

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱