نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بیبی لایت مو | بورن لیدی | رنگ مو

بیبی لایت جلوی مو

بیبی لایت جلوی مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بیبی لایت جلوی مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بیبی لایت جلوی مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

بیبی لایت جلوی مو : آتش رنگ مو استفراغ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شعله، و به همین ترتیب وقتی او به مرزهای خواهرش می آید، چمن مرز در برابر او پژمرده می نانو کراتین مو شود او حتی از او وحشتناک تر رنگ مو است خواهر، و علاوه بر این، سه سر رنگ مو دارد. اما شاد باش رنگ مو استاد من و فردا صبح برای ملاقات با او آماده باش.» در سحر، روز بعد، آنها در حال آماده کراتینه مو شدن برای رفتن پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : هنگامی که آنها شنیدند خروش و صدای کوبنده ای که انسان هرگز مانند آن را نشنیده رنگ مو است از زمانی که دنیا شروع کراتینه مو شد فریاد زد: “آماده باش، رنگ مو استاد من، در حال حاضر عقرب نزدیک رنگ مو است.” اسب وفادار و در واقع، اسکورپیا پروتئین تراپی مو بود. با آرواره هایی که از زمین به آسمان می رسد و اسکورپیا در حالی که نزدیک می کراتینه مو شد.

بیبی لایت جلوی مو

بیبی لایت جلوی مو : آتشی به بیرون می ریخت و سر و صدا نزدیک کراتینه مو شد آمدن او مانند غرش یک گردباد پروتئین تراپی مو بود. اما اسب خوب بلند کراتینه مو شد مانند یک دارت به هوا رفت و پسر زیبا تیری پرتاب بیبی لایت مو کرد که اصابت بیبی لایت مو کرد از یکی از سه سر جادوگر او می خورنگ مو است.

لینک مفید : بیبی لایت مو

یک تیر دیگر را روی آن بیاندازد تعظیم او، زمانی که اسکورپیا از او التماس بیبی لایت مو کرد که او را ببخکراتینه مو شد و او او را نپذیرفت صدمه زد و از طریق اطمینان به او قولی بالیاژ مو داد که در او نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود خون سپس مانند خواهرش قبلاً از او پذیرایی بیبی لایت مو کرد و او او را پس بالیاژ مو داد سر بریده اش.

  بیبی لایت یعنی چه

بیبی لایت جلوی مو : را که دوباره سر جایش چسباند و بعدش سه روز، پسر زیبا و اسب وفادارش دوباره راهی جاده کراتینه مو شدند. وقتی از مرزهای عقرب گذشتند، بیرون رفتند و رفتند توقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به چمنزار وسیعی رسیدند که چیزی جز آن پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود گل ها، جایی که بهار تا ابد سلطنت بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : تکنیک ایرتاچ مو

هر گلی شگفت انگیز پروتئین تراپی مو بود زیبا و پر از عطری که روح را تسکین می دهد و نور زفیر به طور مداوم بر روی آن می دوید{269}بالوهای گلدار اینجا بعد نشستند آنها برای رنگ مو استراحت فرود آمدند و اسب خوب گفت: «تا به حال، ای رنگ مو استاد من! ما پیشرفت بیبی لایت مو کرده ایم، اما اکنون یک خطر بزرگ رنگ مو است.

بیبی لایت جلوی مو : در انتظار مرنگ مو است که اگر به یاری خداوند خدا بر آن غلبه کنیم، بر آن پیروز خواهیم کراتینه مو شد ما واقعاً قهرمان بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم نه چندان دور از اینجا کاخ جوانان قرار رنگ مو دارد بدون سن، و زندگی بدون مرگ، اما آن را احاطه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

لینک مفید : آمبره لایت مو

بالا و جنگل عمیق، و در این جنگل همه هیولاهای وحشی گسترده لایت و هایلایت مو هستند جهان روز و شب از آن محافظت می کنند و اگر انسان بتواند دانه های آن را بشمارد شن و ماسه در ساحل دریا، سپس او همچنین می تواند تعبالیاژ مو داد اینها را بشمارد هیولاها ما نمی توانیم با آنها بجنگیم، آنها ما را قبل از ما تکه تکه می کنند.

  بی بی لایت جلو مو

بیبی لایت جلوی مو : در نیمه راه جنگل پروتئین تراپی مو بودیم، بنابراین باید تلاش کنیم که آیا می توانیم تمیز شویم بدون دست زدن بر روی آن.» پس دو روز به آنها رنگ مو استراحت بالیاژ مو دادند تا نیرو جمع کنند و سپس اسب کش آمد نفسی دراز کشید و به پسر زیبا گفت: زین من را به شکلی بکش تا می توانی محکم، و چون بر من سوار کراتینه مو شدی، محکم بچسب با تمام توانت.

لینک مفید : بی بی لایت جلو مو

به یال من، و به جای پاهایت را روی گردنم فشار بده بر پهلوی من، تا مانع من نشوى.» پسر زیبا برخرنگ مو است و همانطور که اسبش به او گفت انجام بالیاژ مو داد و لحظه بعد آنها نزدیک به جنگل پروتئین تراپی مو بودند. اسب خوب فریاد زد: «الان وقتشه، رنگ مو استاد من.{270}«هیولاهای وحشی اکنون تغذیه می شوند و در یک مکان جمع کراتینه مو شده اند.

[baby]

بیبی لایت جلوی مو : حالا به ما اجازه دهید بهار تمام کراتینه مو شد!» پسر پاسخ بالیاژ مو داد: “من با تو لایت و هایلایت مو هستم و خداوند بر هر دوی ما رحمت آورد.” زیبا. سپس در هوا پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و قصر در مقابل آنها قرار داشت و غیره به طرز باشکوهی روشن پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : روش انجام امبره مو

که مرد می توانست زودتر به چهره اش نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آفتاب ظهر از شکوه قصر جوانان بدون سن، و زندگی بدون مرگ درست بر فراز جنگل پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و همینطور آنها می خورنگ مو استند.

  بی بی لایت مو چیست

بیبی لایت جلوی مو : در پای پلکان کاخ پایین بیایند اسب در حالی که نوک پای عقبش به آرامی لمس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، آه، همیشه به آرامی! یک شاخه بر بالای قله بلندترین درخت جنگل. بلافاصله کل جنگل زنده و هوشیار کراتینه مو شد و هیولاها شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند چنان هولناکی زوزه بککراتینه مو شد که، همانقدر که شجاع پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : هایلایت آمبره موی کوتاه

موهای پسر زیبا روی سرش ایستاد با عجله فرود آمدند، اما معشوقه نداشتند کاخ بیرون آنجا پروتئین تراپی مو بود تا به بچه گربه هایش غذا بدهد (به همین دلیل او هیولاها را نامید)، پسر زیبا و اسب وفادارش تکه تکه کراتینه مو شده اند.

بیبی لایت جلوی مو : اما معشوقه هیولاها، برای شادی خالص با دیدن یک انسان، هیولاها را عقب نگه داشت و آنها را به عقب فرستاد به مکان های خود پری زیبا، بلند و خوش قامت پروتئین تراپی مو بود قصر، و پسر زیبا احساس بیبی لایت مو کرد که قلبش در درونش از بین رفته رنگ مو است او را دید اما او پر پروتئین تراپی مو بود{271}دلسوزی از دیدن او، و گفت: “خوش آمدی، پسر زیبا! دنبال چه می‌گردی؟» او پاسخ بالیاژ مو داد.

لینک مفید : بی بی لایت جلو سر

ما به دنبال جوانی بدون سن و زندگی بدون مرگ بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. سپس از اسب خود پیاده کراتینه مو شد و وارد قصر کراتینه مو شد و آنجا پروتئین تراپی مو بود با دو زن دیگر با زیبایی برابر ملاقات بیبی لایت مو کرد. اینها خواهران بزرگتر پروتئین تراپی مو بودند از پری قصر آنها پسر زیبا را با یک ضیافت جشن گرفتند در بشقاب طلا سرو کراتینه مو شد، و اسب خوب اجازه چراندن را داشت می خورنگ مو است.

  بیبی لایت جلوی سر

بیبی لایت جلوی مو : و پری او را به همه هیولاهایش می شناساند که او هم همینطور ممکن رنگ مو است در آرامش در جنگل سرگردان نانو کراتین مو شود. سپس دختران زیبا به پسر التماس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند زیبرنگ مو است که همیشه با آنها بمانی، و پسر زیبا منتظر ماند دو بار از او خورنگ مو استه کراتینه مو شد.

لینک مفید : هایلایت آمبره مو

زیرا ماندن با پری قصر عزیز او پروتئین تراپی مو بود میل. سپس درنگ مو استان خود و تمام خطراتی را که پشت سر گذاشته پروتئین تراپی مو بود به آنها گفت تا به آنجا برود و پری قصر عروس او کراتینه مو شد.

بیبی لایت جلوی مو : و به او اجازه بالیاژ مو داد تا به میل خود در سراسر قلمرو خود پرسه بزند. او گفت: «با این وجود، یک دره وجود رنگ مو دارد که نباید وارد آن شوید یا در آن وای برای تو کار خواهد بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : مدل بیبی لایت مو

نام آن دره دره رنگ مو است شکایت.” پس از آن پسر زیبا در آنجا اقامت بیبی لایت مو کرد، و او برای هر چند وقت حساب نبیبی لایت مو کرد روزهای زیادی از دنیا رفت.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱