↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دارچینی تیره

رنگ مو دارچینی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دارچینی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دارچینی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو دارچینی تیره : او اکنون کنار تخت پروتئین تراپی مو بود، بسیار عمدی و آرام. او به سرعت عمل بیبی لایت مو کرد. با خم کراتینه مو شدن یکی از قیطان های موی مارجوری را پیدا بیبی لایت مو کرد، آن را با دست تا نزدیک ترین نقطه به سرش دنبال بیبی لایت مو کرد و سپس آن را کمی شل نگه داشت تا کسی که می خوابد احساس کشش نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، با قیچی دستش را پایین آورد و آن را برید.

رنگ مو : با دم خوک در دست نفسش را حبس بیبی لایت مو کرد. مارجوری در خواب چیزی زمزمه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. برنیس به طرز ماهرانه ای قیطان دیگر را قطع بیبی لایت مو کرد، برای یک لحظه مکث بیبی لایت مو کرد و سپس به سرعت و بی صدا به اتاق خودش برگشت. از پله‌های پایین، در بزرگ ورودی را باز بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو دارچینی تیره

رنگ مو دارچینی تیره : او یواشکی به دفتر رفت، مقاله ای را که در آنجا پروتئین تراپی مو بود برداشت، و تمام چراغ ها را خاموش بیبی لایت مو کرد تا جایی که چشمانش به تاریکی عادت بیبی لایت مو کرد، آرام ایستاد. به رنگ مو دارچینی آرامی در اتاق مارجوری را باز بیبی لایت مو کرد. او صدای آرام و حتی نفس کشیدن یک وجدان آشفته را در خواب شنید.

آن را با احتیاط پشت سرش بست، و احساس شادی و نشاط عجیبی از ایوان بیرون آمد و زیر نور مهتاب رفت و دست سنگینش را مانند یک کیف خرید چرخاند. بعد از یک دقیقه پیاده روی سریع متوجه کراتینه مو شد که رنگ مو شرابی تیره برای پوست سبزه دست چپش همچنان دو قیطان بور را نگه داشته رنگ مو است.

رنگ مو دارچینی تیره : او به طور غیرمنتظره ای خندید – مجبور کراتینه مو شد دهانش را به سختی ببندد تا صدایی به صدا در نیاورد. او اکنون از خانه وارن رد می‌کراتینه مو شد، و با انگیزه، چمدان‌هایش را روی زمین رنگ مو شرابی تیره با دکلره گذاشت، و قیطان‌ها را مانند تکه‌ی طناب تاب می‌بالیاژ مو داد، آنها را به سمت ایوان چوبی پرت بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی طلایی تیره بدون دکلره

جایی که با ضربه‌ای خفیف فرود آمدند. دوباره خندید و دیگر جلوی خودش را نگرفت. “هه،” او با خنده رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی وحشیانه خندید. “پوست سر چیز خودخواه!” سپس راه پله‌هایش را برداشت و به سمت خیابان مهتابی به راه افتاد. دعای خیر ایستگاه بالتیمور گرم و شلوغ پروتئین تراپی مو بود، بنابراین لوئیس مجبور کراتینه مو شد.

رنگ مو دارچینی تیره : برای ثانیه‌های بی‌پایان و چسبناک در کنار میز تلگراف بایستد در حالی که یک کارمند با دندان‌های جلویی بزرگ، پیام روز یک بانوی بزرگ را می‌شمرد و بازگو می‌بیبی لایت مو کرد تا مشخص الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آیا این پیام حاوی چهل و نه کلمه بی‌ضرر رنگ مو است یا خیر. یا پنجاه و یک کشنده. لوئیس که منتظر پروتئین تراپی مو بود، به این نتیجه رسید که کاملاً از رنگ مو شرابی آدرس مطمئن نیست.

بنابراین نامه را از کیفش بیرون آورد و دوباره روی آن دوید. شروع کراتینه مو شد : “عزیزم” – “من می فهمم و خوشحال تر از آن چیزی لایت و هایلایت مو هستم که زندگی در نظر گرفته رنگ مو است. اگر می توانستم چیزهایی را به تو بدهم که همیشه با آنها هماهنگ پروتئین تراپی مو بوده ای – اما من نمی توانم لوئیس، ما نمی توانیم ازدواج کنیم و نمی توانیم.

رنگ مو دارچینی تیره : همدیگر را از دست بدهیم و بگذار این همه عشق باشکوه به هیچ ختم ننانو کراتین مو شود. تا زمانی که نامه ات آمد، عزیزم، من اینجا در نیمه تاریکی نشسته پروتئین تراپی مو بودم و به این فکر می بیبی لایت مو کردم که کجا می توانم بروم و فراموشت کنم؛ شاید در خارج از کشور، از ایتالیا یا اسپانیا عبور کنم و درد.

از دست بالیاژ مو دادن تو را در جایی که ویرانه‌های در حال فروپاشی تمدن‌های قدیمی‌تر و ملایم‌تر، تنها ویرانه‌ی قلب من را منعکس می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – و سپس نامه شما آمد. “شیرین ترین، شجاع ترین دختر، اگر به من زنگ بزنی، من تو را در ویلمینگتون ملاقات خواهم بیبی لایت مو کرد – تا آن زمان من اینجا خواهم پروتئین تراپی مو بود و فقط منتظر و امیدوار لایت و هایلایت مو هستم.

  رنگ موی موکا نسکافه ای

رنگ مو دارچینی تیره : که تمام رویاهای طولانی تو محقق نانو کراتین مو شود. “هاوارد.” نامه را آنقدر خوانده پروتئین تراپی مو بود که کلمه به کلمه آن را می دانست، اما هنوز او را مبهوت می بیبی لایت مو کرد. در آن انعکاس‌های ضعیف بسیاری از مردی که آن را نوشته پروتئین تراپی مو بود یافت – شیرینی و غم در هم آمیخته در چشمان تیره‌اش، هیجانی که گاهی اوقات وقتی با او صحبت می‌بیبی لایت مو کرد احساس می‌بیبی لایت مو کرد.

حس رویایی او که ذهنش را به خواب می‌برد. لوئیس نوزده ساله و بسیار رمانتیک و کنجکاو و شجاع پروتئین تراپی مو بود. خانم درشت هیکل و منشی که روی پنجاه کلمه مصالحه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، لوئیس یک جای خالی برداشت و تلگرامش را نوشت. و هیچ نکته ای برای نهایی کراتینه مو شدن تصمیم او وجود نداشت. این فقط سرنوشت رنگ مو است – او فکر می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو دارچینی تیره : همه چیز در این دنیای لعنتی درست پیش می رود. اگر بزدلی تنها چیزی رنگ مو است که مرا عقب نگه داشته رنگ مو است، دیگر مانعی وجود نخواهد داشت. بنابراین ما فقط اجازه می دهیم همه چیز مسیر خود را طی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هرگز پشیمان نشویم. منشی تلگرام او را اسکن بیبی لایت مو کرد: “امروز وارد بالتیمور کراتینه مو شدم.

روزی را با برادرم سپری بیبی لایت مو کردم و با ویلمینگتون سه بعدازظهر چهارشنبه عشق را ملاقات بیبی لایت مو کردم “لوئیس.” منشی با تحسین گفت: پنجاه و چهار سنت. و هرگز پشیمان نباش – فکر بیبی لایت مو کرد لوئیس – و هرگز متاسف نباش – II درختانی که نور را روی چمن‌های نازک فیلتر می‌کنند.

  رنگ مو قرمز شاه بلوطی

رنگ مو دارچینی تیره : درختانی مانند خانم‌های قد بلند و بی‌حال با بادبزن‌های پر که با سقف زشت صومعه عشوه می‌کنند. درختانی مانند ساقی که با مودبانه روی مسیرها و مسیرهای آرام خم می شوند. درختان، درختان بر فراز تپه‌ها در دو طرف و پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده به صورت توده‌ها و خطوط و جنگل‌ها در سراسر مریلند شرقی، توری ظریف روی لبه‌های بسیاری از مزارع زرد.

زمینه‌های تیره مات برای بوته‌های گل‌دار یا باغ‌های کوهنوردی وحشی. برخی از درختان بسیار همجنسگرا و جوان پروتئین تراپی مو بودند. اما درختان صومعه قدیمی تر از صومعه پروتئین تراپی مو بودند که طبق معیارهای واقعی صومعه، اصلاً قدیمی نپروتئین تراپی مو بود. و در واقع از نظر فنی صومعه نامیده نمی کراتینه مو شد، بلکه فقط حوزه علمیه نامیده می کراتینه مو شد.

رنگ مو دارچینی تیره : با این حال، با وجود معماری ویکتوریایی یا الحاقات ادوارد هفتم، یا حتی سقف وودرو ویلسونی آن، که ثبت اختراع قرن گذشته رنگ مو است، در اینجا یک صومعه خواهد پروتئین تراپی مو بود. پشت سر مزرعه ای پروتئین تراپی مو بود که در آن دوجین برادر درازکش عرق می ریختند و با کارایی مرگبار در اطراف باغچه های سبزیجات حرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

در سمت چپ، پشت ردیفی از نارون ها، یک الماس بیسبال غیررسمی قرار داشت که در آن سه تازه کار توسط یک نفر چهارم، در میان تعقیب و گریزها و پف بیبی لایت مو کردن و دمیدن های بزرگ، از بین می رفتند. و در مقابل، هنگامی که یک زنگ بزرگ ملایم در نیم ساعت به صدا درآمد.

رنگ مو دارچینی تیره : دسته‌ای از برگ‌های سیاه و انسان بر روی صفحه شطرنجی مسیرهای زیر درختان مهربان دمیدند. برخی از این برگ‌های سیاه بسیار پیر پروتئین تراپی مو بودند و گونه‌هایی مانند اولین موج‌های یک رنگ مو استخر پاشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه