نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شرابی

رنگ مو شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

20 آوریل 2024

رنگ مو شرابی : به خصوص اخیرا. خوشحالم که در یک طرف حصار بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” دالیریمپل به سادگی گفت: “می خواهم از شما تشکر کنم، قربان.” احساس بیبی لایت مو کرد رطوبت عجیبی در پشت چشمانش جمع کراتینه مو شده رنگ مو است. چهار مشت در حال حاضر کسی که من می شناسم کوچکترین تمایلی برای ضربه زدن به ساموئل مردیت نرنگ مو دارد.

رنگ مو : احتمالاً به این دلیل رنگ مو است که یک مرد بالای پنجاه سال ممکن رنگ مو است در اثر ضربه مشت خصمانه به کراتینه مو شدت ترک بخورد، اما، به نوبه خود، من تمایل دارم فکر کنم که تمام ویژگی های ضربه پذیر او کاملاً از بین رفته رنگ مو است. اما مسلم رنگ مو است که در دوره‌های مختلف زندگی، ویژگی‌های ضربه‌انگیز در چهره‌اش وجود داشت.

رنگ مو شرابی

رنگ مو شرابی : آقای میسی دوباره گفت: خب برایان. دالیریمپل هم لبخند زد. “چطور آقای میسی؟” او متعجب پروتئین تراپی مو بود که آیا تله پاتی بین آنها این قدردانی جدید را ممکن ساخته رنگ مو است – نوعی درک نامرئی. . . . آقای میسی دستش را دراز بیبی لایت مو کرد. “خوشحالم که در این طرح مشارکت داریم – من همیشه برای شما پروتئین تراپی مو بودم.

همان‌طور که ویژگی‌های قابل بوسیدن در لب‌های یک دختر کمین بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. مطمئنم که همه با چنین مردی ملاقات بیبی لایت مو کرده اند، به طور اتفاقی معرفی کراتینه مو شده اند، حتی با او دوست کراتینه مو شده اند، با این حال احساس بیبی لایت مو کرده اند که او از آن دسته ای رنگ مو است که بیزاری پرشور را برانگیخته رنگ مو است.

رنگ مو شرابی : که توسط برخی با مشت زدن های غیرارادی و در برخی دیگر با غر زدن بیان می نانو کراتین مو شود. در مورد “یک بهم زدن” و “یک ضربه سریع در چشم”. در کنار هم قرار بالیاژ مو دادن ویژگی‌های ساموئل مردیث، این ویژگی آنقدر قوی پروتئین تراپی مو بود که تمام زندگی او را تحت تأثیر قرار بالیاژ مو داد. چی پروتئین تراپی مو بود؟ مطمئناً این شکل نیست.

  جدیدترین رنگ مو فانتزی سال

زیرا او از همان دوران جوانی مردی خوش‌نظر پروتئین تراپی مو بود: کمان پهن با چشم‌های خاکستری که صریح و صمیمی پروتئین تراپی مو بودند. با این حال از او شنیده ام که در اتاقی پر از خبرنگارانی که برای یک درنگ مو استان “موفقیت” به دنبال آن لایت و هایلایت مو هستند، می گوید که از گفتن حقیقت به آنها خجالت می ککراتینه مو شد که آنها آن را باور نمی کنند.

رنگ مو شرابی : که این یک درنگ مو استان نپروتئین تراپی مو بود بلکه چهار درنگ مو استان پروتئین تراپی مو بود، که عموم مردم نمی خواهند در مورد مردی بخوانند که در جایگاه برجسته قرار گرفته رنگ مو است. همه چیز در آکادمی فیلیپس آندوور در چهارده سالگی آغاز کراتینه مو شد. او در نیمی از پایتخت های اروپا با رژیم خاویار و پاهای زنگوله ای بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و این از شانس محض پروتئین تراپی مو بود.

که مادرش سجده عصبی داشت و مجبور کراتینه مو شد تحصیلات خود را به دستانی کمتر حساس و کم تعصب بسپارد. در آندوور هم اتاقی به نام گیلی هود به او بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. گیلی سیزده ساله پروتئین تراپی مو بود، جثه کوچکی نداشت و بیشتر حیوان خانگی مدرسه پروتئین تراپی مو بود. از روز سپتامبر که خدمتکار آقای مردیث لباس های ساموئل را در بهترین دفتر انبار بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو شرابی : در هنگام خروج از او پرسید: “آیا چیز دیگری لایت و هایلایت مو هست، رنگ مو استاد ساموئل؟” گیلی فریاد زد که هیئت علمی او را دروغ گفت. احساس می بیبی لایت مو کرد قورباغه ای عصبانی رنگ مو است که ماهی قرمز در کاسه اش گذاشته اند. “خدایا خوب!” او به هم‌عصران دلسوز خود شکایت بیبی لایت مو کرد، “او یک ویلی رنگ مو است لعنتی. او گفت: “آقایان جمعیت اینجا لایت و هایلایت مو هستند؟” و من گفتم: “نه، آنها پسر لایت و هایلایت مو هستند” و او گفت سن مهم نیست و من گفتم: “چه کسی گفته رنگ مو است؟” بگذار او با من سرحال نانو کراتین مو شود، اوله!» گیلی به مدت سه هفته در سکوت اظهارات ساموئل جوان درباره لباس ها و عادات دوستان شخصی گیلی را تحمل بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی صورتی چرک دودی

عبارات فرانسوی را در مکالمه تحمل بیبی لایت مو کرد، صدها پست و پستی نیمه زنانه را تحمل بیبی لایت مو کرد که نشان می دهد یک مادر عصبی اگر به اندازه کافی نزدیک باکراتینه مو شد، چه می تواند با یک پسر بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به او – سپس طوفانی در آکواریوم به راه افتاد. ساموئل بیرون پروتئین تراپی مو بود. جمعیتی برای شنیدن خشم گیلی در مورد آخرین گناهان هم اتاقی اش جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو شرابی : گیلی شکایت بیبی لایت مو کرد: “او گفت: “اوه، من دوست ندارم پنجره ها در شب باز شوند.” “اجازه نده او شما را رئیس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “رئیس من؟ شرط می بندید که او این کار را نخواهد بیبی لایت مو کرد. من آن پنجره ها را باز می کنم، حدس می زنم، اما احمق لعنتی به نوبت آنها را صبح نمی بندد.” “اجازش کن، گیلی، چرا نمی کنی؟” “من می روم.” گیلی سرش را به نشانه موافقت کراتینه مو شدید.

تکان بالیاژ مو داد. “نگران نباش. او نباید فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که من یک ساقی معمولی لایت و هایلایت مو هستم.” “ببینم که او را درست می کنی.” در این هنگام احمق لعنتی شخصا وارد کراتینه مو شد و جمعیت را در یکی از لبخندهای تحریک کننده خود گنجاند. دو پسر گفتند: «لو، مردیث». بقیه نگاهی سرد به او انداختند و به صحبت با گیلی ادامه بالیاژ مو دادند.

رنگ مو شرابی : اما ساموئل ناراضی به نظر می رسید. “می خواهی روی تخت من بنشینی؟” او مودبانه به دو نفر از مشخصات گیلی که خیلی راحت نشسته پروتئین تراپی مو بودند پیشنهاد بالیاژ مو داد. “متعجب؟” “تخت من. نمیتونی انگلیسی بفهمی؟” این توهین را به جراحت اضافه می بیبی لایت مو کرد. نظرات متعددی در مورد وضعیت بهداشتی تخت و شواهد موجود.

  نمونه سوالات رنگ موی زنانه

در آن از زندگی حیوانات وجود داشت. “با تخت قدیمیت مهم نیستی؟” گیلی قاطعانه خورنگ مو است. “تخت خوب رنگ مو است، اما…” گیلی این جمله را با بلند کراتینه مو شدن و رفتن به سمت ساموئل قطع بیبی لایت مو کرد. چند سانت دورتر مکث بیبی لایت مو کرد و با عصبانیت به او نگاه بیبی لایت مو کرد. او شروع بیبی لایت مو کرد: “تو یک تخت اوله دیوانه ات لایت و هایلایت مو هستی.” “تو دیوونه ای…” یکی زمزمه بیبی لایت مو کرد: “به سراغش برو، گیلی.” “احمق لعنتی را نشان بده…” ساموئل با خونسردی نگاهش را برگرداند.

رنگ مو شرابی : بالاخره گفت: «خب، تخت من رنگ مو است…» او بیشتر از این راه نیافت، زیرا گیلی بلند کراتینه مو شد و به طور خلاصه به بینی او ضربه زد. “آره! گیلی!” “قلدر بزرگ را نشان دهید!” “فقط اجازه دهید او شما را لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – او خواهد دید!” گروه به آنها نزدیک کراتینه مو شد و برای اولین بار در زندگی خود ساموئل متوجه ناراحتی غیرقابل انزجار کراتینه مو شد.

او با درماندگی به چهره های درخشان و به کراتینه مو شدت متخاصم به اطراف خیره کراتینه مو شد. او یک سر از هم اتاقی خود بلندتر پروتئین تراپی مو بود، بنابراین اگر او را به عقب برگرداند، او را یک قلدر می نامیدند و در عرض پنج دقیقه نیم دوجین دعوای دیگر روی دستانش خواهد پروتئین تراپی مو بود. اما اگر این کار را نمی بیبی لایت مو کرد، یک ترسو پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو شرابی : برای لحظه ای روبروی چشمان سوزان گیلی ایستاد و سپس با صدای خفگی ناگهانی از حلقه عبور بیبی لایت مو کرد و با عجله از اتاق بیرون آمد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه