نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای سوخته تیره

رنگ مو قهوه ای سوخته تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای سوخته تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای سوخته تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای سوخته تیره : او با لحن یخ زده پاسخ بالیاژ مو داد: من نمی توانستم در چنین موضوعی به میزبانم دیکته کنم. «خانم کورتیس! شما یک موسسه خیریه برای کمک به گربه‌ها و سگ‌های ولگرد تأسیس بیبی لایت مو کرده‌اید!» این کلمات بر لبان هال بلند کراتینه مو شد. اما او آنها را نگفت. چشمانش حرکت بیبی لایت مو کرد. چه کسی دیگری می تواند به زورگویی یک هاریگان کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : عجله بیبی لایت مو کرد تا از آن رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او گفت: «البته هال. “خیلی خوب پروتئین تراپی مو بود که به اینجا آمدم. اگر کارمندان ما چنین رفتاری داشتند، بدون اختیار پروتئین تراپی مو بود و مطمئناً هزینه آن را خواهند پرداخت.» او با اطمینان آرام صحبت بیبی لایت مو کرد. این شیوه هریگان پروتئین تراپی مو بود و قبل از آن جف کاتن و دو نگهبان مین پژمرده و کوچک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. هال گفت: “متشکرم، پرسی.” “این همان چیزی رنگ مو است که می دانستم شما می گویید.

رنگ مو قهوه ای سوخته تیره

رنگ مو قهوه ای سوخته تیره : هال دوباره تلاش بیبی لایت مو کرد: بدیهی رنگ مو است که این مردان بدشان نمی آمد که من را بکشند. همین الان به سمت من شلیک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند مارشال هنوز هفت تیر رنگ مو دارد و بوی دود پودر را می توانی حس کنی. پس من این اختیار را گرفتم که وارد ماشینت شوم، پرسی. این برای نجات جان من پروتئین تراپی مو بود و تو باید مرا عذرخواهی کنی.» پسر پادشاه ذغال سنگ در اینجا فرصتی ناگهانی برای بزرگواری پیدا بیبی لایت مو کرد.

متاسفم که مزاحم مهمانی شام شما کراتینه مو شدم-” “به هیچ وجه، هال. هیچ چیز مهمونی نپروتئین تراپی مو بود.» “می بینی، پرسی، این فقط برای نجات خودم نپروتئین تراپی مو بود، بلکه مردمی که در معدن پروتئین تراپی مو بودند! آنها در حال مرگ لایت و هایلایت مو هستند و هر لحظه ارزشمند رنگ مو است. حداقل یک روز طول می ککراتینه مو شد تا به آنها برسیم، بنابراین آنها در آخرین نفس خود خواهند پروتئین تراپی مو بود. هر کاری که باید انجام نانو کراتین مو شود باید یکباره انجام نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو فانتزی صورتی کم رنگ

هال دوباره منتظر ماند – تا اینکه مکث ناخوشایند کراتینه مو شد. ناهارخوری ها تا به حال به او نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما حالا آنها به هریگان جوان نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و هریگان جوان تغییر را احساس بیبی لایت مو کرد. “من نمی دانم فقط چه انتظاری از من دارید، هال. پدرم مردان شایسته ای را برای مدیریت کسب و کار خود رنگ مو استخدام می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و من مطمئناً احساس نمی کنم که آنقدر بلد لایت و هایلایت مو هستم که بتوانم به آنها پیشنهادی بدهم.

این دوباره به شیوه هاریگان. اما قبل از نگاه محکم هال ضعیف کراتینه مو شد. “چه می توانم بکنم؟” می‌توانید دستور باز بیبی لایت مو کردن معدن، معکوس بیبی لایت مو کردن فن و راه‌اندازی آن را بدهید. این دود و گازها را بیرون می‌ککراتینه مو شد و امبالیاژ مو دادگران می‌توانند پایین بیایند.» “اما هال، من به شما اطمینان می دهم که من هیچ اختیاری برای بالیاژ مو دادن چنین دستوری ندارم.” «شما باید اختیار را به دست سامبره مو بگیرید . پدرت در شرق رنگ مو است.

رنگ مو قهوه ای سوخته تیره : افسران گروهان در تخت خود در خانه لایت و هایلایت مو هستند. تو اینجایی!” “اما من چنین چیزهایی را نمی فهمم، هال! من هیچ چیز از وضعیت نمی دانم – به جز آنچه به من می گویید. و در حالی که من به حرف شما شک ندارم، هر مردی ممکن رنگ مو است در چنین شرایطی اشتباه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» «بیا و خودت ببین، پرسی! این تمام چیزی رنگ مو است که من می خواهم، و به اندازه کافی آسان رنگ مو است.

اینجا قطار شمرنگ مو است، موتور شما با بخار بالا. ما را به شعبه دره شمالی سوئیچ کنید و تا نیم ساعت دیگر در معدن باشیم. سپس – بگذار من تو را نزد مردانی ببرم که می دانند! مردانی که تمام زندگی خود را در معادن کار بیبی لایت مو کرده‌اند، بارها چنین حوادثی را دیده‌اند، و حقیقت را به شما خواهند گفت – که شانس نجات جان بسیاری وجود رنگ مو دارد، و این شانس برای نجات برخی از آنها دور ریخته می‌نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو زنانه استخوانی

هزاران دلار زغال سنگ و الوار و مسیر.» “اما حتی اگر این درست باکراتینه مو شد، هال، من هیچ قدرتی ندارم !” «اگر به آنجا بیایید، می توانید نوار قرمز را در یک دقیقه قطع کنید. کاری که آن روسا انجام می دهند، کاری رنگ مو است که فقط در تاریکی انجام می نانو کراتین مو شود!» تحت فشار کراتینه مو شدید هال، روش هاریگان در حال شکست پروتئین تراپی مو بود. پسر پادشاه زغال سنگ در حال تبدیل کراتینه مو شدن به یک جوان گیج و کاملا معمولی پروتئین تراپی مو بود.

اما قدرتی بزرگتر از هال پشت سر او پروتئین تراپی مو بود. او سرش را تکان بالیاژ مو داد. “این کار پیرمرد رنگ مو است، هال. من حق ندارم بغلت کنم!» دیگری در نیاز مبرم خود به سایر اعضای حزب روی آورد. نگاهش که از چهره ای به چهره دیگر حرکت می بیبی لایت مو کرد، با چشمان قهوه ای کاملاً باز و پر از شگفتی بر روی جلد مجله تکیه داشت. «جسی! تو در مورد آن چه فکر می کنی؟” دختر شروع بیبی لایت مو کرد و پریشانی به چهره او خیزید. “منظورت چطوره، هال؟” “به او بگویید.

رنگ مو قهوه ای سوخته تیره : او باید آن زندگی ها را نجات دهد!” لحظاتی که هال منتظر پروتئین تراپی مو بود به نظر می رسید. این یک آزمایش پروتئین تراپی مو بود، او متوجه کراتینه مو شد. چشم های قهوه ای افتاد. “من چنین چیزهایی را نمی فهمم، هال!” “اما، جسی، من دارم آنها را توضیح می دهم! در اینجا مردان و پسران در حال خفگی لایت و هایلایت مو هستند تا کمی پول پس انداز کنند. این ساده نیست؟» اما چگونه می توانم بدانم هال؟ من حرفم را به تو می دهم.

  رنگ مو نسکافه ای خیلی روشن بدون دکلره

جسی. مطمئناً من به شما متوسل نمی شوم مگر اینکه بدانم.» هنوز او مردد پروتئین تراپی مو بود. و یک نت سریع از احساس در صدای او آمد: “جسی، عزیزم!” گویی زیر یک طلسم، چشمان دختر به سوی او دوخته کراتینه مو شد. شعله شرمساری مایل به قرمزی را دید که روی گلو و گونه هایش پخش کراتینه مو شد. جسی، می‌دانم، به نظر می‌رسد که این سؤال غیرقابل تحمل باکراتینه مو شد! شما هرگز با یک دوست بی ادب نپروتئین تراپی مو بوده اید.

اما یادم می‌آید یک بار اخلاق خوبت را فراموش بیبی لایت مو کردی، وقتی دیدی مردی خشن در خیابان در حال ضرب و شتم یک اسب قدیمی پروتئین تراپی مو بود. یادت نمیاد چطور به سمتش هجوم بردی – مثل یه چیز وحشی! و حالا – به آن فکر کن، عزیز، اینجا موجودات قدیمی سرگردان لایت و هایلایت مو هستند که تا حد مرگ شکنجه می شوند. اما نه اسب – مردان کارگر!» هنوز دختر به او خیره کراتینه مو شد. او می توانست غم و اندوه را در چشمان او بخواند.

او دید که اشک از آنها می‌دزدید و روی گونه‌هایش جاری می‌کراتینه مو شد. «اوه، نمی دانم، نمی دانم! ” او گریست؛ و صورتش را در دستانش پنهان بیبی لایت مو کرد و با صدای بلند شروع به گریه بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو قهوه ای سوخته تیره : دردناکی وجود داشت. نگاه هال ادامه پیدا بیبی لایت مو کرد و به خانمی با موهای خاکستری با لباس شام مشکی رسید که طنابی از مروارید در گردنش داشت. «خانم کورتیس! حتماً او را نصیحت خواهی بیبی لایت مو کرد !» خانم موی خاکستری شروع بیبی لایت مو کرد – آیا وقاحت او حدی نداشت؟ او شاهد شکنجه جسی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. اما جسی نامزد او پروتئین تراپی مو بود. او چنین ادعایی بر خانم کرتیس نداشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه