↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شرابی تیره با دکلره

رنگ مو شرابی تیره با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شرابی تیره با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شرابی تیره با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو شرابی تیره با دکلره : تا حدی که شواهد برای یک آزمایش صادقانه انجام کراتینه مو شده بیشتر از شواهد تقلب باکراتینه مو شد. و شواهدی برای تقلب (نه اثبات) تا حدی رنگ مو است که شواهد تقلب بر شواهد یک آزمایش صادقانه انجام کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. (ص 294) 1.4. “آزمایش حیاتی” – و افسانه های دیگر انرژی زیادی در طول سال ها توسط پاراروان شناسان و منتقدان آنها در تلاش برای اعلام یا رد بیبی لایت مو کردن “آزمایش حیاتی” هدر رفته رنگ مو است.

رنگ مو : که یک بار و برای همیشه همه اثبات قطعی ESP را ارائه می دهند. در این زمان همه ما باید بهتر بدانیم. چیزی به نام آزمایش قطعی در فراروانشناسی یا هر علم دیگری وجود نرنگ مو دارد. فراتر از پایین ترین سطوح انتزاع، نتایج هر آزمایش به طور بالقوه می تواند به بیش از یک روش تفسیر نانو کراتین مو شود، حتی اگر صلاحیت و یکپارچگی آزمایشگران را فرض کنیم.

رنگ مو شرابی تیره با دکلره

رنگ مو شرابی تیره با دکلره : یک دستورالعمل معقول تر برای ارزیابی احتمال تقلب در آزمایشات فراروانشناسی توسط رانسوم (1971) ارائه کراتینه مو شده رنگ مو است: اگر موقعیتی دارید که تقلب یا ESP تنها توضیح برای یک نتیجه آزمایشی رنگ مو است، نتیجه شواهدی برای (نه اثبات) رنگ مو است.

این احتمال وجود رنگ مو دارد که بسیاری از دانشمندان که احساس نمی‌کنند ESP به طور قانع‌کننده نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، اگر یک آزمایش ESP به خوبی کنترل کراتینه مو شده (اگرچه “قطعی”) بتواند توسط هر محقق ذیصلاح در آزمایشگاه خودش تکرار نانو کراتین مو شود، نظر خود را تغییر دهند. با این حال، پاراروانشناسان باید بپذیرند که چنین «آزمایشی تکراری» وجود نرنگ مو دارد.

رنگ مو شرابی تیره با دکلره : اتفاقاً امتیازی که باید توسط محققان در بسیاری از زمینه‌های روان‌شناسی ارتدکس تکرار نانو کراتین مو شود. در حالی که عدم تکرارپذیری اغلب به عنوان دلیلی برای رد صریح فرضیه ESP ذکر می نانو کراتین مو شود (رجوع کنید به Ransom، 1971)، اصلاً واضح نیست که چنین تکرارپذیری مطلقی را حتی با فرض اعتبار فرضیه باید انتظار داشت.

  رنگ موی یخی و مشکی کوتاه

مهم رنگ مو است که بدانیم علوم رفتاری، از جمله فراروانشناسی، علوم احتمالی لایت و هایلایت مو هستند تا مطلق. به همین دلیل رنگ مو است که برای ارزیابی بیشتر نتایج در این رشته ها باید از روش های آماری رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد. یکی از پیامدهای این واقعیت که اغلب نادیده گرفته می‌نانو کراتین مو شود این رنگ مو است که روابط معتبری که به طور رنگ مو استثنایی قوی نیستند.

رنگ مو شرابی تیره با دکلره : احتمالاً در یک تلاش تکراری صرفاً در نتیجه تنوع نمونه‌گیری به سطوح معمولی از اهمیت آماری نمی‌رسند. دلیل دوم شکست آزمایش‌های ESP در تکرار با معیارهای مرسوم، این واقعیت رنگ مو است که تکرار دقیق روش اصلی در تمام جنبه‌های بالقوه حیاتی، اگر غیرممکن نباکراتینه مو شد، دشوار رنگ مو است.

به عنوان مثال، هر تلاش تکثیر مستقل بر اساس تعریف شامل آزمایشگر متفاوتی رنگ مو است، و همانطور که بعدا خواهیم دید، شواهدی وجود رنگ مو دارد که آزمایش‌کنندگان مختلف که آزمایش ESP یکسانی را انجام می‌دهند، اغلب نتایج بسیار متفاوتی به دست می‌آورند. کنترل روش‌هایی که آزمایش‌کنندگان مختلف با آزمودنی‌هایشان تعامل تمام دکلره مو دارند، دشوار رنگ مو است.

رنگ مو شرابی تیره با دکلره : اما احتمالاً تأثیر عمیقی بر نتایج آزمایشی در این زمینه رنگ مو دارد. ما تازه شروع به درک متغیرهای موقعیتی می کنیم که موفقیت یا شکست آزمایش های ESP را تعیین می کنند. حتی اگر همه موارد فوق را بپذیریم، این واقعیت همچنان باقی رنگ مو است که آزمایش ESP قابل تکرار وجود نرنگ مو دارد.

هر دانشمندی که این واقعیت را به عنوان دلیلی برای این نتیجه گیری که وجود ESP ثابت نکراتینه مو شده رنگ مو است، انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، حداقل از نظر سنت علمی، روی زمین محکمی رنگ مو است. اما چرا این همه سر و صدا در مورد اینکه آیا ESP “اثبات کراتینه مو شده” رنگ مو است؟ اثبات اصطلاحی رنگ مو است که در ریاضیات و منطق مناسب رنگ مو است اما در علوم تجربی مناسب نیست.

  بهترین رنگ موی طبیعی مردانه

رنگ مو شرابی تیره با دکلره : علومی که مبتنی بر مدل‌های احتمالی لایت و هایلایت مو هستند و از روش‌های تحلیل احتمالی رنگ مو استفاده می‌کنند باید خود را به نتیجه‌گیری‌های احتمالی محدود کنند.سوال درست این نیست که آیا ESP اثبات کراتینه مو شده رنگ مو است یا خیر، بلکه این احتمال ذهنی رنگ مو است.

که می توان به طور منطقی به اعتبار فرضیه ESP ضمیمه بیبی لایت مو کرد؟ متأسفانه، چنین قضاوتی باید تا حد زیادی ذهنی باکراتینه مو شد، اگرچه عوامل عینی خاصی وجود رنگ مو دارد که باید وارد آن نانو کراتین مو شود. یکی از عواملی که به نظر من نباید وارد آن نانو کراتین مو شود، به اصطلاح غیر احتمالی پیشینی ESP رنگ مو است.

رنگ مو شرابی تیره با دکلره : اغلب این بحث را می شنویم که اگر ESP وجود داشته باکراتینه مو شد، سایر قوانین به خوبی تثبیت کراتینه مو شده طبیعت را نقض می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این حقیقتا درست نیست. فرضیه ESP با مجموعه ای از مشاهدات کاملاً خارج از مشاهداتی سروکار رنگ مو دارد که به عنوان پایگاه بالیاژ مو داده برای ارزیابی قوانین یا نظریه های فیزیکی دیگر عمل می کنند.

به هیچ وجه اعتبار قوانین علمی پذیرفته کراتینه مو شده در حال حاضر را با توجه به مشاهداتی که این قوانین در نظر گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، تهدید نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تنها تهدیدی که فراروان شناسی ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، جهانی پروتئین تراپی مو بودن آن قوانین رنگ مو است، جهانی که هرگز نباید در وهله اول آن را فرض بیبی لایت مو کرد. وقتی و اگر “وجود” ESP در نهایت توسط اکثر دانشمندان ارتدوکس پذیرفته نانو کراتین مو شود.

رنگ مو شرابی تیره با دکلره : توضیح ترجیحی در مورد نحوه جذب اطلاعات در این صفحه به الگوهای نور پردازش کراتینه مو شده توسط اندام های حسی فیزیکی شما مربوط می نانو کراتین مو شود. و مغز، نه با ESP. عاملی که باید وارد قضاوت نانو کراتین مو شود، شواهد گسترده ای رنگ مو است که در حمایت از فرضیه ESP در طول سال ها توسط پاراروان شناسان و دیگران انباشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ مو یخی عروس

اول از همه، در حالی که گزارش‌های «حکایتی» از تجربیات ESP توسط افراد غیرمتخصص، دارای اعتقاد آزمایش‌های خوب طراحی‌کراتینه مو شده نیست و نباید وجود داشته باکراتینه مو شد، بخش قابل‌توجهی از جمعیت تجربیات ESP را گزارش بیبی لایت مو کرده‌اند که آن‌ها را قانع‌کننده می‌دانند.

رنگ مو شرابی تیره با دکلره : هر دو در ایالات متحده (Greely) ، 1975؛ پالمر و دنیس، 1975) و جاهای دیگر (هارالدسون، گودموندسدوتیر، راگنارسون، لوفتسون، و جانسون، 1977). علاوه بر این، بسیاری از چنین مواردی با دقت مستند کراتینه مو شده اند (گارنی و همکاران، 1886 / 1970؛ رنگ مو استیونسون، 1970). جزئیات تطابق بین این تجربیات و رویبالیاژ مو دادهای هدف اغلب بیشتر رنگ مو است.

و احتمال اینکه تجارب بدون رویبالیاژ مو دادهای هدف رخ می‌بالیاژ مو دادند، اغلب کمتر از آن چیزی رنگ مو است که اغلب منتقدان تصور می‌کنند. با این حال، بخش عمده ای از مورد برای ESP بر روی آزمایش های آزمایشگاهی کنترل کراتینه مو شده متعدد انجام کراتینه مو شده توسط محققین آموزش دیده رنگ مو است که شواهد آماری قابل توجهی از ESP در بالیاژ مو داده ها ارائه بیبی لایت مو کرده اند.

رنگ مو شرابی تیره با دکلره : در حالی که کیفیت این آزمایش‌ها متفاوت رنگ مو است، تعبالیاژ مو داد کمی از آن‌ها دارای نقص‌هایی لایت و هایلایت مو هستند که من آن‌ها را تا آنجا که به نمایش ESP مربوط می‌نانو کراتین مو شود، کشنده می‌دانم، و بهترین‌ها با بهترین‌هایی که در ادبیات روان‌شناختی از منظر دقت روش‌شناختی دیده‌ام، به خوبی قابل مقایسه لایت و هایلایت مو هستند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه