↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه : نمونه دیگری از ارزشی که برخی ملل برای این زینت طبیعت قائل کراتینه مو شده اند، در درنگ مو استان اقتدار شرقی که پادشاه انگلستان مردی بدون ریش را به عنوان سفیر خود نزد او فرستاده پروتئین تراپی مو بود، به ما می رسد. پادشاه شرقی هنگامی که بازدید کننده بی ریش معرفی کراتینه مو شد، در شور و شوق فرو رفت. پاسخ آماده پروتئین تراپی مو بود: “اگر ارباب من عقل را با ریش اندازه می گرفت، او یک بز می فرستاد.” گفته می‌نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : که ریش در قرن سیزدهم در انگلستان مد کراتینه مو شد، اما در قرن نوزدهم به نظر می‌رسد کسانی که مناصب پیشرو در این سرزمین داشتند، آن را رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اثری از ریش روی برنج های تاریخی دیده نمی نانو کراتین مو شود.

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه : احیای رسم گذاشتن ریش در زمان سلطنت هنری هشتم رخ بالیاژ مو داد و در برخی از مناطق تلاش هایی برای سرکوب آن صورت گرفت. مقامات مسافرخانه لینکلن، وکلایی را که ریش می‌گذارند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

از نشستن بر سر میز بزرگ منع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، مگر اینکه حقوق مشترک دو برابری بپردازند. اما بسیار محتمل رنگ مو است که این قبل از سال 1535 پروتئین تراپی مو بود، زمانی که پادشاه به درباریان خود دستور بالیاژ مو داد “موهای خود را جمع کنند” و اجازه دهند ریش ترد رکراتینه مو شد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مالیات بر ریش ها دنبال کراتینه مو شد و مبلغ بر اساس شرایط تعیین کراتینه مو شدشخصی که این زینت هیرسوت را پوشیده رنگ مو است.

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه : مدخلی اغلب از کتاب بورگموت کانتربری، که در سال دوم سلطنت ادوارد ششم ساخته کراتینه مو شده، بازتولید کراتینه مو شده رنگ مو است، به این مضمون که کلانتر کانتربری و دیگری حقوق خود را برای گذاشتن ریش، 3s پرداخت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. 4d. و 1s. 8d. در طول سلطنت بعدی، به نظر نمی رسد که ملکه مری با ریش مداخله بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. او چهار مامور را به مسکو فرستاد و همه ریش داشتند.

  آرایشگاه زنانه لبخند عروس

لینک مفید : آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران

یکی از این شماره ها، جورج کیلینگ ورث، دارای طولی غیرمعمول به اندازه 5 فوت پروتئین تراپی مو بود. 2 اینچ در طولی که دیدن آن باعث کراتینه مو شد لبخندی روی صورت ایوان مخوف روشن نانو کراتین مو شود. از آن به عنوان ریشی پرپشت، پهن و زرد یاد می نانو کراتین مو شود و به ما می گویند که ایوان پس از شام با آن بازی می بیبی لایت مو کرد، انگار که یک اسباب بازی جدید رنگ مو است.

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه : وقتی سر توماس مور سرش را روی بلوک گذاشت، ریش خود را با احتیاط کنار گذاشت و گفت: “این کار خیانت نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” جان ناکس (متولد 1505 و درگذشته 1572)، اصلاح طلب معروف اسکاتلندی، که نامش تا حد زیادی در سالنامه های مذهبی کشورش به چشم می خورد، به دلیل بلندی ریشش قابل توجه پروتئین تراپی مو بود. کشیش جان مور بومی یورکشایر پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران

پس از تحصیل در کمبریج در نوریچ ساکن کراتینه مو شد. او یکی از شایسته ترین روحانیون در زمان سلطنت ملکه الیزابت پروتئین تراپی مو بود و نام “حواری نورویچ” را به خود اختصاص بالیاژ مو داد. ریش او بزرگ‌ترین و بلندترین ریش در بین تمامی انگلیسی‌های زمان خود پروتئین تراپی مو بود. او عادت داشت دلیل خود را برای گذاشتن ریش‌های غیرعادی‌اش «که هیچ عملی در زندگی‌اش نداشته باکراتینه مو شدارزش ظاهر او را نداشته باکراتینه مو شد.

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه : او در سال 1592 در نوریچ درگذشت. سال اول سلطنت ملکه الیزابت تلاش کراتینه مو شد تا با اخذ مالیات به نرخ 3 بر درآمد افزوده نانو کراتین مو شود. 4d. هر ریش بیش از یک دو هفته رکراتینه مو شد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این اقدامی نافرجام پروتئین تراپی مو بود و جدی گرفته نکراتینه مو شد. هرگز اجرا نکراتینه مو شد و مردم به خاطر تلاش برای جمع آوری پول از طریق ریش به قانونگذار می خندیدند. در دوران سلطنت الیزابت، رنگ بیبی لایت مو کردن ریش وتا آن را به اشکال مختلف برش دهید.

  سالن زیبایی گل آراگل هفت حوض

لینک مفید : شماره آرایشگاه زنانه در نازی آباد

در دوران جیمز اول و چارلز اول، این اشکال توجه شاعران آن دوره را به خود جلب بیبی لایت مو کرد. خطوط ناهموار تیلور، «شاعر آب» از شناخته کراتینه مو شده ترین ها لایت و هایلایت مو هستند و اگر از شایستگی شاعرانه برخوردار نباشند، مهارت توصیفی قابل توجهی را نشان می دهند و ما را قادر می سازند تا مدهای روزگار او را درک کنیم. او در خود، تنوع زیادی از ریش‌های زمان خود را توصیف می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما ریش خود را که ریش یک پیچ رنگ مو است.

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه : حذف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است: “حالا چند خط روی کاغذ می گذارم، از ریش های مردانه برش عجیب و متغیر، که در آن برخی لایت و هایلایت مو هستند که غرور بیهوده می گیرند تقریباً مانند همه چیزهای دیگر در کنار آن؛ برخی از آنها مانند یک قلم مو بسیار قابل برداشت لایت و هایلایت مو هستند، که باعث می نانو کراتین مو شود یک شوخ طبعی توسط بوته شناخته نانو کراتین مو شود. و در زمان من از برخی مردان شنیده ام، که حکمت او فقط مال و ریش پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

لینک مفید : بهترین آرایشگاه زنانه در پونک

بسیاری از این ضرب المثل به خوبی مناسب رنگ مو است، که می گوید، موهای طبیعی، بیشتر از شوخ طبعی: به نظر می رسد برخی از آنها سفت و ریز نشرنگ مو استه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، مانند موهای خشمگین خوکی. و عده‌ای برای اینکه میل عشقشان را به خطر بیندازند، مانند یک پرچین سریع بریده و بریده می شوند. برخی مانند بیل، برخی مانند چنگال، برخی مربع، برخی گرد، برخی کاه میل می کنند.

  شماره آرایشگاه زنانه در مرزداران

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه : برخی کاملاً لخت. کمی تیز، مد رکابی، خنجر مانند، که ممکن رنگ مو است با صدای زمزمه، چشمان یک مرد از بین برود. برخی با برش چکش یا روم T، ریش‌هایشان زیاده‌روی رنگ مو است، اصلاح‌کراتینه مو شده باید باکراتینه مو شد. برخی با مد ربع، برخی مثلث، برخی دایره ای، برخی بیضی در ترجمه؛ برخی از عمود بر طول جغرافیایی; برخی به خاطر تلاقی خود انبوهی را دوست تمام دکلره مو دارند.

لینک مفید : آدرس آرایشگاه زنانه تهران

که ارتفاع، عمق، عرض، سه شکل، مربع، بیضی، گرد، و قوانین هندسی در ریش ها یافت می نانو کراتین مو شود. لرد شهردار یورک در حال اسکورت پرنسس مارگارت در یورک در سال 1503. ریش لرد شهردار را نشان می دهد. لرد شهردار یورک در حال اسکورت پرنسس مارگارت در یورک در سال 1503. ریش لرد شهردار را نشان می دهد.

آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه : برخی از خطوط کنجکاو در “آهنگ ها و اشعار طنز بر روی لباس”، ویرایش کراتینه مو شده توسط فردریک دبلیو. فیرهولت، FSA، چاپ کراتینه مو شده برای انجمن پرسی، 1849 ظاهر می نانو کراتین مو شود. این قطعه با عنوان “تصنیف ریش” از مجموعه ای تجدید چاپ کراتینه مو شده رنگ مو است. شعرهایی با عنوان اما ظاهراً محصول زمان چارلز اول رنگ مو است.

لینک مفید : آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها

اگر نه زودتر. فیرهولت می‌گوید: «شکل متنوع ریش که مشخصه‌ی حرفه‌ی هر پوشنده‌ای رنگ مو است، به طرز سرگرم‌کننده‌ای نادیده گرفته می‌نانو کراتین مو شود و یک واقعیت عجیب در وقایع نگاری مدهای مردانه در نیمه اول قرن هفدهم رنگ مو است.» تیلور، شاعر آب، مدتی به این رسم اشاره بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. و سایر نویسندگان آن روز به طور مکرر به همین موضوع اشاره بیبی لایت مو کرده اند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه