نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها : سپس گردن دراز را از بالا به پایین شکاف بالیاژ مو داد و رنگ مو استخوان ها و گوشت ها را جدا بیبی لایت مو کرد و به جای آن ها چوب محکمی آورد و دوباره پوست را به زیبایی روی آن دوخت. سپس خون و چربی پشت و بالها را به همین ترتیب پاک بیبی لایت مو کرد و پوست دیگری را زیر آنها دوخت. این مقدمات زمان قابل توجهی را به خود اختصاص بالیاژ مو داد.

رنگ مو : با علاقه زیادی به کارهای او نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او ابتدا چاقو را برداشت و به سمت محل قرار گرفتن جسد شترمرغ رفت و آن را به دور گلوی موجود و زیر بال ها رد بیبی لایت مو کرد و این قسمت ها را از بقیه لاشه جدا بیبی لایت مو کرد.

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها : اما اوماتوکو به تماشاگران اطمینان بالیاژ مو داد که ترس کمی از اینکه کودوها مرتع فعلی خود را برای چند ساعت آینده ترک کنند وجود رنگ مو دارد، مگر اینکه مورد آزار و اذیت قرار گیرند. اکنون تقریباً کار خود را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. آخرین اقدام او این پروتئین تراپی مو بود که مقداری خاک کم رنگ که تقریباً به رنگ پاهای شترمرغ پروتئین تراپی مو بود در دستش جمع بیبی لایت مو کرد و آن را در آب فرو برد و حامیان خود را به آن آغشته بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

سپس تیر و کمان خود را در یک دست و پشت و گردن پرنده کشته کراتینه مو شده را در دست دیگر گرفت و به داخل بوته خزید. در حال حاضر پسرها شکل شترمرغ را دیدند که بالای درختچه‌ها ظاهر می‌نانو کراتین مو شود و آرام در کنار هم ساقه می‌زند و در حالی که پیش می‌رفت، به سمت ررنگ مو است و چپ سبزه نوک می‌زد. فرانک با تعجب فریاد زد: «مطمئناً این نمی تواند باکراتینه مو شد. “این یک شترمرغ واقعی رنگ مو است!

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها : کجا می تواند پنهان نانو کراتین مو شود؟» وارلی گفت: “او منتظر دیگران رنگ مو است.” «ببین، کل گله در حال بازگشت لایت و هایلایت مو هستند. بدون شک در میان آنها خواهد لغزید. اگر با دقت تماشا کنیم، او را متمایز خواهیم بیبی لایت مو کرد.» انگار حق با ارنست پروتئین تراپی مو بود. شترمرغ‌ها از میان بوته‌ها به عقب برگشتند، و شترمرغ‌هایی که ابتدا متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند تا زمانی که او را سبقت گرفتند، درنگ بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه خیابان سهروردی

هنگامی که او آنها را همراهی بیبی لایت مو کرد تا به سمت کودوس منحرف شوند. “آیا اوماتوکو را می بینید؟” وقتی شترمرغ ها و بوکس ها با هم مخلوط کراتینه مو شدند، نیک پرسید. فرانک گفت: «نه، نمی‌کنم، او هنوز نمی‌تواند بیرون بیاید. من انتظار دارم که او وقت خود را می دهد.» در این لحظه صدای ضعیفی مانند تاب خوردن کمان از راه دور به گوش رسید و مشاهده کراتینه مو شد که یکی از جعبه ها افتاده رنگ مو است.

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها : گله شروع کراتینه مو شد و مشکوک به اطراف آنها نگاه بیبی لایت مو کرد. و به نظر می رسید که شترمرغ ها در ناراحتی خود سهیم پروتئین تراپی مو بودند. اما هیچ دشمنی در چشم نپروتئین تراپی مو بود و پس از چند دقیقه تردید، دوباره مرور را آغاز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سقوط دوم با سقوط دوم انجام کراتینه مو شد و بوکس ها دوباره سر خود را پرت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و هوا را خفه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و برای پرواز فوری آماده کراتینه مو شدند.

لینک مفید : آرایشگاه های زنانه شهرک غرب تهران

با این حال، آن‌ها همچنان درنگ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه سرنگونی یک سوم تعبالیاژ مو دادشان، عملاً آنها را برانگیخت. آنها با نهایت سرعت خود را محدود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما قبل از اینکه شفت چهارم یکی از فراری ها را پایین بیاورد.

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها : سپس بچه ها، پر از حیرت و تحسین، با سرعت بالا آمدند و اوماتوکو در حالی که لباس مبدل خود را بیرون انداخت، با خوشحالی فریاد زد: «دو، سه، چهار؛ اوماتوکو گفت: چهار. پسر سفید حالا اوماتوکو را باور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!» نیک با خنده گفت: “او تو را آنجا رنگ مو دارد، فرانک.” “اما من باید صاحب آن باشم، اگر آن را ندیده پروتئین تراپی مو بودم نمی توانستم باور کنم که ممکن رنگ مو است.” لاوی گفت: “زندگی کن و یاد بگیر.” «من قبلاً آن را دیده پروتئین تراپی مو بودم.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه منطقه میدان ولیعصر

وگرنه ممکن رنگ مو است در فکر شما باشم. خب، اوماتوکو، حالا چی؟ آنقدر مانده ایم که. اگر سگ را حمل کنیم، امشب نمی‌توانیم به روستای شما برسیم.» اوماتوکو تنها برو. او فردا مردان را می آورد. کودو، سگ و همه چیز را حمل کنید.» دکتر گفت: «بسیار خوب، و ما اینجا اردو خواهیم زد. این برای همه ما مناسب خواهد پروتئین تراپی مو بود.» فصل دهم.

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها : را آموخت. خورشید صبح روز بعد به سختی طلوع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که محله ای که آنها در آن دویده پروتئین تراپی مو بودند با پوسته های تیره احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که کنجکاوی آنها برای دیدن غریبه ها حداقل با کنجکاوی پسرها برای دیدن آنها برابر پروتئین تراپی مو بود. این دومی ها از انبوه مردان کوچک مسی رنگی که توسط آنها محاصره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : آرایشگاه های زنانه سعادت اباد

صورت های لاغرشان، چشمان گود رفته کوچکشان که از هم فاصله داشت، لب های ضخیم و بینی های صاف، که آنها را در چشم اروپاییان تا حد ممکن اشیایی وحشتناک می بیبی لایت مو کرد. تصور نانو کراتین مو شود. مکالمه آنها نیز – زیرا آنها به سرعت و بی وقفه با یکدیگر صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – عجیب ترین بابلی پروتئین تراپی مو بود که تا به حال در گوش متمدن ریخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها : این شبیه به هم خوردن مداوم دندان ها پروتئین تراپی مو بود، زبان به طور مداوم به فک یا کام ضربه می خورد. و برای مدت طولانی، بچه ها تقریباً معتقد پروتئین تراپی مو بودند که مردان به سادگی، مانند میمون ها، به یکدیگر غوغا می کنند. با این حال، اوماتوکو، که یا شخصیتی با اقتدار واقعی در قبیله خود پروتئین تراپی مو بود، یا احساس می‌بیبی لایت مو کرد که تحت شرایط پرونده، این حق را به عهده می‌گیرد.

لینک مفید : لیست آرایشگاه های زنانه سعادت آباد

به زودی آنها را متقاعد بیبی لایت مو کرد که هموطنانش دستوراتی را که او به آنها می‌بالیاژ مو داد درک می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و علاوه بر این، آماده پروتئین تراپی مو بودند. از او اطاعت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به فرمان او دو نفر از آنها سبد را که شیر در آن به دقت روی تلی از علف های خشک گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بر دوش گرفتند و با آن به آرامی پیاده کراتینه مو شدند. فرانک، که شاهد این مانور پروتئین تراپی مو بود، هر زمان که از زمین ناهمواری عبور می بیبی لایت مو کرد.

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها : از کنار می دوید و با دستش بستر را ثابت می بیبی لایت مو کرد. این قسمت از کار ارسال کراتینه مو شد، اوماتوکو سپس به جایی رفت که لاشه کودوها با انبوهی از الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده‌ها که روی آن‌ها گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آرایشگاه های زنانه پونک تهران

به دقت در برابر کرکس‌ها و کفتارها محافظت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هر کودو را به سرپرستی سه یا چهار نفر که از میان انبوه آن‌ها را برای این هدف انتخاب می‌بیبی لایت مو کرد، متعهد بیبی لایت مو کرد و آنها را به دنبال دیگران فرستاد.

آدرس آرایشگاه زنانه چهره ها : سپس خود به همراه برادرزاده اش که او را «توبو» معرفی بیبی لایت مو کرد و پسر رئیس که او را «کلامبو» خطاب بیبی لایت مو کرد، آماده کراتینه مو شد تا به عنوان نگهبان افتخار به سفر برود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه