نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران : او هنگام نوشتن تاریخ خود می‌گوید: «هنوز نجیب‌زاده‌هایی وجود تمام دکلره مو دارند که می‌توانند در شش سالگی پیوستن به مهمانی‌های نوجوانان را که جورج سوم برگزار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، به یاد بیاورند. و ملکه شارلوت، با مدل لباس های درباری پدرانشان، با فرهای پودری، کت تک سینه، سگک های زانو و سگک کفش. لرد منسفیلد. لرد منسفیلد.

رنگ مو : ارائه تصویری از یک کلاه گیس ته کامل خالی از علاقه نخواهد پروتئین تراپی مو بود، و ما آن را به عنوان نمونه انتخاب می کنیم که توسط لرد منسفیلد بزرگ پوشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. این توسط آقای ویلیامز، آرایشگر مشهور در زمان خود ساخته کراتینه مو شد.

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران : که در میان حامیان خود مردان مشهور بسیاری از جمله دکتر ساموئل جانسون داشت، اما او بیش از همه به ساختن کلاه گیس ایالتی کامل برای لرد منسفیلد، و همان کلاه گیس ای که در آن ارائه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، افتخار می بیبی لایت مو کرد. بنای تاریخی باشکوه او در ابی وست مینستر. پس از دفن وکیل معروف، کلاه گیس که بر روی بنای یادپروتئین تراپی مو بود او نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

موضوع دعوی بسیار عجیبی پروتئین تراپی مو بود که به طور کامل در تایمز گزارش کراتینه مو شد .1823. گفته می نانو کراتین مو شود که آقای ویلیامز، آرایشگر، علیه آقای لارنس، برای بازپس گیری کلاه گیس کامل دولتی لرد منسفیلد، که پس از مرگ اربابش دوباره در اختیار او قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود، اقدام بیبی لایت مو کرد. آرایشگر با مهربانی این کلاه گیس را به یکی از لارنس که به حرفه وکالت تعلق داشت.

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران : اما یک بازیگر آماتور نیز قرض بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. به ما گفته می‌نانو کراتین مو شود که در این کلاه گیس، او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که خود را در شخصیت شایلوک بی‌تفاوت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شاکی نتوانست دوباره آن را پس بگیرد و برای بازیابی آن اقدام بیبی لایت مو کرد. کلاه گیس به طور تصادفی سوزانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و قاضی مبلغ 2 پوند به عنوان غرامت از دست بالیاژ مو دادن یادگار به شاکی بالیاژ مو داد.

  آرایشگاه زنانه سمت چهارراه ولیعصر

لینک مفید : لیست آرایشگاه های زنانه منطقه ۱۰ تهران

سرقت کلاه گیس دزدی کلاه گیس دزدی کلاه گیس من در زمان رنگ مو استفاده از کلاه گیس، قیمت یک کلاه گیس کامل یک جنتلمن انگلیسی از سی تا چهل گینه پروتئین تراپی مو بود. نزاع های خیابانی در زمان های قدیم به هیچ وجه غیر معمول نپروتئین تراپی مو بود. باید مراقب پروتئین تراپی مو بود که کلاه گیس گم ننانو کراتین مو شود.

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران : سویفت می گوید: “توری های پیروز و ویگ های مایوس، دشمنی های آنها را فراموش کنید و برای نجات کلاه گیس های آنها همراه شوید.” اگرچه اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از سرقت کلاه گیس انجام کراتینه مو شد، اما به ما گفته می نانو کراتین مو شود که سرقت ها مکرر انجام می کراتینه مو شد.

لینک مفید : لیست آرایشگاه های زنانه منطقه ۴ تهران

سام راجرز به این ترتیب یک روش موفقیت آمیز کار را توصیف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “یک پسر قد بلند پسری را در سینی قصابی پوشانده پروتئین تراپی مو بود و کلاه گیس در یک لحظه توسط پسر پیچ خورد. صاحب گیج همه جا را به دنبال آن نگاه بیبی لایت مو کرد، وقتی که همدست به این بهانه مانع پیشرفت او کراتینه مو شدکمک به او در حالی که حامل سینی حرکت می بیبی لایت مو کرد.

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران : بدین ترتیب می نویسد: “و همچنین کلاه گیس کتان با ایمنی پوشیده نمی نانو کراتین مو شود: بالای شانه ها در یک سبد حمل کراتینه مو شده در کمین پسر حیله گر رنگ مو است که دستش برای تجاوز به عنف پرورش یافته رنگ مو است افتخارات پیچ خورده سرت را از بین می برد.” شورش کلاه گیس سازان O در 11 فوریه 1765، یک منظره عجیب در خیابان های لندن مشاهده کراتینه مو شد که باعث سرگرمی کراتینه مو شد.

  سالن آرايش گل يوسف آباد

لینک مفید : لیست آرایشگاه های زنانه منطقه ۱۲ تهران

مد تغییر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پروکه دیگر مورد رنگ مو استفاده قرار نمی گرفت و فقط به میزان محدودی پوشیده می کراتینه مو شد. تعبالیاژ مو داد زیادی از تولیدکنندگان پروک از کار بیرون انداخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و پریشانی در میان آنها حاکم پروتئین تراپی مو بود. مبتلایان فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که ممکن رنگ مو است از جورج سوم کمک گرفته نانو کراتین مو شود.

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران : و بر این اساس طوماری برای اجبار افراد نجیب به پوشیدن کلاه گیس به نفع کلاه گیس تهیه کراتینه مو شد. دسته‌ای تشکیل کراتینه مو شد و در کاخ سنت جیمز منتظر پادشاه پروتئین تراپی مو بودند. گفته می‌نانو کراتین مو شود که اعلیحضرت پاسخ مهربانانه‌ای بالیاژ مو دادند، اما باید تلاش زیادی برای حفظ جاذبه‌اش به همراه داشته باکراتینه مو شد. علاوه بر پادشاه، بیکاران مجبور پروتئین تراپی مو بودند با مردان کلان شهر روبرو شوند.

لینک مفید : آدرس آرایشگاه زنانه مهدیس

و ما از گزارشی از دوره ای که آنها این کار را نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، دریافتیم.خیلی خوبه روایت می‌گوید: «هنگامی که مردان مضطرب در شهر رفتند، مشاهده کراتینه مو شد که اکثر کلاه گیس‌سازان، که می‌خورنگ مو استند دیگران آن را بپوشند، خودشان کلاه گیس نمی‌پوشیدند؛ و این امر باعث می‌نانو کراتین مو شود که اوباش لندن به‌عنوان چیزی هیولاآمیز باکراتینه مو شد.

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران : ناعادلانه و ناسازگار، بالیاژ مو دادخواهان را دستگیر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و تمام موهایشان را به زور کوتاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.» هوراس والپول در یکی از نامه های خود به این درخورنگ مو است مضحک اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او می نویسد: «آیا باید تعجب کنیم که آیا نجاران می خواهند بگویند.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه تهران سعادت آباد

که از زمان صلح هیچ تقاضایی برای پایه های چوبی وجود نرنگ مو دارد؟» طمع‌های آن دوره نمی‌توانستند فرصت را بدون تلاش برای برانگیختن شادی بیشتر از این موضوع بگذرانند، و طوماری منتشر کراتینه مو شد که ادعا می‌بیبی لایت مو کرد نجاران بدن از اعلیحضرت التماس می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که یک پای چوبی بپوشند و به خدمتکارانش دستور دهند. تا با همان تزئینات برازنده در محضر شاهنشاهی ظاهر نانو کراتین مو شود.

  آرایشگاه زنانه در مرزداران

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران : حرکت سبیل آ در زمان کنونی که سبیل ها عمومیت تمام دکلره مو دارند، درک مخالفت هایی که نیم قرن پیش علیه آنها در این کشور مطرح کراتینه مو شد، دشوار رنگ مو است. تعبالیاژ مو داد کمی در خارج از ارتش شجاعت پیروی از مدی را داشتند که عمومیت یافته رنگ مو است.در اولین سال سلطنت ملکه ویکتوریا، از بالیاژ مو دادگاه پلیس در خیابان مارلبرو، لندن، می‌بینیم که در آن دوره سبیل‌ها چقدر محبوب نپروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : لیست آرایشگاه های زنانه منطقه ۱ تهران

گزارش زیر از روزنامه تایمز 21 سپتامبر 1837 گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است: «دیروز، مردی جوان، «ریش‌وار مانند پارس» که می‌گفت یک نجار شاغل در راه‌آهن لندن و بیرمنگام رنگ مو است، به آقای راولینسون، قاضی مستقر مراجعه بیبی لایت مو کرد.

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران : برای یک حکم حمله، تحت شرایط مضحک زیر. آقای راولینسون: برای چه حکمی می خواهید؟ “متقاضی: من عبادتت را می گویم و تو می گویی که این آزاردهنده ترین و برانگیزاننده ترین چیزی رنگ مو است که تا به حال شنیده کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : آدرس آرایشگاه زنانه در گیشا

خب پس من طبق معمول امروز صبح امروز صبح، یکی از من به خانه ام می روم. مغازه داران به من گفتند، “بیل، تو اخیراً لب بال خود را نتراشیدی.” من می گویم: “وی،” او می گوید “کوس”، من پاسخ بالیاژ مو دادم، “من قصد دارم سبیل های چروکیده را شبیه یک جنتلمن کنم.” او می‌گوید: «از آنجایی که می‌خواهی.

آدرس آرایشگاه زنانه اطراف تهران : یک جنتلمن شیک پوش شوی، هیچ مخالفتی نخواهی داشت که نصف گالن آب آلو را از دست بدهی، زیرا در اینجا قانون این رنگ مو است که هر کارگری به سبیل‌های ورزشی رأی می‌دهد تا آنها را داشته باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه