↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف : او پاسخ بالیاژ مو داد: تو حدس‌زن خوبی لایت و هایلایت مو هستی. “و از بین همه جنایتکاران اعدام نکراتینه مو شده او بدترین رنگ مو است.” وقتی کارلتون بارکر این را گفت لبخند عجیبی روی لبانش پروتئین تراپی مو بود. لحن او تقریباً شبیه کسی پروتئین تراپی مو بود که به خود می بالید – در واقع، وقتی شخصیت دو نفره اش را تخمین زد.

رنگ مو : چنان تحت تأثیر ظاهر متکبرانه اش قرار گرفتم که به اندازه کافی جرأت بیبی لایت مو کردم و بگویم: “به نظر می رسد شما با وجود همه چیز کمی به آن افتخار می کنید.” بارکر خندید. او گفت: “من نمی توانم جلوی این کار را بگیرم.

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف : اگرچه او من را برای یک عمر درگیر نگه داشته رنگ مو است.” “همه ما تا حدی از موفقیت کسانی که با آنها در ارتباط بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم احساس غرور می کنیم، چه به دلیل پیوندهای خانوادگی یا سایر غل و زنجیرهایی مانند آنهایی که من با آن ها وابسته به تغییر نفس قاتل خود لایت و هایلایت مو هستم.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

زمانی یک انگلیسی را می شناختم که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود. این تصور که او شبیه ناپلئون بزرگ رنگ مو است که به خاطر فرستادن مرد برجسته فرانسوی به سنت هلنا، کراتینه مو شدیدترین نفرت را نسبت به کشور خود در سر می پروراند. همان تأثیر – بسیار ظریف – را احساس می کنم. اینجا مردی رنگ مو است که معلول بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و سالها دزدیده کراتینه مو شده و به قتل رسیده رنگ مو است و هرگز دستگیر نکراتینه مو شده رنگ مو است.

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف : او در دعوت منتخب خود موفق پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، و اگر چه بارها برای نجات گردنم از قصاصی که باید از او می کراتینه مو شد، به برنده کراتینه مو شده ام، اما می توانم. کمکی به تحسین همنوع نمی کنم، هرچند اگر جلوی من بایستد، او را می کشم!» “و آیا تلاشی برای یافتن او می کنی؟” بارکر گفت: البته من لایت و هایلایت مو هستم. “این کار زندگی من پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

  سالن زیبایی ونوس آبی

لینک مفید : سالن زیبایی غزل ملیح نظرات

من خوشبختانه دارای امکانات کافی برای زندگی لایت و هایلایت مو هستم، به طوری که می توانم تمام وقت خود را صرف کشف راز کنم. به همین دلیل رنگ مو است که خودم را با عنصر لندن آشنا بیبی لایت مو کرده ام. همانطور که متوجه کراتینه مو شدید من بسیار آشنا لایت و هایلایت مو هستم. اما من چه می توانم بکنم؟ این مرد زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و باید از بین برود. مطمئنم او در انگلیس رنگ مو است.

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف : این انحراف اخیر او مرا متقاعد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” من که بلند کراتینه مو شدم گفتم: “خوب، شما مطمئناً همدردی من را دارید، آقای بارکر، و امیدوارم تلاش های شما با موفقیت همراه باکراتینه مو شد. من اطمینان دارم که از دیدن به دار آویخته کراتینه مو شدن آقای دیگر لذت خواهید برد.” او با نگاهی عجیب و غریب در چشمانش گفت: “متشکرم”، که، همانطور که بعداً فکر بیبی لایت مو کردم.

لینک مفید : سالن زیبایی فهیمه جردن

به نظر نمی رسید آنطور که ممکن پروتئین تراپی مو بود برای ابراز قدردانی او مناسب باکراتینه مو شد. III زمانی که من و بارکر آن روز از هم جدا کراتینه مو شدیم، مدت طولانی‌تر از آن چیزی پروتئین تراپی مو بود که هر کدام از ما تصور می‌بیبی لایت مو کردیم، زیرا به محض ورود به اقامتگاهم، پیام کابلی از نیویورک پیدا بیبی لایت مو کردم که مرا به کارم فرا می‌خواند. سه روز بعد با کشتی عازم خانه کراتینه مو شدم و پنج سال گذشت تا آنقدر خوش شانس باشم که با اقلیم های خارجی دوباره آشنا شوم.

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف : در این سال‌ها گهگاه من و پارتون درباره بارکر بحث می‌بیبی لایت مو کردیم، و هیچ وقت همراهم چیزی جز خصومت فزاینده نسبت به آشنای عجیب کسویک ما نشان نبالیاژ مو داد. ذکر نام او کافی پروتئین تراپی مو بود تا پارتون را از اوج شور و نشاط به حالت افسردگی افتضاح براند. او گفت: “تا زمانی که آن مرد زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، احساس راحتی نخواهم بیبی لایت مو کرد.” “من فکر می کنم او یکی از یاران شیطان رنگ مو است.

  سالن زیبایی فرناز جردن

لینک مفید : سالن زیبایی عطرین

هیچ چیز زمینی در مورد او وجود نرنگ مو دارد.” من گفتم: «بیهوده رنگ مو است. فقط به این دلیل که یک مرد چهره بدی رنگ مو دارد، دلیلی نرنگ مو دارد که او را شرور یا موجودی ماوراء طبیعی فرض کنیم.» پارتون پاسخ بالیاژ مو داد: نه. اما وقتی رگ‌های مرد خونی را در خود جای می‌دهد که اشباع می‌نانو کراتین مو شود و هیچ لکه‌ای باقی نمی‌گذارد، چه فکری کنیم؟ من اعتراف بیبی لایت مو کردم.

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف : که این موضوع فراتر از من رنگ مو است و با توافق طرفین، موضوع را رها بیبی لایت مو کردیم. یک شب پارتون مثل یک ملحفه سفید به اتاق من آمد و چنان آشفته پروتئین تراپی مو بود که برای چند دقیقه نتوانست حرف بزند. او در حالی که مثل برگ می لرزید روی صندلی مطالعه ام افتاد و صورتش را بین دستانش فرو برد. نگرش او مانند کسی پروتئین تراپی مو بود که تا اعماق وجودش ترسیده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آدرس سالن زیبایی گیوا سعادت آباد

وقتی اول از او سوال بیبی لایت مو کردم جوابی نبالیاژ مو داد. او به سادگی ناله بیبی لایت مو کرد. خواندنم را برای چند لحظه از سر گرفتم و سپس به بالا نگاه بیبی لایت مو کردم، دیدم که پارتون تا حدودی بهپروتئین تراپی مو بود یافته رنگ مو است و اکنون به طور انتزاعی به آتش خیره کراتینه مو شده رنگ مو است. گفتم: “خوب، احساس بهتری می کنی؟” او به آرامی پاسخ بالیاژ مو داد: بله. “اما این یک شوک پروتئین تراپی مو بود.” “چه پروتئین تراپی مو بود؟” من پرسیدم. “تو هنوز به من چیزی نگفتی.” “من بارکر را دیده ام.” “نه!” گریه بیبی لایت مو کردم. “جایی که؟” “در کوچه پس کوچه ای در پایین شهر، جایی که باید با بیمارستان می رفتم.

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف : در یک جهنم قمار در خیابان لایت و هایلایت مو هستر درگیری پروتئین تراپی مو بود. دو مرد بریده کراتینه مو شدند و من مجبور کراتینه مو شدم با آمبولانس بروم. هر دو مرد احتمالاً خواهند مرد. و هیچ کس نمی تواند ردی از قاتل پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما من می دانم که او کیست. او کارلتون بارکر پروتئین تراپی مو بود.

  آرایشگاه زنانه چشم عسلی

لینک مفید : سالن زیبایی هاینا

نه هیچ کس دیگری. در مسیر داخل کوچه از کنارش رد کراتینه مو شدم و وقتی بیرون آمدم او را در بین جمعیت دیدم. ” “او در کوچه تنها پروتئین تراپی مو بود؟” من پرسیدم. پارتون دوباره ناله بیبی لایت مو کرد.

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف : او گفت: “این بدترین کار رنگ مو است.” او تنها نپروتئین تراپی مو بود. او با کارلتون بارکر پروتئین تراپی مو بود. من گفتم: “شما در معما صحبت می کنید.” پارتون گفت: “من در معماها دیدم.” “زیرا به ررنگ مو استی که من اینجا نشسته‌ام، دو نفر پروتئین تراپی مو بودند، و وقتی من از آنجا رد می‌کراتینه مو شدم.

لینک مفید : آدرس سالن زیبایی غزل زرگریان

در کنار هم ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، مانند دو نخود، و جنایت روی صورت رنگ‌پریده هر کدام نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.” “بارکر شما را شناخت؟” «فکر می‌کنم همین‌طور رنگ مو است، چون وقتی از کنارش رد کراتینه مو شدم.

آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف : او نفس نفس زد – هر دوی آنها نفسش را بیرون بالیاژ مو دادند، و وقتی ایستادم تا با کسی صحبت کنم که برای اولین بار تشخیص بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم که او کاملاً ناپدید کراتینه مو شده رنگ مو است که انگار هرگز نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

لینک مفید : آدرس سالن زیبایی ترگل سعادت آباد

و من برگشتم تا به دیگری خطاب کنم. با همان سرعتی که پاهایش می توانستند او را حمل کنند، در تاریکی می رفت.» مات و مبهوت پروتئین تراپی مو بودم. بارکر در لندن به اندازه کافی مرموز پروتئین تراپی مو بود. در نیویورک با دو نفره‌اش، و دوباره با یک جنایت در ارتباط پروتئین تراپی مو بود، او حتی بیشتر کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه