↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش شرابی

رنگ مو مش شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش شرابی : تند بیا!” “و آیا می دانید راهی که آنها طی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟” “بله، آن را علامت گذاری بیبی لایت مو کردم.” “چی! علامت گذاری بیبی لایت مو کرد؟ و چطور؟” “من همان کاری را بیبی لایت مو کردم که انجام بالیاژ مو داد: سنگ های کوچک سفید را در امتبالیاژ مو داد جاده پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بیبی لایت مو کردم.” با عجله بیرون رفتم. همانطور که مددکار شش ساله ام گفته پروتئین تراپی مو بود، اتفاقاتی افتاده پروتئین تراپی مو بود. مورچه ها حمله خود را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند و در امتبالیاژ مو داد مسیر سنگریزه های گویا برمی گشتند.

رنگ مو : پنجه ها و شکم او با خاک رس قرمز پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و با این حال هوا خشک پروتئین تراپی مو بود، گلی وجود نداشت. بنابراین، گربه باید رودخانه را شنا بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد، و خز مرطوب، خاک سرخ مزارعی را که او از آن عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، حفظ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. فاصله بین دو خانه ما چهار و نیم مایل پروتئین تراپی مو بود. فراری را دو هفته در اتاق زیر شیروانی خود نگه داشتیم و دوباره او را بیرون گذاشتیم. قبل از گذشت بیست و چهار ساعت او به خانه قدیمی خود بازگشته پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو مش شرابی

رنگ مو مش شرابی : پیروزی! تام گربه فرار نخواهد بیبی لایت مو کرد. صبح روز بعد: “بوسه! بوسه!” نشانی از او نیست! شکار می کنیم، زنگ می زنیم. هیچ چی. ای منافق، منافق! چقدر ما را فریب بالیاژ مو داده رنگ مو است! او رفته رنگ مو است، او در خانه قدیمی ما رنگ مو است. بنابراین من اعلام می کنم، اما خانواده آن را باور نمی کنند. دو دخترم به خانه قدیمی برگشتند. آنها گربه را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، همانطور که من گفتم، و او را به عقب آوردند.

  رنگ مو با لباس مجلسی سبز

مجبور کراتینه مو شدیم او را به سرنوشتش بسپاریم. یکی از همسایه های آن طرف به من گفت که یک روز او را دید که پشت پرچینی پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و خرگوشی در دهان داشت. دیگر به او غذا نمی بالیاژ مو دادند. او باید به بهترین شکل ممکن برای آن شکار می بیبی لایت مو کرد. من دیگر از او چیزی نشنیدم. او به عاقبت بدی رسید، بدون شک. او یک دزد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و باید به سرنوشت یک دزد دچار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

این درنگ مو استان‌های واقعی ثابت می‌کنند که گربه‌ها غریزه زنبورهای میسون من را در مد تمام دکلره مو دارند. بنابراین، کبوترانی نیز تمام دکلره مو دارند، که صدها مایل حمل و نقل می‌شوند و می‌توانند راه خود را پیدا کنند. تخت کبوتر; پرستوها و بسیاری از پرندگان دیگر هم همینطور. اما برای بازگشت به حشرات. می خورنگ مو استم بدانم آیا مورچه ها که حشرات نزدیک به زنبورها لایت و هایلایت مو هستند، همان حس جهت را تمام دکلره مو دارند که آنها تمام دکلره مو دارند.

مورچه های سرخ مشهور مورچه های قرمز در میان گنجینه های قطعه زباله من، تپه مورچه ای متعلق به مورچه های سرخ مشهور، آمازون های برده شکار رنگ مو است. اگر هرگز در مورد این مورچه ها نشنیده اید، اعمال آنها تقریباً باور نبیبی لایت مو کردنی به نظر می رسد. آنها نمی توانند خانواده خود را بزرگ کنند، به دنبال غذای خود بگردند، حتی زمانی که در دسترسشان رنگ مو است، آن را مصرف کنند.

رنگ مو مش شرابی : بنابراین آنها به خدمتکارانی نیاز تمام دکلره مو دارند تا به آنها غذا بدهند و برای آنها خانه نگه تمام دکلره مو دارند. آنها یک عمل دزدی کودکان را انجام می دهند تا در جامعه منتظر بمانند. آنها به تپه های مورچه های همسایه، خانه گونه های مختلف حمله می کنند. آنها نوزادان مورچه را که در مرحله پوره یا قنداق لایت و هایلایت مو هستند، یعنی در پیله پیچیده کراتینه مو شده، می برند. اینها در خانه مورچه های سرخ بزرگ می شوند و خدمتکارانی مشتاق و سخت کوش می شوند.

  رنگ موی شکلاتی تیره با مش روشن

وقتی هوای گرم ژوئن و جولای شروع می‌نانو کراتین مو شود، اغلب می‌بینم که آمازون‌ها در یک بعدازظهر پادگان‌های خود را ترک می‌کنند و شروع به سفر می‌کنند. طول ستون پنج یا شش گز رنگ مو است. با اولین مشکوک پروتئین تراپی مو بودن تپه مورچه ها، آنهایی که جلو می آیند می ایستند و در انبوهی ازدحام پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می شوند، که وقتی دیگران با عجله بالا می آیند، بر تعبالیاژ مو داد آنها افزوده می نانو کراتین مو شود. پیشاهنگان فرستاده می شوند.

آمازون ها تشخیص می دهند که در مسیر اشتباهی قرار تمام دکلره مو دارند. و ستون دوباره تشکیل می نانو کراتین مو شود. راهپیمایی خود را از سر می گیرد، از مسیرهای باغ می گذرد، در چمن ها از دید ناپدید می نانو کراتین مو شود، دورتر ظاهر می نانو کراتین مو شود، راه خود را از میان انبوه برگ های مرده می گذراند، دوباره بیرون می آید و به جستجوی خود ادامه می دهد. سرانجام، لانه ای از مورچه های سیاه کشف کراتینه مو شد.

مورچه‌های قرمز با عجله به سمت خوابگاه‌ها می‌روند، وارد لانه‌هایی می‌شوند که مورچه‌ها در آن قرار تمام دکلره مو دارند و به زودی با غنیمت خود بیرون می‌آیند. سپس، در دروازه‌های شهر زیرزمینی، درگیری گیج‌کننده بین سیاه‌پوستان مدافع و قرمزهای مهاجم داریم. مبارزه بیش از آن نابرابر رنگ مو است که در شک باقی بماند. پیروزی نصیب سرخ‌ها می‌نانو کراتین مو شود که به خانه برمی‌گردند.

رنگ مو مش شرابی : هر کدام جایزه‌اش، یک نوزاد قنداق‌کراتینه مو شده، آویزان از آرواره‌هایش. من دوست دارم درنگ مو استان آمازون ها را ادامه دهم، اما در حال حاضر وقت ندارم. بازگشت آنها به لانه چیزی رنگ مو است که من به آن علاقه دارم. آیا آنها مانند زنبورها راه خود را می دانند؟ ظاهرا نه؛ زیرا من متوجه می شوم که مورچه ها همیشه دقیقاً همان مسیری را طی می کنند که به خانه برگشتند.

  انواع رنگ مش برای موی کوتاه

مهم نیست چقدر دشوار پروتئین تراپی مو بود یا تعبالیاژ مو داد آنها. ممکن رنگ مو است راه های کوتاهی در نظر گرفته نانو کراتین مو شود. روزی به آنها رسیدم که در کنار حوض باغی در حال پیشروی پروتئین تراپی مو بودند. باد کراتینه مو شدیدی می‌وزید و ردیف‌های کاملی از مورچه‌ها را به داخل آب می‌برد، جایی که ماهی آنها را بلعید. فکر می بیبی لایت مو کردم در راه بازگشت از این بیت خطرناک اجتناب کنند. به هیچ وجه: آنها از همان راه برگشتند و ماهی یک پول بادآورده مضاعف دریافت بیبی لایت مو کرد.

مورچه ها و جوایز آنها. باد … ردیف های کاملی از مورچه ها را به داخل آب برد، جایی که ماهی آنها را بلعید. از آنجایی که تمام بعدازظهرها وقت تماشای مورچه ها را نداشتم، از نوه ام لوسی، یک سرکش کوچک که دوست رنگ مو دارد درنگ مو استان های من درباره مورچه ها را بشنود، خورنگ مو استم که به من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو مش شرابی : او در نبرد بزرگ بین سرخ‌ها و سیاه‌ها حضور داشت و از دزدیدن بچه‌های لباس بلند بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و حاضر پروتئین تراپی مو بود وقتی هوا خوب پروتئین تراپی مو بود. در باغ پرسه بزند و مراقب مورچه‌های قرمز باکراتینه مو شد. برای من. یک روز که در اتاق کارم مشغول به کار پروتئین تراپی مو بودم، صدای کوبیدن در خانه ام آمد. “این من لایت و هایلایت مو هستم، لوسی! سریع بیا: قرمزها به خانه سیاهان رفته اند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه