↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ موی روشن برای پوست سبزه

بهترین رنگ موی روشن برای پوست سبزه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ موی روشن برای پوست سبزه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ موی روشن برای پوست سبزه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ موی روشن برای پوست سبزه : که عبارت “بقای شایسته ترین” به معنای بقای بهترین ها از دیدگاه هیچ انسانی نیست، چیزی از تکامل نمی فهمد. این صرفاً به معنای بقای کسانی رنگ مو است که قادر به زنده ماندن در یک محیط خاص لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مو : اما گونه های خود را شکار نمی کنند، مگر در موارد نادر. تنها جانوری که به طور منظم از همنوعان خود بهره کشی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، انسان رنگ مو است. کروپوتکین با صدها تصویر جالب نشان می‌دهد که کمک متقابل و محافظت متقابل از خود ابزاری لایت و هایلایت مو هستند که از طریق آن اشکال برتر لایت و هایلایت مو هستی تکامل یافته‌اند. حشرات، پرندگان و ماهی ها، تقریباً همه پستانداران گیاهخوار، و حتی تعبالیاژ مو داد زیادی از گوشتخواران، به یکدیگر کمک می کنند و از یکدیگر محافظت می کنند.

بهترین رنگ موی روشن برای پوست سبزه

بهترین رنگ موی روشن برای پوست سبزه : میمون‌هایی که در بالای درختان پچ پچ می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ببر دندان شمشیر را از بیشه بیرون راندند، زیرا تعبالیاژ مو داد آنها بسیار زیاد پروتئین تراپی مو بود، و وقتی او را دیدند، همگی فریاد و هیاهویی برپا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که او را کر و گیج بیبی لایت مو کرد. و هنگامی که این میمون‌ها انگشت شست مخالف خود را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و شاخه‌ای از درخت را برای چماق شکستند و سنگ تیز را برای تبر به انتهای آن بستند و بر ببر شمشیر دندان افتادند و او را ناپروتئین تراپی مو بود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آنها این کار را به این دلیل انجام بالیاژ مو دادند که همبستگی را آموخته پروتئین تراپی مو بودند – حتی همانطور که کارگران جهان امروز همبستگی را در برابر هیولای سرمایه داری یاد می گیرند. به ما گفته می نانو کراتین مو شود که انسان با حیله مغزش زنده مانده رنگ مو است و این درست رنگ مو است. اما اولاً از محصولات آن مغز حیله گر این پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است که او به خودی خود درمانده ترین و رقت انگیزترین مخلوقات رنگ مو است.

  رنگ مو زمینه مشکی مش یخی

در عین حال که در کنار هم ایستاده و جامعه را تشکیل می دهد و اخلاق را توسعه می دهد، صاحب جهان رنگ مو است. او هنوز آن درس را به طور کامل نیاموخته رنگ مو است. او آن را فقط برای ملت خود آموخته رنگ مو است. بنابراین او بالاترین مهارت دست خود و ظریف ترین هوش مغز خود را می گیرد و از آنها برای تولید گازهای سمی رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در ساعت کنونی او به طرز دردناکی متوجه می‌نانو کراتین مو شود که فرمول‌های سمی او برای قبایلی که آنها را دشمنان خود می‌خواند، شناخته می‌شوند، و به همین دلیل او در حال ساختن این ناپروتئین تراپی مو بودی خودش رنگ مو است. که دربه عبارت دیگر، انسان به زمانی رسیده رنگ مو است که مهارت مکانیکی او، تسلط او بر نیروهای طبیعت، سریعتر از حس اخلاقی و همدردی تخیلی او رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

توانایی او در ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کردن زندگی به طرز خطرناکی بیشتر از میل او برای حفظ آن کراتینه مو شده رنگ مو است. بنابراین او با چهره زیبای طبیعت به عنوان موجودی دیوانه روبرو می نانو کراتین مو شود و نه تنها هر چیزی را که خودش ساخته رنگ مو است، بلکه هر چیزی را که طبیعت در اعصار قبل از خود ساخته رنگ مو است، ویران می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او اکنون با عذاب بی‌نهایت تلاش می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا این واقعیت را برای خود واقعی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و راه‌های شیطانی خود را اصلاح الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  جدیدترین رنگ مو قهوه ای روشن

و اولین گام در این فرآیند این رنگ مو است که آموزه شیطان را که خود در کوری و طمع خود کاشته رنگ مو است، از ذهن او ریشه کن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که هر راهی برای او وجود رنگ مو دارد که خوشبختی واقعی را بیابد، یا ارزشی برای پیشرفت در این زمین داشته باکراتینه مو شد. ، با روش ایجاد بدبختی و عذاب بر همنوعان خود. فصل پنجم طبیعت و انسان (تلاش برای نشان بالیاژ مو دادن اینکه چگونه انسان کنترل طبیعت را به دست گرفته رنگ مو است و فرآیندهای خود را ادامه می دهد.

آنها را بهپروتئین تراپی مو بود می بخکراتینه مو شد.) اگر رنگ مو استدلال فصل قبل صحیح باکراتینه مو شد، اخلاق انسانی مجموعه ای از قوانین ثابت و ابدی نیست، بلکه مانند هر چیز دیگری در جهان، محصول تکامل طبیعی رنگ مو است. ما می توانیم تاریخ آن را ردیابی کنیم، همانطور که درنگ مو استان سنگ ها را دنبال می کنیم. این یک چیز مرموز یا ماوراء طبیعی نیست، بلکه صرفاً واکنش انسان به محیط خود و به ویژه نسبت به همنوعان خود رنگ مو است.

منشأ آن همان انگیزه درونی، آن عشق به زندگی، آن شادی در رکراتینه مو شد، ایمانی رنگ مو است که به نظر می رسد روح همه موجودات رنگ مو است. انسان جزئی از طبیعت و محصول طبیعت رنگ مو است; از بسیاری جهات اساسی راههای او همچنان راههای طبیعت رنگ مو است و قوانین او همچنان قوانین طبیعت. اما راه‌های دیگری و حتی مهم‌تر وجود رنگ مو دارد که انسان از طریق آنها خود را از طبیعت جدا بیبی لایت مو کرده و از خود چیزی کاملاً متفاوت ساخته رنگ مو است.

بهترین رنگ موی روشن برای پوست سبزه : برای آشکار ساختن این موضوع، ما بین طبیعت و انسان تمایز قائل می شویم. این کار درستی رنگ مو است، به شرطی که در نظر داشته باشیم که طبقه بندی ما دائمی یا نهایی نیست. ما قورباغه ها را از قورباغه ها تشخیص می دهیم، علیرغم اینکه در یک مرحله آن موجود نیمی قورباغه و نیمی قورباغه رنگ مو است. ما حیوان را از قلمرو نباتی متمایز می کنیم، علیرغم این واقعیت که در اشکال پایین آنها قابل تشخیص نیستند.

  انواع ترکیب رنگ موی شنی

دقیقاً تفاوت بین طبیعت و انسان چیست؟ تفاوت در این واقعیت نهفته رنگ مو است که طبیعت در فرآیندهای خود ظاهراً کور رنگ مو است. او یک میلیون تخم مرغ تولید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا به یک ماهی قزل آلا زندگی بدهد، او میلیون ها ماهی آزاد تولید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا توسط سایر ماهی ها که ظاهراً بهتر از ماهی قزل آلا نیستند بخورند. شاعران ممکن رنگ مو است.

آموزه تکامل را در نظر بگیرند و آن را در لباس های الهیات بپوشانند و در مورد “یک واقعه الهی بسیار دور که کل خلقت به سوی آن حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند” صحبت کنند، اما با همه چیزهایی که می بینیم، طبیعت، جدا از انسان، به همین خوبی رنگ مو است. راضی رنگ مو است که به صورت دایره ای حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دقیقاً همان جایی که شروع بیبی لایت مو کرده رنگ مو است برگردد.

بهترین رنگ موی روشن برای پوست سبزه : طبیعت در باتلاق های بخارآلود و ولرم دوران مزوزوئیک دنیایی کامل از موجودات پیچیده ساخت و بعد انگار تصمیم گرفت که الگوی یک بدن بزرگ و یک مغز کوچک موفقیت آمیز نپروتئین تراپی مو بود، او همه آنها را با یک دوره یخبندان تا حد مرگ منجمد بیبی لایت مو کرد، و ما چیزی جز رنگ مو استخوان ها نداریم که در مورد آنها به ما بگوییم. هیچ کس تا زمانی که متوجه نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه