↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند پلاتینه خیلی روشن

بلوند پلاتینه خیلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند پلاتینه خیلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند پلاتینه خیلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند پلاتینه خیلی روشن : توده آلمانی‌ها در شرق آزاد می‌کراتینه مو شدند تا علیه جبهه نیمه خسته غرب پرتاب شوند. قبلاً ارتش روسیه در حال تکه تکه کراتینه مو شدن پروتئین تراپی مو بود، سربازان به طور عمده ترک می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و ازدحام به شهرها یا روستاهای خود بازمی گشتند. در همان زمان، رهبران دولت جدید تبلیغاتی را در سراسر جهان برای حمله به متحدان و اهداف جنگی آنها آغاز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : و تهدید خود را برای به دست آوردن معشوقه دیگری عملی نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. نه، او آزمایشی را انجام می‌بالیاژ مو داد که در کتابی از مادرش خوانده پروتئین تراپی مو بود، چیزی به نام «تلپاتی ذهنی». شما می‌نشینید و چشمانتان را می‌بستید و «تمرکز» می‌بیبی لایت مو کردید، «میل» پروتئین تراپی مو بودید که کسی کاری را انجام دهد، و سپس آن‌ها آن را انجام می‌بالیاژ مو دادند، و دکترین «فکر جدید» تأیید می‌کراتینه مو شد.

بلوند پلاتینه خیلی روشن

بلوند پلاتینه خیلی روشن : یونیس داشت آن را امتحان می بیبی لایت مو کرد و وقتی قدم بانی را در ایوان شنید، با فریاد شادی از جایش بلند کراتینه مو شد و به آغوش او شتافت و در حالی که او را با بوسه خفه می بیبی لایت مو کرد، درباره این پیروزی شگفت انگیز روانشناسی تجربی به او گفت. “اوه، بانی، من فقط می دانستم که تو نمی توانی با من ظلم کنی! می‌دانستم می‌آیی، چون من تنها لایت و هایلایت مو هستم.

او سعی بیبی لایت مو کرد اعتراف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما شرمنده کراتینه مو شد و نتوانست موانع را بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در عوض، او بهانه‌ای برای پدرش آورد و سه روز زودتر از آنچه در نظر داشت به شهر ساحلی بازگشت. و در تمام راه که سوار می کراتینه مو شد، صدای پل، آن کلمات بی رحمانه روزهای اعتصاب را می شنید: “تو نرمی، بانی، تو نرمی.” VII اولین باران فصل در حال باریدن پروتئین تراپی مو بود و بانی نسبتاً دیر وارد کراتینه مو شد و متوجه کراتینه مو شد که یونیس در خانه رنگ مو است.

  رنگ ابرو با رنگ مو فرق میکنه

مامان رفته رنگ مو است برای یتیمان صربستان پول جمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اوه، بانی، بیا!» – و او شروع به کشیدن او به سمت پله ها بیبی لایت مو کرد. بانی فکر نمی بیبی لایت مو کرد که این موضوع کاملاً درست باکراتینه مو شد و سعی بیبی لایت مو کرد جلوی خود را بگیرد، اما اعتراض او را در بوسه خفه بیبی لایت مو کرد. “ای پسر احمق، آیا ما بیرون می رویم و زیر باران پارک می کنیم؟ یا می‌خواهید به هتلی در این شهر بروید.

جایی که همه ما را می‌شناسند؟» “اما، مادرت، یونیس…” “مادر، تختخواب!” گفت یونیس. “مادر معشوقی رنگ مو دارد و من آن را می دانم و او می داند که من می دانم. اگر او از من و شما خبر نرنگ مو دارد، وقت آن رنگ مو است که حدس بزند. پس تو بیا تو اتاق من.» “اما چگونه می توانم بیرون بیایم، یونیس؟” “وقتی اجازه بالیاژ مو دادم بیرون بیای بیرون و شاید صبح نانو کراتین مو شود.

با پذیرایی مناسبی با تو رفتار نانو کراتین مو شود.” “اما یونیس، من هرگز در مورد چنین چیزی نشنیده پروتئین تراپی مو بودم!” بانی، تو مثل مادربزرگت حرف میزنی! “اما در مورد خدمتکاران، عزیزم؟” “خادمین، جهنم!” گفت یونیس. “شما می توانید خانه خود را اداره کنید تا خادمان را راضی نگه دارید، اما این راه ما نیست – حداقل امشب نه!” و برای نجات بانی از شرمساری، او را صبح در اتاقش نگه داشت در حالی که خبر را به مادرش می بالیاژ مو داد.

و اگر رنج روحی وجود داشت، بانی هرگز آن را نمی دانست، زیرا حامی یتیمان صربستانی در رختخواب صبحانه می خورد و در روزنامه صبح شرح فعالیت های بشردوستانه شیک خود را می خواند. پس از آن، یخ شکسته کراتینه مو شد – همانطور که فرانسوی ها مشاهده بیبی لایت مو کرده اند، این اولین قدمی رنگ مو است که مهم رنگ مو است، فکر می کنم شک رنگ مو است که آیا پدر و مادری در فرانسه قدیمی مجبور به برداشتن قدمی طولانی کراتینه مو شده باکراتینه مو شد.

فصل بارانی ادامه یافت و مهمانی‌های نوازش در فضای باز را ناراحت‌کننده بیبی لایت مو کرد، بنابراین هر زمان که به او دستور می‌بالیاژ مو داد، بانی در خانه یونیس می‌ماند، و همه چیز کاملاً خانگی و طبق رنگ مو استانرنگ مو داردهای پیشرفته مدرن پروتئین تراپی مو بود. در واقع، فقط یک جزئیات کوچک باقی مانده پروتئین تراپی مو بود، و بانی پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “یونیس، چرا نباید برویم و ازدواج کنیم.

  رنگ مو دودی زیتونی با مش یخی

بلوند پلاتینه خیلی روشن : همه چیز را با هم تمام کنیم؟” او از کراتینه مو شدت واکنش دختر متعجب کراتینه مو شد. “اوه، بانی، ما در حال گذراندن اوقات خوشی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، و چرا می خواهی آن را خراب کنی؟” اما چرا آن را خراب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ «همه افراد متاهل بدبخت لایت و هایلایت مو هستند. می دانم، چون آنها را تماشا بیبی لایت مو کرده ام. مامان و بابا یک میلیون دلار می بالیاژ مو دادند – خوب، شاید نه آنقدر زیاد.

اما مطمئناً چند صد هزار دلار، اگر می توانستند بدون سر و صدا بیبی لایت مو کردن در بالیاژ مو دادگاه ها و چیزهای وحشتناکی که روزنامه ها منتشر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، رها شوند. عکس‌هایشان و همه.» “اما ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم، عزیز.” «از کجا می‌دانی که ما نمی‌توانیم؟ اگه با هم ازدواج میبیبی لایت مو کردیم فکر میبیبی لایت مو کردی حقی به من داری.

اونوقت دیگه کاری که من میگم رو انجام نمیدی و من خوشحال نمیشم. اوه، بیایید راه خودمان را انجام دهیم، نه آن چیزی که دیگران سعی در ساختن ما تمام دکلره مو دارند. در تمام زندگی من، دیگران مرا مجبور به انجام کارهایی بیبی لایت مو کرده اند، و من با آنها مبارزه بیبی لایت مو کرده ام – حتی تو، خرس خرگوش. او تعبالیاژ مو داد زیادی از این موارد را برای او داشت.

زیرا، همانطور که می‌دانید، نام او برای مهمانی‌های نوازش بیبی لایت مو کردن اقتباس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها در حال رقصیدن یک تدبیر به نام Bunny-hug پروتئین تراپی مو بودند، و او در مورد آن چیزهای زیادی شنید. شما در این جامعه مرفه و شیک به راه افتادید و در ظاهر همه چیز آررنگ مو استه و مناسب پروتئین تراپی مو بود و با فرمول های زناشویی که در قوانین وضع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در کلیساها موعظه می کراتینه مو شد.

  ترکیب رنگ موی شامپاینی و صدفی

اما وقتی به زیر سطح رفتید – در هر جایی، بالا یا پایین – چیزی که متوجه کراتینه مو شدید این پروتئین تراپی مو بود که انسان ها که خود را ناراضی می دیدند، به تفاهم خصوصی رسیده پروتئین تراپی مو بودند. زن و شوهر یکدیگر را آزاد می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، شریک‌های خود را مبادله می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، دوستانی را به خانه‌های خود می‌آوردند که در واقع شوهران یا زنانی جایگزین پروتئین تراپی مو بودند. همراهان و منشی‌ها و فرمانداران و پسرعموها پروتئین تراپی مو بودند که چنین نقش‌هایی را بازی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

و وقتی بچه‌ها متوجه کراتینه مو شدند، در موقعیتی قرار گرفتند که به والدین خود فشار بیاورند، یک نوع باج‌گیری غیررسمی خانوادگی، مناسب برای ماشین‌های موتوری و کت و خز. رشته های مروارید، و از همه با ارزش تر، حق داشتن راه خود. هشتم در اوایل سال، در حالی که آمریکا در حال وارد کراتینه مو شدن به جنگ پروتئین تراپی مو بود، مردم روسیه تزار خود را سرنگون بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و یک جمهوری ایجاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. که اکثر مردم آمریکا را خوشحال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

بلوند پلاتینه خیلی روشن : متحد کراتینه مو شدن با یک جمهوری بسیار خوشایندتر پروتئین تراپی مو بود. اما اکنون، در پاییز، یک رویبالیاژ مو داد وحشتناک رخ بالیاژ مو داد. انقلاب دیگری رخ بالیاژ مو داد که این بار توسط علما و بازرگانان محترم صورت نگرفت، بلکه توسط متعصبان وحشی به نام “بلشویک ها” صورت گرفت که به مصادره اموال و خرد بیبی لایت مو کردن اشیاء پرداختند. فوراً مشخص کراتینه مو شد که این چه مصیبتی برای متحدین خواهد داشت. روسیه می‌خورنگ مو است آنها را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه