نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو بدون نیاز به دکلره

جدیدترین رنگ مو بدون نیاز به دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو بدون نیاز به دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو بدون نیاز به دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو بدون نیاز به دکلره : او به آرامی گفت: “دیروز ظهر، من با ایرلاین اکسپرس هشت نفره برای کار به کلیولند رفتم. سه مسافر دیگر در کابین پروتئین تراپی مو بودند. دو مرد و یک زن. بلافاصله پرونده مکاتباتی را بیرون آوردم و در حال فرار پروتئین تراپی مو بودم.

رنگ مو : کوئست برای دانشمند کافی نپروتئین تراپی مو بود که از توانایی یک ذهن بی‌جسم برای تجربه تأثیرات حسی در بدن دیگری شگفت زده نانو کراتین مو شود. او فقط خوشحال پروتئین تراپی مو بود که تاریکی و سکوت کمتر می کراتینه مو شد. بسیار، بسیار آلایت و هایلایت مو هسته، او در حال بیدار کراتینه مو شدن با نوع جدیدی از آگاهی پروتئین تراپی مو بود – آگاهی از خود شخص دیگر. او از آن خود متنفر پروتئین تراپی مو بود و متنفر پروتئین تراپی مو بود، با این حال بهتر از تهی دستی وحشتناک قبلی پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ مو بدون نیاز به دکلره

جدیدترین رنگ مو بدون نیاز به دکلره : احساس‌کننده‌ها، شاخک‌ها، نوعی مجرای ناملموس، انگیزه‌های فکری را از سوی اراده رنگ مو استاد به او منتقل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او این برداشت‌ها را به وضوح دریافت بیبی لایت مو کرد، اما آن‌هایی که در ازای آن منتشر بیبی لایت مو کرد، به دلیل تبعیت از اراده‌اش، چنان ضعیف پروتئین تراپی مو بودند که کلاسون از هرگونه پاسخی کاملاً ناخودآگاه پروتئین تراپی مو بود.

ناگهان، با روشن‌تر کراتینه مو شدن نور و واضح‌تر کراتینه مو شدن صدا و واضح‌تر کراتینه مو شدن صدا، عنصر جدیدی وارد کراتینه مو شد – عنصر امید. در ابتدا ضعیف پروتئین تراپی مو بود: تنها پیشنهاد آن این پروتئین تراپی مو بود که ممکن رنگ مو است او به نحوی از این زندان بگریزد. اما برای یک گیاه خشک کراتینه مو شده مانند آب پروتئین تراپی مو بود. این باعث کراتینه مو شد که اراده او گسترش یابد، احساسات خود را گسترش دهد، و کمی شجاعانه تر به انبوه خرد کننده اراده رنگ مو استاد فشار بیاورد.

حالا سورپرایز دیگری برای او پدیدار کراتینه مو شد. داشت حرکت می بیبی لایت مو کرد! یعنی جسد کلاسون در نوعی وسیله نقلیه در حال حرکت پروتئین تراپی مو بود که در خیابان های شلوغ راه خود را طی می بیبی لایت مو کرد. فروشگاه‌ها، ساختمان‌ها، اتوبوس‌ها، مردم – کوئست همه آن‌ها را از دور به‌عنوان چیزهایی که هزاران سال پیش می‌شناخت به خاطر می‌آورد. راننده سرش را برگرداند و مشخصاتش به طور مبهم آشنا به نظر می رسید.

  رنگ مرواریدی روی موی سفید

حالا هجوم افکار بیگانه افکار او را غرق بیبی لایت مو کرد. آنها به نوعی سرریز از ذهن کلاسون پروتئین تراپی مو بودند. آنها در امتبالیاژ مو داد مجاری که این دو اراده را به هم پیوند می‌بالیاژ مو داد، ازدحام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما فقط کوئست از حرکت آگاه پروتئین تراپی مو بود. ذهن کین به برادرش فیلیپ پروتئین تراپی مو بود: این خیلی واضح پروتئین تراپی مو بود. و چیزی در مورد تماس تلفنی وجود داشت. بله، کین به پلیس تلفن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، صدای خود را پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

از فاش بیبی لایت مو کردن نام خود خودداری می بیبی لایت مو کرد. او گفته پروتئین تراپی مو بود که مردی به نام فیلیپ کلاسون دچار مشکل کراتینه مو شده و به آنها گفته پروتئین تراپی مو بود که او را کجا پیدا کنند. سپس پلیس با کارخانه تماس گرفت و کین از این خبر حیرت زده و هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. به همین دلیل او اکنون اینجا پروتئین تراپی مو بود – او در راه پروتئین تراپی مو بود تا با پلیس مشورت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و او می‌خندید، چون کوئست و پلیس را فریب بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

حالا صد میلیون دلار تقریباً در دست او پروتئین تراپی مو بود. وقتی نزدیک کراتینه مو شد، ماشین به گوشه ای پیچید و جلوی یکی از ردیف ساختمان های زیر شیروانی در بخشی از شهر که کوئست نتوانست آن را تشخیص دهد، قرار گرفت. هنگامی که کلاسون به پیاده رو قدم گذاشت، کوئست به طرز دردناکی بیش از هر زمان دیگری از ناتوانی خود در تأثیرگذاری به اندازه یک تکان ماهیچه بر رفتار این بدن متخاصم که به خود اجازه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود در آن به دام بیفتد آگاه پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ مو امسال

در ضعف خود احساس بیبی لایت مو کرد که در حال کوچک کراتینه مو شدن رنگ مو است و تحت فشار بی دقتی ارباب ویل تقریباً به نیستی منقبض می نانو کراتین مو شود. کلاسون نگاهی معمولی به ساعتش انداخت و سه مرد از چند جهت به سمت او جمع کراتینه مو شدند. هیچ چیزی برای تشخیص آنها از دیگران در خیابان وجود نداشت، اما در طول مجراها به کوئست رسید که آنها کارآگاه لایت و هایلایت مو هستند و با قرار ملاقات با کین کلاسون آنجا پروتئین تراپی مو بودند. “چه طبقه ای؟” دومی پرسید.

جدیدترین رنگ مو بدون نیاز به دکلره : با هیجانی که کوئست فورا احساس بیبی لایت مو کرد تظاهر محض پروتئین تراپی مو بود. “مطمئنی که آنها او را دور نبیبی لایت مو کرده اند؟” رئیس کارآگاهان پاسخ بالیاژ مو داد: نگران نباشید. کوچه و پشت بام پوشیده رنگ مو است، بقیه را خودمان رسیدگی می کنیم. روی نوک پا آنها سه پله طولانی را در نور نیمه نور بالا رفتند. کلاسون طوری جلوی خودش را گرفت که انگار ترسیده پروتئین تراپی مو بود.

او بازیگر خوبی پروتئین تراپی مو بود و کوئست در حالی که در پی کارآگاهان خمیده و خمیده می کراتینه مو شد و تظاهر به وحشت از اتفاقی که قرار پروتئین تراپی مو بود بیفتد، کوچک کراتینه مو شدن و تردید بدنش را احساس می بیبی لایت مو کرد، اگرچه می دانست – و کوئست می دانست که می دانست – که آنجا هیچ مقاومتی در آن بالا وجود نخواهد داشت – که فیلیپ دقیقاً همانطور که توسط اراذل و اوباش اجیر کراتینه مو شده کین رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تنها پیدا می نانو کراتین مو شود.

در بالای فرود برک، رهبر، مکث بیبی لایت مو کرد تا درها را از جلو تا عقب بشمارد. او به هموطن گردن گاو درست پشت سرش زمزمه بیبی لایت مو کرد: «همین رنگ مو است». دیگری سرش را تکان بالیاژ مو داد و پشت به دیوار مقابل خم کراتینه مو شد در حالی که همراهانش در موقعیتی قرار گرفتند تا در لحظه ای که در باز کراتینه مو شد، به داخل اتاق شلیک کنند. کوئست در آرزوی قدرتی پروتئین تراپی مو بود که به ریاکار خود لگد بزند.

  رنگ مرواریدی یخی

همان‌طور که او هنوز خود را عقب نگه می‌داشت، روی پله‌ها خم می‌کراتینه مو شد و تقلبی‌اش را تا حد نهایت بازی می‌بیبی لایت مو کرد. سپس در با فریاد کوبنده ای زیر بار قوچ کتک زننده انسان به داخل پرواز بیبی لایت مو کرد و دو کارآگاه دیگر را در ابری از گرد و غبار برنگ مو استانی پرتاب بیبی لایت مو کرد. “او اینجا رنگ مو است!” کسی فریاد زد “فیل! فیل!” صدای کین کلاسون در حالی که به داخل اتاق دوید و خود را به سمت مردی که محکم به یک صندلی روکش بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود پرتاب بیبی لایت مو کرد.

که به نوبه خود در میان سایر اجناس اثاثیه انباری فرو رفته پروتئین تراپی مو بود، صدای کین کلاسون کاملاً متزلزل پروتئین تراپی مو بود. اما فیلیپ آنقدر محکم دهانش را بسته پروتئین تراپی مو بود که نمی‌توانست جواب بدهد، و در حالی که برک طناب‌ها را از روی سینه‌اش برید، در حالت فروپاشی به جلو افتاد. او که روی یک کاناپه دراز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به زودی نشانه‌هایی از واکنش نشان بالیاژ مو داد زیرا یک ماساژ سریع شروع به بازگرداندن گردش خون به اندام‌های گرفتارش بیبی لایت مو کرد.

جدیدترین رنگ مو بدون نیاز به دکلره : ناگهان نشست و امبالیاژ مو دادگرانش را کنار زد. “ساعت چند رنگ مو است؟” او با هوای هکراتینه مو شدار خورنگ مو است. کین قبل از اینکه کسی بتواند پاسخ دهد، پاسخ بالیاژ مو داد: “ساعت یک،” در حالی که کوئست در درون او از عصبانیت می پیچید، با محبت به شانه برادرش زد. “به جوو! فیل، فوق العاده رنگ مو است که ما به موقع به شما رسیدیم. واقعاً، چگونه – شما زخمی نکراتینه مو شده اید؟” فیلیپ غرغر بیبی لایت مو کرد: “نه، فقط لنگ زدم.

تا فردا مثل همیشه تناسب اندام خواهم داشت.” برک پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «اگر احساس می‌کنی با آن برابری می‌کنی، کاش به طور خلاصه به من می‌گفتی چگونه به اینجا رسیدی. آیا انگیزه پشت این ماجرا را می‌دانی؟ فیلیپ اخم بیبی لایت مو کرد و سرش را تکان بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه