↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی یخی

رنگ مرواریدی یخی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی یخی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی یخی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی یخی : اما اکنون تمام بدی های خود را فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و احتمالاً بعد از آن زن خوبی می کراتینه مو شد. با انجام این کارها به شیوه ای رضایت بخش، پرنسس اوزما و افرادش با سه آدپت خداحافظی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با خوشحالی از ماجراجویی های جالب خود به شهر زمرد عزیمت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها از جاده ای که اوزما و دوروتی از آن عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، بازگشتند و توقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اسب اره و واگن قرمز را به آنجا برسانند.

رنگ مو : جایی که اسکیزرها به گرمی از آنها رنگ مو استقبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. قبل از همه گردهمایی پرنسس اوزما از یک ایوان کاخ سخنرانی بیبی لایت مو کرد و از آنها خورنگ مو است که او را به عنوان حاکم قانونی خود بشناسند و قول دهند که از قوانین سرزمین اوز پیروی کنند. در عوض او موافقت بیبی لایت مو کرد که از آنها در برابر همه آسیب‌های آینده محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اعلام بیبی لایت مو کرد که دیگر مورد ظلم و آزار قرار نخواهند گرفت.

رنگ مرواریدی یخی

رنگ مرواریدی یخی : گلیندا گفت: «حالا می‌توانیم بالا برویم و تبریک اسکیزرها و دوستانمان اعزامی نجات را دریافت کنیم». آن سوی آب، در ساحل دریاچه، دختر تکه تکه تکان به آنها خوش آمد گفت. فصل 24 پیروزی گلیندا البته همه کسانی که به اکسپدیشن گلیندا پیوسته پروتئین تراپی مو بودند بلافاصله از پل عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به جزیره رفتند.

این امر اسکیزرها را بسیار خوشحال بیبی لایت مو کرد و وقتی اوزما به آنها گفت که ممکن رنگ مو است ملکه ای را برای حکومت بر آنها انتخاب کنند که به نوبه خود تابع اوزمای اوز خواهد پروتئین تراپی مو بود، آنها به بانو اورکس رای بالیاژ مو دادند و در همان روز مراسم تاج گذاری ملکه جدید برگزار کراتینه مو شد. برگزار کراتینه مو شد و اورکس به عنوان معشوقه قصر نصب کراتینه مو شد. ملکه ارویک را برای نخست وزیری خود انتخاب بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو ابی آسمانی

زیرا سه آدپت از قضاوت خوب، وفاداری و زیرکی او خبر بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند و همه اسکیزرها این انتصاب را تایید آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. گلیندا، جادوگر و آدپت ها روی پل ایستادند و افسونی خواندند که دوباره دریاچه را کاملاً پر از آب بیبی لایت مو کرد و مترسک و دختر تکه تکه به بالای گنبد بزرگ رفتند و شیشه ای را که جدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود جایگزین آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اجازه دهید گلیندا و پیروانش وارد شوند.

هنگام غروب، اوزما دستور بالیاژ مو داد که یک جشن بزرگ آماده نانو کراتین مو شود، که هر اسکیزری به آن دعوت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. روستا به زیبایی و زیبایی تزئین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود روشن کراتینه مو شد و موسیقی و رقص تا ساعات پایانی برای جشن آزادی مردم وجود داشت. زیرا اسکیزرها نه تنها از آب دریاچه بلکه از ظلم ملکه سابق خود رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. هنگامی که مردم شهر زمرد صبح روز بعد آماده رفتن کراتینه مو شدند.

رنگ مرواریدی یخی : ملکه اورکس به اوزما گفت: فقط از یک چیز برای مردمم می ترسم، و آن دشمنی سودیک وحشتناک هه های تخت رنگ مو است. او هر لحظه ممکن رنگ مو است به اینجا بیاید و سعی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ما را آزار دهد، و اسکیزرهای من مردمی صلح جو لایت و هایلایت مو هستند. قادر به مبارزه با فلت هدهای وحشی و عمدی نیست.» اوزما با اطمینان گفت: نگران نباش. “ما قصد داریم در مسیر خود در کوه افسون کراتینه مو شده توقف کنیم و را به دلیل اعمال ناشایستش مجازات کنیم.” این اورکس را راضی بیبی لایت مو کرد و هنگامی که اوزما و پیروانش از روی پل به ساحل رفتند و دوستان خود را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

همه اسکیزرها آنها را تشویق آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و کلاه و دستمال خود را تکان بالیاژ مو دادند و گروه نواختند و خروج واقعاً یک مراسم طولانی پروتئین تراپی مو بود. به یاد آورد. سه آدپت در جادو، که قبلاً عاقلانه و با ملاحظه بر سر فلت‌هدها حکومت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، همراه با پرنسس اوزما و مردمش رفتند، زیرا به اوزما قول بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند که در کوه بماند و دوباره شاهد اجرای قوانین باشند.

  رنگ مو ترکیبی مرواریدی

به گلیندا همه چیز در مورد فلت هدهای کنجکاو گفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و او با جادوگر مشورت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و برنامه ای را برای اینکه آنها را باهوش تر و قابل قبول تر نشان دهد، تنظیم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که مهمانی به کوه اوزما رسید و دوروتی به آنها نشان بالیاژ مو داد که چگونه از اطراف دیوار نامرئی عبور کنند – که پس از دگرگونی آدپت ها توسط ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

و چگونه به پله های بالا و پایین که به قله کوه منتهی می کراتینه مو شد دست پیدا کنند. Su-dic نزدیک کراتینه مو شدن به مهمانی را از لبه کوه تماشا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و وقتی دید که سه آدپت فرم طبیعی خود را پیدا بیبی لایت مو کرده اند و به خانه قبلی خود باز می گردند، ترسید. او متوجه کراتینه مو شد که قدرتش به زودی از بین خواهد رفت و با این حال تصمیم گرفت تا آخرین لحظه بجنگد.

او همه افراد مسطح را جمع بیبی لایت مو کرد و آنها را مسلح بیبی لایت مو کرد و به آنها گفت که همه کسانی را که از پلکان بالا می آمدند دستگیر کنند و آنها را از لبه کوه به دشت پایین پرتاب کنند. اما با وجود اینکه از دیکتاتور عالی می ترسیدند، که تهدید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود در صورت عدم اطاعت از دستورات او آنها را مجازات خواهد بیبی لایت مو کرد، به محض دیدن سه آدپت، اسلحه خود را به زمین انداختند و از حاکمان سابق خود التماس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

که از آنها محافظت کنند. سه آدپت به فلت هدهای هیجان زده اطمینان بالیاژ مو دادند که چیزی برای ترسیدن نتمام دکلره مو دارند. با دیدن اینکه مردمش شورش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، سودیک دوید دور کراتینه مو شد و سعی بیبی لایت مو کرد پنهان نانو کراتین مو شود، اما آدپت ها او را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و او را به زندان انداختند و تمام قوطی های مغزش را از او گرفتند. پس از این تسخیر آسان گلیندا نقشه خود را که قبلاً توسط اوزمای اوز تأیید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو فانتزی

رنگ مرواریدی یخی : به گفت و آنها با خوشحالی با آن موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بنابراین، در طی چند روز آینده، جادوگر بزرگ، به نوعی، تمام سرهای تخت در کوه را متحول بیبی لایت مو کرد. وقتی آنها را یکی یکی می گرفت، قوطی مغزی که متعلق به هر کدام پروتئین تراپی مو بود را باز بیبی لایت مو کرد و محتویات آن روی سر صاف پخش کراتینه مو شد و پس از آن، به وسیله او او با هنر جادوگری باعث کراتینه مو شد تا سر بر روی مغزها رکراتینه مو شد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به روشی که بیشتر مردم آن را می پوشند – و بنابراین آنها مانند سایر ساکنان سرزمین اوز باهوش و زیبا کراتینه مو شدند. وقتی با همه به این شکل رفتار کراتینه مو شد دیگر اصلاً فلت هدها وجود نداشتند و آدپت ها تصمیم گرفتند نام افراد خود را کوهنورد بگذارند. یکی از نتایج خوب جادوی گلیندا این پروتئین تراپی مو بود که دیگر هیچ کس نمی توانست از مغزهای متعلق به او محروم نانو کراتین مو شود و هر فرد دقیقاً سهمی را داشت که حقش پروتئین تراپی مو بود.

بخشی از مغز او بالیاژ مو داده کراتینه مو شد سر صاف او مانند دیگران گرد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما او از تمام قدرت برای انجام شیطنت های بیشتر محروم پروتئین تراپی مو بود، و در حالی که آدپت ها دائماً او را تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، مجبور می کراتینه مو شد مطیع و فروتن نانو کراتین مو شود. خوک طلایی که در خیابان ها غرغر می بیبی لایت مو کرد، بدون هیچ مغزی، توسط گلیندا مأیوس کراتینه مو شد و به شکل زن او مغز و سر گرد به او بالیاژ مو دادند. این همسر سودیک زمانی حتی از شوهر شرورش هم بدتر پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه