↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی روی موی سفید

رنگ مرواریدی روی موی سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی روی موی سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی روی موی سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی روی موی سفید : به گونه‌ای که برای مردمشان مفید پروتئین تراپی مو بود، در حالی که کو-ای-اوه فقط کارهای بد انجام می‌بالیاژ مو داد. “شاید او چیزهای خوب را به رنگ مو استفاده های بد تبدیل بیبی لایت مو کرد؟” دوروتی را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد. اوزما افزود: “بله، و با دانشی که کو-ای اوه به دست آورد.

رنگ مو : ما می‌توانیم سوار یکی از آن‌ها شویم و مانند کو-ای-اوه به بالای آب شلیک کنیم. و بنابراین فرار کنید. و سپس ما می توانیم به نجات همه اسکیزرها در اینجا کمک کنیم.” لیدی اورکس گفت: “هیچ کس به جز ملکه نمی داند چگونه با قایق های زیر آب کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” آیا در این گنبد در یا پنجره ای نیست که بتوانیم آن را باز کنیم؟ نه، و اگر پروتئین تراپی مو بود، آب به داخل گنبد می‌ریخت و ما نمی‌توانستیم بیرون بیاییم.» اوزما گفت: “اسکیزرها نمی توانند غرق شوند.

رنگ مرواریدی روی موی سفید

رنگ مرواریدی روی موی سفید : آنها فقط خیس و خیس می شوند و در چنین شرایطی بسیار ناراحت و ناراضی خواهند پروتئین تراپی مو بود. اما تو یک دختر فانی لایت و هایلایت مو هستی، دوروتی، و اگر کمربند جادویی تو را از مرگ محافظت می بیبی لایت مو کرد، تو را حفظ می بیبی لایت مو کرد. باید برای همیشه در ته دریاچه دراز بککراتینه مو شد.” دختر کوچولو گفت: “نه، من ترجیح می دهم سریع بمیرم.” “اما درهای زیرزمین وجود رنگ مو دارد که باز می شوند.

می توان آن را وادار به بالا آمدن بیبی لایت مو کرد. فکر می کنم ماشین آلات هنوز اینجا لایت و هایلایت مو هستند. “بله، اما ماشین با جادو کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و Coo-ee-oh هرگز قدرت مخفی خود را با هیچ یک از ما در میان نمی گذارد.” چهره دوروتی قبر کراتینه مو شد. اما او فکر می بیبی لایت مو کرد او گفت: “جادوهای زیادی می داند.” اوزما پاسخ بالیاژ مو داد: «اما نه از آن نوع جادو. “آیا نمی توانید با نگاه بیبی لایت مو کردن به ماشین آلات یاد سامبره مو بگیرید که چگونه؟” “می ترسم نه عزیزم. این اصلاً جادوی پری نیست، جادوگری رنگ مو است.” دوروتی رو به لیدی اورکس بیبی لایت مو کرد و گفت: «خوب، شما می‌گویید قایق‌های زیر غرق‌کراتینه مو شده دیگری لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو نسکافه ای فندقی

برای بیرون رفتن پل ها و قایق ها – و می دانید که گنبد را زیر آب نمی برد.” لیدی اورکس گفت: “آن درها با یک کلمه جادویی باز می شوند و فقط کو-ای-اوه کلمه ای را می داند که باید گفته نانو کراتین مو شود.” “عزیز من!” دوروتی فریاد زد: “جادوگری وحشتناک ملکه تمام برنامه های من برای فرار را به هم می زند. حدس می زنم از آن دست بردارم، اوزما، و بگذار تو ما را نجات دهی.” اوزما لبخند زد، اما لبخندش مثل همیشه شاداب نپروتئین تراپی مو بود.

شاهزاده خانم اوز خود را با مشکلی جدی مواجه بیبی لایت مو کرد، و اگرچه فکر ناامیدی نداشت، اما متوجه کراتینه مو شد که اسکیزرها و جزیره آنها، و همچنین دوروتی و خودش، در دردسر کراتینه مو شدیدی لایت و هایلایت مو هستند و مگر اینکه بتواند وسیله ای برای نجات پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها برای تمام زمان های آینده در سرزمین اوز گم خواهند کراتینه مو شد. او با متفکر گفت: “در چنین معضلی، هیچ چیز با عجله به دست نمی آید.

فکر دقیق ممکن رنگ مو است به ما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و همینطور روند رویبالیاژ مو دادها. همیشه احتمال وقوع غیر منتظره وجود رنگ مو دارد، و صبر شادمانه بهتر از اقدام بی پروا رنگ مو است. ” دوروتی گفت: بسیار خوب. “وقتت را بگیر، اوزما، عجله ای وجود نرنگ مو دارد. بانو اورکس، صبحانه چطور؟” مهماندار آنها را به خانه برگرداند و در آنجا به خدمتکاران لرزان خود دستور بالیاژ مو داد تا صبحانه را آماده بیبی لایت مو کرده و سرو کنند.

همه اسکیزرها از تبدیل ملکه خود به یک قو ترسیده و مضطرب پروتئین تراپی مو بودند. Coo-ee-oh مورد ترس و نفرت پروتئین تراپی مو بود، اما آنها برای تسخیر به جادوی او وابسته پروتئین تراپی مو بودند و او تنها کسی پروتئین تراپی مو بود که توانست جزیره آنها را دوباره به سطح دریاچه برساند. قبل از اینکه صبحانه تمام نانو کراتین مو شود، چند تن از اسکیزرهای پیشرو به اورکس آمدند تا از او مشاوره بپرسند و از شاهزاده اوزما سؤال کنند.

  رنگ مو مرواریدی فیدل

رنگ مرواریدی روی موی سفید : او چیزی جز اینکه ادعا می بیبی لایت مو کرد یک پری و فرمانروای تمام زمین، از جمله دریاچه اسکیزرها پروتئین تراپی مو بود، نمی دانستند. آنها به او گفتند: “اگر آنچه به ملکه کو-ای-اوه گفتی حقیقت پروتئین تراپی مو بود” تو معشوقه قانونی ما لایت و هایلایت مو هستی و ممکن رنگ مو است ما به تو وابسته باشیم تا ما را از سختی هایمان بیرون بیاوری. اوزما با مهربانی به آنها اطمینان بالیاژ مو داد: “من سعی خواهم بیبی لایت مو کرد این کار را انجام دهم.

اما باید به یاد داشته باشید که قدرت پری ها به آنها بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود تا برای همه کسانی که آنها را جذب می کنند، آسایش و شادی بیاورند. برعکس، جادوهایی مانند Coo-ee-“. اوه می دانست و انجام می بالیاژ مو داد جادوگری غیرقانونی رنگ مو است و هنرهای او به گونه ای رنگ مو است که هیچ پری از آن رنگ مو استفاده نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما گاهی برای رسیدن به خیر و شاید با مطالعه ابزار و جذابیت های کو ای اوه، بدی را در نظر گرفت.

جادوگری شاید بتوانم ما را نجات دهم. آیا قول می‌دهی که مرا به عنوان حاکم خود بپذیری و از دستورات من اطاعت کنی؟» با کمال میل قول بالیاژ مو دادند. اوزما ادامه بالیاژ مو داد: “پس من به قصر کو-ای-اوه خواهم رفت و آن را تصاحب خواهم بیبی لایت مو کرد. شاید چیزی که در آنجا پیدا می کنم برای من مفید باکراتینه مو شد. در این بین به همه اسکیزرها بگویید از هیچ چیز نترسند، اما صبر داشته باشند.

  انواع رنگ مو هایلایت جدید

بگذارید به خانه‌هایشان برگردند و کارهای روزمره‌شان را طبق معمول انجام دهند. از دست بالیاژ مو دادن کو-ای-او ممکن رنگ مو است یک بدبختی نباکراتینه مو شد، بلکه یک نعمت رنگ مو است.» این سخنرانی اسکیزرز را به طرز شگفت انگیزی تشویق بیبی لایت مو کرد. واقعاً، آنها اکنون جز اوزما کسی را نداشتند که به او تکیه کنند، و علیرغم موقعیت خطرناکی که داشتند، دلهایشان با دگرگونی و غیاب ملکه ظالمشان سبک کراتینه مو شد.

آنها گروه برنجی خود را پیاده کراتینه مو شدند و یک صفوف بزرگ اوزما و دوروتی را به سمت قصر همراهی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، جایی که همه خدمتکاران سابق کو-ای-او مشتاق پروتئین تراپی مو بودند تا در انتظار آنها باشند. اوزما از لیدی اورکس نیز دعوت بیبی لایت مو کرد تا در قصر بماند، زیرا او همه چیز را در مورد اسکیزرها و جزیره آنها می دانست و همچنین مورد علاقه ملکه سابق پروتئین تراپی مو بود، بنابراین توصیه ها و اطلاعات او مطمئناً ارزشمند پروتئین تراپی مو بود.

اوزما از چیزی که پیدا بیبی لایت مو کرد تا حدودی ناامید کراتینه مو شد در قصر یک اتاق از سوئیت خصوصی کو-ای-اوه کاملاً به تمرین جادوگری اختصاص داشت، و در اینجا ابزارهای عجیب و غریب بی شماری و شیشه های پماد و بطری های معجون با نام های عجیب و غریب و ماشین های عجیبی وجود داشت که اوزما نمی توانست رنگ مو استفاده از آنها را حدس بزند.

رنگ مرواریدی روی موی سفید : و ترشی وزغ و حلزون و مارمولک و قفسه ای از کتابهایی که با خون نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود اما به زبانی که حاکم اوز نمی دانست. اوزما به دوروتی که او را در جستجوی او همراهی می بیبی لایت مو کرد، گفت: “من نمی بینم، “کو-ای-اوه چگونه می دانست رنگ مو استفاده از ابزار جادویی که او از سه جادوگر ماهر دزدیده پروتئین تراپی مو بود. علاوه بر این، از همه گزارش‌ها، این آدپت‌ها فقط جادوگری خوبی انجام می‌بالیاژ مو دادند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه