↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو بالیاژ

جدیدترین رنگ مو بالیاژ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو بالیاژ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو بالیاژ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو بالیاژ : مردانش را تماشا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بادبان‌ها را خم می‌کنند و لنگر را بالا می‌برند، اما ذهنش به سمت پایان سفر می‌رود… خیلی زود آماده کراتینه مو شدیم. درک یونیفورم مجلل خود را پوشید، من کت و شلوار تجاری معمولی ام را پوشیدم.

رنگ مو : با این حال می دانستم که در قلمروی دیگر، با افکار من که اکنون این شکاف را پر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دختر واقعی رنگ مو است. آیا به ناشناخته ها بروم؟ جست و جوی ناشناخته ها. دستکش ناشناخته اکنون در برابر من پرت کراتینه مو شد، همانطور که در برابر کاوشگران برنگ مو استانی پرتاب کراتینه مو شد که چالش آن را برداشتند و بر عرشه های متحرک گالون های کوچک خود سوار کراتینه مو شدند و گفتند: “ما می رویم و ببینیم در آنجا چه چیزی وجود رنگ مو دارد.

جدیدترین رنگ مو بالیاژ

جدیدترین رنگ مو بالیاژ : چشم‌های هوس‌انگیز، کم‌رنگ با نور ستاره‌ها – چشم‌هایی که به نظر می‌رسیدند. فکر بیبی لایت مو کردم: “چرا، این دیوانگی رنگ مو است!” من این چهره را با چشمانم نمی دیدم. هیچ چیزی نپروتئین تراپی مو بود، هیچکس در اتاق با من نپروتئین تراپی مو بود جز درک. من آن را می دانستم. سایه های ما خالی پروتئین تراپی مو بود. من فقط با کلمات درک چهره را تجسم می بیبی لایت مو کردم و آنچه را که فقط در تخیل من وجود داشت واقعی می بیبی لایت مو کردم.

ناشناخته.” همان فریب اکنون روی من پروتئین تراپی مو بود. صدایم را شنیدم که می گفت: “چرا بله، حدس می زنم بروم، درک.” فصل سوم به ناشناخته ما در اتاقی که آزمایشگاه درک پروتئین تراپی مو بود، ایستادیم. آماده سازی ما ساده پروتئین تراپی مو بود: درک همه آنها را از قبل آماده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. کار کمی باقی مانده پروتئین تراپی مو بود. آزمایشگاه اتاق کوچکی از دیوارهای تخته، سقف تخته و کف پروتئین تراپی مو بود.

بدون پنجره، با یک در باز به سرداب خانه آپارتمان. وقتی وارد کراتینه مو شدیم درک در را بعد از ما قفل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او گفت: “من خدمتکارم را برای یک هفته فرستادم بیرون. مردم اینجا فکر می کنند من برای تعطیلات رفته ام. هیچ کس دلتنگ ما نخواهد کراتینه مو شد، چارلی – به هر حال برای مدتی هم نیست.” هیچ کس برای من تنگ نخواهد کراتینه مو شد.

  پلاتینه مو

مگر کارفرمایان من، و من بدون شک ضرر کوچکی برای آنها خواهم پروتئین تراپی مو بود. ما چراغ آپارتمان درک را خاموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم و آن را با احتیاط قفل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم. این سفر! خود من می لرزیدم و می ترسیدم. با این حال اشتیاق عجیبی در من پروتئین تراپی مو بود. اتاق زیرزمین به راحتی مبله پروتئین تراپی مو بود. فرش روی زمینش پروتئین تراپی مو بود. هر چه دستگاه آزمایشگاه تحقیقاتی در اینجا پروتئین تراپی مو بود، اکنون حذف کراتینه مو شد.

اما شواهد آن باقی ماند – جست و جوی طولانی درک برای این راز که اکنون می خورنگ مو است از آن رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ردیفی از قفسه‌های تخته‌ای در یک طرف اتاق نشان می‌بالیاژ مو داد که بطری‌ها و دستگاه‌های شیمیایی در آن قرار داشتند. جعبه ای از ابزارهای الکتریکی و شانس و انتها سیم هنوز در گوشه ای از اتاق دور ریخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. یک مخزن آب جاری و اتصالات گاز وجود داشت که بدون شک مشعل های بونسن در آن قرار داشتند.

جدیدترین رنگ مو بالیاژ : درک دستگاه خود را تولید بیبی لایت مو کرد. روی یک مبل کوچک کوچک کنار دیوار نشستم و او را در حالی که لباس هایش را در می آورد تماشا بیبی لایت مو کردم. دور کمرش کمربند پهن و مسطح سیم بافته را تنظیم بیبی لایت مو کرد. یک جعبه کوچک در وسط پشت به آن بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – یک چیز پهن و مسطح فلزی به ضخامت یک چهارم اینچ و خمیده به تناسب بدنش.

  رنگ مو مش قیمت

این یک باتری ذخیره سازی جریان ارتعاشی پروتئین تراپی مو بود که او از آن رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد. از باتری، رشته‌های ریز سیم از پشتش به سمت گردنبند سیمی که روی گلویش قرار داشت بالا می‌رفت. سیم های دیگر از بازوهای او تا مچ دست کشیده کراتینه مو شد. برخی دیگر از پاهای او تا مچ پا پایین می آیند. یک الکترود تخت مانند کلاه ایمنی به بالای سرش وصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

همانطور که او آنجا ایستاده پروتئین تراپی مو بود، به یاد نمودارهای پزشکی بدن انسان با سیستم شریانی افتادم. اما وقتی دوباره لباس پوشید و لباس کاپیتانی شادابش را پوشید، فقط الکترود به سرش چسبیده پروتئین تراپی مو بود و سیم‌های نازکی که از پشت آن آویزان پروتئین تراپی مو بود، مشخص پروتئین تراپی مو بود که چیز غیرعادی در او وجود رنگ مو دارد. با لبخند گفت: اینطوری به من خیره نشو.

جدیدترین رنگ مو بالیاژ : به خودم چنگ زدم این چیز ترسناک پروتئین تراپی مو بود، حالا که من واقعاً وارد آن کراتینه مو شدم. درک به طور مختصر در مورد عملبیبی لایت مو کرد دستگاهش برای من توضیح بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. یک جریان الکترونیکی ارتعاشی که او هنوز نامی برای آن نداشت، در باتری کوچک ذخیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او گفته پروتئین تراپی مو بود: “هیچ چیز نامفهومی در این مورد وجود نرنگ مو دارد، چارلی. این صرفاً تغییر نرخ ارتعاش ماده اولیه ای رنگ مو است که بدن ما از آن ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

ارتعاش عامل حاکم بر همه حالات ماده رنگ مو است. در ماهیت آن چیزی که ما جوهر می نامیم کاملاً نامشهود رنگ مو است. این قبلاً ثابت کراتینه مو شده رنگ مو است. گردابی! گردابی از نیستی! شبه جوهری را ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که تنها ماده در جهان رنگ مو است و از این، با ارتعاش، ساختار پیچیده اشیا به گونه ای که ما می بینیم و احساس می کنیم ساخته می نانو کراتین مو شود. همه چیز به ارتعاش بستگی رنگ مو دارد.

  انواع رنگ موی مشکی پرکلاغی

همه چیز مستقیماً با تغییر نرخ ارتعاش تغییر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از ضعیف‌ترین گاز گرفته تا مایعات گرفته تا جامدات – در تمام حالت‌های مختلف ماده تنها تفاوت اساسی نرخ ارتعاش رنگ مو است. من اصل اساسی این موضوع را که او توضیح می‌بالیاژ مو داد فهمیدم – که حالا وقتی این جریان الکترونیکی که او گرفته و کنترل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به بدن فیزیکی ما اعمال کراتینه مو شد.

نرخ ارتعاش کوچک‌ترین و دقیق‌ترین ذره وجود فیزیکی ما تغییر بیبی لایت مو کرد. در مقیاس وسیع پدیده های طبیعی که حواس انسانی ما از آنها آگاه رنگ مو است، بسیار اندک وجود رنگ مو دارد! چشمان ما رنگ های طیف را از قرمز تا بنفش می بیند. اما دنیای نامرئی گسترده ای از رنگ در زیر قرمز رنگین کمان نهفته رنگ مو است! فیزیکدانان آن را مادون قرمز می نامند.

و فراتر از بنفش، قلمروی دیگر – فرابنفش. با صدا هم همینطور رنگ مو است. محدوده شنیداری صدای ما بسیار کم رنگ مو است. صداهایی با سرعت ارتعاش بسیار آلایت و هایلایت مو هسته برای ما شنیده می نانو کراتین مو شود و صداهایی بسیار سریع لایت و هایلایت مو هستند. نرخ ارتعاش متفاوت از ضعیف ترین گاز تا جامد قابل توجه، تمام چیزی رنگ مو است که ما می توانیم در این دنیای فیزیکی خودمان درک کنیم.

جدیدترین رنگ مو بالیاژ : با این حال، در کل، بسیار کم رنگ مو است! این قلمرو دیگر که اکنون به آن می‌رفتیم در مقیاس ارتعاشی بالاتر و سریع‌تر قرار داشت. در مقایسه، برای ما، دنیایی ضعیف تر، قلمروی سایه. من به سخنان درک گوش بالیاژ مو دادم، اما ذهنم در مورد عملی پروتئین تراپی مو بودن چیزی پروتئین تراپی مو بود که در پیش پروتئین تراپی مو بود. یک کاوشگر که روی کشتی خود ایستاده رنگ مو است، ممکن رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه