↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ موی روشن برای موهای سفید

بهترین رنگ موی روشن برای موهای سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ موی روشن برای موهای سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ موی روشن برای موهای سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ موی روشن برای موهای سفید : او با عادت طبیعت به ریختن آب سرد بر روی او مخالفت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و بنابراین برای خود خانه هایی ساخته رنگ مو است که در آن آب و هوای خود را می سازد. او اخیراً به ساختن خانه هایی برای خود پرداخته رنگ مو است که در امتبالیاژ مو داد زمین می چرخند، یا در هوا پرواز می کنند، یا زیر سطح دریا شنا می کنند.

رنگ مو : به هر حال به این نتیجه رسیده رنگ مو است که طبیعت اخیراً موجوداتی را به وجود آورده رنگ مو است که از روند او آگاه لایت و هایلایت مو هستند. می توانند آن را مشاهده و نقد کنند، کار او را در دست بگیرند و آن را به شیوه خود، خوب یا بد، پیش ببرند. چه بر حسب تصادف یا طراحی، در بخش هایی از سیاره ما چنین ترکیبی از آب و هوا و خاک وجود داشته رنگ مو است که محصول جدیدی از طبیعت را به وجود آورده رنگ مو است.

بهترین رنگ موی روشن برای موهای سفید

بهترین رنگ موی روشن برای موهای سفید : ما تمدن کنونی خود را «مناسب» می دانیم. اما اگر تغییرات نجومی باعث ایجاد عصر یخبندان دیگری نانو کراتین مو شود، باید کشف کنیم که “تناسب” ما به توانایی ما برای زندگی بر روی گلسنگ ها یا چیزی که می توانیم با نور مصنوعی در روده های زمین رکراتینه مو شد کنیم بستگی رنگ مو دارد. خیلی برای مادر برنگ مو استانی ما، طبیعت. اما اکنون – چه با متکلمان بگوییم که مشیت الهی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، چه با فیلسوفان ماتریالیست بگوییم که این یک اختلاط تصادفی اتم ها پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

شکلی از حیات که ما آن را «هوش» می نامیم. آفرینش چشمانش را باز می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و کار خالق را می‌بیند، و تصمیم می‌گیرد که خوب رنگ مو است – اما نه آنقدر که ممکن رنگ مو است خوب باکراتینه مو شد! خلقت کار خالق را می گیرد، و آن را ادامه می دهد، از بسیاری جهات آن را باطل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، از جهات دیگر آن را به طور کامل بازبینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اینکه آیا یک غزل محصولی بهتر یا بالاتر از عنکبوت رنگ مو است.

  رنگ مو قهوه ای سوخته براق

سؤالی رنگ مو است که بحث در مورد آن بیهوده رنگ مو است. اما این، حداقل، باید روشن باکراتینه مو شد – طبیعت بی نهایت عنکبوت تولید بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، اما طبیعت هرگز غزلی تولید نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است، یا چیزی شبیه به آن. انسان، مخلوق خدا، وظایف خدا را بر عهده می گیرد. این واقعیت ممکن رنگ مو است ما را شوکه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یا ممکن رنگ مو است ما را الهام بخکراتینه مو شد. برای افرادی که متافیزیکی تمام دکلره مو دارند.

طیف وسیعی از مسائل جذاب را ارائه می دهد. آیا ممکن رنگ مو است خدا در حال کراتینه مو شدن باکراتینه مو شد، تا زمانی که در ما و از طریق ما نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد، خدایی وجود نرنگ مو دارد؟ HG Wells این ایده عجیب را مطرح می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و سپس، البته، اسقف ها و روحانیون با خشم به پا می خیزند و آقای ولز را به عنوان یک مبتکر و متجاوز به حوزه خود محکوم می کنند. آنها حدود سه چهار هزار سال رنگ مو است که خدای خود را می پرستند و بدانند که او از ازل پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. او جهان را به میل خود آفرید و چگونه انسان فقیرفرض کنید که برخیزید و از محصول او انتقاد کنید.

و تصور کنید که او می تواند آن را بهپروتئین تراپی مو بود بخکراتینه مو شد؟ انسان با اسباب بازی های کوچک ارزان و احمقانه اش، غزل ها و منظومه های علمی اش، کنسرت های سمفونی اش و تقلیدهای کم رنگش از هارمونی های آسمانی! آقای ولز، در شخصیت خود از خدا در حال ساخت، اسقفی را برای خود ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و بدون شک این تز را حفظ خواهد بیبی لایت مو کرد که او اسقفی بسیار بهتر از هر اسقفی رنگ مو است که خدای کلیساهای آنگلیکن خلق بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. ما اسقف آقای ولز را واگذار می کنیم.

  رنگ مرواریدی شامپاینی

تا این مشکلات را با اسقف های خدا مطرح الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و صرفاً هکراتینه مو شدار خود را در مورد این موضوعات متافیزیکی به خواننده یادآوری می کنیم. شما می توانید هر چیزی و همه چیز را ثابت کنید، هر کدام که باکراتینه مو شد، همه یا هر دو. و بحث در مورد موضوع صرفاً بیانگر این واقعیت رنگ مو است که شما حقیقت خصوصی خود را آنطور که می خواهید دارید.

بهترین رنگ موی روشن برای موهای سفید : ممکن رنگ مو است یک آگاهی نامتناهی وجود داشته باکراتینه مو شد که تمام فرآیند خلقت را در خود حمل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و همه ضایعات ظاهری و اشتباهات طبیعت را می توان از نقطه نظری در حال حاضر و خارج از دسترس ذهن ما توضیح بالیاژ مو داد. از سوی دیگر، ممکن رنگ مو است اکنون برای اولین بار آگاهی در جهان طلوع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ممکن رنگ مو است تصادف باکراتینه مو شد، محصولی زودگذر مانند غبار صبحگاهی بالای کوه. از سوی دیگر، ممکن رنگ مو است.

مقدر باکراتینه مو شد که رکراتینه مو شد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و گسترش یابد و کنترل کل جهان را در دست بگیرد، همانطور که یک کشاورز کنترل یک مزرعه را برای اهداف خود در اختیار می گیرد. ممکن رنگ مو است همانطور که تک تک تکه‌های هوش ما با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و در یک خانواده، یک باشگاه، یک ملت، یک فرهنگ جهانی ادغام می‌شوند.

ما نیز روزی راه خود را به سوی آگاهی سیارات دیگر یا وضعیت‌های دیگر زنده پروتئین تراپی مو بودن گام برداریم. در این سیاره برای ما ناشناخته، یا شاید حتی نسبت به روح کیهانی، آگاهی جهانی که ما آن را خدا می نامیم. اما در ضمن، تنها چیزی که می‌توانیم با مثبت بگوییم این رنگ مو است: انسان، مخلوق، در حال تبدیل کراتینه مو شدن به خالق رنگ مو است.

  بلوند زیتونی پلاتینه خیلی روشن

او هدف جهانی را در پیش گرفته رنگ مو است، او اهداف جدیدی از خود بر آن تحمیل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او تلاش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا یک قانون اخلاقی را بر آن تحمیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آن را آزمایش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آن را با معیار جدیدی که او آن را اقتصاد می نامد، نظم دهد. به نظر نویسنده حاضر، این مهم ترین واقعیت زندگی رنگ مو است، جذاب ترین دیدگاهی که می توان از آن به زندگی نگاه بیبی لایت مو کرد.

خواننده ای که می خواهد آن را با جزئیات بیشتر دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به کتاب کوچک پروفسور پادشاهی انسان” ارجاع بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود. به خصوص مقاله آغازین، با عنوان جذاب آن، “پسر شورش طبیعت”. اهداف مستدل و عمدی از چه راه هایی رنگ مو استانسان در فرآیندهای طبیعت تجدید نظر بیبی لایت مو کرده و حتی جایگزین آن کراتینه مو شده رنگ مو است؟ راه ها آنقدر زیاد رنگ مو است که ذکر آنهایی که او در آنها انجام نبالیاژ مو داده رنگ مو است.

بهترین رنگ موی روشن برای موهای سفید : آسان تر رنگ مو است. یک انسان متمدن مدرن به سختی از کاری که طبیعت انجام می دهد راضی رنگ مو است، و نه مایل به پذیرش هیچ یک از محصولات طبیعت رنگ مو است. او از میوه های طبیعت نمی خورد، انواعی را که خودش به وجود آورده ترجیح می دهد. او به پوستی که طبیعت به او بالیاژ مو داده راضی نیست; او برای خود تنوع بی نهایتی از پوشش های پیچیده ساخته رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه