↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو زنانه جدید

انواع رنگ مو زنانه جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو زنانه جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو زنانه جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو زنانه جدید : که در نجات کودکان از دست رفته خدمت می بیبی لایت مو کرد. اوزما نقشه ای برای او درست بیبی لایت مو کرد که نشان می بالیاژ مو داد جنگل کجرنگ مو است و چگونه می توان به آن رسید و مسیرهایی که باید برای رسیدن به کوچکترها طی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : اما متوجه کراتینه مو شد که آسیبی ندیده رنگ مو است، پس خودش را بلند بیبی لایت مو کرد و به کمک جادوگر دوید، درست زمانی که او از رودخانه بیرون می‌خزید، نفس نفس می‌زد و آب می‌چکید. دختر نمی توانست از قیافه غم انگیز او خنده اش را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما قبل از این که خیس را از چشمانش پاک نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، یکی از خوک های بدجنس دوباره او را زمین زد و برای حمام دوم به رودخانه فرستاد.

انواع رنگ مو زنانه جدید

انواع رنگ مو زنانه جدید : بین پاهای خود هجوم آوردند و آنها را به زمین زدند، به طوری که هر دو تعادل خود را از دست بالیاژ مو دادند و واژگون کراتینه مو شدند و به یکدیگر چسبیدند. هنگامی که جادوگر سعی بیبی لایت مو کرد بلند نانو کراتین مو شود، دوباره زمین خورد و به پشت خوک سوم افتاد، که او را به سمت پایین دره برد تا مرد کوچک را به رودخانه انداخت. اوزما روی زمین پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

خوک ها سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند اوزما را هم به زمین بزنند، اما او دور یک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده دوید و بنابراین توانست از سر راه آنها خودداری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین جادوگر دوباره از آب بیرون آمد و یک چوب تیز برای دفاع از خود برداشت. سپس زمزمه ای جادویی زمزمه بیبی لایت مو کرد که بلافاصله لباس هایش را خشک بیبی لایت مو کرد و پس از آن با عجله به اوزما کمک بیبی لایت مو کرد. خوک ها از چوب تیز می ترسیدند و از آن دوری می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو مرواریدی خاکستری

شاهزاده خانم گفت: “این کار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “ما هیچ کاری انجام نبالیاژ مو داده‌ایم، زیرا خوک مسافران را به اندازه واقعی آزار می‌دهد. آنها را به چیز دیگری تبدیل کنید، Wiz.” جادوگر برای فکر بیبی لایت مو کردن وقت گذاشت. سپس خوک های سفید را به سه کبوتر آبی تبدیل بیبی لایت مو کرد. او گفت: “کبوترها بی ضررترین چیزهای جهان لایت و هایلایت مو هستند.” اما به ندرت صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که کبوترها به سمت آنها پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند چشمان آنها را بیرون بیاورند.

هنگامی که آنها سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند با دستان خود از چشمان خود محافظت کنند، دو تا از کبوترها انگشتان جادوگر را گاز گرفتند و دیگری گوش صورتی زیبای شاهزاده خانم را در صورتحساب آن گرفت و چنان بی رحمانه به آن دست زد که او از کراتینه مو شدت درد فریاد زد و دامن خود را پرت بیبی لایت مو کرد. سر او. او به همراهش گفت: “این پرندگان از خوک ها بدتر لایت و هایلایت مو هستند.

جادوگر.” “هیچ چیز بی ضرر نیست که توسط خشم گستاخانه یا شیطنت های گستاخانه متحرک نانو کراتین مو شود. شما باید ها را به چیزی تبدیل کنید که زنده نیست.” جادوگر در آن زمان بسیار مشغول پروتئین تراپی مو بود و پرنده ها را بیرون می راند، اما او توانست کیف جادویی خود را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و طلسمی پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که فوراً کبوترها را به سه دکمه تبدیل بیبی لایت مو کرد.

وقتی روی زمین افتادند، آنها را بلند بیبی لایت مو کرد و با رضایت لبخند زد. دکمه قلع ، دکمه برنجی و دکمه سرب پروتئین تراپی مو بود. جادوگر این دکمه ها را در جعبه کوچکی گذاشت که در جیب کتش گذاشت. او گفت: “اکنون، ایمپ ها نمی توانند مسافران را آزار دهند، زیرا ما آنها را با خود به شهر زمردی خواهیم برد.” اوزما در حالی که خطر تمام کراتینه مو شده یک بار دیگر لبخند می زند.

  انواع مدل رنگ مو قرمز

انواع رنگ مو زنانه جدید : گفت: “اما ما جرات رنگ مو استفاده از دکمه ها را نداریم.” “چرا که نه؟” جادوگر پرسید. “من قصد دارم آنها را روی کتم بدوزم و با دقت آنها را تماشا کنم. ارواح Imps هنوز در دکمه ها لایت و هایلایت مو هستند و پس از مدتی آنها توبه می کنند و از شیطنت خود پشیمان می شوند. سپس تصمیم می گیرند در آینده بسیار خوب باشند. هنگامی که آنها چنین احساسی داشته باشند.

دکمه حلبی به نقره و برنج به طلا تبدیل می نانو کراتین مو شود، در حالی که دکمه سربی تبدیل به آلومینیوم می نانو کراتین مو شود. سپس آنها را به شکل مناسب خود باز می گردم و نام آنها را به جای نام های زشت به نام های زیبا تغییر می دهم. پس از آن سه Imps شهروندان خوبی از سرزمین اوز خواهند کراتینه مو شد و فکر می کنم شما متوجه خواهید کراتینه مو شد.

که آنها سوژه های وفادار پرنسس اوزمای محبوب ما لایت و هایلایت مو هستند.” اوزما با خوشحالی گفت: “آه، این جادوی بسیار ارزشمند رنگ مو است.” “شکی نیست دوست من، اما اینکه تو یک جادوگر بسیار باهوشی. من در اتاقی از کاخ سلطنتی شهر زمردی اوز یک تصویر جادویی آویزان کراتینه مو شده رنگ مو است که در آن تمام صحنه های مهمی که در آن قلمرو پریان رخ می دهد نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است.

صحنه‌ها دائماً تغییر می‌کنند و اوزما، دختر حاکم، با تماشای آن‌ها می‌تواند وقایعی را که در هر نقطه از پادشاهی او رخ می‌دهد، کشف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یک روز او در تصویر جادویی خود دید که یک دختر کوچک و یک پسر کوچک با هم در یک جنگل بزرگ و تاریک در منتهی الیه غرب اوز سرگردان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و به طرز ناامیدانه ای گم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ موی ماهاگونی خارجی

انواع رنگ مو زنانه جدید : دوستان آنها به دنبال آنها در مسیر اشتباه پروتئین تراپی مو بودند و اگر اوزما به کمک آنها نمی آمد، بچه های کوچک هرگز به موقع پیدا نمی کراتینه مو شدند تا آنها را از گرسنگی نجات دهند. بنابراین شاهزاده خانم پیامی به جک کدو تنبل فرستاد و از او خورنگ مو است که به قصر بیاید. این شخصیت، یکی از عجیب ترین ساکنان دگرباشان اوز، از دوستان و همراهان قدیمی اوزما پروتئین تراپی مو بود.

فرم او از چوب های خشن به هم چسبیده و با لباس های معمولی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. سر او کدو تنبلی پروتئین تراپی مو بود که صورتش بر روی آن حک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و بالای یک چوب تیز قرار داشت که گردن او را تشکیل می بالیاژ مو داد. جک فعال، خوش اخلاق و مورد علاقه عمومی پروتئین تراپی مو بود. اما احتمالاً سر کدو تنبل او با افزایش سن فاسد می‌نانو کراتین مو شود، بنابراین برای اینکه بتواند منبع خوبی از کله‌ها داشته باکراتینه مو شد.

انواع رنگ مو زنانه جدید : مزرعه بزرگی از کدو تنبل پرورش بالیاژ مو داد و در وسط آن زندگی بیبی لایت مو کرد، خانه‌اش یک کدو تنبل بزرگ پروتئین تراپی مو بود. هر زمان که به یک سر جدید نیاز داشت، کدو تنبلی را برمی داشت، روی آن صورت حک می بیبی لایت مو کرد و آن را روی چوب گردنش می چسباند، و سر کهنه را دور می انداخت که دیگر فایده ای نداشت. روزی که اوزما به دنبال او فرستاد، جک در شرایط بسیار خوبی پروتئین تراپی مو بود و خوشحال پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه