↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع برند رنگ موی گیاهی

انواع برند رنگ موی گیاهی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع برند رنگ موی گیاهی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع برند رنگ موی گیاهی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع برند رنگ موی گیاهی : در اینجا صدها ستون از چهل تا شصت فوت ارتفاع وجود رنگ مو دارد که از سرستون تا پایه با هیروگلیف های حجاری کراتینه مو شده بسیار پوشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. اینجا تالارهای باشکوهی وجود رنگ مو دارد.

رنگ مو : به نظر می رسد رامزس بیشتر خصلت های شیطانی مستبد خودسر را داشته رنگ مو است. او در بخش بزرگی از سلطنت طولانی مدت خود با افراد و مواد نامحدود مشغول ساخت آثار عظیم پروتئین تراپی مو بود.[146]سازه هایی که طراحی کراتینه مو شده اند تا رکورد دستاوردهای او را در سنگ ماندگار ماندگار کنند. اما زمان ضربات حیرت انگیزی به رامسس وارد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

انواع برند رنگ موی گیاهی

انواع برند رنگ موی گیاهی : در ابتدا صد و سی و چهار ستون وجود داشت که در شانزده ردیف مرتب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. هر پادشاهی که معبدی را برای خدای منتخب خود بنا می بیبی لایت مو کرد، فضای زیادی را به مجسمه های خود اختصاص می بالیاژ مو داد، با شرح های باشکوه در هیروگلیف هایی از رنگ مو استثمارهای خود در جنگ و صلح و از بسیاری از مردمانی که به او ادای احترام می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مقبره او در تبس که قرار پروتئین تراپی مو بود در طول اعصار مومیایی او را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سقوط بیبی لایت مو کرد و تنها مقبره پادشاهان رنگ مو است که قابل نمایش نیست. مومیایی این تواناترین و مغرورترین فرعون اکنون با تعبالیاژ مو دادی دیگر در موزه قاهره به نمایش گذاشته کراتینه مو شده رنگ مو است و اظهار نظر نابخردانه جهانگرد کوک را که “h’s” خود را رها می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چیزی از مصرشناسی نمی داند.

هیجان زده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، مومیایی رامزس بسیار جالب‌ترین مومیایی رنگ مو است که در موزه نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، زیرا سر و صورت اساساً مدرن لایت و هایلایت مو هستند. سایر حاکمان مصر آشکارا شرقی پروتئین تراپی مو بودند، اما این مرد با بینی پرپل و حساس، لب بالایی بلند، چانه قوی و پیشانی قدرتمند ممکن پروتئین تراپی مو بود از زندگی سیاسی هر یک از کشورهای بزرگ اروپایی خارج نانو کراتین مو شود.

  بهترین رنگ موی روشن برای پوست سبزه

در طول قرن گذشته چشمگیر پروتئین تراپی مو بودن معبد اقصر عمدتاً به ردیف‌های ستون‌هایی که نزدیک به شصت فوت ارتفاع تمام دکلره مو دارند، بستگی رنگ مو دارد، که ایده‌ای واضح از شکوه معماری مصر در بهترین حالت آن به انسان می‌دهد. این ستون ها آثار کمی از دست ویرانگر زمان را نشان می دهند، اگرچه از سنگ آهک نرم تراشیده کراتینه مو شده اند. احتمالاً فرار این معبد از خرابه هایی که بر کارناک و تبس وارد کراتینه مو شده رنگ مو است.

عمدتاً به دلیل موقعیت محافظت کراتینه مو شده آن و همچنین به دلیل ساخته کراتینه مو شدن کلیسای قبطی و خانه های دهقانان در میان ستون ها پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. پسماندهایی که به حفظ این بقایای معماری مصر برنگ مو استان کمک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زمانی که کار حفاری آغاز کراتینه مو شد، کاملاً بیست فوت عمق داشت. از این  در چیدمان کامل ستون ها و در انبوه کار چشم را راضی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع برند رنگ موی گیاهی : در اینجا نیز بر روی ستون و دیوارهای صحن می توان زیبایی هایی را دید نقش برجسته‌ها و کتیبه‌هایی که صحنه‌هایی از لشکرکشی‌های رامسس دوم علیه هیتی‌ها، دسته‌های قربانی و سرودهای خدایان را به تصویر می‌کشند. از اقصر برنگ مو استان تا کرناک، به فاصله یک مایل و نیم، راه در زمان فراعنه توسط یک ردیف دوتایی از ابوالهول های کوچک مشخص کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو نقره ای

که بسیاری از آنها هنوز به صورت نیمه ویران باقی مانده اند. این خیابان به معبد کوچک خدای ماه منتهی می نانو کراتین مو شود که توسط یک دکل زیبا قابل توجه رنگ مو است. این ستون صد و چهار پا طول، سی و سه فوت عرض و شصت فوت ارتفاع رنگ مو دارد و با کتیبه و نقش برجسته پوشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. این معبد کوچک به عنوان مقدمه ای برای معبد بزرگ آمون، جلال اصلی کارناک، که بیشتر فرعون ها در آن مشارکت داشتند، عمل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

توصیف این معبد دشوار رنگ مو است، زیرا چندین هکتار را پوشش می دهد و توده ای از سنگ تراشی غول پیکر رنگ مو است که حتی در خرابه هایش پر از شکوه رنگ مو است. آنچه در روزگار سازندگانش پروتئین تراپی مو بود، با محوطه‌های وسیعش که با طرح‌های زیبا در رنگ‌های درخشان پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تصور نمی‌نانو کراتین مو شود. از بزرگترین ویژگی های آن می توان به ستون اصلی (سیصد و هفتاد فوت عرض و صد و چهل و دو و نیم فوت ارتفاع)، سالن بزرگ هیپورنگ مو استایل ستی اول و رامسس دوم، معبد جشنواره توتمس III و ابلیسک اشاره بیبی لایت مو کرد.

ملکه هاتاسو از روی ستون می توان منظره ای عالی از خرابه های کارناک به دست آورد. تالار هیپورنگ مو استایل به درستی در زمره عجایب جهان قرار می گیرد، زیرا عرض آن کمتر از سیصد و سی و هشت فوت در صد و هفتاد فوت عمق نیست و تخمین زده می نانو کراتین مو شود که کلیسای بزرگ نوتردام در پاریس بتواند در این سالن مستقر نانو کراتین مو شود. شانزده ردیف ستون – در مجموع صد و سی و چهار – سقف را نگه می تمام دکلره مو دارند.

با نگاهی به دو ردیف ستون های مرکزی به سمت محراب، می توان تصوری از تأثیر این معماری عظیم در زمانی که ستون ها ساخته کراتینه مو شدند[148]همه عالی و تابش کراتینه مو شدید خورشید مصر برنگ مو استان، ثروت وحشیانه طلا و رنگ های درخشان آنها را به نمایش گذاشت. دیوارهای این تالار عظیم با تصاویر برجسته ای پوشیده کراتینه مو شده رنگ مو است.

  ترکیب رنگ موی شنی نسکافه ای بدون دکلره

انواع برند رنگ موی گیاهی : که پیروزی ستی و رامسس بر لیبیایی ها و مردم فلسطین را نشان می دهد. این طرح‌ها نشان می‌دهد که دو پادشاه به عنوان اعجوبه‌های شجاعانه در میدان نبرد و سپس غنائم جنگ را به عنوان پیشکش به خدایان می‌آورند. سالن جشن با بیست ستون منحصر به فرد که در دو ردیف چیده کراتینه مو شده اند قابل توجه رنگ مو است.

معبد کارناک توسط دو ابلیسک زیبا از گرانیت صورتی از آسوان ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است که توسط ملکه هاتاسو ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. یکی تکه تکه رنگ مو است، اما دیگری صد و نیم فوتی از میان ستونی ویران کراتینه مو شده بالا می رود. این مرتفع ترین ابلیسک شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است به رنگ مو استثنای ابلیسک روبروی لاتران در رم که تنها سه و نیم فوت بلندتر رنگ مو است.

انواع برند رنگ موی گیاهی : در کتیبه آمده رنگ مو است که در هفت ماه ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. برداشتی که از ویرانه های کرناک به جا مانده رنگ مو است گیج کننده رنگ مو است. ذهن مدرن در تصور اینکه چگونه هر پادشاهی، صرف نظر از منابع بزرگی که رنگ مو دارد، می‌تواند سال‌ها برای برپایی این سازه‌های عظیم به افتخار خدایانش صرف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دشوار رنگ مو است. در اینجا تعبالیاژ مو داد زیادی مجسمه عظیم از وجود رنگ مو دارد که برای تراشیدن هر یک از آنها به شش ماه از یک تخته سنگ گرانیت قرمز یا سیاه نیاز رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه