↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی شیما بهمنش

سالن زیبایی شیما بهمنش | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی شیما بهمنش را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی شیما بهمنش را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی شیما بهمنش : اما ممکن رنگ مو است 12 مورد از آنها داشته باکراتینه مو شد و اگر در آنجا نپروتئین تراپی مو بود تبرئه نانو کراتین مو شود. فروونتون در روز مورد بحث.” من گفتم: “شما می توانید برای اثبات آن به ما تکیه کنید. ” پارتون گفت: “من نمی توانم مال خودم را تولید کنم.” “من آن را به دریاچه انداختم.” گفتم: «خب، من می‌توانم سنگی را که او به من بالیاژ مو داد.

رنگ مو : تولید کنم، و اگر بخواهی این کار را انجام خواهم بالیاژ مو داد.» وکیل گفت: “من فکر می کنم این کافی خواهد پروتئین تراپی مو بود.” بارکر مخصوصاً در مورد آن سنگ صحبت بیبی لایت مو کرد، زیرا این نیمی از یک سوغاتی عجیب از شرق پروتئین تراپی مو بود، جایی که او متولد کراتینه مو شد، و خوشبختانه نیمی دیگر را رنگ مو دارد. این دو در نقطه ای که شکسته کراتینه مو شد با هم هماهنگ می شوند.

سالن زیبایی شیما بهمنش

سالن زیبایی شیما بهمنش : و ما پرونده تکمیل خواهد کراتینه مو شد.” سپس وکیل ما را ترک بیبی لایت مو کرد. روز بعد ما در معاینه مقدماتی حاضر کراتینه مو شدیم، که ثابت کراتینه مو شد کل معاینه نیز پروتئین تراپی مو بود، زیرا، علیرغم شواهد غیرمستقیم علیه بارکر، شواهدی که اعتقاد من را تقریباً در مورد صحت چشمان خودم متزلزل بیبی لایت مو کرد، اظهارات واضح ما، ثابت کراتینه مو شده توسط شواهد کال بوی و دو نیمه سنگریزه شرقی، یکی در اختیار من و دیگری در بارکرز، باعث کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

که این زندانی از بازداشت آزاد نانو کراتین مو شود. و “وحشی گری فرونتون” به یکی از قتل های وحشتناک بسیاری تبدیل کراتینه مو شد که راز آن زمان به تنهایی، اگر چیزی باکراتینه مو شد، می تواند آشکار نانو کراتین مو شود. پس از آزادی بارکر، او نزد من آمد و از خدماتی که به او انجام بالیاژ مو دادم صمیمانه از من تشکر بیبی لایت مو کرد و از بسیاری جهات در طول مدت اقامت ما در لندن رضایت بالیاژ مو داد.

  سالن زیبایی بانوی ایرانی تهران

سالن زیبایی شیما بهمنش : با این حال، پارتون با او کاری نداشت و بیشتر توجه او به من معطوف پروتئین تراپی مو بود. او همیشه در مورد خود یک راه ناآرام داشت، گویی از یک مشکل قریب‌الوقوع می‌ترسید، و سرانجام پس از یک روز گذراندن با او در حال غلتیدن در لندن – و خواب کامل‌تری که هیچ‌کس هرگز ندیده پروتئین تراپی مو بود، زیرا ظاهراً با همه آنها آشنا پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی چم عاطفه کبیری

از بدترین و پست‌ترین رنگ مو استراحتگاه‌ها در کل لندن و همچنین در رابطه صمیمی با رهبران دنیای جنایتکار – من چند سوال از او پرسیدم که بی‌احتیاطی مربوط به خودش پروتئین تراپی مو بود. او به طرز شگفت آوری در پاسخ هایش صریح پروتئین تراپی مو بود. زمانی که از او خورنگ مو استم که به خاطر صمیمیتش با این پسماندهای تمدن پاسخ دهد.

سالن زیبایی شیما بهمنش : کاملاً آماده امتناع کم و بیش خشمگینانه پروتئین تراپی مو بودم. گفت: «درنگ مو استان طولانی رنگ مو است، اما من آن را برایت تعریف می‌کنم. اجازه بده اینجا بدوییم و یک لقمه بخوریم، و من به شما حسابی از خودم بر سر یک لیوان مشروب برسانم.» وارد یکی از غذاخوری‌های کوچک متعددی کراتینه مو شدیم که لندن را در شکوه و عظمت خود برای عاشق خرده‌ریزه لذت می‌برد.

لینک مفید : سالن زیبایی هرا اندرزگو

وقتی نشستیم و ناهار سفارش بالیاژ مو داد بارکر شروع کراتینه مو شد. من زندگی بسیار ناراحت کننده ای داشته ام. من سی و نه سال پیش در هند به دنیا آمدم، و در حالی که هر عمل من به همان اندازه آشکار و عاری از اشتباه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، من دائماً درگیر چنین امور ناخوشایندی پروتئین تراپی مو بوده ام. در سن پنج سالگی در کلکته به خاطر فسق در خطر آزادی پروتئین تراپی مو بودم.

سالن زیبایی شیما بهمنش : هرچند هرگز مرتکب عملی نکراتینه مو شدم که به هر معنا بتوان آن را فاسد نامید. علت دردسر من در آن زمان یک دختر کوچک ده ساله پروتئین تراپی مو بود که بینایی او با عمل شیطانی شخصی که به گفته خودش ناخورنگ مو استه یک تکه شیشه شکسته را به یکی از چشمانش پرتاب بیبی لایت مو کرد تا حدودی از بین رفت. من که این کار را انجام بالیاژ مو دادم.

  سالن زیبایی خانه عروس نظرات

لینک مفید : سالن زیبایی چهره ها تهران

اگرچه در زمان انجام این کار، طبق شهادت مادرم، در اتاق او و در منظره او بازی می بیبی لایت مو کردم. خودش مسئول جراحتش پروتئین تراپی مو بود، اما با یک روحیه ترس کودکانه، از گفتن این حرف می‌ترسید، و بدون اینکه متوجه سنگینی اتهام نانو کراتین مو شود، آن را به درب هر یک از همبازی‌هایش که صلاح می‌دید گذاشته پروتئین تراپی مو بود. با این حال، او به درنگ مو استان خود پایبند پروتئین تراپی مو بود و بسیاری پروتئین تراپی مو بودند که معتقد پروتئین تراپی مو بودند.

سالن زیبایی شیما بهمنش : او حقیقت را می‌گفت و مادرم برای اینکه من را از دردسر دور نگه رنگ مو دارد، آنچه را که درست نیست بیان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.» “اما تو بی گناه پروتئین تراپی مو بودی، البته؟” گفتم. او پاسخ بالیاژ مو داد: «متأسفم که فکر می‌کنید لازم رنگ مو است این سؤال را بپرسید. وی افزود: “و من از پاسخ بالیاژ مو دادن به آن خودداری می کنم.” “من اخیراً تمرین بیبی لایت مو کرده ام، زمانی که دچار مشکل یا به هر طریقی مشکوک لایت و هایلایت مو هستم.

لینک مفید : سالن زیبایی هروی تهران

به دیگران اجازه بدهم دعای خود را انجام دهند و بی گناهی خود را ثابت کنم. اما می دانم که شما قصد نداشتید مانند دوست خود پارتون باشید، و من می دانم. نمی توانم با مردی که به اندازه شما کارهای زیادی برای من انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است عصبانی باشید – پس بگذارید بگذرد.

سالن زیبایی شیما بهمنش : ​​من می گفتم که تنها ایستادن اتهام آن دختر جوان با توجه به شهادت مادرم تأثیرات جدی نرنگ مو دارد. سه روز بعد، زمانی که گزارش کراتینه مو شد کودک دیگری توسط فردی بی‌گناه و بی‌گناه من، کودک دیگری را از روی خاکریز هل بالیاژ مو داده و تا آخر عمر معلول بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  سالن زیبایی خانه عروس

لینک مفید : سالن زیبایی هرا

اما شاهدان این جنایت پروتئین تراپی مو بودند و هر یک به گناه من سوگند خوردند و در نتیجه ما صلاح دیدیم که خانه ای را که از بدو تولد من متعلق به ما پروتئین تراپی مو بود ترک کنیم و به انگلستان بیاییم. پدرم فکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. برای مدتی به کشور خود بازگشت و شهرتی که ناخورنگ مو استه توانسته پروتئین تراپی مو بودم در کلکته برای خودم به وجود بیاورم، به نوعی تصمیم گیری را برای او آسان تر می بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی شیما بهمنش : او ابتدا سوگند یاد بیبی لایت مو کرد که راز این موضوع را فاش خواهد بیبی لایت مو کرد و در صورت لزوم با توری از کلکته عبور خواهد بیبی لایت مو کرد تا پسر احتمالی دیگری را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آنقدر شبیه من رنگ مو است که اعمال ظالمانه او بر دوش من گذاشته کراتینه مو شده رنگ مو است. اما مردم تصمیم خود را گرفته پروتئین تراپی مو بودند که نه تنها مشکلی در من وجود رنگ مو دارد، بلکه مادرم می‌دانست و سعی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی عظیمیه

با دروغ گفتن من را از دستم بیرون بیاورد – پس کاری جز رفتن برای ما وجود نداشت. ” “و شما هرگز معما را حل نبیبی لایت مو کردید؟” من پرس و جو بیبی لایت مو کردم بارکر با نگاهی انتزاعی به او گفت: «خب، دقیقاً نه. دقیقاً نه، اما من یک نظریه دارم، بر اساس تلخ ترین نوع تجربه، که می دانم مشکل چیست. “تو دوتایی داری؟” من پرسیدم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه