نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی رادان

سالن زیبایی رادان | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی رادان را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی رادان را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی رادان : زمانی که پوشش درختی جای خود را به دشتی باز و پر از سنگ های بزرگ می بالیاژ مو داد و گاه و بیگاه تکه های خار. اکنون کوبو دستور بالیاژ مو داد: «تا جایی که می‌توانیم سریع برویم». “بسیار دور از کرال برای بچواناس که بتوان امشب آن را دنبال بیبی لایت مو کرد.” نیک گفت: «و فردا هیچ یک از آنها در شرایطی قرار نخواهند داشت که سفری طولانی را انجام دهند.» «باران ساز مست نیست. او هوشیار رنگ مو است.» “به احتمال زیاد او به کلبه رفته رنگ مو است تا همه را امن ببیند و همه را از بین ببرد!” وحشی را با خنده اضافه بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : اما او نمی داند در تاریکی کدام راه را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تا فردا دنبال نکنید.» ویلمور گفت: “تو خیلی هوشمندانه مدیریت بیبی لایت مو کردی، کوبو.” اما باید بگویم تعجب می‌کنم که این جادوگر، یا باران‌ساز یا هر چیزی که شما او را صدا می‌زنید، رضایت بالیاژ مو داد که ما را به عهده شما بگذارد.» کوبو پاسخ بالیاژ مو داد: “او این کار را نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، فقط او نمی تواند کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سالن زیبایی رادان

سالن زیبایی رادان : می دانم چگونه طاعون در میان گاوهای دلیلی شیوع پیدا بیبی لایت مو کرد. باران‌ساز را می‌بینم که با یک چاقو چیزهای بدی را به پهلوی آنها می‌ریزد. او می داند که من او را دیدم، و او از ترس اینکه کوبو علیه او صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می ترسید علیه کوبو صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

مرد بد باران ساز. ببین، آن تپه مورچه بزرگ را در همان نزدیکی می بینی؟» وارلی با لرز پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، ما آن را به اندازه کافی واضح می بینیم.” جایی که باران‌ساز تقریباً شش ماه پیش پاتو را می‌بندد. پاتوتو مرد شجاع قوی، مورد علاقه چوما. مائومو حسود. او وانمود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که پاتوتو مردم را جادو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نیزه، همسر جوان چوما، بسیار بیمار رنگ مو است.

سالن زیبایی رادان : مائومو می گوید پاتو او را جادو بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و نیزه آن را باور بیبی لایت مو کرده و چوما را متقاعد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پاتوتو می گوید درست نیست، اما هیچ کس او را باور نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به همان مرگ پیامبر سفید محکوم کراتینه مو شد. کوبو او را به تپه مورچه چسبیده دید. شش تیر محکم به زمین رانده کراتینه مو شد. پاهای پاتوتو با ریم دو تا بسته کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی هیبو

دستانش به دو دست دیگر؛ تسمه‌های کرگدن پهنی که به دو بند دیگر روی شکم پاتوتو بسته کراتینه مو شده رنگ مو است. آنها ابتدا او را برهنه می کنند، چرا – گذاشتن لباس روی او خوب نیست، مورچه ها می خورند – وارلی فریاد زد: «می فهمم، کوبو،» و روایت وحشتناکی را که طاقت شنیدن آن را نداشت قطع بیبی لایت مو کرد. اما چرا او را مانند ما آزاد نبیبی لایت مو کردی؟ «آه! کوبو با خونسردی پاسخ بالیاژ مو داد. علاوه بر این، رئیس، از ترس اینکه پاتوتو وقتی مورچه شروع به خوردن بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی رادان : فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مردان را به تماشا گذاشت. دی والدن که تا آن زمان احساسات خود را سرکوب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما اکنون دیگر نمی توانست تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، فریاد زد: “به خاطر بهشت ​​ساکت باش.” «متبارک باد نام مقدس او که بنده خود را از عذابهایی که حتی در اندیشه تحمل ناپذیر رنگ مو است نجات بالیاژ مو داد. اجازه دهید بیشتر از آنها صحبت نکنیم.

لینک مفید : سالن زیبایی هما

تا کجا و در چه جهتی پیشنهاد می‌کنید که امشب حرکت کنیم؟» ما به سمت کشور باسوتو پرواز می کنیم. باسوتوس و بچواناس دوست نیستند، یا چوما برای پیامبر سفید پیام می فرستند که به او بازگردانده نانو کراتین مو شود. «باسوتوها! خیلی خوب. من می توانم به زبان آنها صحبت کنم، و آنها به احتمال زیاد به ما پناه خواهند بالیاژ مو داد تا زمانی که به اندازه کافی رنگ مو استراحت کنیم تا به کیپ تاون سفر کنیم.

سالن زیبایی رادان : اما کشور باسوتو در فاصله ای قرار رنگ مو دارد، اینطور نیست؟ «بله، سفر چند روزه. اما وقتی از کلوف کودو رد کراتینه مو شدیم، همه در امان لایت و هایلایت مو هستند.» «کلوف کودو؟ روی رودخانه وال چی؟ رودخانه در آنجا قابل عبور نیست.» “آه، تو نمی دانی. ما همه سالم رد می شویم، بنابراین آنها ما را نگیرند.» مبلغ دیگر چیزی نگفت. کوبو ظاهراً می دانست.

لینک مفید : سالن زیبایی هیبو زعفرانیه

که در مورد چه چیزی رنگ مو است و شانس بسیار کمی برای فرار آنها از دست تعقیب کنندگانشان وجود داشت مگر از طریق کمک او. با مدیریت ماهرانه او احتمالاً شروع چند ساعته را تضمین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، اما این تمام پروتئین تراپی مو بود. بیچواناها در روز بعد مطمئناً در مسیر خود خواهند پروتئین تراپی مو بود، و سرعت قدم آنها حتی در میان قبایل کفیر ضرب المثل پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی رادان : او تصمیم گرفت به طور ضمنی به دستورات کوبو توجه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و چند کلمه از او بر بچه‌ها غالب کراتینه مو شد که همین کار را انجام دهند. آنها تا ظهر روز بعد عجله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و سپس در طول گرمای نصف النهار فقط چند ساعت رنگ مو استراحت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با سرعتی که قدرت پسران را به کراتینه مو شدت کاهش بالیاژ مو داد، از سر گرفتند و اگر می توانستند علیه آن شورش کنند.

لینک مفید : آدرس سالن زیبایی غزل زرگریان

راهنمای آنها به وضوح به آنها گفته نکراتینه مو شده رنگ مو است که زندگی آنها به سرعت انجام آن سفر و سفر روز بعد بستگی رنگ مو دارد. کوبو کمی قبل از نیمه‌شب اجازه توقف دوباره بالیاژ مو داد و بچه‌ها با حمام بیبی لایت مو کردن در حفره‌ای عمیق در صخره‌ای که آب باران در آن جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بیشتر سرحال کراتینه مو شدند و صبح روز بعد به راه افتادند. خصلت کشوری که آنها از آن عبور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

سالن زیبایی رادان : اکنون دلپذیرتر کراتینه مو شد و به نظر می رسید که با پیشروی آنها سایه فراوان و فراوانی را نوید می بالیاژ مو داد. چشم انداز با نخلستان ها و چنارها متفاوت پروتئین تراپی مو بود. و نه بی گاه درختان خرما و انجیر میوه رسیده و وسوسه انگیز خود را به مسافران تقدیم می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. موشوما با شاخ و برگ تیره با زردی میموزا و یاسی پلمباگو تسکین یافت.

لینک مفید : سالن زیبایی هانس زعفرانیه

گله‌های بز کوهی و گه‌گاه کودوها و زمین‌های زیبا که توسط آن‌ها محصور کراتینه مو شده‌اند و رودخانه‌های کوچکی که ظاهراً در راه اختلاط با رودخانه‌ای بزرگ پروتئین تراپی مو بودند، زمین را با فرشی از سبزه پوشانده پروتئین تراپی مو بودند. کوبو وقتی کمی قبل از طلوع ماه در غروب روز دوم مکث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، گفت: «رود وال در حال حاضر نزدیک رنگ مو است. پسران سفیدپوست سریع سفر می‌کنند.

سالن زیبایی رادان : مثل مردان سفر می‌کنند. آنها را نمی گیرند. نیک گفت: “این شنیدن در همه رویبالیاژ مو دادها خوب رنگ مو است.” “یک همکار هرگز نمی داند چه کاری می تواند انجام دهد تا زمانی که تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. باور نمی‌بیبی لایت مو کردم بتوانم چنین مسافتی را در سه روز طی کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه