نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی شهرک گلستان

سالن زیبایی شهرک گلستان | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی شهرک گلستان را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی شهرک گلستان را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی شهرک گلستان : با توجه به شرایط تا آنجا که می‌توانستم، گفتم: «من می‌گویم، پسر پیر»، با توجه به شرایط – عصبی پروتئین تراپی مو بودم و مقدار گاز مصرف کراتینه مو شده توسط الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده‌ها شروع به نمایاندن ورشکستگی در مقابل چشمانم می‌بیبی لایت مو کرد. شروع کن – یک دوست خوب وجود رنگ مو دارد. من یک پدر لایت و هایلایت مو هستم – لطفاً این را به خاطر بسپارید – و این شب کریسمس رنگ مو است.

رنگ مو : بچه‌ها تا سه ساعت دیگر بیدار می‌شوند، و اگر خودتان تا به حال والدین پروتئین تراپی مو بوده‌اید، می‌دانید که این به چه معنرنگ مو است. من باید کمی رنگ مو استراحت کنم، پس بیا و خودت را نشان بده، مثل شبح خوبی که لایت و هایلایت مو هستی، و بگذار به رختخواب بروم.» من فکر می کنم که این یک آدرس بسیار تکان دهنده پروتئین تراپی مو بود، اما به من کمک نبیبی لایت مو کرد. آن چیز باید قلب سنگی داشته باکراتینه مو شد.

سالن زیبایی شهرک گلستان

سالن زیبایی شهرک گلستان : زیرا هرگز جواب نمی دهد. “چی؟” گفتم، وانمود بیبی لایت مو کردم که فکر می کنم صحبت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و من واضح نشنیده ام. اما ملاقات کننده نباید در حال چرت زدن گرفتار نانو کراتین مو شود، حتی اگر دلیل خوبی داشتم که باور کنم او به خواب رفته رنگ مو است. او، او یا آن، هر چه که پروتئین تراپی مو بود، سکوتی به همان اندازه که تکراتینه مو شدید کننده پروتئین تراپی مو بود، حفظ بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

با عصبانیت سیگار کشیدم تا خشم فزاینده ام را مهار کنم. بعد به ذهنم رسید که آن چیز ممکن رنگ مو است غرور داشته باکراتینه مو شد و تصمیم گرفتم روی آن کار کنم. با چشمکی حیله گرانه به خودم گفتم: “البته که دوست دارم برایت بنویسم.” “فکر می‌کنم توجه زیادی را در دنیای ادبی به خود جلب کنید. با قضاوت از زمانی که برای آماده کراتینه مو شدن طول می‌ککراتینه مو شد.

  سالن زیبایی خیابان فرشته تهران

سالن زیبایی شهرک گلستان : باید یک درنگ مو استان مجله خوب بسازید – نه یکی از آن درنگ مو استان‌های کمیک ارواح که می‌توان آن‌ها را کنار گذاشت. در یک دقیقه، و در نهایت با هزینه نویسنده در یک کتاب منتشر می‌شوید. شما آنقدر کم هم می‌زنید که بر خلاف پیش می‌رود، درنگ مو استان تکان‌دهنده‌ای می‌سازید. ممکن رنگ مو است بگویم به اندازه کافی برای یک کتاب سه رمان حجمی – اما – آه – من نمی توانم شما را انجام دهم.

لینک مفید : سالن زیبایی شهرک گلستان تهران

مگر اینکه شما را ببینم. باید دیده شوید تا از شما قدردانی نانو کراتین مو شود. من نمی توانم شما را تصور کنم. تو باید در نهایت ترسناک باشی- مردی را در اواسط آگوست در میانه آفریقا به لرزه در می آورید. چشمان شما بی اندازه سبز رنگ مو است. لبخند شما عاقل ترین افراد را دیوانه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دستان شما سرد و لطیف لایت و هایلایت مو هستند.

سالن زیبایی شهرک گلستان : به عنوان کیسه آب گرم چهار ساعت بعد.” و به این ترتیب ده دقیقه ادامه بالیاژ مو دادم و او را تا آسمان ستایش بیبی لایت مو کردم و در نهایت با یک توسل رقت انگیز به پایان رسیدم که باید حضور خود را آشکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ممکن رنگ مو است به او پف بیبی لایت مو کرده باشم که ترکیده باکراتینه مو شد، اما، هر چند ممکن رنگ مو است، او از پاسخ اجابت نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و من کراتینه مو شدیداً عصبانی کراتینه مو شدم.

لینک مفید : سالن زیبایی هیبو

با وحشیانه از روی صندلی پریدم و صفحه بنزین را خاموش بیبی لایت مو کردم: “خیلی خوب.” “نرو! هیچ کس از اول از تو نخورنگ مو است که بیایی، و اگر مثل آشیل در چادرت غر بزنی، هیچ کس هم شکایت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من نمی خواهم تو را ببینم. به هر حال می توانم روح بهتری از تو را جعل کنم- در واقع، من فکر می کنم مشکل شما همین رنگ مو است.

  آدرس آرایشگاه زنانه نزدیک

سالن زیبایی شهرک گلستان : می دانید که چه نمونه بدبختی لایت و هایلایت مو هستید – اگر ده برابر وحشتناک پروتئین تراپی مو بودید نمی توانستید یک موش را بترسانید. شما خجالت می کشی خودت را نشان بدهی – و من تو را سرزنش نمی کنم من هم اگر جای تو پروتئین تراپی مو بودم اینطور پروتئین تراپی مو بودم.” نیمی از راه را به طرف در رفتم و لحظه ای انتظار داشتم که او با من تماس بگیرد. اما او این کار را نبیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن زیبایی عطری زعفرانیه

مجبور کراتینه مو شدم به او شات جدایی بدهم. “شما احتمالاً متعلق به یک اتحادیه ارواح لایت و هایلایت مو هستید، نه؟ این راز شمرنگ مو است؟ دستور اعتصاب را صادر بیبی لایت مو کرده اید، و بعد از غروب آفتاب هیچ کاری را انجام نخواهید بالیاژ مو داد، مگر اینکه کارفرمای ارواح غیر ماهر به او دستمزد ماهرانه ای را پرداخت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” نیمی از این تصور را داشتم که کلمه “شور” او را بیرون می‌ککراتینه مو شد.

سالن زیبایی شهرک گلستان : زیرا متوجه کراتینه مو شده‌ام که ارواح بیشتر از سیاه‌پوستان دوست نتمام دکلره مو دارند که آنها را “شعب” خطاب کنند. آن را مبتذل می دانند. با این حال، او هرگز در ذخیره خود تسلیم نکراتینه مو شد و پس از قفل بیبی لایت مو کردن من به رختخواب رفتم. برای مدتی نمی‌توانستم بخوابم و به این فکر می‌بیبی لایت مو کردم که آیا بالاخره من درست پروتئین تراپی مو بودم یا نه. احتمالاً هیچ روحی در کیلومترها دورتر از من وجود نداشت.

لینک مفید : سالن زیبایی عاطفه کبیری

علائم همه وجود داشت، اما ممکن رنگ مو است این به خاطر وضعیت افسرده من نپروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد – زیرا این یک نویسنده را افسرده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که یکی از بهترین رگ هایش اسکلروتیک نانو کراتین مو شود – از خودم پرسیدم و در نهایت وقتی به خواب رفتم به این نتیجه رسیدم که من تمام مدت در اشتباه پروتئین تراپی مو بودم و تصور می بیبی لایت مو کردم چیزی آنجا وجود رنگ مو دارد در حالی که واقعاً وجود نداشت.

  آرایشگاه زنانه شمال شرق تهران

سالن زیبایی شهرک گلستان : در حالی که چرت می زدم گفتم: «به احتمال زیاد صدای زنگ به خاطر باد پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. “البته باد بسیار کراتینه مو شدیدی لازم رنگ مو است تا دکمه را وارد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما بعد…” و بعد من به خواب رفتم، متقاعد کراتینه مو شدم که آن شب هیچ روحی در یک مایلی من نرفته رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی همراه

اما صبح که کراتینه مو شد فریب نخوردم. حتماً در شب کریسمس چیزی به ما سر زده رنگ مو است، و چیزی بسیار وحشتناک. وقتی داشتم برای صبحانه لباس می پوشیدم، صدای بلند همسرم را از پایین شنیدم. [تصویر: “سفید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود”] “هنری!” او گریست. “لطفا فوراً به اینجا بیایید.” من جواب بالیاژ مو دادم: “نمی توانم. من فقط نیم تراشیده ام.” او پاسخ بالیاژ مو داد: «به این مهم نیست.

سالن زیبایی شهرک گلستان : یک دفعه بیا. بنابراین، با کف روی یک گونه و بریدگی روی گونه دیگر، به پایین رفتم. “موضوع چیه؟” من پرسیدم. “اینو ببین!” او با اشاره به مبل موی مادربزرگم که در سالن درست بیرون درب کتابخانه من پروتئین تراپی مو بود، گفت. آخرین باری که آن را دیدیم سیاه پروتئین تراپی مو بود، اما همانطور که نگاه بیبی لایت مو کردم دیدم که تغییر بزرگی در آن ایجاد کراتینه مو شده رنگ مو است. در یک شب سفید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود!

لینک مفید : سالن زیبایی عروس پونک

حالا نه من می توانم این اتفاق عجیب را توضیح دهم و نه هیچ کس دیگری و قصد تلاش هم ندارم. برای من بسیار وحشتناک رنگ مو است که بخواهم به آن نفوذ کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه