نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران : باد با نیرویی فرو رفت که در دشت باز هیچ مرد یا اسبی نمی توانست در برابر آن بایستد. تگرگ، یا بهتر بگوییم توده های بزرگ یخی که باران در آنها یخ زده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : فرانک با عجله در امتبالیاژ مو داد ناخالصی باریک منتهی به این کلبه رفت و تمام توان خود را برای رسیدن به آن به کار گرفت. او فقط چند متری از آن فاصله داشت، که سرانجام طوفان با تمام خشمش شروع کراتینه مو شد.

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران : مانند گلوله های توپ به دیوارهای یک قلعه محاصره کراتینه مو شده به صخره ها برخورد بیبی لایت مو کرد و آسمان چنان تاریک کراتینه مو شد که مسافران به سختی می توانستند هر یک را تشخیص دهند. ویژگی های دیگران اما آنها به پناهگاه دوستانه کلبه رسیده پروتئین تراپی مو بودند و همه چیز همین پروتئین تراپی مو بود. برای دو ساعت خشم عناصر التماس همه توضیحات پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

بارانی که بعد از یک ربع یا بیشتر پس از تگرگ، به نظر می رسید که در یک ورقه آب بزرگ فرود آمده پروتئین تراپی مو بود و مسیری را که نیم ساعت قبل از آن طی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، به سیلابی کف آلود تبدیل بیبی لایت مو کرد که درختان و سنگ ها را به همراه داشت. قبل از آن. یک رعد و برق به قدری سریع جانشین دیگری کراتینه مو شد که نور داخل کلبه تقریباً پیوسته پروتئین تراپی مو بود.

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران : لاوی چندین بار با نگرانی به کاهگلی بالای سر نگاه بیبی لایت مو کرد که اگر سنگهای قفسه ای که تقریباً سقف دوم بالای آن را تشکیل می بالیاژ مو دادند نپروتئین تراپی مو بود، نمی توانست در برابر طوفانی که بی وقفه روی آن می ریخت مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همانطور که پروتئین تراپی مو بود، قطره ای از آن نفوذ نبیبی لایت مو کرد، و هنگامی که وزش باد و سیل باران در نهایت فروکش بیبی لایت مو کرد، هیچ یک از طرفین آسیب ندیده پروتئین تراپی مو بودند.

  سالن زیبایی نیلسا فردوس غرب

لینک مفید : لیست آرایشگاه های زنانه منطقه ۱۰ تهران

هوتنتوت روی انبوهی از نی‌ها گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که گوشه‌ای از کلبه را مسدود بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و ظاهراً در یک زمان باد در آنجا رانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او ابتدا تا حدودی از سرعتی که با آن طی نیم مایل گذشته یا بیشتر حمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا حدودی خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما قبل از پایان طوفان به نظر می رسید که کاملاً احیا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران : او اکنون به پسرها دستور بالیاژ مو داد که بیرون بروند و چند درخت مرکب وحشی را جمع آوری کنند، که متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود روی درختی در فاصله کمی از سنگلاخ سنگی که از مسیر اصلی دور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند رکراتینه مو شد می کنند و آنها را عالی می خورند. او همچنین از آنها خورنگ مو است که یک شاخه مستقیم به طول حدود سه فوت از درخت خاصی که او توصیف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و یک دوجین نی تنومند از لبه رنگ مو استخر برای او بیاورند.

لینک مفید : لیست قیمت آرایشگاه زنانه ۱۴۰۱

او گفت که از اینها قصد داشت تیر و کمانی بسازد که به زودی تمام غذای مورد نیاز مهمان را به وسیله آنها فراهم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “سه فوت طول؟” گیلبرت تکرار بیبی لایت مو کرد. “منظور شما شش رنگ مو است، فکر می کنم.” دکتر که این درخورنگ مو است را شنیده پروتئین تراپی مو بود، گفت: «نه، نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. «طول کمان همه این قبایل بیش از سه پا نیست. من چند تا از آنها را دیده ام.

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران : دیدن تیرهایشان با توجه به موادی که از آن ساخته کراتینه مو شده اند با چه قدرت و دقتی پرتاب می کنند شگفت انگیز رنگ مو است. به نظرم بهتره باهات برم من دقیقاً درخت و اندازه شاخه مورد نیاز را می دانم.» لاوی، ویلمور و گیلبرت بر این اساس به راه افتادند و وارلی را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به اوماتوکو برود و کلبه را تا آنجا که می‌توانست راحت بیبی لایت مو کرد و برای دو روز در آنجا توقف بیبی لایت مو کرد. شیر هم عقب ماند.

  سالن زیبایی شهرک گلستان تهران

لینک مفید : آرایشگاه زنانه تهران شهرک ولیعصر

به محض اینکه همراهانش رفتند، ارنست مشغول کار کراتینه مو شد. او فکر بیبی لایت مو کرد: «در این قسمت‌ها هیچ صندلی یا میزی وجود نرنگ مو دارد. وقتی می نشینیم باید روی زمین بنشینیم و وقتی غذا می خوریم از روی زمین برداریم. تنها کاری که می‌توان انجام بالیاژ مو داد این رنگ مو است که زمین را با علف‌ها و علف‌ها بپاشیم.

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران : این کار برای تخت‌خواب‌ها در شب نیز انجام می‌نانو کراتین مو شود، فکر می‌کنم همه چیز بیرون خیس رنگ مو است و تا زمانی که آفتاب پخت خوبی نداشته باکراتینه مو شد، به اندازه کافی برای هدفمان خشک نخواهد کراتینه مو شد. آن را برای چند ساعت اما چیزهایی که در اینجا یافتیم کاملاً خشک پروتئین تراپی مو بودند و شاید در کلبه‌های دیگر مواردی مانند آن وجود داشته باکراتینه مو شد.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه تهران سهروردی

در غیر این صورت، فکر می‌کنم باید مقداری از لبه رنگ مو استخر را برش دهم و دراز بکشم تا خشک نانو کراتین مو شود.» دریچه لاوی را گرفت و به نزدیکترین کلبه رفت، که سقف آن یکی دو جا شکسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما هنوز کاملا سالم پروتئین تراپی مو بود. وقتی از در گذر بیبی لایت مو کرد، دید که در مورد نیزارها اشتباه نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. تپه‌ای بزرگ در گوشه‌ای از باد فرو رفته پروتئین تراپی مو بود و کاملاً خشک به نظر می‌رسید.

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران : جلوتر رفت و دریچه اش را گذاشت و بازوی بزرگی جمع بیبی لایت مو کرد. با این کار، او چیزی را که به نظر می‌رسید انتهای چوب رنگ مو است، زیر پا گذاشت: اما پایش به زودی آن را لمس نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و از زیرش جدا کراتینه مو شد و صدای خش خش تند به او هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد که برخی از دشمنان را مزاحم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. در همان لحظه فشار کراتینه مو شدیدی را دور پاها و کمرش احساس بیبی لایت مو کرد و متوجه کراتینه مو شد.

  سالن زیبایی الی فردوس شرق

لینک مفید : آرایشگاه زنانه سعادت اباد تهران

که در حلقه‌های مار بزرگی قرار گرفته رنگ مو است که به سرعت دور سینه‌اش می‌پیچد. لحظه ای بعد، سر مسطح الماسی شکل ظاهر کراتینه مو شد، چشم ها به کراتینه مو شدت به او خیره کراتینه مو شدند و برده از آرواره های باز افتاد. بازوهای ارنست با خوشحالی آزاد پروتئین تراپی مو بودند، و او از این شرایط با تند تند شخصیتش رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد. او برای لحظه ای به دریچه ای که در چند قدمی روی زمین افتاده پروتئین تراپی مو بود نگاه بیبی لایت مو کرد.

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران : اما او احساس بیبی لایت مو کرد که برای او غیرممکن رنگ مو است که برای برداشتن آن خم نانو کراتین مو شود. این باید مبارزه عضلانی با ماهیچه باکراتینه مو شد. او در حالی که دست ررنگ مو استش را بیرون آورد.

گردن مار را گرفت و در همان حال با صدای بلند کمک خورنگ مو است. این موجود به محض اینکه چنگ آنتاگونیست خود را احساس بیبی لایت مو کرد، سرش را برگرداند و سعی بیبی لایت مو کرد گاز بگیرد. چون نمی‌توانست دست ارنست را بگیرد.

لیست آرایشگاه های زنانه منطقه 3 تهران : در چین‌های آن کشیده کراتینه مو شد و صورت او را نشانه رفت. پسرک در یک لحظه متوجه کراتینه مو شد که قدرت عضلانی او تقریباً با قدرت عضلانی دشمنش برابری نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با دست دیگرش مچ دست ررنگ مو استش را گرفت و تمام قدرت بدنش را در تلاش انداخت، اما بیهوده. به آرامی، اینچ به اینچ، رگ های او مجبور به تسلیم کراتینه مو شدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه