نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی فرناز سعادت آباد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی فرناز سعادت آباد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد : تا زمانی که حقیقت پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “و به من هم نمی گویی؟” پادشاه با تعجب پرسید. او پاسخ بالیاژ مو داد: «نه، حتی به شما، اعلیحضرت. پادشاه با لبخند گفت: “اوه، مطمئنم وقتی به خانه برسیم، این کار را خواهید بیبی لایت مو کرد.” به او درباره چیزهای دیگر تا اینکه به قصر آمدند. او به دخترانش گفت: “من برای شما هدیه خوبی آورده ام.” پسر بسیار زیبا پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : آنها از داشتن او خوشحال پروتئین تراپی مو بودند و تمام تلاش خود را به او بالیاژ مو دادند اسباب بازی ها پادشاه یک روز در حالی که مراقب پروتئین تراپی مو بود، گفت: “نباید او را غارت کنید.” آنها با هم بازی می کنند. او رازی رنگ مو دارد که به کسی نمی گوید.» بزرگترین شاهزاده خانم پاسخ بالیاژ مو داد: “او به من خواهد گفت.” اما پسر فقط دستش را تکان بالیاژ مو داد سر. دختر دوم گفت: “او به من خواهد گفت.” پسر جواب بالیاژ مو داد: نه من. کوچکترین که زیباترین هم پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد : فریاد زد: «او به من خواهد گفت. پسر همانطور که قبلاً گفته پروتئین تراپی مو بود گفت: “تا زمانی که واقعیت پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به هیچ کس نمی گویم.” “و من هر کسی را که از من بخواهد شکست خواهم بالیاژ مو داد.” پادشاه از شنیدن این سخن بسیار متأسف کراتینه مو شد، زیرا پسر را بسیار دوست داشت. اما او فکر می بیبی لایت مو کرد هرگز نمی تواند کسی را در نزدیکی خود نگه رنگ مو دارد که مانند او رفتار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند پیشنهاد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

پس به خادمانش دستور بالیاژ مو داد که او را ببرند و نگذارند داخل نانو کراتین مو شود دوباره قصر بیبی لایت مو کرد تا اینکه به هوش آمد. شمشیر با صدای بلندی که پسر را می بردند به صدا در آمد، اما کودک چیزی نگفت. اگرچه او از اینکه با او اینقدر بد رفتار می‌کراتینه مو شد در حالی که هیچ کاری نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود بسیار ناراضی پروتئین تراپی مو بود.

  سالن زیبایی یاسمینا در فلاح

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد : اما خادمان با او بسیار مهربان پروتئین تراپی مو بودند و فرزندانشان او را آوردند میوه و انواع چیزهای خوب، و او به زودی دوباره شاد کراتینه مو شد و زندگی بیبی لایت مو کرد در میان آنها سالها تا تولد هفده سالگی اش. در همین حین دو شاهزاده خانم بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و با دو نفر ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند پادشاهان قدرتمندی که بر کشورهای بزرگ آن سوی دریا حکومت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جوان ترین به اندازه کافی بزرگ پروتئین تراپی مو بود که ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه ونک تهران

اما او بسیار خاص پروتئین تراپی مو بود و ظاهر کراتینه مو شد بینی او به شاهزاده های جوانی که به دنبال دست او پروتئین تراپی مو بودند. یک روز او در قصر نشسته پروتئین تراپی مو بود و احساس کسل کننده و تنهایی می بیبی لایت مو کرد و ناگهان او شروع به تعجب بیبی لایت مو کرد که خدمتکاران چه می کنند و آیا این کار رنگ مو است در محله های آنها سرگرم کننده تر نیست. پادشاه در شورای خود پروتئین تراپی مو بود و ملکه در رختخواب بیمار پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد : بنابراین کسی نپروتئین تراپی مو بود که شاهزاده خانم را متوقف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و او با عجله از میان باغ ها دوید تا به خانه هایی که خدمتکاران در آن زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بیرون او متوجه جوانی کراتینه مو شد که از هر شاهزاده ای که تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بود خوش تیپ تر پروتئین تراپی مو بود و در الف لحظه ای که می دانست او همان پسر کوچکی رنگ مو است که زمانی با او بازی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او به او گفت: رازت را به من بگو تا با تو ازدواج کنم.

  آدرس سالن زیبایی شبنم نظیف

لینک مفید : آرایشگاه زنانه در سعادت آباد

اما فقط پسر کتکی که مدتها پیش به او قول بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود را به او زد، زمانی که او همان را از او خورنگ مو است سوال دختر علاوه بر اینکه صدمه دیده پروتئین تراپی مو بود بسیار عصبانی پروتئین تراپی مو بود و برای شکایت به خانه دوید به پدرش پادشاه سوگند یاد بیبی لایت مو کرد: «اگر او هزار روح داشت، همه آنها را می‌کشتم». در همان روز چوبه‌ای در بیرون شهر ساخته کراتینه مو شد و همه مردم ازدحام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند دور تا اعدام مرد جوانی را ببینند که جرات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد : پادشاه را بزند فرزند دختر. زندانی ، با دستانش که در پشت خود گره خورده پروتئین تراپی مو بود، و در میان سکوت مرده حکم وی توسط قاضی خوانده می کراتینه مو شد هنگامی که ناگهان شمشیر در مقابل طرفش قرار گرفت. فورا یک سر و صدا بزرگ پروتئین تراپی مو بود شنید و یک مربی طلایی روی سنگ ها غرق کراتینه مو شد و یک پرچم سفید از آن بیرون می زد از پنجره زیر آن متوقف کراتینه مو شد و از آن پادشاه قدم گذاشت از مگیارها ، که التماس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه سعادت آباد تهران

که زندگی پسر ممکن رنگ مو است نجات یابد. «آقا، دخترم را کتک زده که فقط از او خورنگ مو استه رازش را به او بگوید. من پدر شاهزاده خانم پاسخ بالیاژ مو داد. او را به من بده، مطمئنم راز را به من خواهد گفت. یا، اگر نه، من یک دختری که مانند ستاره صبح رنگ مو است و مطمئناً آن را به او خواهد گفت.» شمشیر برای بار سوم به صدا درآمد و پادشاه با عصبانیت گفت: “خب، اگر تو آنقدر او را بخواهید که می توانید او را داشته باشید.

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد : فقط هرگز اجازه نده دوباره چهره او را ببینم.» و به جلاد نشانه ای بالیاژ مو داد. بانداژ از روی مرد جوان برداشته کراتینه مو شد چشم‌ها و طناب‌ها از مچ دستش بیرون آمد و روی مربی طلایی نشست در کنار پادشاه مجارستان سپس کالسکه سوار اسب هایش را شلاق زد و آنها به سمت پروتئین تراپی مو بودا حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پادشاه برای چند مایل بسیار دلپذیر صحبت بیبی لایت مو کرد و وقتی فکر بیبی لایت مو کرد که او همدم جدید با او راحت پروتئین تراپی مو بود.

  سالن آرایش الی تهرانسر

لینک مفید : سالن زیبایی چهره ها ونک

از او پرسید راز چیست؟ که او را به چنین دردسری کشانده پروتئین تراپی مو بود. پاسخ بالیاژ مو داد: “من نمی توانم به شما بگویم.” جوانان، “تا زمانی که به حقیقت بپیوندد.” پادشاه با لبخند گفت: “تو به دخترم خواهی گفت.” جوان پاسخ بالیاژ مو داد: “من به هیچ کس نمی گویم.” با صدای بلند پادشاه دیگر چیزی نگفت، اما برای بدست آوردن آن به زیبایی دخترش اعتماد بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد : راز از او سفر به پروتئین تراپی مو بودا طولانی پروتئین تراپی مو بود و چند روز قبل از رسیدن آنها می گذشت آنجا. شاهزاده خانم زیبا در حال چیدن گل رز در باغ پروتئین تراپی مو بود مربی پدرش سوار کراتینه مو شد «اوه، چه جوان خوش تیپی! آیا او را از سرزمین پریان آورده‌ای؟» گریه بیبی لایت مو کرد وقتی همه روی پله های مرمرین جلوی قلعه ایستادند. پادشاه پاسخ بالیاژ مو داد: “من او را از چوبه دار آورده ام.” نسبتاً از او ناراحت رنگ مو است سخنان دختر، مانند هرگز او راضی به صحبت با هیچ مردی نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه در خیابان ولیعصر

دختر خراب گفت: برای من مهم نیست که او را از کجا آورده ای. “من ازدواج خواهم بیبی لایت مو کرد او و هیچ کس دیگری، و ما تا زمان مرگ با هم زندگی خواهیم بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی فرناز سعادت آباد : پادشاه پاسخ بالیاژ مو داد: «وقتی رازش را از او بپرسی قصه دیگری خواهی گفت. بالاخره او بهتر از یک خدمتکار نیست.» شاهزاده خانم گفت: “این برای من چیزی نیست، زیرا من او را دوست دارم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه