نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آمبره روی موی مشکی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آمبره روی موی مشکی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره : ما آزادی بیان و مطبوعات را خواهیم داشت که قانون اساسی برای ما تضمین می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ما آنچه را که قانون اساسی تضمین می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، «حق محاکمه توسط هیئت منصفه» را برای هر فردی تضمین می کنیم.

رنگ مو : “بنابراین، هموطنان، ما به هدف بزرگ حزب آزادی می رسیم: جدایی مطلق و غیرقابل صلاحیت دولت عمومی از هر گونه ارتباط با برده داری. ما از هر وسیله قانونی برای ریشه کن بیبی لایت مو کردن آن از کل کشورمان رنگ مو استفاده خواهیم بیبی لایت مو کرد، زیرا این امر می تواند منجر به ریشه کن بیبی لایت مو کردن آن از کل کشور نانو کراتین مو شود.

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره : ما هر چه در توان داریم برای تشویق و بهپروتئین تراپی مو بود نژاد رنگین پوستان انجام می دهیم و حق رای بی حد و حصری را که به کراتینه مو شدت از آن محروم کراتینه مو شده اند و همچنین به ناحق از آن محروم پروتئین تراپی مو بوده اند، به آنها باز می گردانیم. کشور و کل کشور، و به نفع یک الیگارشی، متکبرترین حکومتی که تا به حال آن را بر مردم توهین کراتینه مو شده مسلط بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، قانون گذاری نکنیم.

لینک مفید : ایرتاچ

بازارهای ایمن، کافی و دائمی برای تولید نیروی کار آزاد فراهم کنیم و هنگامی که برده‌داری مورد سرزنش قرار می‌گیرد، می‌توانیم با جبهه‌ای باز و وجدان پاک به دنیا بگوییم دولت عمومی ما کاری به آن نرنگ مو دارد. یا برای ترویج، حمایت، دفاع، تحریم یا تایید. اکنون ممکن رنگ مو است بپرسید که با چه ابزاری امیدواریم به آنها دست یابیم.

[ombre]

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره : ما با اقدام سیاسی پاسخ می دهیم. عمل سیاسی چیست؟ این سازمان به روشی متناسب با اهدافی عمل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که ما می‌خواهیم از طریق آژانس‌های بخش‌های مختلف دولتی ایمن کنیم. * * تنها راهی که می‌توانیم طبق قانون اساسی عمل کنیم.

لینک مفید : رنگ موی آمبره دودی یاسی

این رنگ مو است که به پای صندوق‌های رای برویم و در آنجا بی‌صدا و بی‌احترام، رای بدهیم به مردانی که برای اجرای آن اصولی که بسیار داریم، هر چه در توان تمام دکلره مو دارند انجام دهند. در قلب. * * * * * “پس، مردان پنسیلوانیا، بیایید و در این کار خوب به ما بپیوندید.

  آمبره یخی روی موی مشکی کوتاه

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره : به ما بپیوندید تا از چنین ابزارهای اخلاقی برای اصلاح احساسات عمومی در سراسر منطقه ای که برده داری وجود رنگ مو دارد، رنگ مو استفاده کنید و مردم را تحت تاثیر قرار دهید. دولت های آزاد احساس مردانه ای از حقوق خود تمام دکلره مو دارند. به ما بپیوندید تا «مردان عادل» را در تمام مناصب دولتی خود قرار دهیم.

لینک مفید : مدل آمبره موی بلند

مردانی که کل مردم می توانند با خیال راحت از آنها الگوبرداری کنند. برای بازگرداندن آن اصولی که پدران ما برای رنگ مو استقرار آن تلاش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به کشور خود بازگردانیم و این اصول را از نو به نسل های متوالی تحویل دهیم. چرا که شما هرگز نیازی به شرم ندارید. زندگی بیبی لایت مو کردن، ممکن رنگ مو است شکرگزار باشید.

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره : و در حال مرگ، ممکن رنگ مو است شکرگزار باشید، برای اینکه در آن زحمت کشیده اید. ما عمیق ترین اعتقادات وجدان، روشن ترین رنگ مو استنتاجات عقل را داریم. و در سرتاسر جهان، هر جا که انسان یافت می نانو کراتین مو شود، اولین و مشتاق ترین آرزوهای روح انسان رنگ مو است. بدون، ما خوشبختی نزدیک به سه میلیون نفر از نسل بشر را داریم.

لینک مفید : روش زدن رنگ موی آمبره

افتخار، و همچنین بهترین منافع کل کشور ما؛ و رضایت همگانی همه انسانهای نیکوکار که دید اخلاقی آنها با غبار خودخواهی پست و گمراه پوشیده نکراتینه مو شده رنگ مو است: در حالی که به نظر می رسد ما صدای بزرگان و نیکوکاران، وطن پرست و بشردوست را می شنویم.

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره : یک نسل گذشته که ما را صدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ما را تشویق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما بالاتر از همه اینها و فراتر از همه اینها بالاترین صفات خداوند، عدالت و رحمت را با خود داریم. با چنین متحدانی، و در چنین هدفی، چه کسی می تواند شک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که پیروزی در نهایت به کدام طرف خواهد رسید.

  رنگ موی امبره برای پوست گندمی

لینک مفید : قیمت آمبره موی بلند

باکراتینه مو شد که او که سرنوشت ملت‌ها را هدایت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و بدون کمک او «بیهوده کار می‌کنند که بنا می‌کنند»، پس دل‌های خود را متمایل کنید تا تمام نفوذ خود را اعمال کنید تا در همه مناصب عمومی ما مردان عادل و نیکوکار قرار دهید تا کشور ما حفظ نانو کراتین مو شود.

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره : بهترین منافع او پیشرفت بیبی لایت مو کرد و مؤسسات او که در حقیقت آزاد پروتئین تراپی مو بودند، به آخرین نسل منتقل کراتینه مو شدند.” آیا محبت خدا و انسان در هر سطر این نوشته نهفته رنگ مو است؟ با این حال، ببینیم مسیحی ترین (؟) بدن این شهر چگونه مورد رنگ مو استقبال قرار گرفت. به سختی نیاز دارم.

لینک مفید : امبره روی موی فر

بگویم که ذهن پدرم از همان دوران جوانی تا حد زیادی تحت تأثیر بالاترین موضوعی پروتئین تراپی مو بود که فکر بشر می تواند لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کتابخانه او قرائت گسترده مذهبی او را ثبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما او تا سال 1836 نمی‌توانست مسیر صادقانه‌ای را به سوی حرفه هیچ دیدگاه مشخصی ببیند. تغییری که در آن زمان در او ایجاد کراتینه مو شد.

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره : به بهترین وجه می‌توان از کلمات ساده خودش (تاریخ، 1842) که در برگه‌ای از “وحدت‌خواه” نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است، جمع‌آوری بیبی لایت مو کرد. متفرقه:” “اگرچه متواضعانه اعتماد دارم که خدا آزمایش های من را در سال 1836 وسیله ای قرار بالیاژ مو داد تا من را به توبه واقعی برساند.

لینک مفید : آمبره مو مشکی

اما این کتاب ها را به عنوان یادگار آنچه زمانی پروتئین تراپی مو بودم نگه داشته ام و به من یادآوری کنم که چقدر باید از او سپاسگزار باشم. من را به عنوان یک «برند از سوختن» رپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، چنین ایمانی که زاییده زحمات روحی سال‌هرنگ مو است، همیشه چه زندگی برای قلبی که آن را تشکیل می‌دهد رنگ مو دارد!

  تکنیک رنگ مو ایرتاچ

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره : نه از یک متقاعد بیبی لایت مو کردن، بلکه از یک اعتقاد. رد شک و تردید از طریق نیروهای جمع کراتینه مو شده روح. مبارزه، از طریق دوران شک و ناامیدی، به نگرش ایمان حیاتی مثبت. روند آن تنها فرآیندی رنگ مو است که حق واقعی صلح نهایی را می دهد. در مقایسه با روش و میزان چنین محکومیتی، شکل خاص آن چه اهمیتی رنگ مو دارد.

لینک مفید : رنگ موی جدید آمبره سامبره

خود حقیقت نقطه رنگ مو است، حقیقتی برای شروع، خطی برای هدایت. و در نتیجه، این تظاهرات تنها و موقر در عمیق ترین درون ما، همانطور که پیوسته آشکار می نانو کراتین مو شود، باید بدون ما به اتحادی شاد و موقر با بالاترین منجر نانو کراتین مو شود. چه کسی جز از طریق این تولد جدید می‌تواند انرژی درونی ناپایدار را بشناسد؟ این یک بهار همیشه تازه از نشاط برای پدرم پروتئین تراپی مو بود.

آمبره روی موی مشکی بدون دکلره : و به همین دلیل او در سال 1839 به عنوان رئیس “انجمن کتاب مقدس فیلادلفیا” انتخاب کراتینه مو شد. چه تغییراتی در خط مشی انجمن ایجاد کراتینه مو شد، چه برنامه های متعددی برای چند برابر کراتینه مو شدن عملیات آن اندیشید و اجرا کراتینه مو شد، چگونه اتحادی صمیمانه از همه فرقه ها ایجاد کراتینه مو شد، اکنون نمایان خواهد کراتینه مو شد.

لینک مفید : آمبره دخترانه موی کوتاه

اکنون باید گفت: او پس از پنج سال پربیبی لایت مو کردن دفتر خود متوجه کراتینه مو شد که شهادت ضد برده داری او تلخی را در مدیران ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که نشانی 1844 را به بهانه تصرف بیبی لایت مو کرده و در فداکاری او انتقام می گیرد. شکرگزار، برای هزارمین بار، برای قربانی کراتینه مو شدن برای آرمانی که دوست داشت، رنگ مو استعفای خود را در نامه ای سرشار از مهربانی و اندوه مسیحی فرستاد


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه