نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

موی هایلایت امبره

موی هایلایت امبره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت موی هایلایت امبره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با موی هایلایت امبره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

موی هایلایت امبره : که زندگی ضد برده‌داری او را چیزی جز بیان قوانین رفتاری که در تمام جزئیات دیگر بر او حاکم پروتئین تراپی مو بود، نمی‌ساخت. با اعتقاد به اعماق روح او در اصول درستکاری، همه مردم به او، «آری» یا «نه» او اعتقاد داشتند، جریانی که هر کجا که می‌رفت، عبور می‌بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : قد بلند، باوقار، و فرمانده، در چهره اش چیزی پروتئین تراپی مو بود که اعتماد فوری را القا می بیبی لایت مو کرد. یکی که نگاه می بیبی لایت مو کرد گفت: “اگر مرد خوبی نیست، نوشتن امضای خداوند بر چهره انسان فایده ای نرنگ مو دارد.” حتی در اوایل جوانی، افتخاراتی که او هرگز به دنبال آن نپروتئین تراپی مو بود، بر او تحمیل می کراتینه مو شد، زیرا او به توانایی متناسب با ارزش خود اطمینان می بالیاژ مو داد.

موی هایلایت امبره

موی هایلایت امبره : او برای پنج جلسه به مجلس قانونگذاری پنسیلوانیا فرستاده کراتینه مو شد و در آنجا دوست شخصی فرماندار جوزف ریتنر و همچنین تادئوس رنگ مو استیونز کراتینه مو شد. به درخورنگ مو است دومی با تصدی سمت منشی هیئت کمیسران کانال موافقت بیبی لایت مو کرد و دو سال بعد به میل آقای ریتنر در هیئت مدیره کانال نشست و با تادئوس همکار کراتینه مو شد.

لینک مفید : ایرتاچ

او که نامش به تاریخ راه آهن زیرزمینی تعلق رنگ مو دارد، طبیعت فوق‌العاده خوب خود را مدیون مادری با نسبت‌های فیزیکی بزرگ، و به تبع آن موهبت‌های ذهنی و معنوی لیبرال رنگ مو است. او در حوزه‌ای که در آن حرکت می‌بیبی لایت مو کرد، یک حاکم طبیعی پروتئین تراپی مو بود، و پسرش را با ویژگی‌هایی تحت تأثیر قرار بالیاژ مو داد.

موی هایلایت امبره : رنگ مو استیونز در اینجا دوستی شکل گرفت که بعداً اهمیت ملی پیدا بیبی لایت مو کرد، زیرا اگرچه به سختی می توان گفت که طبیعتی مثبت مانند تادیوس رنگ مو استیونز تحت تأثیر ذهن دیگری رنگ مو است، اما اگر کسانی وجود داشتند که دارای نفوذ اخلاقی پروتئین تراپی مو بودند، همچنان ادامه می بالیاژ مو دادند.

لینک مفید : رنگ موی امبره چه رنگی رنگ مو است

  نمونه رنگ مو هایلایت

این رهبر شجاع جمهوری‌خواه، در سطحی بالاتر از آنچه که در غیر این صورت ممکن پروتئین تراپی مو بود به آن دست یابد، مطمئناً الیجا اف. پنی پکر در میان آنها پروتئین تراپی مو بود. از جهاتی که تقریباً مخالف پروتئین تراپی مو بودند، هر کدام حلقه اصیل دیگری را می شناختند و آنچه را که واقعی ترین و نجیب ترین پروتئین تراپی مو بود تحسین می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به آن احترام می گذاشتند.

[ombre]

موی هایلایت امبره : صفا، سادگی و شرافتی که جوان‌تر را متمایز می‌بیبی لایت مو کرد، بر بزرگتر تأثیر می‌گذاشت، حتی در حالی که او به انعطاف ناپذیری که یک تار مو از خط حق منحرف نمی‌کراتینه مو شد، لبخند می‌زد. این درنگ مو استان اغلب گفته می‌نانو کراتین مو شود که چگونه، وقتی وجدان این مرد جوان در برابر آنچه که یک ترتیب مطلوب تلقی می‌کراتینه مو شد.

لینک مفید : مدل رنگ امبره روی موی مشکی

ایستاد، یک روز رنگ مو استیونز فریاد زد: «اینطور نیست، پنی‌پکر، این‌قدر صادق باشیم. ” پنی پکر بر موضع خود ایستاد و احترام مادام‌العمری که رنگ مو استیونز پس از آن اعطا بیبی لایت مو کرد، ثابت بیبی لایت مو کرد که او حداقل فکر می‌بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. وقتی به ذهنش روشن کراتینه مو شد که قرار رنگ مو است نبرد بزرگی بین آزادی و برده داری در آمریکا در گیرد.

موی هایلایت امبره : آقای پنی پکر وظیفه خود را احساس بیبی لایت مو کرد که از مسیرهای آفتابی ترجیحات سیاسی کنار زده و به سایه های زندگی مبهم تبدیل نانو کراتین مو شود. و پس از آنکه با جدیت خود را وقف ترویج آرمان آزادی بیبی لایت مو کرد، با مخالفان لغو، تحقیر کراتینه مو شده و رانده کراتینه مو شده متحد کراتینه مو شد.

لینک مفید : رنگ امبره کاهی

علیرغم تواضع طبیعی اش، در اینجا نیز مانند جاهای دیگر، موضع آشکاری گرفت. در خانه، در انجمن محلی ضد برده داری محله اش، او برای سال ها به عنوان رئیس جمهور انتخاب کراتینه مو شد، زیرا او همچنین عضو انجمن ضد برده داری شهرستان چستر و انجمن ضد برده داری ایالت پنسیلوانیا پروتئین تراپی مو بود.

  موی آمبره بلند

موی هایلایت امبره : به زودی پس از بازنشستگی از زندگی عمومی، او خود را با انجمن دوستان متحد بیبی لایت مو کرد، اما بسیار افراطی پروتئین تراپی مو بود که نمی‌توان آن را به عنوان یک افزوده قابل قبول تبدیل بیبی لایت مو کرد. او برای مدت طولانی به جای تایید، تحمل کراتینه مو شد، و تنها زمانی پروتئین تراپی مو بود که چنین احساسات ضد برده داری که او دوست داشت، به طور کلی در سراسر جامعه منتشر کراتینه مو شد.

لینک مفید : رنگ موی جدید آمبره سامبره

او به وحدتی که می خورنگ مو است و انتظار داشت، دست یافت.امتحانات او در اینجا یا جاهای دیگر هر چه پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد، او پاداشی سرشار برای وفاداری خود در رکراتینه مو شد فکری و اخلاقی یافت که از طریق معاشرت با پیشرفته ترین افکار آن زمان به دست آورد، و بارها شنیده کراتینه مو شده رنگ مو است.

موی هایلایت امبره : که می گوید هیچ بخشی از زندگی او به طور کامل تر و سخاوتمندانه تر از آنچه که به هدف ضد برده داری اختصاص بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، جبران کراتینه مو شده رنگ مو است. خانه او، در نزدیکی فینیکس ویل، شهرستان چستر، پاس، ایستگاه مهمی در راه آهن زیرزمینی پروتئین تراپی مو بود، اکثر فراریان از مناطق روستایی جنوبی پنسیلوانیا شرقی عبور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از میان دستان او می گذشتند.

لینک مفید : موی مصنوعی امبره

او در همه حال عمیقاً به رفاه آنها علاقه مند پروتئین تراپی مو بود و در مهمان نوازی از آنها، همدردی و همکاری خانواده خود را داشت، آنها نیز مانند خود او جدی الغا می کراتینه مو شدند، اما وظیفه مهمتر او تأثیرگذاری بر احساسات عمومی به نفع پروتئین تراپی مو بود. آزادی، زحمات او در این بخش را تحت الشعاع قرار بالیاژ مو داد.

موی هایلایت امبره : او با رنگ مو استواری و یکپارچگی در کنار فایندلی کوتس و توماس ویتسون، سه نفری که برای مدت طولانی در ایالت زادگاهشان به یاد خواهند ماند، ایستاد. تا زمانی که دکتر در بخش شمالی شهرستان چستر زندگی می بیبی لایت مو کرد، او و در مبارزه با برده داری و سایر اقدامات اصلاحی و همچنین در تجارت در راه آهن زیرزمینی همراه پروتئین تراپی مو بودند.

  نمونه رنگ موی آمبره

لینک مفید : رنگ موی امبره دخترانه

این دو مرد که از نظر خلق و خو و ساختار ذهنی بسیار متفاوت پروتئین تراپی مو بودند، از نظر روحی هماهنگ پروتئین تراپی مو بودند و پیوند نزدیکی از همدردی و محبت بین آنها وجود داشت. این یک لذت متقابل پروتئین تراپی مو بود که به عنوان برادر کار کنیم و پس از آن با هم در کار انجام کراتینه مو شده شاد باشیم.

موی هایلایت امبره : یکی از آخرین ملاقات‌هایی که انیمیشن سوسوزن پزشک در حال مرگ را برانگیخت، از این دوست با سال‌های پرنشاط‌تر پروتئین تراپی مو بود، و صدایی که در مراسم تشییع جنازه‌اش به ارزش فرد درگذشته بیان می‌بیبی لایت مو کرد، صدای الیجا اف پنی‌پکر پروتئین تراپی مو بود. مانند بالاترین درجه مردان در همه جا، قدردانی او از زن همیشه جدی و واقعی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ موی امبره برای پوست سفید

و او با مطالبه حقوق کامل انسانیت، هیچ تفاوتی، چه جنسیت و چه رنگ، قائل نیست. در خانواده خود، او همیشه به دنبال هر شغلی که برای شخصی که آن را انتخاب می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تشویق بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. خواه ناخواه، انحراف از روال عرف پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، و در مزیت های آموزشی او تا به حال گسترده ترین فرهنگ ممکن را برای همه مطالبه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

موی هایلایت امبره : هر جا که شناخته نانو کراتین مو شود، او را رکنی در امر اعتدال می دانند. ملایم، متواضع، مودب و مهربان، او به میزان قابل توجهی قدرت و لطافت، شجاعت و همدردی را با هم ترکیب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه