نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

موی مصنوعی امبره

موی مصنوعی امبره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت موی مصنوعی امبره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با موی مصنوعی امبره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

موی مصنوعی امبره : بالا من می‌پرد و سیاه‌مور به بالا می‌پرد، جیغ می‌ککراتینه مو شد و به سمت جورج پنجه می‌ککراتینه مو شد، به طوری که او اکثراً روبان ها را رها بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : او فریاد زد: «اوه، رئیس! “دی پیرمرد – حیف! – لعنتی!” جورج او را بالا کشید. و من فکر بیبی لایت مو کردم که او یک نیم تنه رنگ مو است، تا اینکه از آن بالا رفتم و گردنش را شل بیبی لایت مو کرد و همه را رها بیبی لایت مو کرد.

موی مصنوعی امبره

موی مصنوعی امبره : سپس ما پایین من و سیاه‌پوست و یکی دو نفر از مسافران را گرفتیم و به داخل نگاه بیبی لایت مو کردیم. من می‌گویم: «رعد چه خبر رنگ مو است؟» مرد چاق بدجوری می‌رفت.

لینک مفید : ایرتاچ

هق هق، و سکسکه، و نگه داشتن فلج کهنه، همانطور که غرق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند پشت در گوشه او گفت: «می‌ترسم او بمیرد». “میترسم داره بمیره”! اوه چرا بیبی لایت مو کرد من همیشه راه را به او می دهم و اجازه می دهم بیاید!» “خب، همه ما خیلی احمقانه ایستاده پروتئین تراپی مو بودیم.

موی مصنوعی امبره : نمی دانستیم چه بگوییم یا چه کنیم، هنگامی که صورت بزرگ تریکلین او مانند پای گوشت گوسفندی گرد می نانو کراتین مو شود تف بیبی لایت مو کردن، و با دیدن سیاه‌پوست، دچار هیستریک می‌نانو کراتین مو شود. او غرش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «او، کاتو! «ای کاتو، ای کاتو! اگر او برود یک ضرر رنگ مو است!» او غرش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او می‌گوید: «از یک راه کوتاه فرار کن، کاتو، و ببین که می‌توانی.

لینک مفید : تفاوت رنگ امبره و بالیاژ

یا نه دکتری را بیابید که ما را در «نیو ان» آماده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ‘ «این به نظر همه ما ایده خوبی پروتئین تراپی مو بود، اما مطمئناً وجود نداشت کوتاه تر از جاده مستقیمی که در آن پروتئین تراپی مو بودیم. اما به هر حال، قبل از ما می‌توانست دوباره فکرش را بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سیاه‌پوست مثل یک اردر خاموش پروتئین تراپی مو بود. و یکی از آقایان پیشنهاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که با مرد چاق همراهی کنند.

  آمبره بالیاژ چیست

موی مصنوعی امبره : اما اینکه او این کار را نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند گوش بالیاژ مو دادن به. “ ”اگر او باید بیاید، او گفت، “شوک یک غریبه ممکن رنگ مو است او را اخراج کن نه، نه، گفت: مرا با مرگم تنها بگذار دوست، و تا جایی که می توانید سریع حرکت کنید.’ «این فقط چند دقیقه پروتئین تراپی مو بود. اما قبل از آن ما نیمه آماده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودیم یکی جلوتر از مسافرخانه، جمعیتی دور درب اتوبوس جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : رنگ موی امبره چه رنگی رنگ مو است

مرد چاق می‌گوید: «آیا او برگشته رنگ مو است؟» «آیا کاتو با دکتر برمی‌گردد؟» نه، تا زمانی که پزشک او را نبیند، نمی‌خواهم او را لمس یا حرکت دهد.» “بعد به یکباره او بلند کراتینه مو شد و بیرون رفت، وحشیانه. فریاد می زند: «او کجرنگ مو است؟» “دیگر نمی توانم غصه بخورم – می روم” دیوانه – من خودم یکی را پیدا خواهم بیبی لایت مو کرد.

[ombre]

موی مصنوعی امبره : و قبل از اینکه بتوانید جک رابینسون بگویید، او خاموش پروتئین تراپی مو بود من هرگز نمی بینم که یک انجیر بدود. او منصفانه ذوب کراتینه مو شد. ولی جمعیت آنقدر به جسد علاقه مند پروتئین تراپی مو بودند که نمی توانستند او را دنبال کنند. «خب، قربان، او نه با دکتر برنگشت، و نه کاتو. و ممکن رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ امبره کنفی

جسد ده دقیقه آنجا نشسته باکراتینه مو شد و هیچکس جرات رفتن نداشته باکراتینه مو شد در آن، هنگامی که یک رنگ مو استخوان اره، به حساب خود به خیابان می آید.

موی مصنوعی امبره : توسط صاحبخانه برای صدور حکم مورد تجدید نظر قرار گرفت، که چگونه با این کار زمانی که کل ترافیک مسدود کراتینه مو شد او وارد کراتینه مو شد و من هم همینطور. و او بر روی بدن خم کراتینه مو شده با پوشش های آن به گوشه باز می نانو کراتین مو شود. زمزمه می کنم: «خدای من!» «نفسی از او نمی آید».

  مدل رنگ مو آمبره جدید

لینک مفید : موی امبره مشکی

آیا او مرده رنگ مو است، آقا؟ رنگ مو استخوان های اره او بسیار خشک و خنک بلند کراتینه مو شدند. او می گوید: «نه، نه نفسی از او می آید، نه از آنجا هرگز نخواهد کراتینه مو شد. این طبیعی نیست که آن را از یک موم کاری انتظار داشته باشیم. “آقا، من به شما می گویم که به او نگاه بیبی لایت مو کردم و فقط قلبم را احساس بیبی لایت مو کردم حلزونی که یک نفر کمی رویش نمک ریخته پروتئین تراپی مو بود.

موی مصنوعی امبره : می‌گویم: «واکس‌کارها!» “چرا، مرد صحبت بیبی لایت مو کرد و ناله بیبی لایت مو کرد!” «یا همان آقایی پروتئین تراپی مو بود که به من می‌گفتی، همانطور که برای او گفتی؟» می‌گوید که رنگ مو استخوان‌های اره هنوز هم مثل ترکش خشک لایت و هایلایت مو هستند. “سپس من یک پرش بیبی لایت مو کردم و روی چیز هجوم آوردم و آن را گرفتم؛ – و من خیلی زود آن را در خودم تبلیغ بیبی لایت مو کردم و فهمیدم.

لینک مفید : رنگ امبره چگونه رنگ مو است

که این یک ساختگی رنگ مو است – هیچ چیز کم و بیش اما چیزی که در آن زمان احساس بیبی لایت مو کردم برایم شوکه کننده نپروتئین تراپی مو بود آن را به من بده – زیرا آنجا، پشت جایی که قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود، یک پروتئین تراپی مو بود ole، به اندازه‌ای بزرگ که یک پسر بتواند از آن عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، درست از میان کوسن‌ها برش دهید و پانل ها به بوت جلو. و همان لحظه ای که آن را می بینم.

موی مصنوعی امبره : می گویم: “اوه.” نامه دزدیده کراتینه مو شده رنگ مو است!” ” پیرمردی که خود را تا حد تمرین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود هیجان، یک لحظه دراماتیک در این نقطه مکث بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : رنگ موی امبره طلایی

تا زمانی که من قرار بالیاژ مو داد سوالی که انتظار داشت “و اینطور پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است؟” او لب هایش را فشرد و سرش را تاریک تکان بالیاژ مو داد: «و همینطور پروتئین تراپی مو بود. “که در زمستان سال 13، آقا – هوشمندانه ترین چیزی که تا به حال برنامه ریزی کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ مو آمبره شکلاتی

موی مصنوعی امبره : باعث کراتینه مو شد a هم زدن نادر؛ اما حقیقت اول تا سال ها بعد هرگز شناخته نکراتینه مو شد، وقتی یکی از باندها (آن پسر همان طور که پروتئین تراپی مو بود، حالا بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود) پروتئین تراپی مو بودند اتهام دیگری به عهده گرفت و به این یکی اعتراف بیبی لایت مو کرد. مرد چاق یک پروتئین تراپی مو بود می بینید. آن، و برای ایمن بیبی لایت مو کردن ole six درونی خودشان در حالی که غریبه به نظر می رسید کرم کار پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : مدل رنگ امبره روی موی مشکی

بریدند به زودی از لندن خارج کراتینه مو شدیم و از کنار پسر عبور بیبی لایت مو کردیم از طریق یک اره و بیت مرکزی از طرف دیگر کرویدون. او تنظیم بیبی لایت مو کرد به – اندام جوان، با اردک های زیبای معصومش! – یک تکه تمیز از پشت بام درست زیر صندلی راننده بیرون آمد و پایین آمد صندوق وجه نقد؛ در حالی که آقای بلکمور کاتو به رقص خود ادامه می دهد.

موی مصنوعی امبره : سر و صدای اره را غرق کن جعبه را باز و خالی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و گذاشتند پشت در چکمه ای که در آن پیدا کراتینه مو شد. و سواگ، از ترس تصادفات، تماماً در پروتئین تراپی مو بود. او به پایان رسید. من از بازی نگهبان ویلیام آگاه پروتئین تراپی مو بودم، جوانتر، ساکت دم در ایستاده پروتئین تراپی مو بود، با چند غنائم رنگارنگ خالدار در دست او آتش می پرید و بال می زد.

لینک مفید : مدل رنگ مو امبره فانتزی

با آهی از جایم برخرنگ مو استم – سپس با یک لبخند. در حالی که خروس را گرفتم با سپاسگزاری گفتم: “متشکرم، ویلیام.” “چطور چاق لایت و هایلایت مو هستند. و چقدر من این پیوندها را با گذشته دوست دارم.” دکمه جید درنگ مو استان کوچکی که می خواهم بگویم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه