نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

روش انجام آمبره بالیاژ

روش انجام آمبره بالیاژ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت روش انجام آمبره بالیاژ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با روش انجام آمبره بالیاژ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

روش انجام آمبره بالیاژ : او را ناکام خواهد گذاشت: برای یک زن متاهل، دیدن چتر شکسته در خواب، فال بسیار بدی رنگ مو است، زیرا برای شوهرش تباهی را پیش بینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. 34. ببخشید. دیدن عفو ​​برای جرم در خواب، در هر شرایطی فال بدی رنگ مو است، زیرا پیشگویی خواری و رسوایی رنگ مو است.

رنگ مو : اگر مجرمی در خواب تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که والی او را عفو بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، نشانه آن رنگ مو است که نه تنها نخواهد بیبی لایت مو کرد. مورد عفو قرار گیرد، اما در حبس خود دچار پشیمانی و ناراحتی زیادی خواهد کراتینه مو شد. 19، 3، 40. طوطی. خواب دیدن اینکه از حرف زدن یکی از این پرندگان خشنود می شوید.

روش انجام آمبره بالیاژ

روش انجام آمبره بالیاژ : علامت آن رنگ مو است که شخص فریبکار شما را چاپلوسی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: اگر دختر جوان نامزدی چنین خوابی ببیند، باید قبل از ازدواج به پیشینیان معشوقش تند نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ده به یک رنگ مو است که او لایق اعتماد به نفس او نیست: اما ممکن رنگ مو است رویا به چاپلوسی دیگری اشاره الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : آمبره

جدایی. دیدن اینکه در خواب از دوستان با پشیمانی جدا می نانو کراتین مو شود، نشانه ناامیدی رنگ مو است: اگر دختری در خواب ببیند که معشوقش به هر جایی می رود و وقتی مرخصی می گیرد احساس بدی پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، پیش بینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که «از خوشحالی حواسش پرت نمی نانو کراتین مو شود».

روش انجام آمبره بالیاژ : دفعه بعد که او به دیدن او می آید، و در نتیجه او از خونسردی فرضی او ناامید خواهد کراتینه مو شد. اما همه اینها ممکن رنگ مو است چیزی بیشتر از ایجاد احساس بد در او نباکراتینه مو شد. 4. شریک. ( نگاه کنید به توپ با کسی از جنس مخالف نزاع خواهد بیبی لایت مو کرد: برای مردی که در تجارت در خواب ببیند شریک زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  آمبره یخی موی کوتاه

لینک مفید : تکنیک آمبره مو چیست

پیش بینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که از او دزدی خواهد کراتینه مو شد. 17، 38. مهمانی – جشن. خواب دیدن اینکه یک مهمانی بزرگ و مجلل به خود می دهید54 دوستان، نشانه زیان و فقر رنگ مو است: اگر تصور کنید به چنین مهمانی می روید، پیش بینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که از شما می خواهند به فردی که در مضیقه رنگ مو است کمک کنید.

روش انجام آمبره بالیاژ : دیدن گاوهایی که در مرتعی سرسبز و غنی تغذیه می کنند در خواب، صرفه جویی و ثروت را پیشگویی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: اگر علف ها در آفتاب سوخته و فقط تکه های آن سبز باکراتینه مو شد و گاوها لاغر به نظر برسند، علامت عکس رنگ مو است. و چنین خوابی برای کشاورزان نشان دهنده محصولات کوتاه رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ آمبره روسی

برای زنی که در خواب ببیند لباس شوهر یا فرزندانش را وصله می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، فال نیک رنگ مو است، زیرا بیانگر آن رنگ مو است که هر وصله، پول خوبی رنگ مو است که وارد خانواده می نانو کراتین مو شود. 5. حق ثبت اختراع خواب دیدن اینکه یک اختراع برای یک اختراع خودتان به دست می آورید، نشان می دهد که شما هرگز چیزی از آن متوجه نخواهید کراتینه مو شد.

[ombre]

روش انجام آمبره بالیاژ : اگر قرار باکراتینه مو شد از آن پول به دست بیاورید، شخص دیگری از آن سود خواهد برد: اگر در رویای ثبت اختراع برای دیگری باشید. شخص، این نشانه خوش شانسی در یک حدس و گمان رنگ مو است. 33، 17. راه ها. خواب دیدن اینکه در مسیری وسیع و خوب قدم می گذارید، بیانگر سلامتی و موفقیت رنگ مو است.

لینک مفید : مدل شینیون با رنگ موی آمبره

در عشق نشان می دهد که با عزیزی ملاقات خواهید بیبی لایت مو کرد که شما را خوشحال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما اگر مسیر کج باکراتینه مو شد برای بیننده دردسر پیش بینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. 44. فقیر. خواب دیدن اینکه فقیرخانه را می بینید و زندانیان را می بینید، برای زنی نشانه آن رنگ مو است که فرزندان زیادی به دنیا خواهد آورد و برای مردی که خانواده بزرگی را تشکیل خواهد بالیاژ مو داد.

  آمبره موی خرمایی

روش انجام آمبره بالیاژ : چنین خوابی برای دختر جوانی پیش بینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او خواهد داشت. مستعد مادر کراتینه مو شدن قبل از همسر کراتینه مو شدن باکراتینه مو شد. 21. رهنگیر. اگر خواب ببينيد كه هر كدام از كالاهاي خود را در گروفروشي به گرو بگذاريد، به شرطي كه هرگز چنين مكاني را ضامن نكرده باشيد.

لینک مفید : مدل رنگ مو آمبره دودی

پيش بيني مي كند كه ثروت نزديك رنگ مو است به شما لبخند بزند و اگر از آن موقعيت رنگ مو استفاده كنيد، حتماً ثروتمند مي شويد. برای افراد تنبل و بدون تغییر، چنین رویایی چندان اهمیتی نرنگ مو دارد. 4، 11، 22. هلو. دیدن هلوهای ریز، رسیده و زرد در خواب، بیانگر این رنگ مو است که به قدری طلای زرد به دست خواهید آورد.

روش انجام آمبره بالیاژ : که این رویا را برای جویندگان طلا بسیار زیبا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: اگر هلوهایی که در خواب می بینید بسیار قرمز لایت و هایلایت مو هستند یا کوچک و پژمرده به نظر می رسند. نشان می دهد که طلای شما تقریباً نصف مس رنگ مو است یا شانس شما زیاد نخواهد پروتئین تراپی مو بود. 17، 1، 9. طاووس. دیدن این پرنده مغرور در خواب، نشانه فقر رنگ مو است.

لینک مفید : جدیدترین مدل آمبره

اگر تصور کنید که او دمش را باز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تمام ظرافت هایش را به نمایش می گذارد، خیلی بدتر. اگر دختری طاووس را در خواب ببیند، نشان می‌دهد که برای عاشقی سر خالی خواهد داشت که مانند موش فقیر خواهد کراتینه مو شد. 65، 54. بادام زمینی. دیدن مقدار زیادی آجیل یا بادام زمینی در خواب نشان می دهد.

روش انجام آمبره بالیاژ : که فقیر، اما راضی، سالم و شاد خواهید پروتئین تراپی مو بود. اگر زن متاهل در خانواده خواب آنها را ببیند، علامت آن رنگ مو است که پسر خواهد داشت. 11. نخود فرنگی. دیدن نخود سبز در خواب، نشانه سلامتی رنگ مو است. و اگر تصور کنید که نخود خشک کج می خورید، هم سلامتی و هم صرفه جویی را پیش بینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ آمبره دخترانه

لینک مفید : مدل رنگ آمبره برای موی کوتاه

اگر خواب ببينيد كه به هر حيواني با نخود خشك غذا مي دهيد، نشان دهنده موفقيت رنگ مو است. 6. 55 مروارید. دیدن این گوهرها در خواب، بیانگر فقر و بدبختی رنگ مو است. اگر دختری در خواب ببیند که عاشقی جواهری مروارید به او می دهد، نشان می دهد که او هرگز خوب نخواهد کراتینه مو شد.

روش انجام آمبره بالیاژ : و اگر او تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او یک رشته یا گردن بند مروارید به او هدیه می دهد، ممکن رنگ مو است با خیال راحت محاسبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او مرد بدبختی فقیری رنگ مو است. 56. گلابی ها. دیدن گلابی‌های رسیده و ملایم در خواب، بیانگر تعالی در زندگی، ثروت، افتخارات و ثبات در عشق رنگ مو است.

لینک مفید : تکنیک آمبره مو چیست

اگر زن بچه دار خواب آنها را ببیند، صاحب یک دختر می نانو کراتین مو شود. دیدن گلابی نارس در خواب، نشانه ی بدبختی و بی ثباتی در عشق رنگ مو است. 33. دستفروش. اگر خواب دیدید از دستفروشی چیزهایی می خرید، علامت آن رنگ مو است که شخصی شما را فریب می دهد یا یکی از بدهکاران شما به طور مرموزی ناپدید می نانو کراتین مو شود که تقریباً به همین صورت رنگ مو است.

روش انجام آمبره بالیاژ : اگر خانم خانه دار این خواب را ببیند، تیزبین به نظر برسد. که بندگانش به نحوی او را دزدی یا کلاهبرداری نکنند. 42، 13. PEN-KNIFE. دیدن چاقوی قلمی در خواب، فال بد رنگ مو است و زیان در تجارت، حمله دزدان و بی وفایی در عشق را پیش بینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : مدل رنگ موی آمبره روشن

دیدن اینکه در خواب با قلم فولادی می نویسید، علامت آن رنگ مو است که با صحبت بیبی لایت مو کردن در مورد دوستان و همسایگان خود دچار مشکل خواهید کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه