نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

آمبره یخی موی کوتاه

آمبره یخی موی کوتاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آمبره یخی موی کوتاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آمبره یخی موی کوتاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

آمبره یخی موی کوتاه : با هوشمندی، شاید تحت خاطره برخی کنایه‌های مخفی مشکوک در یک رضایت نقره‌ای خاص در بیانیه‌ای که دیشب خود انجام بالیاژ مو داد.

رنگ مو : شورش بیبی لایت مو کرد. او ثابت می بیبی لایت مو کرد که می تواند یک دزد دریایی باکراتینه مو شد. او در حالی که همه جا می لرزید گفت: «اینجا توقف می کنم. هیچ تحریمی وجود نداشت و من باید جایی برای نوشتن خطبه‌ام داشته باشم.» صدایی گفت: البته. و دوشیزه رابین در آستانه در ایستاده پروتئین تراپی مو بود – دلرباترین دید صبحگاهی، چشمانش از کنجکاوی درخشان پروتئین تراپی مو بود.

آمبره یخی موی کوتاه

آمبره یخی موی کوتاه : او گفت: “خوشحالم که از من حمایت می کنید.” هنوز به کنار و اطرافش نگاه می بیبی لایت مو کرد. او گفت: «آیا می دانید، این کاملاً درست رنگ مو است. من قبلاً یک بار جرأت نبیبی لایت مو کرده ام که به اینجا وارد شوم، اگرچه در واقع هرگز نگفته ام که این کار را نکنم. اما به نظر من همه اینها یکی رنگ مو است.

لینک مفید : ایرتاچ

رنگ مو استنباط ترسناک پروتئین تراپی مو بود. او گفت: «خانم جون» (نام هیجان‌انگیز!) «و من هرگز آنقدر جرأت نبیبی لایت مو کرده‌ام که دماغ‌هایمان را درونش بگذارم، و حتی یک کلمه هم برای منع بیبی لایت مو کردن آن حرفی نزدم.» آقای پریور در کمال تعجب خود شورش بیبی لایت مو کرد.

[ombre]

آمبره یخی موی کوتاه : چه بستر خارق‌العاده‌ای!» جرات نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود! و با القای محیط متحجر کننده اش! پس او بی کنجکاو پروتئین تراپی مو بود – “یک چیز عالی در زن.” او با جسارت بی‌نظیری گفت: «از آنجایی که وتو وجود نرنگ مو دارد، فرض کنیم با هم کاوش کنیم؟» با تحسین به او نگاه بیبی لایت مو کرد. “من باید دوست داشته باشم.” او تردید بیبی لایت مو کرد. “ژوئن!” خانم گانت گریه بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آموزش رنگ مو آمبره دودی

دختر گفت: “و من خواهم بیبی لایت مو کرد.” اما به نظر می رسد که خانم خانه دار، راضی، با اعتراض خود، ایستاده رنگ مو است و به تحقیقات بعدی بی علاقه نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. «خانم رابین، آیا همه اینها را گاهی اوقات کمی دور از ذهن نمی‌بینید؟» آخوند با جرات فراوان گفت. شانه هایش را بالا انداخت. مارماهی ها به پوست انداختن عادت می کنند.

  تقسیم بندی آمبره ایرتاچ

آمبره یخی موی کوتاه : زندگی نیست البته اما من باید بهترین رنگ مو استفاده را از آن ببرم و هیچ کمکی نیست.» “آه، بله، وجود رنگ مو دارد!” رفیقش گفت که قصد داشت به امر معنوی دلالت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما نیمه امیدوار پروتئین تراپی مو بود که آن را به تسلی مادی تعبیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “منظورت چیه؟” او به سادگی پرسید.

لینک مفید : مدل رنگ آمبره برای موی کوتاه

او گفت: «چرا، با لکنت زبان و با عصبانیت سرخ کراتینه مو شد، و پرونده خود را به یکباره بالیاژ مو داد، با جوانی، و – و زیبایی – ای من را ببخش! من کمی گیج کراتینه مو شده ام.” “کجا زندگی می کنید؟” او گفت و با چشمان درشت خود او را ثابت بیبی لایت مو کرد. او زمزمه بیبی لایت مو کرد: «در کلپتون. او در حالی که دستانش را در هم می‌بست گفت: «به نظر شادی‌بخش‌تر رنگ مو است.

آمبره یخی موی کوتاه : به سختی می دانست چه کار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، پرده را از دریچه ای که در آن ایستاده پروتئین تراپی مو بودند کنار زد و فوراً به عقب برگشت. خدمتکار خانه که با پیش بینی عمل او، با کنجکاوی پشت سرش خزید، نفسی فانی کشید، و خانم رابین فریاد خفیفی کشید – زیرا، بی جان و دراز کشیده روی کاناپه ای درون بدن، بدن مرده ای افتاده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بهترین رنگ آمبره

برای یک دقیقه همه ایستادند و خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. سپس خانم گانت شروع به فشار بالیاژ مو دادن دستانش بیبی لایت مو کرد. او با لحن وحشتناکی فریاد زد: «همین طور رنگ مو است. “من او را به یاد می آورم – غریبه تاریک. او یک هفته پیش از بندر به اینجا سرگردان کراتینه مو شد. و او را نزد رنگ مو استاد بردم و او دیگر بیرون نیامد.

  رنگ موی آمبره دودی نسکافه ای

آمبره یخی موی کوتاه : من فکر بیبی لایت مو کردم او به او اجازه بالیاژ مو داده رنگ مو است که از کنار در به داخل لین برود. ای وای بر این خانه ترسناک! مدتهرنگ مو است که به آن مشکوک پروتئین تراپی مو بودم و مدتهرنگ مو است از آن می ترسیدم. صداها و بوهای وحشتناک و هولناک!» دختر زمزمه می‌بیبی لایت مو کرد و در حالی که به سینه‌اش می‌خورد و چنگ می‌زد.

لینک مفید : رنگ مو آمبره طوسی

او به طور غیرمنتظره‌ای مرد و عمو او را اینجا گذاشت و همه چیز او را فراموش بیبی لایت مو کرد. خانم گانت جیغی کشید و بازوی روحانی را گرفت و اشاره بیبی لایت مو کرد: «ببین! نوزادان ترشی – یک، دو، سه! و رنگ مو استخوان ها! و کتری ماهی! همه چیز ساده رنگ مو است.او آنها را می ککراتینه مو شد، و آنها را برای آزمایش های خود می جوشاند.

آمبره یخی موی کوتاه : و به طور تصادفی فراموش بیبی لایت مو کرد که اتاقک خود را خالی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هوو هو!—قبل از اینکه او برود!» او در خنده هیستریک و نفس نفس زدن شکست. خانم رابین در حالی که ناله می بیبی لایت مو کرد، از نزدیک به مرد جوان تکان خورد که لرزان و بی حرف ایستاده پروتئین تراپی مو بود. “برای نجات او چه کنیم؟” او زمزمه بیبی لایت مو کرد. “آقای. قبلش یه چیزی بگو!» از این رو، مرد جوان ناراضی تلاش بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : رنگ موی جدید آمبره سامبره

تا مغز خود را با دست خود به کانونی فشار دهد، و خود را به چیزی که به نظر او بهترین موقعیت زندگی اش پروتئین تراپی مو بود، جلب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چشم‌های جذاب و لب‌های بازکراتینه مو شده آنقدر نزدیک به او می‌توانست یک قدیس را مست الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خیلی بیشتر یک دزد دریایی. او در حالی که به خود می پیچید.

آمبره یخی موی کوتاه : انزال بیبی لایت مو کرد: «ما باید به او هکراتینه مو شدار دهیم – ستون عذاب – از بازگشت. «آدرس رمزی – آیا او علامت متمایز رنگ مو دارد؟» او با اشتیاق دیوانه وار گفت: بله. او یک خال بزرگ در ریشه بینی خود رنگ مو دارد. او گفت: «خیلی خوب، چیزی از این دست: «بینی، با خال بزرگ در ریشه. همه کشف کراتینه مو شد.

  ترکیب رنگ امبره دودی استخوانی

لینک مفید : رنگ مو آمبره یخی

برنگرد!’ » «اما تبلیغ چه فایده ای رنگ مو دارد؟ ای آقای پیشین! وقتی می دانیم او کجرنگ مو است، یا باید باکراتینه مو شد، و می تواند برود، تبلیغات چه فایده ای رنگ مو دارد؟» واقعا فکر می کنی او آنجا خواهد پروتئین تراپی مو بود؟ کور پروتئین تراپی مو بود. ای خانم رابین، معلوم رنگ مو است که اکنون نابینا پروتئین تراپی مو بوده که ردهای او را بپوشاند!» اما چرا او اصلاً باید برای فرار طراحی می‌بیبی لایت مو کرد و این را رها می‌بیبی لایت مو کرد.

آمبره یخی موی کوتاه : آقای پریور! – این وحشت را پشت سر خود رها می‌بیبی لایت مو کرد؟ ما فقط می توانیم حدس بزنیم – ای خانم رابین، ما فقط می توانیم حدس بزنیم! شاید به این دلیل که وجدان او را زیر گرفته رنگ مو است. شاید به این دلیل که با عجله کشتن، در اوقات فراغت متوجه کراتینه مو شد که داخل کتری نمی رود.

لینک مفید : قیمت آمبره موی بلند

شاید در مرحله ای از آن غیبت مرگبار ذهن، که او تا به حال متوجه کراتینه مو شده رنگ مو است، خداوند به سردرگمی خود تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است. «خب، اگر حق با شمرنگ مو است. و در ضمن ما باید به نحوی از شر این خلاص شویم. ای دعا کن وسیله ای بیندیش! انجام بالیاژ مو دادن! انجام بالیاژ مو دادن!” خانم گانت در حالی که برای تکیه بالیاژ مو دادن، با سر آویزان به در تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

آمبره یخی موی کوتاه : سینه طوفانی خود را ثابت نگه داشت. او بدون اینکه به بالا نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند نفس نفس زد: «آنجا چاه قدیمی وجود رنگ مو دارد – خارج از خط. او ممکن رنگ مو است در آنجا افتاده باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه