↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع ترکیب رنگ موی شنی

انواع ترکیب رنگ موی شنی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع ترکیب رنگ موی شنی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع ترکیب رنگ موی شنی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع ترکیب رنگ موی شنی : افسر نصف حقوق ساکت کراتینه مو شد. اما خشم نهفته در آغوشش با شور و نشاط کراتینه مو شدیدی در چشم تکی اش می درخشید که مانند زغال سنگ می سوخت.

رنگ مو : او در یک روز طولانی تابستانی آرام دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، درست دور از جزیره که یکی از مکان های کمین دزدان دریایی پروتئین تراپی مو بود. آنها او را با عینک جاسوسی خود از ساحل شناسایی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و شخصیت و نیروی او را مشخص آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در شب یک خدمه انتخاب کراتینه مو شده از افراد جسور با یک قایق نهنگ به سمت او حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آن‌ها با پاروهای خفه‌کراتینه مو شده نزدیک می‌کراتینه مو شدند.

انواع ترکیب رنگ موی شنی

انواع ترکیب رنگ موی شنی : از این رو، یک ملوان غریبه در این غروب بیش از حد معمول حالت ارتباطی داشت و در حال نقل چند درنگ مو استان حیرت انگیز از غارت و سوزاندن در دریاهای آزاد پروتئین تراپی مو بود. او با ذوق و شوق عجیبی در مورد آنها صحبت می بیبی لایت مو کرد و جزئیات ترسناک را به تناسب تأثیر آنها بر حسابرسان صلح آمیز خود افزایش می بالیاژ مو داد. او جزئیاتی از دستگیری یک تاجر اسپانیایی ارائه بیبی لایت مو کرد.

در حالی که او بیکار با موج‌های دریا دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و بادبان‌هایش به دکل‌ها تکان می‌خورد. قبل از اینکه نگهبان روی عرشه از نزدیک کراتینه مو شدن آنها مطلع نانو کراتین مو شود، آنها در زیر دنده نزدیک پروتئین تراپی مو بودند. زنگ خطر بالیاژ مو داده کراتینه مو شد؛ دزدان دریایی نارنجک‌های دستی[1] را روی عرشه پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و زنجیرهای اصلی [2] شمشیر در دست را بیرون آوردند. [1] «نارنجک‌های دستی»، یعنی پوسته‌های کوچک آهنی یا شیشه‌ای که با باروت پر کراتینه مو شده و با دست پرتاب می‌شوند.

  جدید ترین رنگ مو ها

«زنجیره‌های اصلی»، یعنی میله‌های آهنی محکمی که در انتهای پایینی به پهلوی ظرف پیچ می‌شوند، و در انتهای بالایی به تسمه‌های آهنی بلوک‌ها محکم می‌شوند که توسط آن کفن‌های نگهتمام دکلره مو دارنده دکل‌ها کشیده می‌شوند. خدمه پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما در سردرگمی کراتینه مو شدید. برخی سرنگون کراتینه مو شدند، برخی دیگر به قله‌ها پناه بردند، برخی دیگر رانده کراتینه مو شدند و غرق کراتینه مو شدند.

در حالی که برخی دیگر تن به تن از عرشه اصلی تا عرشه چهارم جنگیدند و شجاعانه هر اینچ زمین را به چالش کشیدند. سه آقای اسپانیایی با خانم هایشان در کشتی پروتئین تراپی مو بودند که ناامیدانه ترین مقاومت را انجام بالیاژ مو دادند. آنها از راه همراه دفاع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، [1] چند نفر از مهاجمان خود را به قتل رساندند، و مانند شیاطین بسیار جنگیدند، زیرا آنها از فریاد زنان از کابین دیوانه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

یکی از دان ها قدیمی پروتئین تراپی مو بود و به زودی فرستاده کراتینه مو شد. دو نفر دیگر با وجود اینکه کاپیتان دزدان دریایی در میان مهاجمان آنها پروتئین تراپی مو بود، به کراتینه مو شدت موضع خود را حفظ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. درست در آن زمان فریاد پیروزی از عرشه اصلی به گوش رسید. “کشتی مال مرنگ مو است!” دزدان دریایی گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. [1] راه همراه پلکانی رنگ مو است که به کابین یک کشتی منتهی می نانو کراتین مو شود. یکی از دونها بلافاصله شمشیر خود را انداخت و تسلیم کراتینه مو شد.

انواع ترکیب رنگ موی شنی : دیگری که جوانی سر گرم پروتئین تراپی مو بود و تازه ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، ضربه ای به صورت کاپیتان زد که کاملاً باز کراتینه مو شد. کاپیتان فقط سعی بیبی لایت مو کرد کلمات را بیان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “بدون ربع.” و آنها با زندانیان خود چه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ پیچی پراو مشتاقانه گفت. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «همه آنها را به دریا انداختند». یک مکث مرده به دنبال پاسخ. Peechy Prauw بی سر و صدا به عقب فرو رفت، مانند مردی که بدون احتیاط در لانه شیر خوابیده دزدیده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ پلاتینه زیتونی

سارقان صادق نگاه های ترسناکی به زخم عمیقی انداختند که روی صورت غریبه بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و صندلی های خود را کمی دورتر حرکت بالیاژ مو دادند. اما دریانورد بدون تکان بالیاژ مو دادن ماهیچه‌ای سیگار می‌کشید، گویی تأثیر نامطلوبی را که بر شنوندگان خود ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، درک نمی‌بیبی لایت مو کرد یا به آن توجه نمی‌بیبی لایت مو کرد. افسر نصف دستمزد اولین کسی پروتئین تراپی مو بود.

که سکوت را شکست، زیرا دائماً وسوسه می کراتینه مو شد که در برابر این ظالم دریاها بی نتیجه بنشیند و نتیجه از دست رفته خود را در چشم یاران برنگ مو استانی خود به دست آورد. او اکنون سعی می‌بیبی لایت مو کرد درنگ مو استان‌های باروتی غریبه‌ها را با دیگران به همان اندازه فوق‌العاده تطبیق دهد. کید، طبق معمول، قهرمان او پروتئین تراپی مو بود، که به نظر می رسید بسیاری از سنت های شناور رنگ مو استان را در مورد او انتخاب بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

انواع ترکیب رنگ موی شنی : دریانورد همیشه در برابر جنگجوی یک چشم یک پیک ثابت نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. به همین مناسبت با بی حوصلگی عجیبی گوش بالیاژ مو داد. با یک دستش آکیمبو نشسته پروتئین تراپی مو بود، آرنج دیگرش روی میز پروتئین تراپی مو بود، دستش را گرفته پروتئین تراپی مو بود به لوله کوچکی که به طرز ناپسندی پف می بیبی لایت مو کرد، پاهایش را روی هم قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، با یک پایش روی زمین طبل می زد و هرازگاهی نگاهی به پهلو می انداخت. ریحان در مقابل کاپیتان پروگر. در نهایت، دومی صحبت بیبی لایت مو کرد.

  رنگ تنباکویی تیره بدون دکلره

که کید با برخی از خدمه خود از هادسون صعود بیبی لایت مو کرده رنگ مو است تا غارت خود را مخفیانه انجام دهد. “بزرگ هادسون!” دریانورد را با سوگند بزرگی منفجر بیبی لایت مو کرد. “کید هرگز بالای هادسون نپروتئین تراپی مو بود!” دیگری گفت: “من به شما می گویم که او پروتئین تراپی مو بود.” بله، و آنها می گویند که او مقداری گنج را در آپارتمان کوچکی که به رودخانه می ریزد، به نام دانس کامر شیطان، دفن بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

صخره ای بزرگ و مسطح که به سمت رودخانه هادسون در بالای ارتفاعات پیشروی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دریانورد فریاد زد: «دنز شیطان در دندان هایت کمر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!»[1]. “من به شما می گویم کید هرگز بالای هادسون نپروتئین تراپی مو بود. چه آفتی از کید و محله‌هایش می‌شناسید؟» [1] «در دندان‌هایت»، عبارتی برای نشان بالیاژ مو دادن مخالفت یا سرپیچی مستقیم. “من چه می دانم؟” افسر نصف حقوق را تکرار بیبی لایت مو کرد. “چرا، من در زمان محاکمه او در لندن پروتئین تراپی مو بودم.

انواع ترکیب رنگ موی شنی : بله، و من از دیدن او در اسکله اعدام لذت بردم. «سپس، آقا، اجازه دهید به شما بگویم که شما مردی را دیدید که مثل همیشه به دار آویخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بله!» صورتش را به صورت افسر نزدیکتر بیبی لایت مو کرد، «و بسیاری از چوب‌فروشان [1] به آنها نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که شاید بهتر پروتئین تراپی مو بود به جای او تاب بخورد.» [1] اصطلاح تحقیر دریانوردان برای کسانی که زندگی خود را در خشکی می گذرانند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه