↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدید ترین رنگ مو ها

جدید ترین رنگ مو ها | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدید ترین رنگ مو ها را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدید ترین رنگ مو ها را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدید ترین رنگ مو ها : که زمانی با یک شرکت پودر نظامی آلمانی قراربالیاژ مو داد بسته پروتئین تراپی مو بود – در روزهایی که پودر بدون دود نظامی هدف هر دولت پروتئین تراپی مو بود – تا آن را در جریان قرار دهد.

رنگ مو : آنها چند پاراگراف از را به خوانندگان خود بالیاژ مو دادند، اما تا آنجا که به من مربوط می کراتینه مو شد، خوانندگان فقط پاسخ های سرگرد سیمن را دریافت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مقدماتی سرمقاله را محکوم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و توضیح بالیاژ مو دادند که مقالاتم را به سردبیران ارسال بیبی لایت مو کرده ام. و آنها، “میل به اطمینان از حقایق مبالغه آمیز”، سرگرد سیمن را به شیکاگو فرستادند و اکنون یافته های خود را ارائه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

جدید ترین رنگ مو ها

جدید ترین رنگ مو ها : و پس از آماده بیبی لایت مو کردن خوانندگان خود، در 22 آوریل 1905، آنها مطالب خود را ارائه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – مقاله ای طولانی از سرگرد سیمن، در تمجید از رنگ مو استاک یاردهای شیکاگو، و تظاهر به رد همه اتهامات من. در همان زمان، آنها فقط سه پاراگراف از اتهامات من را منتشر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – بخش عمده ای از مقالات من را منتشر نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند!

و این کافی نپروتئین تراپی مو بود، آنها یک بحث در مورد این موضوع را در صفحه تحریریه خود اضافه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. این سرمقاله آنها تحت عنوان “احساس گرایی”; و آنها آن را با ظرافت بیان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا این تصور را ایجاد کنند که پاراگراف هایی که منتشر می کنند تمام چیزی رنگ مو است که باید بگویم: «آقای. مقاله سینکلر که به تنهایی منتشر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بسیار بیشتر از آنچه که توسط گزارش سرگرد سیمن کاهش می‌یابد، حسی ایجاد می‌بیبی لایت مو کرد.

  انواع رنگ مو های مشکی

اما با شک در مورد حقایق واقعی، ما سرگرد سیمن را وادار به انجام این سفر بیبی لایت مو کردیم. به شیکاگو این حادثه به عنوان نمونه ای از سیرنگ مو است ترسیم کراتینه مو شده برای اجرای این مقاله خواهد پروتئین تراپی مو بود.” چقدر باوقار و تاثیرگذار! و چه بی‌سر و صدا و ناگفتنی! و وقتی برایشان نامه نوشتم و اعتراض بیبی لایت مو کردم طفره رفتند. وقتی خورنگ مو استم تمام مقاله ام را منتشر کنند، نپذیرفتند.

جدید ترین رنگ مو ها : وقتی خورنگ مو استم نامه اعتراضی ام را منتشر کنند، نپذیرفتند. و این کار توسط نورمن هاپگود انجام کراتینه مو شد که به عنوان یک لیبرال و عاشق عدالت ظاهر کراتینه مو شد. مردی که وقت سرمقاله‌اش را صرف برقراری تعادل روی رشته‌ی باریک حقیقت می‌بیبی لایت مو کرد و مانند یک مدرسه‌ای قرون وسطایی، خود را مشغول یافتن نقطه مرده ریاضی یا متافیزیکی دقیق بین نیروهای متخاصم محافظه‌کاری و رادیکالیسم می‌بیبی لایت مو کرد.

یکی از دوستانم درباره رفتارش با من با او صحبت بیبی لایت مو کرد و به او گفت: 30با لبخند: “ما از اسب اشتباهی حمایت بیبی لایت مو کردیم.” حقیقت این پروتئین تراپی مو بود که او از اسب طلا حمایت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اسبی که مملو از تبلیغات تمام صفحه محصولات بسته بندی به دفترش آمد. “Collier’s” خود را “هفته‌نامه ملی” می‌نامد و با قدرت چندین کمپین مفید، به عنوان یک ارگان لیبرال شهرت پیدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

به جعلگران معنویت گرا و غارتگران زمین خواری حمله بیبی لایت مو کرد. همچنین به تبلیغات پزشکی غیر صادقانه حمله بیبی لایت مو کرد. می تواند این کار را انجام دهد، زیرا به مرحله ای از امنیت رسیده رنگ مو است، جایی که روی تبلیغات تمام صفحه خودروها و محصولات بسته بندی حساب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما وقتی بحث حمله به تبلیغات بسته بندی خانه مطرح پروتئین تراپی مو بود، چه تفاوتی! رابرت جی کولیر یک جنتلمن و یک “همکار خوب” پروتئین تراپی مو بود.

  بلوند پلاتینه سفید

اما او فرزند دنیای خود پروتئین تراپی مو بود، و دنیایش پوسیده پروتئین تراپی مو بود، “نسل دوم” از ولخرج های بیکار ثروتمند. اداره مجله او «به صورت شخصی» به این معنا پروتئین تراپی مو بود: یک نویسنده جوان افکار عمومی را جلب می بیبی لایت مو کرد و رابی همان طور که برای من می فرستاد دنبال او می فرستاد. اگر ثابت می‌بیبی لایت مو کرد که او یک فرد احتمالی رنگ مو است.

یعنی اگر با کت و شلوار به شام ​​می‌آمد و در مورد اجتماعی کراتینه مو شدن «هفته‌نامه کولیرز» صحبت نمی‌بیبی لایت مو کرد – رابی او را بلند می‌بیبی لایت مو کرد و «مجموعه» خود را به او معرفی می‌بیبی لایت مو کرد. و نویسنده جوان بازاری همیشگی برای درنگ مو استان هایش با هزار دلار در هر درنگ مو استان خواهد داشت. او به مهمانی‌های روستایی دعوت می‌کراتینه مو شد.

جدید ترین رنگ مو ها : موتور سواری می‌بیبی لایت مو کرد و گلف و چوگان بازی می‌بیبی لایت مو کرد، با خانم‌های جوان خوش‌تیپ معاشقه می‌بیبی لایت مو کرد، و بعدازظهرهایش را در بار هوفمن هاوس می‌گذراند. من می توانم نه یک، بلکه ده ها نویسنده و تصویرگر جوان را نام ببرم که این اتفاق را برای آنها دیده ام. در ابتدا درباره آمریکا نوشتند، در پایان درباره «مجموعه هوشمند» خیابان پنجم و لانگ آیلند نوشتند.

آنها در زندگی شخصی خود تبدیل به انعام دهندگان و افراد مشهور کافه کراتینه مو شدند. آنها در زندگی فکری خود بدبین کراتینه مو شدند. در نوشته‌های آن‌ها سال به سال زهر لطیف افراط جنسی را می‌دیدید – تا اینکه در نهایت آن‌ها برای «کولیر» بیش از این از دست رفتند که دیگر نمی‌توانست آن‌ها را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به سراغ «جهان‌شهری» رفتند، که مهم نیست چقدر دور کراتینه مو شده‌اند.

آن ها لایت و هایلایت مو هستند. و اکنون کولیر جوان مرده رنگ مو است و مجله ای که برای مدتی روح سخاوتمندانه خود را به آن بخشید به ابزاری برای واکنش خالص و ساده تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است. با سیرنگ مو است های صلح پرزیدنت ویلسون مخالفت بیبی لایت مو کرد و به تمسخر گرفت. جهان را به جنگ علیه طبقه کارگر روسیه فراخواند. اکنون خورنگ مو استار رنگ مو است.

  رنگ موی پلاتینه پادینا

جدید ترین رنگ مو ها : همه اعتراضات اجتماعی در آمریکا؛ به طور خلاصه، این یک مجله سرمایه داری آمریکایی رنگ مو است. همانطور که من می نویسم، شنیده می نانو کراتین مو شود که توسط شرکت انتشارات کراول، ناشران «همنشین خانه زن»، «مزرعه و آتش کنار» و «مجله آمریکایی» تصاحب کراتینه مو شده رنگ مو است. به زودی در مورد این گروه از نشریات حرفی برای گفتن خواهم داشت.

ص-یک روزنامه‌نگار معروف به من می‌نویسد که احساس می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند من در بیان درنگ مو استان فوق در حق نورمن هاپگود ظلم می‌کنم، و از اینکه به هاپگود به خاطر کارهای خوب دیگری که انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است اعتبار نمی‌دهم. نویسنده حقایق را می آورد و من همیشه حاضرم به مردی که حقایق رنگ مو دارد جای بدهم. نامه او را نقل می کنم.

آیا می دانید شرایط جدایی هاپگود با کولیر چیست؟ هاپ گود پردرآمدترین سردبیر هر دوره ای در کشور پروتئین تراپی مو بود. طرف تجاری به سرمقاله دست اندازی می بیبی لایت مو کرد – خورنگ مو استار این پروتئین تراپی مو بود که تبلیغات به خطر نیفتد و به همراه آن کمیسیون هایی که بخشی از آن پروتئین تراپی مو بودند. همانطور که می دانید، کولیر سال ها ویسکی خود را با دختران همخوان مخلوط بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

برای تامین نیازهای نامنظم خود به تمام اموال شیر نیاز داشت. بنابراین دفتر بازرگانی گوش او را داشت. و هاپگود رفت – و ترکش را مؤثر بیبی لایت مو کرد. او هارپرز را گرفت و برخی از مهم ترین افشاگری ها را به کشور بالیاژ مو داد. آیا درنگ مو استان خیانت پودر تررنگ مو است را می دانید؟ من آن را نوشتم. از سوابق رسمی بر می‌آمد و نمی‌توان با آن مخالفت بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه