↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ تنباکویی تیره بدون دکلره

رنگ تنباکویی تیره بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ تنباکویی تیره بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ تنباکویی تیره بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ تنباکویی تیره بدون دکلره : که به مسئله بسیار مهم ساخت و ساز جاده مربوط می کراتینه مو شد. بخش بزرگی از جاده از ملک خود پدر می گذشت. و این تصور ساده لوحانه بانی پروتئین تراپی مو بود که پدر با یک پیمانکار تماس بگیرد و قیمت آن را بپردازد، مانند مورد چاه آب. اما بابا گفت نه، این روشی نیست که تو با جاده ها بیبی لایت مو کردی. این یک جاده عمومی پروتئین تراپی مو بود که از بهشت ​​تا روزویل در امتبالیاژ مو داد سرسره امتبالیاژ مو داد داشت و با هزینه عمومی طبقه بندی و آسفالت می کراتینه مو شد.

رنگ مو : اما بنای قدیمی حفظ می‌کراتینه مو شد تا زائران برای بازدید از مکانی که کلام ررنگ مو استین در آنجا ابلاغ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود بیایند. و سپس آقای هارداکر آمد و با آنها در خیابان ملاقات بیبی لایت مو کرد. او گفت که باندی جوان از این تصور که پدر می خواهد حفاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند خسته کراتینه مو شده رنگ مو است. او می‌خورنگ مو است پدر و مادرش را به شهر ببرد و یک تاجر باکراتینه مو شد، بنابراین اگر پیشنهاد پدر هنوز باز پروتئین تراپی مو بود، خانواده قبول می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ تنباکویی تیره بدون دکلره

رنگ تنباکویی تیره بدون دکلره : ابعاد بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، و پدر گفت که آنها بزرگتر از هر بلوکی لایت و هایلایت مو هستند که الی در شهر فرشته پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما بدون شک آنها راهی برای دور زدن آن پیدا می کنند و آن را مکاشفه جدید می نامند. روزویل “عقاب” – این نام روزنامه پروتئین تراپی مو بود – به الی مباهات می بیبی لایت مو کرد که “دره سن الیدو را روی نقشه قرار می بالیاژ مو داد”. قرار پروتئین تراپی مو بود کلیسای حواری بهشت ​​از «هدایای اختیاری» در جلسات الی بازسازی نانو کراتین مو شود.

بابا گفت خیلی خب، برای اطلاع بالیاژ مو دادن به او، هر وقت بخواهد می آید و آن را به امانت می گذارند. روز بعد آقای هارداکر به محل راسکوم رفت و گفت که افسر ضامن را به محل باندی برده رنگ مو است و آقای باندی پیر و همسرش قراربالیاژ مو داد تحویل سند را امضا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. و بنابراین بابا و بانی سوار ماشینشان کراتینه مو شدند و به سمت بانک حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پدر چهار هزار دلار گذاشت و قراربالیاژ مو دادی را امضا بیبی لایت مو کرد که وقتی جستجوی عنوان کامل کراتینه مو شد.

  رنگ موی مشکی را چگونه روشن کنیم

هشت هزار دلار دیگر بپردازد. بعد وقتی بیرون از بانک پروتئین تراپی مو بودند، پوزخندی زد و گفت: باشه پسرم، حالا می تونی تراکتت رو سوراخ کنی! البته، بانی می‌خورنگ مو است مستقیماً سراغش برود – از پدر می‌خورنگ مو است که برای سرکارگرش تلفن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و یک پیمانکار جاده در محل کارش بیاورد! اما بابا گفت اول کابین را تمام می کنند و در همین حین او به فکر فرو می رود.

بنابراین، بانی سر کار برگشت، زونا را روی پشت بام میخکوب بیبی لایت مو کرد، و به اندازه یک جوان خوشحال پروتئین تراپی مو بود – به جز یک فکر ناراحت کننده که مانند یک کرم در روحش می جوید. او چگونه می‌توانست به پل و روت درباره تصمیمشان برای حفاری بگوید، و آیا پل و روت فکر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که پدر مزرعه واتکینز را به بهانه‌های دروغین به دست آورده رنگ مو است؟ سرنوشت با بانی مهربان پروتئین تراپی مو بود.

چیزی اتفاق افتاده رنگ مو است – شما هرگز نمی توانید آن را در هزار سال حدس بزنید! فقط سه روز از امضای قراربالیاژ مو داد باندی گذشته پروتئین تراپی مو بود، و پدر هنوز در فکر همه چیز پروتئین تراپی مو بود، زمانی که میلی واتکینز در حال پیاده‌روی از خانه‌اش – با یک کلاه آبی بزرگ برای محافظت از او در برابر آفتاب نیمه روز – آمد و یک عدد را آورد. یک خبر شگفت انگیز آقای ویرینکام پیر که از شهر وارد می کراتینه مو شد.

توقف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و به پاپ گفت که یک شرکت نفتی بزرگ، شرکت اکسلسیور پترولیوم، مزرعه کارتر را در آن سوی دره، در حدود یک مایلی غرب بهشت، اجاره بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. قرار پروتئین تراپی مو بود حفاری نفت را شروع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! میلی این خبر را به بابا که زیر بوگنویل نشسته پروتئین تراپی مو بود بالیاژ مو داد. و پدر به بانی و پل که کف کابین را گذاشته پروتئین تراپی مو بودند فریاد زد. آن دو دوان دوان آمدند و روث از حیاط مرغش دوان دوان آمد و وقتی خبر را شنیدند.

  رنگ مو پوست گندمی روشن

بانی گریه بیبی لایت مو کرد: «عالی پیت! چرا، بابا، این یکی از پنج بزرگ رنگ مو است!» آنها به هم خیره کراتینه مو شدند و ناگهان بابا دستانش را فشرد و فریاد زد: “به خدا، آنها مته نمی کنند مگر اینکه بدانند تمام دکلره مو دارند چه می کنند”. اسم حیوان دست اموز، من فکر می کنم من یک چاه را اینجا در محل خود امتحان خواهم بیبی لایت مو کرد و ببینم چه چیزی بدست می آوریم! “اوه، آقای راس!” روت فریاد زد. شما باید این کار را انجام دهید.

رنگ تنباکویی تیره بدون دکلره : عمو ابی من همیشه می گفت اینجا نفت رنگ مو است! “اینطور رنگ مو است؟” گفت بابا “خب، من از یک فرصت رنگ مو استفاده می کنم، برای تفریح.” و او فقط با سوسو زدن لبخند به بانی نگاه بیبی لایت مو کرد. وقتی به بانی فکر بیبی لایت مو کرد خیلی چیزها را گفت. پدر حدس زده پروتئین تراپی مو بود که بانی نگران رنگ مو است، و دقیقاً مشکل او با واتکینزها چیست. و بابا این ذکاوت را داشت که صورت بانی را نجات دهد و از اعتراف بیبی لایت مو کردن اجتناب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بابای مهربون عزیز، که مشتاق پروتئین تراپی مو بود هر کاری برای پسرش بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – حتی برای او دروغ می گفت! چگونه هر پسری می تواند از رضایت به چنین راه حل خوشحال کننده ای برای مشکلات اخلاقی خود امتناع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ فصل ششم گربه وحشی من پدر به همه چیز فکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و حساب بانکی اش را مطالعه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و تصمیمش را می گرفت.

آنها راس جونیور-پارادایس شماره 1 را سوراخ می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سریع این کار را انجام می‌بالیاژ مو دادند. فایده ای نداشت که پنج بزرگ فکر کنند مالک کل صنعت نفت لایت و هایلایت مو هستند. پدر اینجا می ماند و می دید که همه چیز شروع کراتینه مو شده رنگ مو است. بنابراین او با زمین شناس خود تماس گرفت و یک پیمانکار را برای یافتن یک چاه برای آب جستجو بیبی لایت مو کرد. آقای بانینگ، زمین شناس، روز بعد آمد و امیدهای بانی را در همان ابتدا بر سر او کوبید.

  رنگ تنباکویی روشن روی دکلره

او گفت بابا درست فکر می بیبی لایت مو کرد که نمی توان روی آن رگه نفت بالای زمین حساب بیبی لایت مو کرد. ممکن رنگ مو است روی شن‌های نفتی یک یا دویست فوت پایین بیایید، اما به احتمال زیاد زیاد نیستند. اگر این تمام چیزی پروتئین تراپی مو بود که به دنبالش پروتئین تراپی مو بودید، ممکن پروتئین تراپی مو بود یکی از آن دکل‌های حفاری کوچک روی چرخ‌هایی را که در پنسیلوانیا رنگ مو استفاده می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، بیاورید! آقای بانینگ گفت، اما اینجا، شن‌های نفتی واقعی در اعماق قرار داشتند.

و شما هرگز نمی‌دانستید که چه چیزی پیدا می‌کنید تا زمانی که به آنجا برسید. اما او ظاهر منطقه را دوست داشت و فکر می بیبی لایت مو کرد ارزش یک فرصت را رنگ مو دارد. او چند روزی را با بابا و بانی بر فراز تپه‌ها سرگردانی بیبی لایت مو کرد و شیب لایه‌ها را مطالعه بیبی لایت مو کرد و سرانجام او و پدر کنار تپه‌ای در مزرعه واتکینز، نه چندان دور از محلی که بانی نشسته پروتئین تراپی مو بود و با آن صحبت می‌بیبی لایت مو کرد، انتخاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. روت در حالی که از بزها مراقبت می بیبی لایت مو کرد.

رنگ تنباکویی تیره بدون دکلره : مرد چاه آب آمد و پیشنهاد حفر چاه چهار اینچی را به قیمت هر فوت 2.12 دلار بالیاژ مو داد. و پدر با او قراربالیاژ مو دادی امضا بیبی لایت مو کرد، بر این اساس که او روزی این همه پا می‌آورد، و اگر از آن بالاتر برود، پاداش می‌گرفت، و اگر پایین‌تر افتاد، مبلغی را پرداخت می‌بیبی لایت مو کرد. پس از آن، پدر و بانی با ماشین رفتند تا از آقای جرمیا کری، یک دامدار در نزدیکی روزویل، که رئیس هیئت ناظران منطقه پروتئین تراپی مو بود، دیدن کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه