↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو صورتی

انواع رنگ مو صورتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو صورتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو صورتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو صورتی : آیا از اینجا تا شهر زمرد دور رنگ مو است؟» تیک توک پاسخ بالیاژ مو داد: “خیلی دور نیست، و ما زمان زیادی داریم. امشب در قصر مرد چوبی قلع توقف خواهیم بیبی لایت مو کرد، و فردا شب ما خواهیم ایستاد. در شهر تی بروید.” “خوب!” دوروتی گریه بیبی لایت مو کرد. “دوست دارم دوباره نیک چاپر عزیز را ببینم.

رنگ مو : سگ کوچولو به مرغ زرد بدی می بیبی لایت مو کرد، و حتی حالا او دیوانه وار تلاش می بیبی لایت مو کرد تا از چنگ دوروتی فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یکی دو سیلی به ماشین هایش زد و به او گفت که رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مرغ زرد دوباره به سمت شانه تیک توک پرواز بیبی لایت مو کرد، جایی که او سالم پروتئین تراپی مو بود. “چه بی رحمانه!” بیلینا غر زد و به سگ کوچولو خیره کراتینه مو شد. دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: “توتو بی رحم نیست.” او افزود: “اما در خانه عمو هنری مجبور رنگ مو است.

انواع رنگ مو صورتی

انواع رنگ مو صورتی : مرغ گفت: “دوروثی، عزیز، من یک خبر فوق العاده برای شما دارم.” سریع بگو بیلینا! گفت دختر درست در همان لحظه توتو که به شکل متقاطع با خود غرغر می بیبی لایت مو کرد، پارس تندی بیبی لایت مو کرد و به سمت مرغ زرد پرواز بیبی لایت مو کرد، مرغی که پرهایش را به هم زد و چنان جیغ خشمگینی کشید که دوروتی مبهوت کراتینه مو شد. بس کن توتو! او دستور بالیاژ مو داد “نمیتونی ببینی که بیلینا دوست منه؟” با وجود این هکراتینه مو شدار، اگر او به سرعت از گردن توتو نمی گرفت.

گاهی او را برای تعقیب جوجه ها شلاق بزند. حالا، توتو، اینجا را نگاه کن،” او اضافه بیبی لایت مو کرد، انگشت خود را بالا گرفت و به سختی با او صحبت بیبی لایت مو کرد، “تو باید بفهمی که بیلینا یکی از من رنگ مو است. عزیزترین دوستان، و نباید صدمه ببینند – حالا یا هرگز. توتو طوری دمش را تکان بالیاژ مو داد که انگار فهمیده پروتئین تراپی مو بود. بیلینا با تمسخر گفت: «این بدبخت نمی تواند حرف بزند.

  انواع رنگ موی گیاهی خارجی

دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: بله، او می تواند. “او با دم خود صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و من همه چیزهایی را که می گوید می دانم. اگر می توانستی دم خود را تکان بدهی، بیلینا، نیازی به کلمات برای صحبت بیبی لایت مو کردن با او نخواهی داشت.” “مزخرف!” بیلینا گفت. “این اصلا مزخرف نیست. همین الان توتو می گوید که متاسفم و سعی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به خاطر من دوستت داشته باکراتینه مو شد.

اینطور نیست، توتو؟” “کمان وای!” توتو دوباره دمش را تکان بالیاژ مو داد. مرغ زرد فریاد زد: “اما من یک خبر فوق العاده برای شما دارم، دوروتی.” “من داشتم–” دختر کوچولو حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد: یک لحظه صبر کن عزیزم. “اول باید همه شما را معرفی کنم. بیلینا این رفتار رنگ مو است. این آقای تیک توک رنگ مو است که با ماشین کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا افکارش به هم می ریزد و صحبت هایش می پیچد.

بالا می رود، و عمل او به پایان می رسد – مانند یک ساعت.” “آیا همه آنها با هم جمع می شوند؟” از مرد پشمالو پرسید. “نه، هرکدام جدا از هم. اما او به خوبی کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و تیک توک یک بار دوست خوبی برای من پروتئین تراپی مو بود و زندگی من و بیلینا را نیز نجات بالیاژ مو داد.” “آیا او زنده رنگ مو است؟” باتن برایت پرسید و به سختی به مرد مسی نگاه بیبی لایت مو کرد. “اوه، نه، اما ماشین آلات او او را به همان اندازه زنده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” رو به مرد مسی بیبی لایت مو کرد.

با ادب گفت: “آقای تیک توک، اینها دوستان جدید من لایت و هایلایت مو هستند: مرد پشمالو، و پولی دختر رنگین کمان، و باتن برایت، و توتو. فقط توتو دوست جدیدی نیست. زیرا او قبلاً به اوز رفته رنگ مو است. مرد مسی خم کراتینه مو شد و در حین انجام این کار کلاه مسی خود را برداشت. “من بسیار خوشحالم که با ملاقات بیبی لایت مو کردم–” در اینجا کوتاه ایستاد. “اوه، من حدس می زنم سخنرانی او نیاز به پیچ در پیچ رنگ مو دارد!” دخترک گفت که پشت سر مرد مسی می دوید.

  شیکترین و جدیدترین رنگ مو

انواع رنگ مو صورتی : تا کلید را از قلاب پشتش بیاورد. او را در جایی زیر بازوی ررنگ مو استش زخمی بیبی لایت مو کرد و او ادامه بالیاژ مو داد: “من را ببخش که فرار بیبی لایت مو کردم. می خورنگ مو استم بگویم از ملاقات دوستان دور-و-تی که باید دوستان من باشند خوشحالم.” کلمات تا حدی تند و تیز پروتئین تراپی مو بودند، اما قابل درک پروتئین تراپی مو بودند. دوروتی با معرفی مرغ زرد ادامه بالیاژ مو داد: “و این بیلینا رنگ مو است.” و همه به نوبت به او تعظیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مرغ در حالی که سرش را برگرداند.

گفت: «خبرهای شگفت انگیزی دارم.» “چیه عزیزم؟” از دختر پرسید. “من ده تا از دوست داشتنی ترین جوجه هایی را که تا به حال دیده اید بیرون آورده ام.” “اوه، چه خوب! و آنها کجا لایت و هایلایت مو هستند، بیلینا؟” “من آنها را در خانه گذاشتم. اما آنها به شما اطمینان می دهم که زیبایی لایت و هایلایت مو هستند و همه آنها فوق العاده باهوش لایت و هایلایت مو هستند. من آنها را دوروتی نامیده ام.” “کدام یک؟” از دختر پرسید.

بیلینا پاسخ بالیاژ مو داد: “همه آنها.” “این خنده دار رنگ مو است. چرا همه آنها را با یک نام نامگذاری بیبی لایت مو کردید؟” مرغ توضیح بالیاژ مو داد: «تشخیص آنها از هم خیلی سخت پروتئین تراپی مو بود. حالا، وقتی «دوروثی» را صدا می‌کنم، همه دوان دوان به سمتم می‌آیند؛ به هر حال، خیلی راحت‌تر از داشتن یک نام جداگانه برای هر کدام رنگ مو است.» دوروتی مشتاقانه گفت: “من فقط دارم میمیرم آنها را ببینم، بیلینا.” “اما دوستان من به من بگویید.

  مدل رنگ موی فانتزی خاص

چطور کراتینه مو شد که اینجا، در کشور وینکی ها، اولین کسی پروتئین تراپی مو بودید که ما را ملاقات بیبی لایت مو کردید؟” تیک توک با صدای یکنواختش که همه صداهای کلماتش در یک سطح پروتئین تراپی مو بودند، پاسخ بالیاژ مو داد: «به تو می‌گویم. داشتند به اینجا می آمدند، بنابراین او من و بیل لین را فرستاد تا به شما خوشامد بگوییم، زیرا خودش نمی توانست بیاید؛ به طوری که خوب بخشنده! موضوع الان هر چه لایت و هایلایت مو هست؟” دوروتی گریه بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو صورتی : در حالی که مرد مسی این کلمات بی معنی را که هیچ کس اصلاً نمی توانست بفهمد، ادامه می بالیاژ مو داد، زیرا آنها هیچ حسی نداشتند. باتن برایت که نیمه ترسیده پروتئین تراپی مو بود گفت: نمی دانم. پولی دور کراتینه مو شد و با ترس به مرد مسی نگاه بیبی لایت مو کرد. تصویر در دسترس نیست بیلینا در حالی که روی شانه تیک‌توک نشسته پروتئین تراپی مو بود و پرهای براقش را هرس می‌بیبی لایت مو کرد.

با خونسردی گفت: «این بار افکارش از بین رفته رنگ مو است. “وقتی او نمی تواند فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که نمی تواند به درستی صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بیشتر از شما. شما باید افکار او را به پایان برسانید، دوروتی، وگرنه من باید خودم درنگ مو استان او را تمام کنم.” دوروتی دوید و دوباره کلید را گرفت و تیک‌توک را زیر بازوی چپش پیچید و پس از آن دوباره می‌توانست راحت صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو صورتی : او گفت: «ببخشید، اما وقتی افکارم از بین می‌رود، گفتارم معنایی نرنگ مو دارد، زیرا کلمات فقط با فکر شکل می‌گیرند. می‌خورنگ مو استم بگویم که اوزما ما را به ویل فرستاد. بیا و از تو دعوت کنم که مستقیم به شهر ام الد بیای. که قرار رنگ مو است یک کار بزرگ باکراتینه مو شد.” دوروتی گفت: «درباره آن شنیده‌ام، و خوشحالم که به موقع برای شرکت در این مراسم آمده‌ایم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه