↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو عروس در اینستاگرام

جدیدترین رنگ مو عروس در اینستاگرام | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو عروس در اینستاگرام را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو عروس در اینستاگرام را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو عروس در اینستاگرام : پیشنهاد من پذیرفته کراتینه مو شد و دست به کار کراتینه مو شدم. ابتدا به کارخانه شیشه‌گری جنوب جرسی رفتم، جایی که بچه‌های کوچکی را دیدم که تمام شب را در شیفت‌های یازده ساعته کار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سینی‌های سنگینی از بطری‌های شیشه‌ای داغ را حمل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : او پروتئین تراپی مو بود که آسیب می دید. . بنابراین تصمیم گرفتم از ادعای پول خود در “هرالد” صرف نظر کنم. اما من درنگ مو استان را رها نمی کنم – این یک موضوع عمومی پروتئین تراپی مو بود. مردم فریب خورده پروتئین تراپی مو بودند و تصور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که اصلاحاتی در پکینگ تاون صورت گرفته رنگ مو است. مردم همچنان به خوردن رنگ مو استیک‌های گوشت گاو سلی ادامه می‌بالیاژ مو دادند، و من مطمئن پروتئین تراپی مو بودم.

جدیدترین رنگ مو عروس در اینستاگرام

جدیدترین رنگ مو عروس در اینستاگرام : هفته به هفته منتظر ظاهر کراتینه مو شدن درنگ مو استان پروتئین تراپی مو بودم. وقتی فهمیدم قرار نیست ظاهر نانو کراتین مو شود، البته تا حدودی عصبانی کراتینه مو شدم. من تهدید بیبی لایت مو کردم که «هرالد» را برای پرداخت مبلغی که برای نوشتن مقدمه صرف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم شکایت خواهم بیبی لایت مو کرد، اما متوجه کراتینه مو شدم که با این معضل روبرو لایت و هایلایت مو هستم: سردبیر جوان مشتاق یک سوسیالیست پروتئین تراپی مو بود و اگر مشکلی ایجاد می بیبی لایت مو کردم.

که مردم باید به هر طریقی حقایق را دریافت کنند. من درنگ مو استان را نوشتم و به روزنامه های دیگر در نیویورک فرستادم. هیچ کس آن را لمس نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من آن را به رئیس جمهور روزولت بالیاژ مو دادم، و او پاسخ بالیاژ مو داد که متاسفم، اما آنقدر مشغول رنگ مو است که نمی تواند موضوع را مطرح الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. «تدی» یک سیرنگ مو استمدار زیرک پروتئین تراپی مو بود و می‌دانست که گرم بیبی لایت مو کردن خاکستر مرده چقدر سخت رنگ مو است.

چقدر طعم کمی در غذاهای پخته کراتینه مو شده وجود رنگ مو دارد. البته می‌دانستم که می‌توانم درنگ مو استان را در روزنامه‌های سوسیالیست منتشر کنم. این همیشه آخرین راه حل من پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. اما من می خورنگ مو استم این درنگ مو استان به عموم مردم برسد. من کورکورانه در مورد آن مصمم پروتئین تراپی مو بودم. یک جلسه بزرگ سوسیالیست در هیپودروم نیویورک برگزار کراتینه مو شد و من به شهر رفتم و در این جلسه پانزده دقیقه وقت خورنگ مو استم.

  بهترین رنگ مو عسلی روشن

من درنگ مو استان را برای یک مخاطب پنج یا شش هزار نفری و با خبرنگارانی از هر روزنامه نیویورکی در مقابلم تعریف بیبی لایت مو کردم. حتی یک روزنامه نیویورک، به جز روزنامه سوسیالیست، صبح روز بعد به این موضوع اشاره نبیبی لایت مو کرد. اما باز هم تسلیم نمی کراتینه مو شدم. گفتم: «این یک درنگ مو استان شیکاگو رنگ مو است. اگر آن را در شیکاگو بگویم، ممکن رنگ مو است هیجان عمومی آن را به مطبوعات تحمیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» بنابراین من به برخی از دوستانم در شیکاگو تلگراف زدم.

من دراماتیک‌ترین چیزی را که می‌توانستم به آن فکر کنم برنامه‌ریزی بیبی لایت مو کردم – از آنها خورنگ مو استم برای من جلسه ای در منطقه رنگ مو استاک یاردز بگذارند، و آنها پاسخ بالیاژ مو دادند که می‌کنند. توجه داشته باشید، کمی بیش از یک سال قبل از اینکه را روی نقشه جهان قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم. من پکینگ تاون و 53روش های آن موضوع بحث در میز شام بسیاری از کشورها. و حالا برای اولین بار از آن رویبالیاژ مو داد به برمی گشتم.

جدیدترین رنگ مو عروس در اینستاگرام : سالن بزرگی وجود داشت که تا درها با کارگران رنگ مو استاک یارد گیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اگر بگویم که آنها به صراحت گفتند که از آمدن من به آنجا خوشحال پروتئین تراپی مو بودند، مرا عفو خواهید بیبی لایت مو کرد. و برای این حضار پر سر و صدا، درنگ مو استان تحقیقات «نیویورک هرالد» و آنچه کشف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود را گفتم. من ایستادم و به چهره این زنان و کارگران نگاه بیبی لایت مو کردم و گفتم: «شما کسانی لایت و هایلایت مو هستید که از این مسائل مطلع لایت و هایلایت مو هستید.

  ترکیب رنگ موی کرم استخوانی بدون دکلره

آیا آنها حقیقت تمام دکلره مو دارند؟» صدایی از رضایت شنیده کراتینه مو شد که ساختمان را تکان بالیاژ مو داد. گفتم: « من می‌دانم که آنها درست لایت و هایلایت مو هستند، و شما هم می‌دانید که درست لایت و هایلایت مو هستند. حالا این را به من بگو، آیا باید آنها را به مردم آمریکا معرفی بیبی لایت مو کرد؟ آیا دوست دارید آنها را به مردم آمریکا بشناسانند؟» و دوباره صدای غرش رضایت بلند کراتینه مو شد. سپس از لبه سکو به ردیفی از میزها نگاه بیبی لایت مو کردم.

جایی که خبرنگاران نشسته پروتئین تراپی مو بودند و به بالا نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و من مدتی با آنها صحبت بیبی لایت مو کردم. گفتم: «شما اهل روزنامه لایت و هایلایت مو هستید. شما وقتی درنگ مو استانی را می بینید می شناسید. حالا به من بگو – مستقیم بگو – آیا این یک درنگ مو استان نیست؟ مردان روزنامه سری تکان بالیاژ مو دادند و پوزخند زدند.

آنها می دانستند که این یک “درنگ مو استان” رنگ مو است. “مردم دوست تمام دکلره مو دارند این را بخوانند – عموم مردم شیکاگو و عموم بقیه آمریکا – آیا نمی‌خواهند؟” و دوباره مردان روزنامه سری تکان بالیاژ مو دادند و پوزخند زدند. من گفتم: «اکنون، با من عادلانه بازی کن. تا آنجا که به شما مربوط می نانو کراتین مو شود، به من یک معامله مربع بدهید. این درنگ مو استان را همانطور که امشب گفتم بنویس. بنویس و ورق بزن ببین چی میشه.

آیا این کار را خواهی بیبی لایت مو کرد؟» و خود را عهد بستند، حضار دیدند که خودشان عهد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و به این ترتیب این آزمایش ساخته کراتینه مو شد، به همان اندازه که هر کسی می‌توانست تصورش را بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و صبح روز بعد فقط یک روزنامه در شیکاگو پروتئین تراپی مو بود که به سخنرانی من در منطقه رنگ مو استاک یاردز اشاره بیبی لایت مو کرد – «سوسیالیست شیکاگو». نه یک خط در هیچ روزنامه دیگری، صبح یا عصر، در شیکاگو!

جدیدترین رنگ مو عروس در اینستاگرام : کمی بعد اتفاقاً در سواحل اقیانوس آرام پروتئین تراپی مو بودم و یک بار دیگر آزمایش را انجام بالیاژ مو دادم. داشتم نمایشنامه می‌بالیاژ مو دادم که آن روز صبح روزنامه‌ای به من حقه‌های کثیف بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. بنابراین در سخنرانی خود من آنچه را که درباره روزنامه های آمریکایی فکر می بیبی لایت مو کردم، گفتم و این درنگ مو استان شیکاگو را گفتم.

  رنگ مو مشکی در خانه

فقط یک روزنامه در سانفرانسیسکو خطی در مورد این موضوع منتشر بیبی لایت مو کرد و آن “بولتن” پروتئین تراپی مو بود که توسط فرمونت اولدر، که اتفاقاً یک دوست شخصی و یکی از معدود سردبیران روزنامه مستقل در آمریکا پروتئین تراپی مو بود، ویرایش کراتینه مو شد. به جز برای 54روزنامه‌های سوسیالیستی، “بولتن” تنها روزنامه آمریکایی رنگ مو است که تا به حال این درنگ مو استان را چاپ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

من می گویم تنها روزنامه آمریکایی; شاید بتوانم بگویم تنها روزنامه جهان. مدتی بعد رسوایی در مورد گوشت آمریکایی در انگلستان به وجود آمد و “لندن دیلی تلگراف” از من خورنگ مو است تا هر گونه اطلاعاتی را که برای ارائه شرایط در پکینگ تاون دارم “بدون محدودیت” به آنها ارسال کنم. من چند هزار کلمه از این درنگ مو استان «نیویورک هرالد» را برایشان فرستادم.

اما آنها یک خط از آن را منتشر نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها البته این ترس را داشتند که «هرالد» از آنها به دلیل افترا شکایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در انگلستان هیچ حمایتی برای شما نیست که حقیقت را منتشر می کنید، زیرا اصل قانون انگلیس این رنگ مو است: “هر چه حقیقت بزرگتر باکراتینه مو شد افترا بیشتر.” همچنین، بدون شک، آنها تحت تأثیر همبستگی روزنامه ها قرار گرفتند.

جدیدترین رنگ مو عروس در اینستاگرام : نوعی افتخار جدید در میان دزدان. 55 فصل نهم با هدف قلب عمومی انتشار «جنگل» نامه‌های رقت‌انگیزی از سوی کارگران و زنان دیگر برده‌های بزرگ آمریکایی برایم آورده پروتئین تراپی مو بود، و من با پیشنهاد نوشتن مجموعه‌ای از مقاله‌ها در مورد صنعت شیشه به «ریدگوی همه» رفتم. صنعت فولاد، معادن زغال سنگ، کارخانه های پنبه، کمپ های چوب. من پیشنهاد بالیاژ مو دادم تمام کارهای تحقیق را خودم انجام دهم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه