↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو روز

جدیدترین رنگ مو روز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو روز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو روز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو روز : لحظه بعد، در کمال تعجب او، اسب‌های آموزش دیده به آرامی در هوا پرواز می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، با سرعتی که کمتر از هفتاد و پنج تا هشتاد مایل در ساعت نپروتئین تراپی مو بود. صندلی صدفی تامی تختی از گل رز نپروتئین تراپی مو بود، اما او به سختی متوجه این موضوع کراتینه مو شد. او به این فکر می بیبی لایت مو کرد که اگر بالیاژ مو داد زنده می ماند، آنها باید می توانستند جدول را برگردانند. زیرا که برای برام ناشناخته پروتئین تراپی مو بود، او فندکی را در اختیار داشت که برداشته پروتئین تراپی مو بود و برام در هیجانش آن را فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : برام، هر چند او کنترل ازدحام را به دست آورده پروتئین تراپی مو بود، هنوز فقط یک مرد پروتئین تراپی مو بود. بالیاژ مو داد با تلخی پاسخ بالیاژ مو داد: بله، هنوز دیوانه رنگ مو است. “به اندازه کافی دیوانه رنگ مو است که باور داشته باشیم که به شکل فسیلی یافت نمی شوند، به دلیل عالی که آنها نشان بالیاژ مو داده نکراتینه مو شده اند. قبل از دوره کرتاسه بالایی.” “دروغ میگی! دروغ میگی!” برام فریاد زد. “من به همه جهان نشان بالیاژ مو دادم.

جدیدترین رنگ مو روز

جدیدترین رنگ مو روز : احتمالاً دستگاه شنوایی آنها با چنین ارتعاشات آلایت و هایلایت مو هسته صدای انسان هماهنگ نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. همچنین او متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که برام پوسته دور انداخته کراتینه مو شده یکی از هیولاها را پوشیده رنگ مو است: او خود پوسته را رکراتینه مو شد نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. آن را با نواری از پارچه مو به دو برآمدگی الیترا یا قفسه بال در دو طرف سطح پشتی بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. این کشف حداقل یک جنبه از وحشت را از وضعیت رپروتئین تراپی مو بود.

بسیاری دیگر از ررنگ مو استه‌های دیگر در صخره‌های ژوراسیک بالایی انگلستان، وایومینگ و جاهای دیگر یافت می‌شوند. شما – شما مردی لایت و هایلایت مو هستید که وجود نوتوتریوم، شیر کیسه‌دار، در ذخایر پلیستوسن! تامی به بالیاژ مو داد زمزمه بیبی لایت مو کرد: “به خاطر خدا او را بدش نده.” او با حیله ای اضافه بیبی لایت مو کرد: “مگر نمی بینی که او دیوانه رنگ مو است؟ به او طنز کن، وگرنه ما مرده خواهیم پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو دودی روشن بدون دکلره

فکر کن اگر هرگز نتوانی با نمونه هایت به عقب برگردی، دنیا چه چیزی را از دست خواهد بالیاژ مو داد.” اما بالیاژ مو داد که چشمانش خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، سخنی والا گفت: جانم را به علم بالیاژ مو داده ام و هرگز رنگ مو استادم را انکار نمی کنم! با جیغی که ظاهراً برای سوسک ها قابل شنیدن نپروتئین تراپی مو بود، برام به سمت بالیاژ مو داد پرید و گلوی او را گرفت. این دو مرد روی زمین افتادند، پوسته سوسک سنگین کاملاً آنها را پوشانده پروتئین تراپی مو بود.

در زیر آن دیده می کراتینه مو شد که به کراتینه مو شدت در حال مبارزه لایت و هایلایت مو هستند. در تمام این مدت گروه سوسک کاملاً بی حرکت باقی ماند. تامی بعداً فکر بیبی لایت مو کرد که اگر انتقام فوری برام به آنها نرسد، بهترین شانس فرار آنها در همین واقعیت رنگ مو است. یا به این دلیل که برام خودش یک سوسک نپروتئین تراپی مو بود، یا به این دلیل که غریزه ازدحام برانگیخته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هیولاها مبارزه را با بی تفاوتی کامل تماشا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

با این حال، در حال حاضر، تامی فقط به فکر نجات بالیاژ مو داد از دست دیوانه پروتئین تراپی مو بود. پایش را زیر پوسته گرفت، سپس پایش را فرو بیبی لایت مو کرد. او با رنگ مو استفاده از تمام بدنش به عنوان یک اهرم، موفق کراتینه مو شد برام را به پشت بچرخاند. سپس، و تنها پس از آن، ازدحام به سوی آنها هجوم آورد. سپس تامی متوجه کراتینه مو شد که یکی از ماشه های تنظیم کننده خودکار پروتئین تراپی مو بودن سوسک را لمس بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

جدیدترین رنگ مو روز : در یک لحظه دیگر برام تکه تکه می کراتینه مو شد. منقارهای سوزنی در هوا می چرخیدند، آرواره های شنیع در حال شکستن پروتئین تراپی مو بودند. فریادهای برام در غار پیچید. تامی با طفره رفتن از زیر بهمن هیولاها، برام را دوباره به پا بیبی لایت مو کرد. سوسک ها متوقف کراتینه مو شدند، هر حرکتی متوقف کراتینه مو شد. دست برام به جیب کت پاره کراتینه مو شده اش رفت، یک ضربه ناگهانی آمد، یک فلش. برام یک فندک اتوماتیک روشن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود!

  رنگ موی قرمز شرابی

فورا هیولاها با سرعت به دوردست ها رفتند. و تامی سرنخ دیگری داشت. سوسک‌ها که در تاریکی عالم اموات زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، نمی‌توانستند نور و آتش را تحمل کنند! او به سمت جایی که جیمی دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، دوید، رو به بالا، روی زمین. صورتش از ناخن های برام به کراتینه مو شدت زخمی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و خون از ضربه بلند گلویش که توسط سنگ چخماق تیز کنارش افتاده پروتئین تراپی مو بود فواره می زد.

او مدتی قبل از کت پوست خود را دور انداخته پروتئین تراپی مو بود. حالا کتش را درآورد و با پاره بیبی لایت مو کردن دم پیراهنش، پد و باندی درست بیبی لایت مو کرد که با آن سعی بیبی لایت مو کرد خون را ببندد و زخم را ببندد. باید ده دقیقه طول می‌کشید تا نیروی قلبی نارسایی او را قادر به کنترل خونریزی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بالیاژ مو داد تقریباً به حد مرگ خونریزی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، صورتش کشیده و موم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما چون نبض بسیار ضعیف پروتئین تراپی مو بود.

جهش سرخرگ متوقف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. فقط تامی متوجه برام کراتینه مو شد. او نزدیک چمباتمه زده پروتئین تراپی مو بود، و تامی متوجه کراتینه مو شد که ناخودآگاه مشاهده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که برام نوعی گلوله را در دهانش می‌ریزد. حالا او متوجه کراتینه مو شد که برام یک شیاد مواد مخدر رنگ مو است. این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که او را وادار بیبی لایت مو کرد در طوفان از اردوگاه گریستوک خارج نانو کراتین مو شود. برام بلند کراتینه مو شد.

  انواع رنگ موی کنفی کاراملی

به سمت آنها آمد. “او مرده رنگ مو است؟” او با صدای خشن زمزمه بیبی لایت مو کرد. “من – من عصبانی کراتینه مو شدم. شما دو نفر – من قصد کشتن شما را ندارم. آنجا – برای ما سه نفر جا وجود رنگ مو دارد. من برنامه هایی دارم که برای بشریت بسیار مهم رنگ مو است.” تامی با تلخی پاسخ بالیاژ مو داد: “من فکر نمی‌کنم به روشی که شما شروع به اجرای آنها بیبی لایت مو کرده‌اید.” او افزود: “نه، او هنوز نمرده رنگ مو است.

جدیدترین رنگ مو روز : اما من حتی در بهترین بیمارستان برای شانس او ​​زیاد نمی گذارم. بهترین کاری که اکنون می توانید انجام دهید این رنگ مو است که به جهنم بروید و سوسک های خود را با خود ببرید.” برام بدون اینکه جوابی بدهد سرش را بلند بیبی لایت مو کرد و زمزمه ترین سوتی را که تامی شنیده پروتئین تراپی مو بود از گلویش بیرون بالیاژ مو داد. پاسخ شگفت انگیز پروتئین تراپی مو بود. هشت سوسک جفت از تاریکی بیرون آمدند.

آنها به جای جهش از حالت عمودی، مانند اسب ها، روی چهار دست و پا یورتمه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، صدف هایشان را که در لبه ها لمس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سطح محکمی را تشکیل می بالیاژ مو دادند، به آرامی در مرکز گرد می کراتینه مو شدند تا بدن مرد بتواند آنجا دراز بککراتینه مو شد و به خوبی جا بیفتد. داخل شیار برام گفت: “به من کمک کن او را بلند کنم.” “به من اعتماد کن!

جدیدترین رنگ مو روز : من تمام تلاشم را برایش می کنم. اگر او را اینجا بگذاریم ممکن رنگ مو است او را بکشند و بخورند. من نمی توانم به همه آن نگهبانان سوسک اعتماد کنم.” تامی لحظه ای تردید بیبی لایت مو کرد، سپس تصمیم گرفت به پیشنهاد برام عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها با هم مرد بیهوش را روی کاناپه صدفی بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برام روی رئیس یکی از پوسته‌های سوسک جلویی نشست و تامی از پشت پرید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه