↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو شرابی

بهترین رنگ مو شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو شرابی : این غریبه با یکی دیگر از همنوعان خود از خارج از آسمان نزد ما آمده رنگ مو است تا ما را از خطری که همه ما را تهدید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند هکراتینه مو شدار دهد و راهی برای فرار از آن خطر به ما ارائه دهد. او می گوید که دوست مرنگ مو است و قدرت جادویی خود را به من و مشاورانم ثابت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. آیا به آنچه او به تو می گوید، به پیامی که از آسمان آورده رنگ مو است، گوش می دهی؟» “بگذار حرف بزند!” با غرش بزرگی از گروه بزرگ جانوران مونتاژ کراتینه مو شده آمد.

رنگ مو : اما باید اعتراف کنم که آن پیرمرد پای چوبی با زندانی بیبی لایت مو کردن من هم خود و هم دختر را نجات بالیاژ مو داد. 118 اکنون کالیداها، اگرچه ناخوشایندترین موجودات در سرزمین اوز پروتئین تراپی مو بودند، با این وجود ساکنان جادویی سرزمین پریان جادویی پروتئین تراپی مو بودند و در طبیعت آنها مقدار مشخصی از خیر با شر درآمیخته پروتئین تراپی مو بود. این یکی خیلی انتقام جو نپروتئین تراپی مو بود و حالا که دشمنان متاخرش در خطر هلاکت پروتئین تراپی مو بودند، خشمش از آنها کم کراتینه مو شد.

بهترین رنگ مو شرابی

بهترین رنگ مو شرابی : او تأمل بیبی لایت مو کرد: «پادشاه کالیده خود ما، قدرت‌های جادویی خاص خود را رنگ مو دارد. شاید او می داند چگونه این دو سوراخ در بدن من را پر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» بنابراین بدون توجه بیشتر به تروت و کاپن بیل، وارد جنگل کراتینه مو شد و در مسیری مخفی که به لانه پنهان همه کالیده ها منتهی می کراتینه مو شد، رفت. در حالی که کالیده داشت فرار می بیبی لایت مو کرد، کاپ بیل پیپش را از جیبش درآورد و آن را پر از تنباکو بیبی لایت مو کرد و روشن بیبی لایت مو کرد.

سپس در حالی که دود را بیرون می‌کشید، سعی بیبی لایت مو کرد فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چه می‌توان بیبی لایت مو کرد. او گفت: «به نظر می رسد گربه شیشه ای خوب رنگ مو است، و پای چوبی من هم ریشه نگرفت و رکراتینه مو شد نبیبی لایت مو کرد. بنابراین فقط گوشت رنگ مو است که گرفتار می نانو کراتین مو شود.» “این جادو رنگ مو است که این کار را می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کپن!” می دانم، تروت، و این چیزی رنگ مو است که من را به خود مشغول می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو مش تیره

ما در یک کشور جادویی زندگی می کنیم، اما هیچ کدام از ما هیچ جادویی نمی دانیم، بنابراین نمی توانیم به خودمان کمک کنیم. “آیا جادوگر اوز نمی تواند به ما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – یا گلیندا خوب؟” از دختر کوچولو پرسید. 119 او پاسخ بالیاژ مو داد: “آه، اکنون ما شروع به رنگ مو استدلال می کنیم.” من احتمالاً در یک دقیقه دیگر به این فکر می‌بیبی لایت مو کردم. خوشبختانه گربه شیشه‌ای رایگان رنگ مو است.

بنابراین می‌تواند به شهر زمردی برگردد و به جادوگر در مورد مشکل ما بگوید، و از او بخواهیم که بیاید و به ما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند رها شویم. “آیا می روی؟” تروت از گربه پرسید و خیلی جدی صحبت بیبی لایت مو کرد. حیوان کنجکاو با لحنی عبوس گفت: “من هیچ پیام رسان نیستم که بتوانم اینجا و آنجا بفرستم.” کپن بیل گفت: «خب، به هر حال باید به خانه برگردی، چون نمی‌خواهی اینجا بمانی، قبول دارم.

و وقتی به خانه می‌رسی، خیلی نگرانت نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به جادوگر بگوییم چه اتفاقی برای ما افتاده رنگ مو است.» گربه در حالی که روی بند خود نشسته پروتئین تراپی مو بود و با تنبلی صورت خود را با یک پنجه شیشه می شست، گفت: “این درست رنگ مو است.” من بدم نمی‌آید وقتی به خانه رسیدم به جادوگر بگویم.» “حالا نمیری؟” تروت التماس بیبی لایت مو کرد. ما نمی‌خواهیم بیش از این که بتوانیم در اینجا بمانیم.

و همه در اوز به شما علاقه مند می‌شوند و شما را قهرمان خطاب می‌کنند و در مورد شما چیزهای خوبی می‌گویند، زیرا به دوستانتان کمک بیبی لایت مو کردید از مشکلات خلاص شوند. این بهترین راه برای مدیریت گربه شیشه ای پروتئین تراپی مو بود، که آنقدر بیهوده پروتئین تراپی مو بود که دوست داشت مورد ستایش قرار گیرد. موجود گفت: “من فوراً به خانه می روم، و به جادوگر می گویم که بیاید و به شما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” 120 با گفتن این، به سمت آب رفت و در زیر سطح ناپدید کراتینه مو شد.

  بهترین شامپوی تثبیت رنگ مو

بهترین رنگ مو شرابی : گربه شیشه ای که نمی توانست به تنهایی قایق را مدیریت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همانطور که قبلاً از جزیره بازدید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، در کف رودخانه راه رفت و به زودی دیدند که در ساحل دورتر ظاهر کراتینه مو شد و به داخل جنگل رفت، جایی که به سرعت در آنجا پروتئین تراپی مو بود. در میان درختان از بین رفت. سپس تروت آه عمیقی کشید. او گفت: «کاپ، ما در وضعیت بدی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. اینجا چیزی برای خوردن نیست و ما حتی نمی توانیم دراز بکشیم تا بخوابیم.

مگر اینکه گربه شیشه ای عجله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و جادوگر عجله نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نمی دانم چه بلایی سر ما می آید!» 121 جانوران جنگل گوگو فصل 11 این گردهمایی شگفت انگیزی از حیوانات وحشی در جنگل گوگو در طلوع آفتاب بعدی پروتئین تراپی مو بود. رنگو، میمون خاکستری، حتی نگهبانان میمون خود را از لبه جنگل فراخوانده پروتئین تراپی مو بود، و همه جانوران کوچک و بزرگ در محوطه بزرگی پروتئین تراپی مو بودند.

که در آن جلسات در مناسبت های بسیار مهم برگزار می کراتینه مو شد. 122 در مرکز صخره‌ای قفسه‌بندی بزرگی قرار داشت که سطحی صاف و مایل داشت و پلنگ باشکوه گوگو که پادشاه جنگل پروتئین تراپی مو بود روی آن نشسته پروتئین تراپی مو بود. بر روی زمین زیر او خرس، لو تکشاخ و رانگو میمون خاکستری، سه مشاور پادشاه، چمباتمه زده پروتئین تراپی مو بودند و در مقابل آنها دو جانور عجیب و غریب که خود را کوچکترین جانوران نزدیکترین تخت صخره پادشاه پروتئین تراپی مو بودند.

  انواع رنگ مو عسلی بدون دکلره

سپس گرگ و روباه و سیاهگوش و کفتار و امثال آن پروتئین تراپی مو بودند. پشت سر آنها قبایل میمون ها جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که به سختی می توان آنها را مرتب بیبی لایت مو کرد زیرا حیوانات دیگر را اذیت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پر از نیرنگ های شیطانی پروتئین تراپی مو بودند. پشت میمونها پوماها، جگوارها، ببرها و شیرها و نوع آنها پروتئین تراپی مو بودند. بعد خرس ها، همه اندازه ها و رنگ ها.

پس از آنها گاومیش کوهان دار، الاغ وحشی، گورخر و تک شاخ. دورتر روی کرگدن و اسب آبی، و در لبه دورتر جنگل، نزدیک به درختانی که در فضای خالی بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، ردیفی از فیل های پوست کلفت، هنوز به صورت مجسمه، اما با چشمانی روشن و باهوش، وجود داشت. 123 بسیاری از انواع دیگر جانوران، که نمی‌توان به آن‌ها اشاره بیبی لایت مو کرد، وجود داشتند.

بهترین رنگ مو شرابی : و برخی دیگر شبیه به جانورانی پروتئین تراپی مو بودند که در باغ‌وحش‌ها و باغ‌وحش‌های کشورمان می‌بینیم. برخی از کوه های غرب جنگل و برخی از دشت ها در شرق و برخی از رودخانه پروتئین تراپی مو بودند. اما همه حاضران به رهبری گوگو اذعان داشتند که سالها بر آنها عاقلانه حکومت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و همه را مجبور به اطاعت از قوانین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که جانوران جای خود را در صحرا گرفته پروتئین تراپی مو بودند و خورشید طلوع می بیبی لایت مو کرد اولین پرتوهای درخشان خود را بر بالای درختان می تابید.

پادشاه گوگو بر تخت خود بلند کراتینه مو شد. شکل غول پیکر پلنگ که بالاتر از بقیه پروتئین تراپی مو بود، باعث کراتینه مو شد تا یک سکوت ناگهانی بر روی مجموعه بیفتد. با صدای عمیق خود گفت: «برادران، غریبه ای در میان ما آمده رنگ مو است، جانوری کنجکاو که جادوگری بزرگ رنگ مو است و می تواند به میل خود شکل انسان ها یا حیوانات را تغییر دهد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه