↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو دودی

بهترین رنگ مو دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو دودی : در کنار آنها ایستادند. زیرا آنها دیگر اندازه کوچکی نداشتند، زیرا جادوگر آنها را از زنبورهای زنبور عسل به شکلها و اندازههایی تبدیل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که طبیعت قبلاً به آنها بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. ریشه های زشت پاهایشان با تغییر شکل از بین رفته پروتئین تراپی مو بود. در حالی که دوروتی تروت را در آغوش گرفته پروتئین تراپی مو بود و تروت به آرامی گریه می بیبی لایت مو کرد زیرا او بسیار خوشحال پروتئین تراپی مو بود، جادوگر با کپن بیل دست بالیاژ مو داد و فرار او را تبریک گفت.

رنگ مو : جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: «این یک تبر جادویی رنگ مو است، و وقتی به آن می‌گویم ریزش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ریشه‌ها را از پاهای شما جدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می‌توانید قبل از اینکه دوباره رکراتینه مو شد کنند به سمت قایق بدوید.» “نکن!” ملوان با نگرانی فریاد زد. «این کار را نکن! این ریشه ها همه ریشه های گوشتی لایت و هایلایت مو هستند و بدن ما در حالی که در حال رکراتینه مو شد در زمین لایت و هایلایت مو هستند به آنها غذا می دهد.

بهترین رنگ مو دودی

بهترین رنگ مو دودی : تروت گفت: «قطع بیبی لایت مو کردن ریشه ها مانند بریدن انگشتان دست و پا رنگ مو است.» جادوگر تبر کوچولو را دوباره در کیف سیاه گذاشت و یک جفت انبر نقره ای بیرون آورد. “رکراتینه مو شد – رکراتینه مو شد – رکراتینه مو شد!” به انبرها گفت و یکدفعه رکراتینه مو شد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و گسترش یافتند تا از کلک به زندانیان رسیدند. 215 “الآن میخوای چی کار کنی؟” کاپن بیل، با ترس به انبرک ها نگاه بیبی لایت مو کرد.

جادوگر گفت: “این ابزار جادویی شما را، ریشه ها و همه چیز را بالا می ککراتینه مو شد و روی این قایق فرود می آورد.” “این کار را نکن!” ملوان با لرز خواهش بیبی لایت مو کرد. “این به کراتینه مو شدت به ما آسیب می رساند.” تروت توضیح بالیاژ مو داد: «این درست مانند کشیدن دندان برای بالا کشیدن ما از ریشه رنگ مو است. “کوچک شو!” جادوگر به انبرها گفت و بلافاصله آنها کوچک کراتینه مو شدند و او آنها را در کیسه سیاه انداخت.

  رنگ مو فانتزی صورتی بدون دکلره

کاپن بیل با آهی ناراحت کننده گفت: “حدس می زنم، دوستان، این بار همه چیز با مرنگ مو است.” تروت گفت: «لطفاً به اوزما، دوروتی، بگو که ما برای گرفتن یک هدیه تولد خوب برای او به مشکل خوردیم. سپس او ما را خواهد بخشید. گل جادویی دوست‌داشتنی و فوق‌العاده رنگ مو است، اما فقط یک فریب برای گرفتن مردم در این جزیره وحشتناک و سپس ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کردن آنهرنگ مو است.

مطمئنم بدون ما جشن تولد خوبی خواهید گرفت. و من امیدوارم، دوروتی، هیچ یک از شما در شهر زمرد مرا فراموش نکنید – یا کاپن بیل عزیز. 217 دوروتی و زنبورهای بامبل فصل 19 دوروتی به کراتینه مو شدت مضطرب پروتئین تراپی مو بود و تلاش زیادی برای جلوگیری از اشک هایش داشت. “آیا این تنها کاری رنگ مو است که می توانی انجام دهی، جادوگر؟” از مرد کوچولو پرسید.

او با ناراحتی پاسخ بالیاژ مو داد: “این تنها چیزی رنگ مو است که الان می توانم به آن فکر کنم.” “اما من قصد دارم تا زمانی که فکر بیبی لایت مو کردن فایده ای داشته باکراتینه مو شد، به فکر بیبی لایت مو کردن ادامه دهم. 218 همه آنها برای مدتی ساکت پروتئین تراپی مو بودند، دوروتی و جادوگر متفکرانه روی قایق نشسته پروتئین تراپی مو بودند، و تروت و کاپن بیل متفکرانه روی دمپایی ها نشسته پروتئین تراپی مو بودند و به تدریج کوچکتر و کوچکتر می کراتینه مو شدند.

ناگهان دوروتی گفت: “جادوگر، من به چیزی فکر بیبی لایت مو کردم!” “به چی فکر بیبی لایت مو کردی؟” او پرسید و با علاقه به دخترک نگاه بیبی لایت مو کرد. آیا می توانید کلمه جادویی را که مردم را متحول می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به یاد بیاورید؟ او پرسید. او گفت: البته. سپس می‌توانید تروت و کاپن بیل را به پرندگان یا بامبل‌بیل تبدیل کنید و آنها می‌توانند به ساحل دیگر پرواز کنند. وقتی آنها آنجا لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو پلاتینه روشن

بهترین رنگ مو دودی : می توانید دوباره آنها را به شکل های معمولی خود تبدیل کنید! “آیا می توانی این کار را انجام دهی، جادوگر؟” با اشتیاق کاپن بیل پرسید. “من هم اینچنین فکر میکنم.” “ریشه ها همه؟” از تروت پرسید. “چرا، اکنون ریشه‌ها بخشی از وجود شما لایت و هایلایت مو هستند، و اگر به یک زنبور بابل تبدیل می‌شوید، مسلماً کل شما متحول می‌شوید و از شر این جزیره وحشتناک رها می‌شوید.” “خیلی خوب؛ انجام دهید!” مرد ملوان گریه بیبی لایت مو کرد.

بنابراین جادوگر به آرامی و واضح گفت: 219 “من می خواهم تروت و کپن بیل تبدیل به زنبورهای بامبل شوند خوشبختانه، او کلمه جادویی را به روشی درست تلفظ بیبی لایت مو کرد و بلافاصله تروت و کپن بیل از نظر ناپدید کراتینه مو شدند و از مکان هایی که در آنجا پرواز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، دو زنبور بامبل پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “هورا!” دوروتی با خوشحالی فریاد زد. “آنها نجات یافتند!” جادوگر که به همان اندازه خوشحال پروتئین تراپی مو بود.

موافقت بیبی لایت مو کرد: «حدس می‌زنم که لایت و هایلایت مو هستند. زنبورها یک لحظه روی قایق شناور کراتینه مو شدند و سپس از رودخانه عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا جایی که شیر و ببر منتظر پروتئین تراپی مو بودند. جادوگر پارو را برداشت و با حداکثر سرعتی که می‌توانست، قایق را پارو زد. وقتی به ساحل رودخانه رسید، دوروتی و جادوگر هر دو به ساحل پریدند و مرد کوچک با هیجان پرسید: “زنبورها کجا لایت و هایلایت مو هستند؟” “زنبورها؟” شیر را که نیمه خواب پروتئین تراپی مو بود و نمی دانست در جزیره جادو چه اتفاقی افتاده رنگ مو است، پرسید.

  رنگ مو مرواریدی پرستیژ

“آره؛ دو نفر پروتئین تراپی مو بودند.» “دو زنبور؟” ببر گرسنه در حال خمیازه گفت. “چرا، من یکی از آنها را خوردم و شیر ترسو دیگری را.” “خوبی مهربان!” دوروتی وحشت زده گریه بیبی لایت مو کرد. 220 ببر گفت: «برای ناهار ما کافی پروتئین تراپی مو بود، اما زنبورها تنها چیزهایی پروتئین تراپی مو بودند که می توانستیم پیدا کنیم.» “چقدر وحشتناک!” دوروتی گریه بیبی لایت مو کرد و دستانش را با ناامیدی به هم فشار بالیاژ مو داد. “تو تروت و کپن بیل را خوردی.” اما درست در همان لحظه صدای وزوز بالای سرش را شنید.

دو زنبور روی شانه‌اش فرود آمدند. صدای کوچکی در گوشش گفت: اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. “من تروت لایت و هایلایت مو هستم، دوروتی.” زنبور دیگر گفت: “و من کپن بیل لایت و هایلایت مو هستم.” دوروتی با آسودگی تقریباً غش بیبی لایت مو کرد و جادوگر که نزدیک پروتئین تراپی مو بود و صداهای ریز را شنیده پروتئین تراپی مو بود، خنده ای بیبی لایت مو کرد و گفت: به نظر می رسد که شما تنها دو زنبور جنگل نیستید، اما من به شما توصیه می کنم.

بهترین رنگ مو دودی : تا زمانی که فرم مناسب خود را به دست آورید، از شیر و ببر دوری کنید. “اکنون این کار را انجام بده، جادوگر!” دوروتی توصیه بیبی لایت مو کرد. آنها آنقدر کوچک لایت و هایلایت مو هستند که هرگز نمی توانید بگویید چه اتفاقی ممکن رنگ مو است برای آنها بیفتد. 221 بنابراین جادوگر دستور بالیاژ مو داد و کلمه جادویی را تلفظ بیبی لایت مو کرد، و در همان لحظه تروت و کاپن بیل مانند قبل از اینکه با ماجراجویی ترسناک خود روبرو شوند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه