↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو موقت فانتزی

رنگ مو موقت فانتزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو موقت فانتزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو موقت فانتزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو موقت فانتزی : و بنابراین شاهزاده جوان مجبور کراتینه مو شد به تنهایی از آنجا دور نانو کراتین مو شود. اما با نی و تخم مرغ که بیشتر از گربه مادربزرگم نمی دانست چه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس کتاب کوچکش را باز بیبی لایت مو کرد و این چیزی پروتئین تراپی مو بود که بین برگها نوشته پروتئین تراپی مو بود: « نی را سوار کنید و سوار آن به هر جایی که می‌برید، بروید. ” شاهزاده گفت: “پس” “این امری رنگ مو است که به طور قطع و یقین انجام نانو کراتین مو شود. با این حال، یک کار آسان ارزش امتحان بیبی لایت مو کردن را رنگ مو دارد.

مو : به طوری که پادشاه پیر نمی توانست بگوید کدام یک را به عنوان فرد مناسب برای نشستن به جای خود انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او فکر بیبی لایت مو کرد، فکر بیبی لایت مو کرد و فکر بیبی لایت مو کرد، تا اینکه به قول مردم، بالاخره یک سیب از درخت تفکرش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر سه شاهزاده باید به دنیا بروند و هر کدام از آنها سیبی از درخت خوشبختی بیاورند باید بر تمام پادشاهی حکومت کنند. و من حقیقت را می گویم وقتی می گویم که سیب حتی با آن قیمت به اندازه کافی ارزان پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو موقت فانتزی

رنگ مو موقت فانتزی : و در مقابل تعظیم کن آنها مدرسه را ترک می کنند . KP 107 پرنده سفید. IX وزی پادشاهی پروتئین تراپی مو بود که با گذشت زمان خود را در سنین سال پیر و ناتوان یافت، بنابراین به این فکر افتاد که از کارهای حکومتی دست بررنگ مو دارد و تا آنجایی که از عمرش باقی مانده پروتئین تراپی مو بود، آسودگی خود را بپذیرد. . اما مشکل اینجا پروتئین تراپی مو بود: سه شاهزاده پروتئین تراپی مو بودند، و هر یک از آنها به اندازه دو نفر دیگر باهوش پروتئین تراپی مو بودند.

بنابراین آن سه به دنبال آنچه می‌خورنگ مو استند رفتند. آنها بدون اجازه یا ماندن رفت و آمد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا نزدیک غروب به جایی رسیدند که در آنجا دو خانه ایستاده پروتئین تراپی مو بود، یکی در یک طرف جاده و دیگری در طرف دیگر. یکی از آن‌ها خانه‌ای زیبا پروتئین تراپی مو بود که یک جسد تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بود. تمام پنجره ها با آتش های گرم و چراغ های روشن درون روشن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و حتی بیرون از خیابان، می توان لحظات خوشی را که مردم سپری می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند شنید.

  رنگ مو پوست پیازی تیره

می خندند و آواز می خوانند و لیوان هایشان را با هم به هم می زنند. در مورد چیزهای خوب پخت و پز در آشپزخانه، چرا کافی رنگ مو است که انسان فقط به آن گرسنه نانو کراتین مو شود 108بوی بخار آنها را رنگ مو استشمام کنید بالای در تابلویی پروتئین تراپی مو بود و روی تابلو نوشته پروتئین تراپی مو بود: “کسی که وارد اینجا می نانو کراتین مو شود باید چه چیزی داشته باکراتینه مو شد او دوست رنگ مو دارد و برای آن چیزی نمی پردازد.

خانه دیگر، کلبه ای فقیرانه، پست، کوچک و سربه فلک کشیده پروتئین تراپی مو بود، به ساکت پروتئین تراپی مو بودن مرگ، و هرگز جرقه ای از نور یا آتش به پنجره ها نمی تابد. تابلویی هم بالای در پروتئین تراپی مو بود و روی تابلو نوشته پروتئین تراپی مو بود: «کسی که وارد اینجا می‌نانو کراتین مو شود، چه چیزی را خواهد داشت نیاز رنگ مو دارد و هر چه می تواند بپردازد.» برادران بزرگتر گفتند: «آنجا جای مرنگ مو است.» و با انگشت شست خود به خانه بزرگ اشاره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو موقت فانتزی : جایی که شرکت خوبی با خوردن و نوشیدن فراوان و چیزی برای پرداخت وجود داشت. جوان‌ترین فرد از این سه نفر می‌گوید: «بله، همه اینها خیلی خوب رنگ مو است، اما من ترجیح می‌دهم برای چیزی که نیاز دارم هزینه کنم تا آنچه را که دوست دارم بدون هیچ هزینه‌ای دریافت کنم.» عزیزم، عزیزم، این دو تا چه حد به یکی خندیدند که مطمئن باشید! اما با این حال، یکی به آنچه گفته پروتئین تراپی مو بود پایبند پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ موی ماهاگونی روشن

و در نهایت هر دو به هم ریختند. آنها گفتند: “به راه خود برو و ما به راه خود خواهیم رفت.” و به خانه بزرگ رفتند. در آنجا آنها خود را به راحتی و آسایش تسلیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و می توانم به شما بگویم که آنها اوقات خوشی داشتند. اما برادر کوچکتر به خانه تاریک کوچک رفت و در را زد و در را پیرمرد فقیری باز بیبی لایت مو کرد که سر و ریشش مثل برف سفید پروتئین تراپی مو بود و لباس‌هایش تماماً تیکه دار و پاره به او آویزان پروتئین تراپی مو بود.

او گفت: «بیا و خوش آمدی، زیرا تو اولین کسی لایت و هایلایت مو هستی که بیست و هفت سال رنگ مو است اینجا آمده ای.» و این مدت طولانی رنگ مو است، همانطور که هر کسی بدون گفتن می داند. اما در خانه کوچک نه هیزمی پروتئین تراپی مو بود که آتش بزند و نه آبی که در دیگ بجوکراتینه مو شد. پس شاهزاده تبر را گرفت و بیرون رفت و یک بغل چوب خرد بیبی لایت مو کرد و سپس دیگ را گرفت و در چاه پر بیبی لایت مو کرد. بیرون در اصطبل یک گاو سفید با شاخ های نقره ای ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو موقت فانتزی : اما هرگز نی وجود نداشت که روی آن دراز بککراتینه مو شد، و هرگز کمی یونجه برای خوردن آن وجود نداشت. بنابراین شاهزاده تختی را برای آن تکان بالیاژ مو داد و سپس قفسه را با یونجه پر بیبی لایت مو کرد و آن را به حال خود رها بیبی لایت مو کرد تا برای زندگی عزیزش بجوکراتینه مو شد. بیرون در حیاط یک خروس قرمز و یک مرغ سفید پروتئین تراپی مو بود، اما با اینکه خراشیدند و خراشیدند، هرگز دانه ای نپروتئین تراپی مو بود که پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

پس شاهزاده مشتی جو به آنها انداخت و آنها را رها بیبی لایت مو کرد و به آن نوک زدند، انگار که یک هفته از یکشنبه ها مانند آن را ندیده پروتئین تراپی مو بودند. 109شاهزاده در خانه فقیر، پست و کوچک را می زند و نه خانه بزرگ و ثروتمند. ¶ 110پس از انجام همه این کارها، او و پیرمرد با هم به صرف شام نشستند، و اگر از بهترین ها نپروتئین تراپی مو بود، چرا شاهزاده اشتهای خوبی داشت و هیچ سسی بهتر از این نمی توان برای سرو غذا داشت.

  مدل رنگ مو پشت سر

شاهزاده تمام شب را ماند و صبح روز بعد برای دویدن در راه پروتئین تراپی مو بود. اما قبل از رفتن، به پیرمرد پیشنهاد بالیاژ مو داد که چه پولی رنگ مو دارد، زیرا هر کسی می‌توانست تابلوی بالای در را بخواند. اما پیرمرد سرش را تکان بالیاژ مو داد. او گفت: “نه، نه، شما نمره خود را پرداخت بیبی لایت مو کرده اید. شما آنچه را که می توانید بالیاژ مو داده اید، و آنچه را که نیاز دارید خواهید داشت. در اینجا یک کتاب کوچک رنگ مو است، و در آن شما می توانید هر آنچه که می خواهید بدانید.

رنگ مو موقت فانتزی : به داخل اصطبل بروید و یک نی جو در پشت گوش گاو سفید پیدا خواهید بیبی لایت مو کرد. آن را با خود ببرید، زیرا به آن نیاز خواهید داشت. در آخور نگاه کن، تخمی را می یابی که مرغ سفید آن را گذاشته رنگ مو است. آن را نیز با خود ببرید، زیرا ارزش داشتنش را رنگ مو دارد.» سپس خداحافظی بیبی لایت مو کرد و در را بست و این آخرین چیزی پروتئین تراپی مو بود که شاهزاده از او دید. شاهزاده به اصطبل رفت و همان طور که پیرمرد گفته پروتئین تراپی مو بود.

کاه جو و تخم مرغ را در آنجا پیدا بیبی لایت مو کرد و با آنها به راه افتاد. او به خانه بزرگ سر راه رفت و برادرانش را صدا بیبی لایت مو کرد، اما آنها فقط به پنجره ها آمدند و به او خندیدند و مسخره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها گفتند: «نه، نه، ما در طول جاده جلوتر نمی رویم، زیرا به خوبی می دانیم که چه زمانی دنیا با ما هموار رنگ مو است. میوه خوشبختی نمی تواند چیزی بهتر از آنچه در دست داریم برای ما به ارمغان بیاورد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه