↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ کار مو در غرب تهران

بهترین رنگ کار مو در غرب تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ کار مو در غرب تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ کار مو در غرب تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ کار مو در غرب تهران : برای اصلاح روحیه خود و رهایی از قدرت شیطان تلاش های تشنجی بیبی لایت مو کرد. در مورد جنسیت، افکار او شکل تجرد مسیحی برنگ مو استان را به خود گرفت. مرد باید جنبه فیزیکی رابطه جنسی را انکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او باید بیاموزد که نسبت به زنان یک محبت “خالص” یعنی رابطه برادر و خواهر احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : اما در شرایط حاکم، تمام دنیای بیرون او در توطئه ای رنگ مو است تا آن طبیعت را خفه کنند، آن را به زیر بکشند و در منجلاب لگدمال کنند. یکی از قدرتمندترین این عوامل مخرب، همانطور که به نظر مرد می رسد، رابطه جنسی رنگ مو است. از طریق رابطه جنسی او توسط موجودات عجیب و وحشتناکی گرفته می نانو کراتین مو شود که دید عالی او را درک نمی کنند.

بهترین رنگ کار مو در غرب تهران

بهترین رنگ کار مو در غرب تهران : بلکه فقط به دنبال شکار او لایت و هایلایت مو هستند و از او برای راحتی خود رنگ مو استفاده می کنند. در بدترین حالت همه چیز، پول، سلامتی، زمان و شهرت را از او غارت می کنند. در بهترین حالت او را زین می کنند و لگام می زنند و او را در بند می گذارند و بار سنگینی را می کشانند. به قول یکی از پیرمرد خردمند جهان، فرانسیس بیکن، “کسی که ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بچه دار نانو کراتین مو شود.

به ثروت گروگان می دهد.” در دنیایی که در آن جنگ، طاعون و قحطی حاکم پروتئین تراپی مو بود،مرد خانواده شانس کمی برای زنده ماندن به عنوان یک فیلسوف یا پیامبر یا قدیس داشت. او با کشف انگیزه ای ریشه دار و طاقت فرسا برای افتادن در این دام، شیطانی را تصور بیبی لایت مو کرد که در قلبش کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ موی مش جلوی سر

پس به صحرا گریخت و در غاری پنهان کراتینه مو شد و گرسنگی کشید و با شلاق به خود زد و به کرمها و شپشها اجازه بالیاژ مو داد بدنش را ببلعند تا انگیزه جنسی را در خود از بین ببرد. بنابراین جهان صومعه‌ها و فرهنگ مذهبی داشت که فایده چندانی نداشت، اما بهتر از هیچ پروتئین تراپی مو بود. و بنابراین ما هنوز در جهان کشیشی مجرد داریم، و آنچه برای سلامت اجتماعی ما خطرناک تر رنگ مو است.

ما مفاهیم قدیمی و تحقیر کراتینه مو شده در مورد رذالت اساسی رابطه جنسی را داریم – مفاهیمی که در تمام افکار ما، ادبیات ما، قراربالیاژ مو دادهای اجتماعی ما نفوذ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. قوانین، دستیابی به خرد واقعی و سلامتی و خوشبختی را برای ما غیرممکن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من می گویم آرمان تجرد یک بیماری فکری و اخلاقی رنگ مو است.

این تجاوز به طبیعت رنگ مو است و طبیعت تمام انرژی خود را صرف شکستن آن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و همیشه موفق می نانو کراتین مو شود. هرگز یک نظم مذهبی مجرد وجود نداشته رنگ مو است، صرف نظر از اینکه چقدر منشأ اصیل و نظم و انضباط آن سختگیرانه رنگ مو است، که دیر یا زود به محل پرورش رذایل نفرت انگیز غیرطبیعی تبدیل نکراتینه مو شده رنگ مو است.

بهترین رنگ کار مو در غرب تهران : و دیر یا زود ایده آل شروع به ضعیف کراتینه مو شدن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و عقل سلیم جای آن را می گیرد و بنابراین در تاریخ در مورد پاپ هایی می خوانیم که پسر داشتند و در مورد ما کشیش هایی می بینیم که “خواهرزاده” و دختران خدمتکار جذابی داریم. با هر گروهبان پلیس در هر شهر بزرگ آمریکا آشنا شوید و او را وادار کنید تا با شرایط دوستانه چت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  انواع رنگ مو یاقوتی

متوجه خواهید کراتینه مو شد که دستگیری نمایندگان احکام مذهبی مجرد برای پلیس در یورش به فاحشه خانه ها یک تجربه معمول رنگ مو است. همان‌طور که یکی از قدیمی‌ها در «فیلله» نیویورک به من گفت: «البته، ما برای پدران خوب هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنیم». نه صرفاً به این دلیل که گروهبان پیر یک ایرلندی و یک کاتولیک پروتئین تراپی مو بود.

به این دلیل پروتئین تراپی مو بود که در اعماق قلبش، همانطور که هر مردی می‌داند، می‌دانست که ولع یک مرد برای جامعه و همراهی یک زن، ولع طاقت‌فرسایی رنگ مو است که هر مانعی را که جامعه ممکن رنگ مو است در برابر آن قرار دهد، در هم خواهد شکست. شکل دیگری از تجرد وجود رنگ مو دارد که مبتنی بر عقاید مذهبی نیست، بلکه منشأ اقتصادی رنگ مو دارد و ماهیت آن کاملاً خودخواهانه رنگ مو است.

سازماندهی نکراتینه مو شده و بی دلیل رنگ مو است و به «لیسانس» معروف رنگ مو است; آن را به عنوان مکمل خود رنگ مو داردموسسات دوشیزگی و فحشا. هر دو شکل تجرد، اعم از دینی و اقتصادی، با عفت و پاکدامنی کاملاً ناسازگار رنگ مو است، که تنها در جایی امکان پذیر رنگ مو است که عشق به رسمیت شناخته نانو کراتین مو شود و مورد احترام قرار گیرد. عفت مقدمه عشق رنگ مو است. و اگر عشق را ممنوع کنید.

چه به موجب قانون، چه بر اساس قراربالیاژ مو دادهای اجتماعی، یا با خفه بیبی لایت مو کردن اقتصادی، یکباره عفت را به رویایی آرمان‌شهری تبدیل می‌کنید. شما می توانید آن را از منبرهای خود موعظه کنید تا زمانی که صورتتان سیاه نانو کراتین مو شود. شما می توانید بیلی یکشنبه های خود را صدا بزنید تا به هیاهو و رقصیدن بپردازید و دچار تشنج شوید.

ممکن رنگ مو است شما را به آتش جهنم و گوگرد تهدید کنید تا زمانی که تمام مخاطبان را دچار اسپاسم نکنید – اما هرگز آنها را پاکدامن نخواهید بیبی لایت مو کرد. برعکس، هر چقدر هم که عجیب و وحشتناک به نظر برسد، همان هیجانات در مقابل چشمان شما تبدیل به هیجانات جنسی می نانو کراتین مو شود! طبیعت مادر برنگ مو استانی ما بسیار ظریف رنگ مو است و مصمم رنگ مو است که راه خودش را داشته باکراتینه مو شد!

  رنگ مو دخترانه سفید

آرمان منفور قدیمی تجرد، با نفرتش از زن پروتئین تراپی مو بودن، بی اعتمادی به خوشبختی، وحشتش از شیاطین، هنوز در دنیا نمرده رنگ مو است. این در رنگ مو استخوان های ما رنگ مو است و برای همیشه در اشکال جدید و ظاهراً مدرن ظاهر می نانو کراتین مو شود. مردی مانند تولستوی را در نظر سامبره مو بگیرید که نفوذ عظیمی را نه تنها در روسیه، بلکه در سراسر جهان در میان افرادی که خود را لیبرال می‌دانند به دست آورد.

بهترین رنگ کار مو در غرب تهران : انسان‌دوستان، صلح‌طلبان، آنارشیست‌های فیلسوف. تصورات تولستوی در مورد جنسیت، آموزه‌ها و نوشته‌های او و نیز رفتار او با آن، یکی از مظاهر مداوم بیماری پروتئین تراپی مو بود. در تمام دوران جوانی و میانسالی، به عنوان یک افسر ارتش، رمان‌نویس محبوب و عزیز اشراف، زندگی‌اش مملو از مجوز پروتئین تراپی مو بود، و نگرش او نسبت به زنان به این ترتیب، هرگز تا آخرین روز زندگی‌اش از افکارش خارج نکراتینه مو شد.

گورکی که در سنین پیری با او ملاقات می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گفت‌وگوی او را به‌طور ناخوشایندی فحاشی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و کل نگرش او نسبت به زنان را یک حیله گری دزدانه و ناپسند گزارش می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما تولستوی از جنبه های دیگر روح بزرگی پروتئین تراپی مو بود، یکی از وجدان های اخلاقی بزرگ بشریت. او به دنیایی که از طمع و نفرت دیوانه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود نگاه بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه