↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی کرم کاهی با دکلره

رنگ موی کرم کاهی با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی کرم کاهی با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی کرم کاهی با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی کرم کاهی با دکلره : روش رایج‌تر گرفتن آن‌ها با یک طناب دونده یا لازو کوچک، ساخته کراتینه مو شده از ساقه پر شترمرغ رنگ مو است که به انتهای یک چوب بلند بسته می‌نانو کراتین مو شود. بنابراین، پسری که بر روی یک اسب پیر آرام سوار می‌نانو کراتین مو شود، معمولاً سی یا چهل اسب را در روز می‌گیرد.

رنگ مو : در حالی که هلندی صادق می‌خواهد کجا پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، کجا پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. رفتن، کار او چیست و حتی ممکن رنگ مو است چند برادر، خواهر یا فرزند داشته باکراتینه مو شد. مدت کوتاهی پس از ورود ما به دون خوان، یکی از بزرگ‌ترین گله‌های گاو به سمت خانه رانده کراتینه مو شد و سه جانور برای ذبح کراتینه مو شدن برای تأمین تأسیسات انتخاب کراتینه مو شدند. این گاوهای نیمه وحشی بسیار فعال لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ موی کرم کاهی با دکلره

رنگ موی کرم کاهی با دکلره : کنجکاو رنگ مو است که چگونه شرایط مشابه نتایج مشابهی را در رفتار ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در دماغه امید خوب، همان مهمان‌نوازی، و تقریباً همان نکات آداب، به طور جهانی رعایت می‌نانو کراتین مو شود. با این حال، تفاوت بین شخصیت اسپانیایی و بور هلندی نشان بالیاژ مو داده می‌نانو کراتین مو شود که اولی هرگز یک سوال فراتر از سخت‌ترین قاعده ادب از مهمان خود نمی‌پرسد.

و با شناخت کامل لازو کشنده، اسب ها را به تعقیب و گریز طولانی و پر زحمتی هدایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خانه بدبخت دون خوان پس از مشاهده ثروت بی ادبانه ای که در تعبالیاژ مو داد گاوها، مردان و اسب ها به نمایش گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود کاملاً کنجکاو پروتئین تراپی مو بود. کف از گل سخت کراتینه مو شده تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و پنجره ها بدون شیشه پروتئین تراپی مو بودند. اتاق نشیمن فقط دارای چند تا از خشن ترین صندلی ها و چهارپایه ها با چند میز پروتئین تراپی مو بود.

  جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره

شام، اگرچه چند غریبه در آن حضور داشتند، از دو توده بزرگ تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، یکی از گوشت بریان، دیگری آب پز، با چند تکه کدو تنبل: به جز این دومی، سبزی دیگری و حتی یک لقمه نان وجود نداشت. برای آشامیدن، یک کوزه سفالی بزرگ آب در خدمت تمام مهمانی پروتئین تراپی مو بود. با این حال، این مرد صاحب چندین مایل مربع زمین پروتئین تراپی مو بود.

که تقریباً در هر جریب آن ذرت تولید می کراتینه مو شد و با کمی مشکل، همه سبزیجات معمولی تولید می کراتینه مو شد. شب در سیگار کشیدن با کمی آواز بداهه و همراه با گیتار سپری کراتینه مو شد. امضاکنندگان همگی در گوشه ای از اتاق با هم نشستند و با مردان ناهار نخوردند. [تصویر] آثار زیادی در مورد این کشورها نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

که توصیف لازو یا بولا تقریباً اضافی رنگ مو است. لازو از یک طناب بسیار قوی، اما نازک و خوش بافت تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است که از پوست خام ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. یک انتها به حلقه پهن متصل رنگ مو است که چرخ دنده پیچیده رکادو یا زین مورد رنگ مو استفاده در پامپاس را به هم می چسباند. دیگری با یک حلقه کوچک از آهن یا برنج خاتمه می یابد که توسط آن یک حلقه تشکیل می نانو کراتین مو شود.

گائوچو، زمانی که می خواهد از لازو رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یک کلاف کوچک در دست افسار خود نگه می رنگ مو دارد و در دست دیگر، طناب دویدن را نگه می رنگ مو دارد که بسیار بزرگ ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است و معمولاً قطری در حدود هشت فوت رنگ مو دارد. او دور سرش می چرخد ​​و با حرکت ماهرانه مچ دستش حلقه را باز نگه می رنگ مو دارد. سپس با انداختن آن باعث می نانو کراتین مو شود که در هر نقطه ای که انتخاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بیفتد.

  انواع رنگ مو خیلی روشن

رنگ موی کرم کاهی با دکلره : لازو، زمانی که رنگ مو استفاده نمی نانو کراتین مو شود، در یک سیم پیچ کوچک به قسمت انتهایی رکادو بسته می نانو کراتین مو شود. بولاها یا توپ‌ها دو نوع لایت و هایلایت مو هستند: ساده‌ترین آنها، که عمدتاً برای صید شترمرغ رنگ مو استفاده می‌نانو کراتین مو شود، شامل دو سنگ گرد رنگ مو است که با چرم پوشانده کراتینه مو شده و با یک بند نازک بافته کراتینه مو شده به طول حدود هشت فوت به هم متصل می‌شوند.

نوع دیگر تنها در داشتن سه توپ که توسط بند ها به یک مرکز مشترک متصل کراتینه مو شده اند متفاوت رنگ مو است. گائوچو کوچکترین سه مورد را در دست رنگ مو دارد و دو تای دیگر را دور سر خود می‌چرخاند. سپس، با گرفتن هدف، آنها را مانند شلیک زنجیره ای در هوا می فرستد. توپ‌ها به محض برخورد به شیئی، با پیچیدن دور آن، از یکدیگر عبور می‌کنند و محکم به هم می‌چسبند.

اندازه و وزن توپ‌ها بسته به هدفی که برای آن ساخته می‌شوند متفاوت رنگ مو است: وقتی از سنگ لایت و هایلایت مو هستند، اگرچه بزرگ‌تر از یک سیب نیستند، با چنان نیرویی فرستاده می‌شوند که گاهی حتی پای اسب را هم می‌شکنند. من گلوله های چوبی و به بزرگی شلغم را دیده ام تا این حیوانات را بدون آسیب رساندن به آنها بگیرم. گاهی اوقات توپ ها از آهن ساخته می شوند.

می توان به آن ها پرتاب بیبی لایت مو کرد بزرگترین فاصله مشکل اصلی در رنگ مو استفاده از لازو یا بولا این رنگ مو است که بتوانید با سرعت کامل سوار شوید و در حالی که ناگهان می‌چرخید. آن‌ها را به‌طور پیوسته دور سر بچرخانید تا هدف سامبره مو بگیرید: پیاده‌روی هر شخصی به زودی یاد می‌گیرد هنر یک روز که داشتم با تاختن و چرخاندن توپ ها به دور سرم سرگرم می کراتینه مو شدم.

  مدل رنگ مو و مش جدید

تصادفاً توپ آزاد به بوته ای برخورد بیبی لایت مو کرد و حرکت چرخشی آن از بین رفت، فوراً به زمین افتاد و مانند جادو یک پای عقبی را گرفت. اسب من سپس توپ دیگر از دست من خارج کراتینه مو شد و اسب کاملاً محکم کراتینه مو شد. خوشبختانه او یک حیوان تمرین کراتینه مو شده قدیمی پروتئین تراپی مو بود و معنی آن را می دانست. در غیر این صورت احتمالاً آنقدر لگد می زد تا خودش را پایین بیاندازد.

رنگ موی کرم کاهی با دکلره : گائوچوها از خنده غرش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها فریاد می زدند که همه نوع حیوانی را دیده اند که گرفتار کراتینه مو شده رنگ مو است، اما هرگز مردی را ندیده پروتئین تراپی مو بودند که خودش گرفتار کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. در طی دو روز بعدی به دورترین نقطه ای رسیدم که مشتاق بررسی آن پروتئین تراپی مو بودم. این کشور همان جنبه را داشت، تا اینکه بالاخره چمن سبز خوب خسته‌کننده‌تر از یک جاده گرد و غبار گرد کراتینه مو شد.

ما همه جا شاهد تعبالیاژ مو داد زیادی کبک (Nothura major) پروتئین تراپی مو بودیم. این پرندگان نه در لانه‌ها می‌روند و نه مانند پرندگان انگلیسی خود را پنهان می‌کنند. پرنده بسیار احمقانه به نظر می رسد. مردی سوار بر اسب با چرخیدن دور و بر دایره‌ای، یا بهتر رنگ مو است بگوییم یک گلدسته، طوری که هر بار نزدیک‌تر نانو کراتین مو شود، می‌تواند به هر تعبالیاژ مو داد که می‌خواهد بر سر بکوبد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه