↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو خیلی روشن

انواع رنگ مو خیلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو خیلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو خیلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو خیلی روشن : برخی در گروه جمع می کراتینه مو شدند تا صحبت کنند. اما با شنیدن صداهای عجیب و غریب، که نسبتاً بلند در فضای خالی طنین انداز می کراتینه مو شد، همه به سمت مزاحمان چرخیدند.

رنگ مو : اما وقتی هوا کاملاً تاریک کراتینه مو شد و پسر از راه رفتن طولانی خود خسته کراتینه مو شد، درست در وسط یک مزرعه توقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به ووت اجازه بالیاژ مو دادند تا شام خود را از غذایی که در کوله پشتی خود حمل می بیبی لایت مو کرد، بگیرد. سپس مترسک خود را دراز کشید تا ووت بتواند از بدن پر کراتینه مو شده‌اش به عنوان بالش رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چوب‌دار حلبی تمام شب در کنار آن‌ها ایستاد تا رطوبت زمین به مفاصلش زنگ نزند یا جلای درخشانش را کدر نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو خیلی روشن

انواع رنگ مو خیلی روشن : جایی که مردم عجیب و غریب در مکان هایی زندگی می کنند که برای مردم کاملاً ناشناخته پروتئین تراپی مو بود. سایر ساکنان اوز زمین ها پروتئین تراپی مو بودند47وحشی و کشت نکراتینه مو شده و هیچ خانه ای دیده نمی کراتینه مو شد. اما دوستان ما حتی پس از غروب خورشید به راه رفتن ادامه بالیاژ مو دادند، به این امید که مکان خوبی برای خواب ووت سرگردان پیدا کنند.

هنگامی که شبنم روی بدنش می نشست، با احتیاط آن را با پارچه ای پاک می بیبی لایت مو کرد، و بنابراین صبح، امپراتور مانند همیشه در پرتوهای طلوع خورشید می درخشید. آنها پسر را در سپیده دم بیدار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، مترسک به او گفت: “ما چیز عجیب و غریبی کشف بیبی لایت مو کرده‌ایم، و بنابراین باید با هم مشورت کنیم که در مورد آن چه کنیم.” “چه چیزی کشف بیبی لایت مو کردی؟” از ووت پرسید و با بند انگشتانش خواب را از چشمانش مالید و سه خمیازه کشید.

تا ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کاملاً بیدار رنگ مو است. مرد چوبی حلبی گفت: یک نشانه. “یک نشانه، و یک مسیر دیگر.”48 “علامت چه می گوید؟” پسر را جویا کراتینه مو شد. مترسک که وقتی چشمانش تازه رنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به خوبی می توانست بخواند پاسخ بالیاژ مو داد: «به همه غریبه ها هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است که این مسیر را به سمت لونویل دنبال نکنند.» به همه غریبه ها هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی طلایی عسلی روشن

که از این مسیر به سمت لونویل پیروی نکنند پسر در حالی که کوله پشتی اش را باز بیبی لایت مو کرد تا صبحانه بخورد، گفت: «در این صورت، اجازه دهید به مسیر دیگری سفر کنیم.» اما به نظر می رسد که این امر برای هیچ یک از یارانش خوشایند نپروتئین تراپی مو بود.49 وودمن حلبی گفت: “من می خواهم ببینم لونویل چگونه به نظر می رسد.” مترسک اضافه بیبی لایت مو کرد: “وقتی کسی سفر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

احمقانه رنگ مو است که هر منظره جالبی را از دست بدهد.” ووت سرگردان اعتراض بیبی لایت مو کرد: «اما اخطار به معنای خطر رنگ مو است، و من معتقدم عاقلانه رنگ مو است که هر زمان که می‌توانیم از خطر دوری کنیم.» مدتی به این سخنرانی پاسخی نبالیاژ مو دادند. سپس مترسک گفت: من در طول زندگی ام آنقدر از خطرات فرار بیبی لایت مو کرده ام که از هیچ اتفاقی نمی ترسم.» “من هم نیستم!” مرد چوبی حلبی فریاد زد و تبر پر زرق و برق خود را دور سر حلبی خود در یک سری دایره چرخاند.

انواع رنگ مو خیلی روشن : او با نگاهی جدی به ووت ادامه بالیاژ مو داد: “چیزهای کمی می توانند به قلع صدمه بزنند، و تبر من سلاحی قدرتمند برای رنگ مو استفاده در برابر دشمن رنگ مو است. اما دوست پسر ما، “اگر مردم لونویل واقعاً خطرناک باشند، ممکن رنگ مو است مجروح نانو کراتین مو شود. به او پیشنهاد دهید که اینجا منتظر بماند تا من و شما، دوست مترسک، از شهر ممنوعه لونویل دیدن کنیم.” ووت با خونسردی توصیه بیبی لایت مو کرد.

  بهترین رنگ مو برای موهای سفید شده

نگران من نباش. هر جا که بخواهید بروید، من خواهم رفت و در خطرات شما شریک خواهم کراتینه مو شد.50در آن زمان من تنها پروتئین تراپی مو بودم و اکنون دو دوست قدرتمند دارم که از من محافظت می کنند.” بنابراین، هنگامی که او صبحانه خود را تمام بیبی لایت مو کرد، همه آنها در امتبالیاژ مو داد مسیری که به منتهی می کراتینه مو شد حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مترسک وقتی به جنگلی انبوه نزدیک کراتینه مو شد.

گفت: “این مکانی رنگ مو است که قبلاً هرگز در مورد آن نشنیده پروتئین تراپی مو بودم.” “ساکنان ممکن رنگ مو است مردم، به نوعی، یا ممکن رنگ مو است حیوانات باشند، اما هر چه ثابت کنند، ما در بازگشت درنگ مو استان جالبی برای ارتباط با دوروتی و اوزما خواهیم داشت.” مسیر به جنگل منتهی می کراتینه مو شد، اما درختان بزرگ آنقدر نزدیک به هم رکراتینه مو شد می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و درختان انگور و زیربرگ ها آنقدر ضخیم و مات کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که برای ادامه مسیر باید در هر مرحله مسیری را باز می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

یکی دو جا مرد حلبی که اول رفت تا راه را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، با ضربه تبر شاخه ها را برید. ووت در ادامه دنبال کراتینه مو شد و آخرین نفر از آن سه مترسک آمد، که اگر رفقای او راه را برای بدن پر از کاه او نمی شکستند، اصلاً نمی توانست مسیر را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در حال حاضر مرد چوب‌دار حلبی راه خود را از میان زیر برس‌های سنگین عبور بالیاژ مو داد و تقریباً با سر به یک فضای پاک‌کراتینه مو شده وسیع در جنگل افتاد.

انواع رنگ مو خیلی روشن : فضای خالی دایره ای، بزرگ و جادار پروتئین تراپی مو بود، با این حال شاخه های بالای درختان بلند به سمت بالا می رسیدند و تشکیل می بالیاژ مو دادند.51گنبد یا سقف کامل برای آن. به اندازه کافی عجیب، در این اتاق عظیم طبیعی در جنگل تاریک نپروتئین تراپی مو بود، زیرا این مکان با نور ملایم و سفیدی می درخشید که به نظر می رسید از منبعی نامرئی می آمد. در اتاق ده ها موجود عجیب و غریب جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ موی معروف ایرانی

و اینها مرد قلع را چنان شگفت زده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که ووت مجبور کراتینه مو شد بدن فلزی خود را کنار بزند تا او نیز ببیند. و مترسک ووت را کنار زد، به طوری که سه مسافر در یک ردیف ایستادند و با تمام چشمان خود خیره کراتینه مو شدند. موجوداتی که دیدند گرد و توپ مانند پروتئین تراپی مو بودند. گرد در بدن، گرد در پاها و بازوها، گرد در دست و پا و گرد سر. تنها رنگ مو استثنای گرد پروتئین تراپی مو بودن.

یک گودی جزئی در بالای هر سر پروتئین تراپی مو بود که آن را به جای گنبدی شکل نعلبکی می بیبی لایت مو کرد. آنها نه لباسی بر بدن پف بیبی لایت مو کرده خود می پوشیدند و نه مویی داشتند. پوست آنها همه به رنگ خاکستری روشن پروتئین تراپی مو بود و چشمانشان فقط لکه های بنفش پروتئین تراپی مو بود. دماغشون هم مثل بقیه پف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. “آیا آنها لرنگ مو استیکی لایت و هایلایت مو هستند، به نظر شما؟” مترسک پرسید که متوجه کراتینه مو شد.

انواع رنگ مو خیلی روشن : موجودات در حین حرکت محدود می شوند و تقریباً مانند هوا سبک به نظر می رسند. ووت پاسخ بالیاژ مو داد: “گفتن اینکه آنها چه لایت و هایلایت مو هستند دشوار رنگ مو است، به نظر می رسد که آنها با زگیل پوشیده کراتینه مو شده اند.”52 لون ها – از آنجایی که این افراد به این نام خوانده می کراتینه مو شدند – کارهای زیادی انجام می بالیاژ مو دادند، برخی با هم بازی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، برخی در وظایف خود کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه