نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

چند نمونه رنگ موی زیبا

چند نمونه رنگ موی زیبا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت چند نمونه رنگ موی زیبا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با چند نمونه رنگ موی زیبا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

چند نمونه رنگ موی زیبا : من چهار روز در دنور پروتئین تراپی مو بودم و این فرصت را داشتم که با تعبالیاژ مو دادی از افرادی که از نزدیک شرایط را می‌دانستند و می‌توانستند من را در «درون» قرار دهند، ملاقات کنم. بنابراین می توانم شما را در ساعت یازده روز شنبه به دفتر خصوصی فرماندار دعوت کنم 156صبح، زمانی که تلگراف فوق از رئیس جمهور ویلسون رسید.

رنگ مو : این درنگ مو استان که برای اولین بار در «توسل به دلیل» منتشر کراتینه مو شد، در عرض چند ساعت پس از روایت وقایع نوشته کراتینه مو شد و تمام اسناد را در اختیار داشت. با اضافه کراتینه مو شدن چند توضیح که با گذشت زمان لازم کراتینه مو شده رنگ مو است. درنگ مو استان بدون تغییر در دو فصل بعدی آورده کراتینه مو شده رنگ مو است. این درنگ مو استان طولانی رنگ مو است، اما نتیجه مطالعه خواهد پروتئین تراپی مو بود، زیرا روایت‌های کمی از رویبالیاژ مو دادهای اخیر وجود رنگ مو دارد که شما را تا این حد به درون «درون» می‌برد.

چند نمونه رنگ موی زیبا

چند نمونه رنگ موی زیبا : من تمام تلاشم را چه عمومی و چه خصوصی انجام بالیاژ مو دادم تا این پاسخ را دریافت کنم. من آسوشیتدپرس و همچنین روزنامه‌های آسوشیتدپرس را محاصره بیبی لایت مو کردم، اما هیچ پاسخی دریافت نکراتینه مو شد، بنابراین فکر می‌کنم می‌توانم با انصاف بگویم که آسوشیتدپرس به گناه خود در این پرونده اعتراف بیبی لایت مو کرد.

یا به وضوح نشان می‌دهد که چگونه سیرنگ مو است، روزنامه‌نگاری، و تجارت بزرگ دست به دست هم می‌دهند. کلاهبرداری از مردم و غارت نیروی کار. من از خواننده می‌خواهم که روایت را با دقت دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا هر جزئیات برای درک صحیح طرح لازم رنگ مو است. 154 فصل بیست و ششم یک فرماندار و دروغ او محور مبارزه در دنور در این ماه های حساس، شبه نظامیان دولتی پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو دارچینی دودی

این شبه نظامی به دلیل خشونتی که عمدا و به طور سیستماتیک توسط اراذل مسلح آژانس کارآگاه بالدوین فلتس انجام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، فراخوانده کراتینه مو شده و به میدان حمله فرستاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. یکی دو هزار نفر از این اراذل و اوباش در میدان پروتئین تراپی مو بودند و اعتصاب کنندگان و همسرانشان را کتک زده پروتئین تراپی مو بودند و مسلسل ها را به سمت مستعمرات چادرهایشان می چرخاندند.

شبه نظامیان آمده پروتئین تراپی مو بودند تا نظم و قانون را برقرار کنند، اما مقامات شبه نظامی اقدام به رنگ مو استخدام شرکت های جدید از میان این کارآگاهان و اراذل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. این موضوع به طور سیستماتیک توسط روزنامه ها، نه فقط در کلرادو، بلکه در سراسر کشور تکذیب کراتینه مو شد. با این حال، بعداً، قانونگذار ایالتی تهیه فهرست شبه نظامیان را مجبور بیبی لایت مو کرد.

و به نظر می رسید که از یک شرکت واحد، که تازه رنگ مو استخدام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، صد و نوزده نفر از یکصد و بیست و دو نفر کارمند اعتصاب پروتئین تراپی مو بوده اند. آژانس های شکستن، و در حالی که در شبه نظامیان دولتی خدمت می بیبی لایت مو کرد، به لیست حقوق شرکت های زغال سنگ ادامه می بالیاژ مو داد! آنها توسط دولت مسلح کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، لباس ایالتی پوشیده پروتئین تراپی مو بودند.

با پرچم دولت پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند – و برای ارتکاب جنایاتی که قرار پروتئین تراپی مو بود از آنها جلوگیری کنند، گشاد کراتینه مو شدند! اوج این انحراف حکومت، قتل عام لودلو پروتئین تراپی مو بود که معدنچیان را به جنون کشاند. یک انقلاب مینیاتوری در کلرادو رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. کارگران مسلح کشور زغال سنگ را به تصرف خود درآورده پروتئین تراپی مو بودند و دولت درمانده ایالتی از مقامات فدرال درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو نسکافه ای هفت

تا نیروهای فدرال را به آنجا بفرستند. نیروهای فدرال آمده پروتئین تراپی مو بودند و معدنچیان صادقانه از آنها اطاعت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. از ساعتی که اولین نفرات ثابت ظاهر کراتینه مو شدند، هیچ تیری در کل منطقه شلیک نکراتینه مو شد. مقامات فدرال قانون و نظم را حفظ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در همین حین قانونگذار ایالتی برای رسیدگی به وضعیت فراخوانده کراتینه مو شد.

این مجلس قانونگذاری ایالتی متشکل از سیرنگ مو استمداران ماشینی دستچین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و تمام دستورات آن از دفاتر کلرادو Fuel & 155شرکت آهن. سناتور ون تیلبورگ، رهبر ماشین، شخصاً نظر خود را به من اعلام بیبی لایت مو کرد که تمام آنچه دولت نیاز رنگ مو دارد «سیصد مرد رنگ مو است که بتوانند مستقیم و سریع شلیک کنند». مقامات ایالتی قصد داشتند این سیصد مرد را پیدا کنند.

آنها لایحه ای را تصویب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که یک میلیون دلار برای مقاصد نظامی تخصیص می بالیاژ مو داد، و لایحه دیگری که خلع سلاح تمام افرادی را در ایالت که در خدمت شرکت ها نپروتئین تراپی مو بودند، به تصویب رساندند. اعتصاب در این زمان به مدت هفت ماه ادامه داشت و اعتصاب کنندگان در چادرهای خود پروتئین تراپی مو بودند و عبوسانه منتظر تحولات پروتئین تراپی مو بودند. برنامه شرکت ها این پروتئین تراپی مو بود.

چند نمونه رنگ موی زیبا : که شبه نظامیان دولتی را تقویت کنند، سپس آن را به عهده بگیرند و خود را با مسلسل حفظ کنند. نگرش عموم مردم نسبت به این پیشنهاد را می توان از گردهمایی جمعی در کاخ ایالتی جمع آوری بیبی لایت مو کرد، جایی که یک یا دو هزار نفر دست های خود را بالا بردند و با خود متعهد کراتینه مو شدند که هرگز اجازه نخواهند بالیاژ مو داد شبه نظامیان فاحشه به معدن بازگردند.

  ترکیب رنگ موی قهوه ای برای موهای سفید

وضعیت در روز شنبه، 16 مه 1914، روزی که قانونگذار ایالتی قرار پروتئین تراپی مو بود به تعویق بیفتد، همینطور پروتئین تراپی مو بود. پرزیدنت ویلسون، که با اکراه نیروهای فدرال را فرستاده پروتئین تراپی مو بود، در واشنگتن منتظر پروتئین تراپی مو بود تا ببیند مقامات ایالتی برای پایان بالیاژ مو دادن به جنگ داخلی غالب چه تدابیری اتخاذ خواهند بیبی لایت مو کرد. تا صبح شنبه متوجه کراتینه مو شد که هیچ اقدام کافی انجام نکراتینه مو شده رنگ مو است.

از واشنگتن تلگرافی به فرماندار کلرادو، آمونز فرستاد: از شنیدن احتمال تعویق مجلس مقننه شما ناراحت کراتینه مو شدم و لازم رنگ مو است به شما یادآوری کنم که تعهدات من در قانون اساسی در رابطه با حفظ نظم در کلرادو با انفعال قانونگذار ایالتی به طور نامحدود ادامه نخواهد یافت. نیروهای فدرال فقط تا زمانی که ایالت کلرادو زمان و فرصتی برای از سرگیری حاکمیت و کنترل کامل بر این موضوع داشته باکراتینه مو شد، در آنجا حضور تمام دکلره مو دارند.

چند نمونه رنگ موی زیبا : من نمی توانم تصور کنم که دولت مایل رنگ مو است از حاکمیت خود چشم پوشی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا خود را به طور کامل بر دوش دولت ایالات متحده بیاندازد، و کاملاً واضح رنگ مو است که او طبق قانون اساسی هیچ حقی برای انجام این کار در زمانی که در حیطه اختیارات قوه مقننه اش باکراتینه مو شد نرنگ مو دارد. اقدام موثری انجام دهد. و اکنون درنگ مو استان کژی سیاسی آغاز می نانو کراتین مو شود که مشابه آن هرگز تحت نظر شخصی من قرار نگرفته پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه