↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دارچینی دودی

رنگ مو دارچینی دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دارچینی دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دارچینی دودی را برای شما فراهم کنیم.

5/5 - (2 امتیاز)

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو دارچینی دودی : کاش من آنجا پروتئین تراپی مو بودم تا به تو کمک کنم. او دید که او چقدر سریع سخنانش را برگردانده رنگ مو است و فوراً متوجه کراتینه مو شد که این ویژگی او چیست. او شیرین پروتئین تراپی مو بود . افکارش به مسیری فرعی رفت و سپس با سخنی عجیب سکوت را شکست. ناگهان گفت: شیرینی سخت رنگ مو است. “چی؟” او با سردرگمی انکار بیبی لایت مو کرد: “هیچی.” “من قصد نداشتم با صدای بلند صحبت کنم.

رنگ مو : داشتم به چیزی فکر می بیبی لایت مو کردم – صحبت با مردی به نام فردی کبل.” “برادر موری کبل؟” او با تعجب گفت: “بله.” با این حال هیچ چیز عجیبی در آن وجود نداشت. “خب، من و او چند هفته پیش در مورد شیرینی صحبت می بیبی لایت مو کردیم. اوه، نمی دانم – گفتم مردی به نام هوارد – مردی که می شناختم شیرین رنگ مو است.

رنگ مو دارچینی دودی

رنگ مو دارچینی دودی : لوئیس، که شما به نوعی جای هر دوی ما را در آنجا می گیرید.” لوئیس به سرعت فکر بیبی لایت مو کرد که چقدر کمی فداکاری بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. چقدر اخیرا مدام از مادر عصبی و نیمه ناتوان خود دوری می بیبی لایت مو کرد. او به آرامی گفت: “جوانی را نباید فدای سن بیبی لایت مو کرد، کیت.” آهی کشید: “می دانم” و تو نباید این وزن را روی شانه هایت داشته باشی، فرزند.

او با من موافق نپروتئین تراپی مو بود و ما شروع به صحبت در مورد شیرینی یک مرد بیبی لایت مو کرد: او مدام به من می گفت منظورم نوعی نرمی خیس رنگ مو است، اما می دانستم که این کار را نمی کنم – با این حال دقیقاً نمی دانستم چگونه آن را بیان کنم. اکنون می بینم. منظورم فقط همین پروتئین تراپی مو بود. من فکر می کنم شیرینی واقعی نوعی سختی و قدرت رنگ مو است.

رنگ مو دارچینی دودی : کیث سری تکان بالیاژ مو داد. “من متوجه منظور شما لایت و هایلایت مو هستم. من کشیشان قدیمی را می شناسم که آن را داشتند.” او نسبتاً با تحقیر گفت: “من در مورد مردان جوان صحبت می کنم.” آنها به الماس بیسبال که اکنون متروکه پروتئین تراپی مو بود رسیده پروتئین تراپی مو بودند و او را به سمت نیمکت چوبی نشان بالیاژ مو داد و تمام طولش را روی چمن ها پرید. “آیا این مردان جوان اینجا خوشحال لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو قهوه ای زیتونی روشن 5.3

کیت؟” “آیا آنها خوشحال به نظر نمی رسند، لوئیس؟” «فکر می‌کنم اینطور باکراتینه مو شد، اما آن جوان‌ها ، آن دو نفری که اخیراً از کنار آنها گذشتیم – آیا آنها – آیا آنها -؟ “آیا آنها ثبت نام بیبی لایت مو کرده اند؟” او خندید. “نه، اما آنها ماه آینده خواهند پروتئین تراپی مو بود.” “برای همیشه؟” “بله، مگر اینکه آنها از نظر ذهنی یا جسمی دچار اختلال شوند.

رنگ مو دارچینی دودی : البته در رشته ای مانند رشته ما تعبالیاژ مو داد زیادی ترک تحصیل می کنند.” “اما آن پسرها . آیا آنها از موقعیت های خوب خارج از خانه دست می کشند – مثل شما؟” سرش را تکان بالیاژ مو داد. “بعضی از آنها.” اما کیت، آنها نمی دانند تمام دکلره مو دارند چه کار می کنند. “نه، فکر می کنم نه.” “منصفانه به نظر نمی رسد. زندگی فقط در ابتدا آنها را به نوعی ترسانده رنگ مو است.

آیا همه آنها اینقدر جوان وارد می شوند ؟” “نه، برخی از آنها به اطراف دست زده اند، زندگی های بسیار وحشی انجام بالیاژ مو داده اند – برای مثال ریگان.” او با مراقبه گفت: “من باید فکر کنم که این نوع بهتر رنگ مو است، “مردانی که زندگی را دیده پروتئین تراپی مو بودند .” کیث با جدیت گفت: “نه، مطمئن نیستم که دست زدن به آن نوع تجربه ای را به انسان می دهد.

رنگ مو دارچینی دودی : که بتواند با دیگران ارتباط برقرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برخی از گسترده ترین مردانی که من می شناسم، در مورد خودشان کاملاً سفت و سخت پروتئین تراپی مو بوده اند. و آزادی های اصلاح کراتینه مو شده چنین لایت و هایلایت مو هستند. یک طبقه بدنام نابردبار. او همچنان در حال مراقبه سر تکان بالیاژ مو داد و او ادامه بالیاژ مو داد: “به نظر من وقتی یک دلیل ضعیف سراغ دلیل دیگر می رود، این کمکی نیست که آنها می خواهند.

  ترکیب رنگ موی نسکافه ای با نقره ای

این یک جور همراهی در گناه رنگ مو است، لوئیس. بعد از تولد تو، وقتی مادر شروع به عصبی کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرد، می رفت و با او گریه می بیبی لایت مو کرد. خانم کامستاک معینی. لرد، این کار باعث می کراتینه مو شد من می لرزم. او گفت این باعث آرامش او کراتینه مو شده رنگ مو است، مادر پیر بیچاره. نه، من فکر نمی کنم برای کمک به دیگران اصلاً باید خود را نشان دهید.

رنگ مو دارچینی دودی : کمک واقعی از طرف شخص قوی‌تری که به او احترام می‌گذارید. و همدردی آن‌ها بزرگ‌تر رنگ مو است، زیرا غیرشخصی رنگ مو است.” لوئیس مخالفت بیبی لایت مو کرد: «اما مردم همدردی انسانی می خواهند. “آنها می خواهند احساس کنند که طرف مقابل وسوسه کراتینه مو شده رنگ مو است.” “لوئیس، در دل آنها می خواهند احساس کنند که طرف مقابل ضعیف پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

منظور آنها از انسان همین رنگ مو است. او با لبخند ادامه بالیاژ مو داد: “اینجا در این صومعه قدیمی، لوئیس،” آنها سعی می کنند در ابتدا آن همه دلسوزی و غرور به اراده خودمان را از ما بیرون کنند. این مانند آن ایده رنگ مو است که با از دست بالیاژ مو دادن زندگی خود را نجات دهید. می بینید که ما احساس می کنیم هرچه یک انسان کمتر از نظر شما انسان باکراتینه مو شد.

رنگ مو دارچینی دودی : می تواند خدمتگزار بهتری برای بشریت باکراتینه مو شد. ما آن را تا انتها انجام می دهیم. وقتی یکی از ما می میرد خانواده اش حتی نمی توانند او را داشته باشند. او اینجا زیر صلیب چوبی ساده با هزاران نفر دیگر دفن کراتینه مو شده رنگ مو است.” لحنش ناگهان تغییر بیبی لایت مو کرد و با درخشندگی زیادی در چشمان خاکستری اش به او نگاه بیبی لایت مو کرد. “اما در قلب یک مرد چیزهایی وجود رنگ مو دارد.

  رنگ مو فانتزی قهوه ای

که او نمی تواند از آنها خلاص نانو کراتین مو شود – یکی از آنها این رنگ مو است که من به کراتینه مو شدت عاشق خواهر کوچکم لایت و هایلایت مو هستم.” با یک تکان ناگهانی در کنار او در چمن زانو زد و خم کراتینه مو شد پیشانی او را بوسید. او گفت: “تو سخت لایت و هایلایت مو هستی، کیث، و من تو را به خاطر آن دوست دارم – و تو شیرینی.” III در اتاق پذیرایی لوئیس با ده ها نفر دیگر از دوستان خاص کیث ملاقات بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو دارچینی دودی : مرد جوانی به نام جارویس پروتئین تراپی مو بود، با ظاهری نسبتاً رنگ پریده و ظریف، که می‌دانست در خانه باید نوه خانم جارویس پیر باکراتینه مو شد، و او از نظر ذهنی این زاهد را با بند عموهای آشوبگرش مقایسه بیبی لایت مو کرد. و ریگان با چهره ای زخمی و چشمانی نافذ در اتاق او را دنبال می بیبی لایت مو کرد و اغلب با چیزی شبیه به عبادت روی کیت رنگ مو استراحت می بیبی لایت مو کرد.

پس از آن او می‌دانست که منظور کیت از “مرد خوبی که در دعوا با شما باکراتینه مو شد” چیست. او یک نوع مبلغ رنگ مو است – او به طور مبهم فکر می بیبی لایت مو کرد – چین یا چیز دیگری. مرد جوانی با پوزخندی گسترده گفت: «من می‌خواهم خواهر کیث به ما نشان دهد شیمی چیست». لوئیس خندید. “می ترسم که رئیس جمهور مرا بفرستد تا از دروازه بیرون بروم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه