↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی زیتونی پلاتینه با دکلره

رنگ موی زیتونی پلاتینه با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی زیتونی پلاتینه با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی زیتونی پلاتینه با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی زیتونی پلاتینه با دکلره : واضح رنگ مو است که قصد فریب رنگ مو دارد. “شیطان بیچاره!” تولاک گفت. پارادیس گفت: “می بینید، ما نه تنها آنها را برای کشته کراتینه مو شدن می گیریم. بلکه اول آنها را به هم می ریزیم!” “به هر حال به نفع آنهرنگ مو است!” “اوه اوی، و ما هم، این به نفع مرنگ مو است!” نزدیک غروب سربازها رسیدند.

رنگ مو : که او را طلایی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از ما جدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به رغم خودش، گویی زبانه‌های افسری از آسمان بر او افتاده رنگ مو است. بطالت او با در اینجا ادامه یافته رنگ مو است. ما شواهد را داشتیم. و در واقع یک بار از آن صحبت بیبی لایت مو کرد. او خیلی دور نیست و آنها خیلی به هم نزدیک لایت و هایلایت مو هستند. آیا عصر دیگر او را ندیدم که از امتبالیاژ مو داد دیوار پارسون رد می‌کراتینه مو شد، موهایش را نیمی از مانتیلا آروم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی زیتونی پلاتینه با دکلره

رنگ موی زیتونی پلاتینه با دکلره : زیرا مشخصاً به میعادگاه می‌رفت؟ آیا من ندیدم که او شروع به عجله بیبی لایت مو کرد و به جلو خم کراتینه مو شد و قبلاً لبخند می زد؟ اگرچه هنوز چیزی جز وعده و وعید بین آنها نیست، اما او مال اوست و او مردی رنگ مو است که او را در آغوش خواهد گرفت. بعد هم می‌خواهد ما را که به پشت سر صدا می‌زنند، بگذارد، به ستاد تیپ، جایی که آنها یک ضعیف را می‌خواهند.

که بتواند ماشین تحریر کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. رسمی رنگ مو است؛ به صورت مکتوب رنگ مو است؛ او نجات یافته رنگ مو است. آن آینده غم انگیزی که ما دیگران جرات نگاه بیبی لایت مو کردن به آن را نداریم برای او مشخص و روشن رنگ مو است. او به یک پنجره باز نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به شکاف تاریک پشت آن اتاق یا اتاق دیگری در آنجا نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اتاق سایه ای که او را متحیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره

زندگی او در امید دوگانه رنگ مو است. او خوشحال رنگ مو است، زیرا شادی قریب الوقوع که هنوز وجود نرنگ مو دارد، تنها خوشبختی واقعی اینجرنگ مو است. بنابراین یک روح اندک حسادت در اطراف او رکراتینه مو شد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پارادیس دوباره زمزمه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «کسی هرگز نمی‌داند»، اما با اطمینانی بیشتر از زمانی که قبلاً، در صحنه‌ی تنگ زندگی امروز ما، آن کلمات بی‌اندازه را به زبان آورد.

حباب روز بعد، بارک شروع به صحبت بیبی لایت مو کردن با ما بیبی لایت مو کرد و گفت: “من فقط به شما توضیح می دهم که چیست. تعبالیاژ مو دادی از من وجود تمام دکلره مو دارند -” یک سوت وحشیانه توضیح او را در هجا کوتاه بیبی لایت مو کرد. ما در یک ایستگاه راه آهن پروتئین تراپی مو بودیم، روی یک سکو. زنگ شب در روستا خوابمان را گرفته پروتئین تراپی مو بود و به اینجا راهپیمایی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم. بقیه اش تمام کراتینه مو شد.

بخش ما در حال تغییر پروتئین تراپی مو بود. ما را به جای دیگری پرتاب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ما از گوشین در پوشش تاریکی ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودیم، بدون اینکه مکان یا مردم را ببینیم، بدون اینکه حتی در یک نگاه به آنها خداحافظی کنیم، بدون اینکه آخرین تأثیری را از بین ببریم. یک لوکوموتیو به اندازه‌ای نزدیک پروتئین تراپی مو بود که به ما آرنج بزند و با تمام وجود فریاد می‌زد.

رنگ موی زیتونی پلاتینه با دکلره : دهان بارکه را دیدم که با سر و صداهای همسایه بزرگمان بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، سوگند یاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چهره های دیگر را دیدم که با ناتوانی کر کراتینه مو شده، با کلاه ایمنی و چانه بسته پروتئین تراپی مو بودند، چون ما در ایستگاه نگهبان پروتئین تراپی مو بودیم. “بعد از تو!” بارک با عصبانیت فریاد زد و به سوت پر سفید اشاره بیبی لایت مو کرد. اما مکانیسم وحشتناکی بیش از هر زمان دیگری ادامه داشت تا کلمات او را به گلویش برگرداند.

  رنگ مو نارنجی روشن

هنگامی که متوقف کراتینه مو شد و فقط پژواک آن در گوش ما طنین انداز کراتینه مو شد، رشته گفتمان برای همیشه گسسته کراتینه مو شد و بارک به نتیجه گیری کوتاه “اووی” بسنده بیبی لایت مو کرد. بعد به اطرافمان نگاه بیبی لایت مو کردیم. ما در یک شهر گم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودیم. رشته‌های بی‌پایان کامیون‌ها، قطارهای چهل تا شصت واگن، مانند ردیف‌هایی از خانه‌های پیشانی تاریک، کم‌ساخت، همه یکسان و در کوچه‌ها تقسیم می‌کراتینه مو شدند.

قبل از ما، در کنار مجموعه خانه های متحرک، خط اصلی پروتئین تراپی مو بود، خیابان بی حد و حصری که ریل های سفید در دو طرف آن ناپدید می کراتینه مو شدند و از دور بلعیده می کراتینه مو شدند. بخش‌هایی از قطارها و قطارهای کامل در ستون‌های افقی بزرگ متحیر می‌کراتینه مو شدند، مکان‌های خود را ترک می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، سپس دوباره آنها را می‌بردند.

از هر طرف صدای چکش منظم روی زمین زرهی، سوت‌های سوراخ‌دار، صدای زنگ‌های هکراتینه مو شدار، برخورد فلزی جامد مکعب‌های عظیمی که روی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده‌های فولادی خود را تلسکوپ می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، با ضربات متقابل زنجیر و جغجغه لاشه‌های بلند شنیده می‌کراتینه مو شد. مهره ها در طبقه همکف ساختمانی که در وسط ایستگاه مانند تالار شهر برمی خیزد.

زنگ شتابزده تلگراف و تلفن در کار پروتئین تراپی مو بود که با صداهای آوازی مشخص می کراتینه مو شد. همه چیز روی زمین غبارآلود آلونک های کالا پروتئین تراپی مو بود، فروشگاه های کم ارتفاعی که از درهایشان می کراتینه مو شد فضای داخلی انباشته کراتینه مو شده را تاریک دید – کابین های اشاره گر، سوئیچ های پر زرق و برق، شیرآلات، تیرهای آهنی مشبک که سیم ها مانند کاغذ موسیقی بر آسمان حکومت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو ساده و شیک دخترانه

این‌جا و آنجا سیگنال‌ها، و برهنه بر فراز این شهر هموار و غم‌انگیز، دو جرثقیل بخار، مثل دنده‌ها بالا می‌آیند. دورتر، در زمین‌های بایر و مکان‌های خالی در اطراف هزارتوی سکوها و ساختمان‌ها، گاری‌های نظامی و کامیون‌ها بیکار ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و ردیف‌هایی از اسب‌ها که دورتر از آن چیزی که بتوان دید بیرون کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “در مورد شغلی که قرار رنگ مو است.

انجام نانو کراتین مو شود صحبت کنید!” – “یک لشکر ارتش از امروز عصر شروع به ورود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند!” – “تینز، آنها اکنون می آیند!” ابری که ارتعاش پر سروصدای چرخ‌ها و سروصدای سم اسب‌ها را پخش می‌بیبی لایت مو کرد، نزدیک می‌کراتینه مو شد و در نزدیکی ایستگاه که از ساختمان‌های همگرا تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بزرگ‌تر می‌کراتینه مو شد. در حال حاضر تعبالیاژ مو دادی اسلحه در هواپیما وجود رنگ مو دارد.

رنگ موی زیتونی پلاتینه با دکلره : در برخی از کامیون‌های مسطح آن پایین، بین دو سطل هرمی بلند، ما در واقع طرح چرخ‌ها و چند پوزه باریک را دیدیم. واگن‌های مهمات، اسلحه‌ها و چرخ‌ها دارای رگه‌ها و رنگ‌های زرد، قهوه‌ای و سبز پروتئین تراپی مو بودند. “آنها رنگ مو استتار لایت و هایلایت مو هستند. [یادداشت 1] آن پایین، حتی اسب هایی نقاشی کراتینه مو شده اند. نگاه کنید، آن یکی را ببینید، با پاهای بزرگی که انگار شلوار به تن رنگ مو دارد. خوب، او سفید پروتئین تراپی مو بود.

و به تعبالیاژ مو دادی سیلی زده اند. رنگ بزن تا رنگش عوض نانو کراتین مو شود.” اسب مورد نظر جدا از بقیه ایستاده پروتئین تراپی مو بود، که به نظر می رسید به آن بی اعتماد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و لحن زرد مایل به خاکستری نشان می بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه