نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره

رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره : بنابراین من نمی‌دانم که چگونه آن را مدیریت خواهید بیبی لایت مو کرد.” اورک گفت: “اگر من یک پرنده معمولی پروتئین تراپی مو بودم – یکی از آن چیزهای پردار وحشتناک – حتی سعی نمی بیبی لایت مو کردم به بیرون پرواز کنم.” اما دم ملخ مکانیکی من می‌تواند شگفت‌انگیز باکراتینه مو شد، و هر زمان که آماده باشید، ترفندی را به شما نشان خواهم بالیاژ مو داد که ارزشش را رنگ مو دارد.» “اوه!” تروت فریاد زد.

مو : من اعلام می کنم.” با بررسی آنها توسط نور سوسو، “گروه های درد سراسر آنها وجود رنگ مو دارد!” تروت که از نشستن در کنار همراهانش بسیار خوشحال پروتئین تراپی مو بود، گفت: “پراپس، تو ذرت داری.” موجودی که پاهای دردناکش را با ملایمت مالید، اعتراض بیبی لایت مو کرد: “میخچه؟ مزخرف! ارک ها هرگز میخچه نتمام دکلره مو دارند.” “پس آنها می‌باشند – آنها لایت و هایلایت مو هستند – “آنها را چه می‌خوانی، کاپن بیل؟ چیزی “در مورد پیشرفت زائر، می‌دانی.” کاپن بیل گفت: «بنیونز». “اوه، بله، مبه، شما دارید.” اورک ناله بیبی لایت مو کرد: “امکان پذیر رنگ مو است.” اما هر چه که باشند، یک روز دیگر چنین راه رفتن روی آنها مرا دیوانه خواهد بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره

رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره : هنوز در این گذرگاه وحشتناک بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، که مبه مستقیماً از وسط جهان می‌گذرد، مبه یک دایره رنگ مو است – در این صورت می‌توانیم تا روز قیامت راه برویم. “آنچه پیش روی مرنگ مو است آنقدر خوب که می دانیم پشت سرمان چیست، من پیشنهاد می کنم اکنون توقف کنیم و سعی کنیم تا صبح بخوابیم.” اورک با ناله گفت: “این برای من مناسب رنگ مو است.” پاهایم به کراتینه مو شدت به من صدمه می زند و در چند مایل اخیر از درد لنگیده ام.

  رنگ مو مش کاراملی

ملوان در حالی که به دنبال مکانی هموار در کف سنگی برای نشستن پروتئین تراپی مو بود، گفت: «پای من هم درد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند». “پای شما!” اورک گریه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “چرا، تو فقط یک نفر داری که به تو صدمه بزند، در حالی که من چهار نفر دارم. بنابراین من چهار برابر ممکن رنگ مو است رنج می برم. اینجا، شمع را در حالی که به ته پنجه هایم نگاه می کنم، نگه دار.

کاپن بیل با دلگرمی گفت: “مطمئنم که تا صبح احساس بهتری خواهند داشت.” “برو بخواب و سعی کن درد پاهایت را فراموش کنی.” اورک نگاهی سرزنش آمیز به مرد ملوانی انداخت که آن را ندید. سپس آن موجود با ناراحتی پرسید: حالا می خوریم یا گرسنه می مانیم؟ کاپن بیل پاسخ بالیاژ مو داد: “فقط نصف بیسکویت برای شما باقی مانده رنگ مو است.” “هیچ کس نمی داند چقدر باید در این تونل تاریک بمانیم.

جایی که چیزی برای خوردن وجود نرنگ مو دارد؛ بنابراین من به شما توصیه می کنم آن لقمه غذا را تا بعد نگه دارید.” “حالا به من بده!” اورک را خورنگ مو استار کراتینه مو شد. “اگر قرار رنگ مو است از گرسنگی بمیرم، این کار را یکباره انجام خواهم بالیاژ مو داد بیسکویت را تولید بیبی لایت مو کرد و موجودی آن را به صورت سه گانه خورد. تروت نسبتاً گرسنه پروتئین تراپی مو بود و با کاپن بیل زمزمه بیبی لایت مو کرد که او بخشی از سهم خود را خواهد گرفت.

  رنگ مو سبز آبی یخی

رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره : اما پیرمرد مخفیانه نیمی از بیسکویت خود را دو نیم بیبی لایت مو کرد و سهم تروت را برای زمان نیاز بیشتر ذخیره بیبی لایت مو کرد. او داشت نگران وضعیت بد دختر بچه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و مدتها بعد از اینکه دختر بچه خواب پروتئین تراپی مو بود و اورک به طرز ناخوشایندی خروپف می بیبی لایت مو کرد، کپن بیل پشتش به سنگ نشست و پیپش را دود بیبی لایت مو کرد و سعی بیبی لایت مو کرد راهی فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برای فرار از این تونل به ظاهر بی پایان اما پس از مدتی او نیز خوابید.

زیرا کل روز بر روی یک پای چوبی تکان خوردن خسته کننده پروتئین تراپی مو بود، و در آنجا در تاریکی، سه ماجراجو ساعت ها در خواب پروتئین تراپی مو بودند تا اینکه ارک خود را بیدار بیبی لایت مو کرد و با یک پا به ملوان پیر لگد زد. او گفت: “این باید یک روز دیگر باکراتینه مو شد.” فصل چهار بالاخره روز روشن کراتینه مو شد کاپن بیل چشمانش را مالید، کبریت روشن بیبی لایت مو کرد و ساعتش را رجوع بیبی لایت مو کرد. “ساعت نه. بله، حدس می‌زنم یک روز دیگر باکراتینه مو شد، مطمئناً کافی رنگ مو است.

ادامه دهیم؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. اورک پاسخ بالیاژ مو داد: “البته.” تا زمانی که این تونل با هر چیز دیگری در جهان متفاوت باکراتینه مو شد و پایانی نداشته باکراتینه مو شد، دیر یا زود راهی برای خروج از آن پیدا خواهیم بیبی لایت مو کرد. ملوان به آرامی تروت را بیدار بیبی لایت مو کرد. او با خواب طولانی خود احساس آرامش زیادی بیبی لایت مو کرد و مشتاقانه از جای خود بلند کراتینه مو شد. “بیا شروع کنیم، کپن،” تمام چیزی پروتئین تراپی مو بود که او گفت.

  مدل جدید رنگ مو و مش

آنها سفر را از سر گرفتند و تنها چند قدم برداشته پروتئین تراپی مو بودند که ارک فریاد زد “وای!” و بالهایش را به کراتینه مو شدت تکان بالیاژ مو داد و دمش را چرخاند. بقیه هم که با فاصله کوتاهی پشت سر می‌گشتند، ناگهان ایستادند. “موضوع چیه؟” از کاپن بیل پرسید. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «به ما نور بدهید». فکر می کنم به انتهای تونل رسیده ایم. سپس، در حالی که کپن بیل شمعی روشن بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره : موجود اضافه بیبی لایت مو کرد: “اگر این درست رنگ مو است، ما نباید به این زودی بیدار می کراتینه مو شدیم، زیرا تقریباً در انتهای این مکان پروتئین تراپی مو بودیم که به خواب رفتیم.” مرد ملوان و تروت با چراغ جلو آمدند. دیوار صخره ای واقعاً رو به تونل پروتئین تراپی مو بود، اما اکنون دیدند که دهانه یک چرخش کراتینه مو شدید به سمت چپ رنگ مو دارد. بنابراین آنها از طریق یک گذرگاه باریکتر ادامه بالیاژ مو دادند و سپس یک چرخش تند دیگر این بار به سمت ررنگ مو است انجام بالیاژ مو دادند.

اورک با صدایی خوشحال گفت: “نور را خاموش کن، کپن.” “ما نور روز را زده ایم.” بالاخره روز روشن کراتینه مو شد! هنگامی که تروت و ملوان گوشه گذرگاه را می‌پیچیدند، نور ملایمی تقریباً به پای آنها می‌افتد، اما از بالا می‌آمد و چشمانشان را بالا می‌بردند که متوجه کراتینه مو شدند در پایین چاهی عمیق و صخره‌ای قرار تمام دکلره مو دارند و قسمت بالایی آن دور رنگ مو است. ، خیلی بالاتر از سرشان. و در اینجا گذر پایان یافت.

  انواع رنگ مو پیازی

رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره : برای مدتی در سکوت خیره کراتینه مو شدند، حداقل دو نفر از آنها از این منظره مملو از ناراحتی پروتئین تراپی مو بودند. اما اورک فقط به آرامی سوت زد و با خوشحالی گفت: “این سخت ترین سفری پروتئین تراپی مو بود که من تا به حال بدبختی داشتم، و خوشحالم که تمام کراتینه مو شد. “فکر می کنی فضای کافی برای پرواز وجود رنگ مو دارد؟” دخترک با نگرانی پرسید: و اضافه بیبی لایت مو کرد: “این یک محور مستقیم رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱